Ontdek jouw verhaal

Ontdek jouw verhaal

NGV is een genealogische vereniging met zo’n 5.000 leden, die iedereen, die geïnteresseerd is in zijn/haar familiegeschiedenis, wil helpen om het verhaal achter de namen en jaartallen zo compleet en waarheidsgetrouw mogelijk te maken.

Voor het vinden van die namen en jaartallen kun je bij vele genealogische organisaties terecht en kom je achter de computer een heel eind. Het wordt echter pas echt interessant als je die informatie ook kunt inkleuren en in de juiste context kunt plaatsen. Dáár willen en kunnen wij je prima mee helpen.

Dus word lid.

Maar wellicht wil je eerst nog meer weten. Hierna alle voordelen, mogelijkheden en lidmaatschappen op een rijtje.

  • De vereniging en de diensten
  • De afdelingen
  • Het Informatiecentrum en de Bibliotheek
  • Ons magazine – Gens Nostra
  • Onze nieuwsbrief
  • GensDataPro
  • Heraldiek
  • Familiegeschiedenis en DNA
  • Onze website
  • Soorten lidmaatschap en kosten

ANBI

De Belastingdienst heeft de NGV de ANBI-status toegekend, ofwel we worden gezien als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor erflaters, sponsors en donateurs. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De NGV hoeft over de ontvangen contributies, schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het geld 100% gebruiken voor het behalen van onze beoogde doelen.

“We zijn samen ooit uit nieuwsgierigheid begonnen, nu delen we dezelfde interesse voor genealogie”