Ontdek jouw verhaal

Ontdek jouw verhaal

Onze verhalen zijn ons culturele erfgoed. Verhalenvertellers zijn onze erfgoedbewaarders. Vraag iemand naar zijn verhaal en je leert hem of haar kennen. Verhalen vormen daardoor een brug tussen mensen van verschillende eeuwen, culturen, leeftijden en overtuigingen.

Het is dan ook geen verrassing, dat veel mensen op zoek gaan naar hun eigen verhaal. Van wie stam je af? Ben je misschien een nakomeling van een beroemde voorvader? Hebben je voorouders interessante beroepen uitgeoefend, of waren het misschien niet zulke brave burgers? Van wie hielden ze? Hoe zit dat toch met die oude foto’s die je gevonden hebt? Wie zijn de mensen op die foto’s?

Eén van de manieren om je hiermee bezig te houden is door genealogisch onderzoek te doen. Gewoon thuis achter je computer en in bibliotheken en archieven, maar ook samen met andere leden van de NGV!

Het begrip ‘genealogie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘genea’ en ‘logos’. Genea’ betekent ‘geboorte’ of ‘geslacht’ en ‘logos’ betekent ‘kennis’ of ‘wetenschap’. Een genealoog is dus iemand die de geschiedenis van een familie onderzoekt. Hierbij wordt als het ware een reis door de tijd gemaakt.

Het is verstandig om je van te voren de vraag te stellen wat je zou willen weten? Hierdoor kun je je onderzoek afbakenen en voorkom je, dat je steeds weer nieuwe dingen gaat onderzoeken en niet tot een afronding komt.

Verder is het belangrijk om structuur aan te brengen in het verhaal dat uiteindelijk in een papieren of digitale vorm wordt gemaakt. In de praktijk wordt daarvoor vrijwel altijd gekozen voor één van de navolgende vormen.

  • Een verhaal waarbij een stamreeks wordt gepresenteerd. Hierbij worden de voorouders in de rechte mannelijke (patrilineaire) of vrouwelijke (matrilineaire) lijn besproken, van heden naar verleden. Dus een verhaal over de vader van iemand, diens vader, diens overgrootvader etc. tot aan de vroegst bekende voorvader, de zogenaamde stamvader. Of idem een verhaal over de moeder van iemand, diens grootmoeder, diens overgrootmoeder etc. tot de vroegst bekende voormoeder, de zogenaamde stammoeder.
  • Een verhaal waarbij een parenteel wordt gepresenteerd. In dit geval gaat het verhaal over alle nakomelingen van een vroege voorvader in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn, van verleden naar heden.
  • Een verhaal waarbij een genealogie wordt gepresenteerd. Daarbij gaat het verhaal over alleen over de mannelijke nakomelingen van een vroege voorvader, van verleden naar heden.
  • Een verhaal waarbij een kwartierstaat wordt gepresenteerd. In dit geval gaat het verhaal over alle voorouders van iemand in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn, van heden naar verleden. Dus over de twee ouders van iemand, de vier grootouders, de acht overgrootouders etc.

“We zijn samen ooit uit nieuwsgierigheid begonnen, nu delen we dezelfde interesse voor genealogie”