Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

Naam
Functie
Tel E-mail
Peter van Boheemen (voorzitter)
Algehele coördinatie binnen de vereniging
Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten
Projecten:
– structuur website
– Genetica (DNA onderzoek)
– Digitalisering bidprentjes en advertenties
– Middeleeuws Vlechtwerk
Peter van Boheemen 0488-482284 mail
Guus van Gameren (vice voorzitter)
NGV Academy
Website
mail
Henriëtte Adema (1e secretaris)
Collectiebeheer/Bibliotheek
Communicatie en PR
mail
Sjack Kasius (algemeen bestuurslid)
ICT
Huisvesting
IC Bunnik
Ledenadministratie
Strategie
mail
Menno de Lange (1e penningmeester)
Financieel beheer
Autorisatie betalingen
Jaarrekening
mail
Ron Weening (2e penningmeester)
Financieel beheer
Voeren boekhouding
Jaarrekening
Facturen
mail