Ontwerpen

INTRO      OVER ONS         HERALDIEK        ONTWERPEN           REGISTREREN        AANVRAGEN

 

NEDERLANDS
COLLEGE
HERALDIEK
Sinds 1994

ONTWERPEN

Een ontwerp voor een wapen behoort te voldoen aan de in de Nederlandse heraldiek geldende regels en gewoonten. Dit betekent onder meer, dat in een ontwerp geen gecompliceerde schildverdelingen, geen overdaad aan figuren en geen ongebruikelijke figuren mogen voorkomen.

SPECIFIEK VOOR EEN FAMILIEWAPEN
• Een familiewapen bestaat in principe uit: een schild, helm met helmteken, dekkleden en een wrong. Eventueel kan het wapen voorzien worden van een lint met een devies of spreuk.
• Een toevoeging van schildhouders en/of tooien met versierselen van onderscheidingen of ordetekens kan alleen als dit historisch gerechtvaardigd is.
• Een gevierendeeld schild mag alleen, wanneer twee of meer bestaande wapens worden gecombineerd.
• Schildverdelingen mogen niet worden toegepast, als deze, in combinatie met bepaalde figuren, een verleende wapenvermeerdering suggereren.
• Bij een vrouwenwapen (voor een matrilineaire verwantschap) dient gekozen te worden voor een ovaal schild met een bijpassende entourage, zoals een venusschelp als schilddekking.
• Bij een nieuw wapenontwerp voor een familie is het streven om met enkele heraldische elementen een karakteristieke visualisatie van de familiegeschiedenis te creëren.

Ingeval van een wapen voor slechts één persoon kunnen persoonlijke objecten in het schild worden geplaatst.

TEKENEN EN SCHILDEREN VAN EEN WAPEN
Het College kan desgewenst persoonsgericht adviseren bij de keuze van een wapentekenaar. Onderstaand volgen website-adressen van een aantal erkende Nederlandse heraldische schilders en tekenaars. Van hen zijn eerder familiewapens door het College geregistreerd.
https://www.wapenschilder.nl/
(wapenschilder: Piet Bultsma-Vos te Oosterwolde)
https://www.williamcoolenheraldiek.nl/index.htm
(wapentekenaar: William Coolen te Berkel-Enschot)
https://www.atelierderaaf.nl/
(wapentekenaar: Henk ’t Jong te Dordrecht)
http://www.tanjavanachterberg.nl/ontwerpen/heraldische-familiewapens/
(wapentekenaar: Tanja van Achterberg te Eindhoven)
https://vandesselheraldiek.be/
(wapentekenaar: Prisca van Dessel te Mol in België)
Aanbevolen wordt om bovengenoemde websites te bezoeken. Daar staan voorbeelden van hun werk en soms ook prijzen.

Ook over tekenaars zonder website of in het buitenland kan het College u adviseren.