Organisatie

Organisatie

Afdelingen

De vereniging heeft ruim 5.000 leden die in meer dan twintig afdelingen zijn ingedeeld. Elke afdeling heeft een eigen genealogische collectie. De afdelingen organiseren activiteiten voor leden en niet-leden. Regelmatig zijn er afdelingsbijeenkomsten waarvoor interessante sprekers worden uitgenodigd. Onze grootste kracht is dat we elkaar helpen en contacten leggen. Onze leden zijn altijd bereid medegenealogen te helpen waar zij maar kunnen.

Naar onze afdelingen

Informatietechnologie

De computer en de IT-diensten zijn onmisbare hulpmiddelen bij de beoefening van de genealogie geworden. Een belangrijke service die we verlenen is assistentie bij het gebruik van de computer bij het genealogische onderzoek.

De IT-groep (IT=Informatie Technologie) is een groep die zich bezig houdt met de ontwikkeling en het operationeel houden van de NGV website. Deze website stelt de NGV in staat om de onderlinge communicatie tussen de leden te bevorderen. De IT-groep beheert alle databases (technisch, niet inhoudelijk) en programmatuur die in het kader van deze website zijn ontwikkeld. Verder beheert de IT-groep ook de Office-omgeving voor interne samenwerking.

Informatiecentrum

Het Informatiecentrum (IC) huisvest een aantal belangrijke collecties van de NGV. Daarnaast is hier ook het secretariaat van de NGV gehuisvest.

Communicatie

Communicatie ondersteunt alle Communicatiemedewerkers van de afdelingen. Communicatie adviseert, op verzoek, over promotionele activiteiten van de afdelingen en biedt daar hulp bij.

Verder beheert Communicatie de toepassingen van de huisstijl, ondersteunt de gebruikers van de stijlelementen en helpt eventueel bij de vormgeving.

Gens Nostra

Gens Nostra is hét tijdschrift van de NGV. Het tijdschrift bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, maar ook kleinere bijdragen zoals curieuze of toevalsvondsten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat enkele vaste rubrieken, zoals Boeken en Tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied; Digitaal, waarin de nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden.

Interessegroepen

Naast deze organisatorische afdelingen heeft de NGV ook speciale interessegroepen die zich bezighouden met specifieke thema’s of onderwerpen. Onze interessegroepen zijn onder andere:

  • DNA-onderzoek
  • Heraldiek

Organogram van de NGV

Hoe zit de organisatie van de NGV in elkaar?

Organogram