Genealogie
Genealogie

Het leven zit vol verhalen

Contact
Contact

Wij kunnen u helpen met uw familiegeschiedenis

Afdelingen
Afdelingen

Ga naar een afdeling in uw regio

Gens Nostra
Gens Nostra

Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift

Home


Snelkoppelingen


NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Genealogie is geen alledaags woord
Het is het ontdekken van je familiegeschiedenis
Dit is meer dan het maken van een stamboom
Het leven zit namelijk vol verhalen
Hieraan is veel plezier te beleven


Nieuw

 

Lezing over GensDataPro bij de afdeling Flevoland door Bas Wilschut

 

Afdeling Utrecht is weer begonnen met Voorouderspreekuur

 

In dienst van Napoleon. Het lot van jongemannen in het gebied Tussen Vecht en Eem, 1810-1814

DNA

Met een DNA-test kunnen nog onbekende familieleden worden opgespoord en bewijzen worden geleverd voor verwantschappen waarover twijfel bestaat. Leden hebben toegang tot een leidraad, waarin de verschillende typen DNA-testen staan beschreven en wordt uitgelegd wat uit de testresultaten kan worden afgeleid. Vele voorbeelden van testresultaten dienen daarbij als illustratie.


Gens Nostra

Gens Nostra is een tweemaandelijks verenigingsblad op het gebied van genealogie, heraldiek en genetica. De inhoud van alle verschenen nummers is doorzoekbaar. Voor niet-leden zijn enkele inkijkexemplaren beschikbaar.


GensDataPro

GensDataPro mag gerekend worden tot de beste genealogische programma’s. Het kent inmiddels ca. 7.000 gebruikers. De verkoop verloopt via de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het programma is ook voor niet-leden beschikbaar.


Afdelingen

De vereniging kent meer dan twintig regionale afdelingen. Zij organiseren allerlei activiteiten zoals lezingen, cursussen, spreekuren en excursies. Daarnaast beschikken zij over specifieke collecties voor hun gebied. De regionale afdelingen kennen ook een eigen blad met artikelen, tips en nieuwtjes.
Als lid kun je toegang krijgen tot meerdere afdelingen. Dit is handig als je ouders uit verschillende delen van Nederland afkomstig zijn.


Agenda

De NGV organiseert zowel op landelijk als op regionaal niveau een breed scala aan activiteiten in de vorm van lezingen, workshops, cursussen en evenementen. Daarnaast is sprake van inloopbijeenkomsten c.q.stamboomcafés die voor iedereen toegankelijk zijn met vragen op genealogisch gebied.
Zie voor de landelijke activiteiten: 

Zie voor de regionale activiteiten:   


Scans

Momenteel wordt gewerkt aan het digitaal doorzoekbaar maken van de opgebouwde collecties. Hierbij gaat het met name om bidprentjes, gedachteniskaartjes, krantenadvertenties en familiedrukwerk in de vorm van geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten. Ga voor het reeds beschikbare gedeelte, waaronder ook enkele oude belasting- en immigratiekohieren, naar


Stambomenverzameling

Leden helpen leden. Dit komt tot uiting in de Stambomenverzameling, waarin zich aangeleverde stambomen bevinden. Deze doorzoekbare schat kan je verder helpen. Wil je zelf anderen helpen, lever dan je eigen stamboom aan.
De toegang vindt je hier:


Webshop

Hier vindt je boeken, themanummers, losse tijdschriften, opbergbanden, CD’s, cadeaus en opbergbanden.


Informatiecentrum

In het informatiecentrum in Bunnik kun je de zeer omvangrijke bibliotheek van onze vereniging raadplegen. Heb je voorouders in het buitenland, in de bibliotheek zijn allerlei daar verschenen publicaties aanwezig. Het is ook mogelijk om advies te vragen over het voortzetten van onderzoek, zowel in Nederland als in het buitenland. Niemand kent het antwoord op alle vragen, maar we zullen in elk geval ons best doen om je bij jouw onderzoek verder te helpen.


Wapenregistratie

Een familieverhaal kan worden gecompleteerd met een familiewapen. Voor het laten registreren van een bestaand of nieuw ontworpen familiewapen kan men terecht bij het Nederlands College Heraldiek. Dit College neemt zowel aanvragen voor mannelijke en vrouwelijke, alsmede kerkelijke en corporatieve wapens in behandeling. Ook aanvragen van niet-leden zijn welkom.


Nieuwsbrieven

NGV brengt landelijk nieuwsbrieven uit die verzonden worden naar alle leden. Hierdoor blijf je als lid altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zowel bestuurlijk als inhoudelijk. De meeste afdelingen brengen ook nieuwsbrieven uit waarin de lokale activiteiten worden belicht.

Klik hier voor een recent voorbeeld van de landelijke nieuwsbrief:
NGV Nieuwsbrief nr. 154 april 2022


Ondersteuning

De NGV ondersteunt (potentiële) leden bij de uitoefening van hun hobby met een groeiend aantal cursussen. Voor starters is er de cursus Stamboomonderzoek voor beginners die in een groot aantal afdelingen wordt gegeven. Dichtbij beschikbaar en ook een goede mogelijkheid om te netwerken met anderen. Samen weten we meer immers en leren we ook van elkaar.


Bibliotheek

Onze bibliotheek in het Informatiecentrum in Bunnik kan onderzoekers goed van dienst zijn bij hun familieonderzoek. We beschikken over een unieke verzameling boeken en tijdschriften variërend van familieboeken tot naslagwerken. In totaal zijn circa 20.000 titels voorhanden. Er zijn medewerkers van het Informatiecentrum aanwezig om je wegwijs te maken en desgewenst bij te staan ingeval van vragen. De bibliotheek is op openingsuren van het informatiecentrum of op afspraak toegankelijk. Voor de openingstijden zie: