Ondersteuning

Ondersteuning

De Nederlandse Genealogische Vereniging biedt op velerlei wijzen ondersteuning bij het ontdekken van jouw familiegeschiedenis.

 • Cursus stamboomonderzoek voor beginners.
  Deze cursus die bestaat uit zes dagdelen van ongeveer twee uur, wordt verzorgd door de regionale afdelingen van de vereniging. Achtereenvolgens komt daarbij aan bod:
  o De start van het onderzoek
  o Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
  o Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  o Computerprogramma’s Aldfaer en GensDataPro
  o Zoeken op internet
  o Heraldiek en Genetische Genealogie

Er wordt een cursusmap verstrekt met readers over de bovengenoemde onderwerpen. Deze dienen thuis doorgenomen te worden. Verder kent de cursusmap een veertiental bijlagen over onderwerpen als ‘De zeven pijlers van de genealogie’, het Nationaal Register Overledenen (persoonskaartensysteem), de vernoemingsregels, het lezen van oud schrift en een vertaling van Franse en Latijnse begrippen.

 • Cursus Oud Schrift
  Op afdelingsniveau worden ook cursussen aangeboden, waarin wordt geleerd oud schrift te lezen. Als men in oude notariële en gerechtelijke archieven wil duiken, is zo’n cursus zeer waardevol.
 • Inloopbijeenkomsten c.q. stamboomcafé’s
  Degenen die een specifieke vraag hebben of zijn vastgelopen, kunnen terecht op de inloopbijeenkomsten die veelal maandelijks door de regionale afdelingen worden belegd. Vaak wordt deze bijeenkomsten aangeduid als stamboomcafé’s.
 • Duitsland- en Belgiëdagen
  Jaarlijks wordt een zogenaamde Duitslanddag en een Belgiëdag georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor degenen die te maken krijgen met een voorouder in Duitsland of België en worstelen met de vraag welke bronnen daarvoor beschikbaar zijn.
 • Incidentele evenementen
  Geregeld worden, vaak in samenwerking met een archiefdienst en een lokale heemkundige verenigingen, evenementen georganiseerd waar veel informatie wordt aangeboden in de vorm van workshops, lezingen en informatiemarkten.
 • Maandelijkse afdelingsbijeenkomsten
  Alle regionale afdelingen organiseren maandelijks bijeenkomsten, waarbij een spreker vertelt over zijn onderzoek. Daarnaast worden excursies aangeboden.
 • Collecties
  De vereniging beschikt over uitgebreide collecties met familiegegevens. Zo in de loop der jaren ca. 1,5 mln bidprentjes en gedachteniskaartjes, 1 mln geboorte-, huwelijk- en overlijdenskaarten en ca. 10 mln krantenadvertenties verzameld. Dergelijke gegevens zijn ook op afdelingsniveau beschikbaar. Op dit moment worden deze gegevens gedigitaliseerd. Een gedeelte is op deze website al digitaal doorzoekbaar.
 • Bibliotheek
  Het landelijk Informatiecentrum te Bunnik herbergt een grote bibliotheek met binnen- en buitenlandse tijdschriften en vele boeken met een familiegeschiedenis. Ook vele regionale afdelingen beschikken over een bibliotheek.

“Blijft leuk en stimulerend om samen de resultaten van een onderzoek te bekijken”