Informatiecentrum

Informatiecentrum

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik

Postadres: Postbus 50, 3980 CB Bunnik

Openingstijden en afspraken:

Het Informatiecentrum is op afspraak geopend elke 1e en 3e donderdag en de 2e zaterdag van de maand van 10:00 tot 16:00 uur.

Afspraak maken kan via e-mail of telefonisch op 085-1051199 (alleen op de openingsdagen van 10-15 uur).

Buiten die dagen en tijdstippen is het centrum uitsluitend via   bereikbaar.

Medewerkers

CoördinatorWil van der Horst085-1051199mail
Bibliotheek085-1051199 mail
CollectiebeheerHans van Felius085-1051199 mail
MicrofichesJos Kaldenbach085-1051199 mail

Collectie

In het informatiecentrum in Bunnik kun je de zeer omvangrijke bibliotheek van onze vereniging raadplegen. De catalogus is op dit moment nog niet via de website te raadplegen. Bekijken wat aanwezig is, kan momenteel alleen in het Informatiecentrum te Bunnik. Een goede indicatie voor de aanwezige tijdschriften geeft de rubriek Tijdschriften in GensNostra. De daar besproken tijdschriften bevinden zich namelijk allemaal in het informatiecentrum. Daaronder bevinden zich ook vele buitenlandse tijdschriften.
Naast boeken en tijdschriften beheert de vereniging ook vele genealogische en heraldische verzamelingen die geschonken of nagelaten zijn door onze leden. Soms zijn deze collecties de neerslag van een leven lang genealogisch onderzoek. Er is ook sprake van losse dossiers met gegevens over families en personen, soms in de vorm van originele archiefstukken. Verder kent de collectie nog duizenden portretfoto’s. Ook deze zijn in te zien in het informatiecentrum.
In de loop der jaren is een grote verzameling opgebouwd aan bidprentjes (1,2 mln), krantenadvertenties (1o mln) en familiedrukwerk in de vorm van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten. Hiervan is inmiddels een groot deel gescand. Momenteel wordt gewerkt aan het doorzoekbaar maken van de scans op de website.
Heb je vragen over wat aanwezig is in het informatiecentrum, of een specifieke vraag in verband met een bezoek aan het centrum, dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen. We laten dan weten in hoeverre we hieraan kunnen beantwoorden.

Schenken van boeken en verzamelingen

Nieuwe boeken en verzamelingen zijn welkom, al kent dat zijn beperkingen. Overdracht kan in principe alleen in de vorm van schenking.

Voor verzamelingen geldt, dat deze meer dienen te omvatten dan overzichten met gegevens uit de burgerlijke stand en uit doop-, trouw- en begraafregisters. De inhoud moet in zekere zin uniek te zijn, teneinde het ruimtebeslag beheersbaar te kunnen houden. Is de verzameling (deels) aanwezig in de vorm van digitale bestanden, dan heeft deze vormgeving veelal de voorkeur. Er wordt op elk aanbod serieus ingegaan. Is de vereniging niet geïnteresseerd, dan worden mogelijke alternatieve bestemmingen aangegeven.

Jaargangen van veel gelezen tijdschriften worden niet aangenomen. Denk hierbij aan Gens Nostra, de Nederlandse Leeuw, Ons Voorgeslacht en de publicaties (jaarboeken en tijdschriften) van het Centraal Bureau voor Genealogie, alsmede de bladen van de NGV-afdelingen. Deze zijn al compleet aanwezig.

Vanwege veranderende gewoonten nemen wij ook geen nieuwe bidprentjes, geboortekaartjes, trouwkaarten en rouwkaarten meer aan. Hetzelfde geldt voor nieuwe familieadvertenties, aangezien deze te vinden zijn op websites zoals Mensenlinq. Neem bij een vraag of twijfel, contact op via .