NGV Academie

Intro

De NGV Academie richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden bij de leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Niet-leden zijn ook uitgenodigd om deel te nemen!

Het programma bestaat uit activiteiten die verspreid over Nederland plaats vinden. Hierbij is steeds ruimte voor interactie tussen de deelnemers onder het motto: Samen kom je verder en is het leuker!

Aan de bovenzijde van deze webpagina vind je de algemene bijeenkomsten, lezingen en voorouderspreekuren, gerangschikt in een oplopende datumvolgorde.
Aan de linkerzijde staan de cursussen en workshops, geordend naar thema.

Heb je een wens die nog niet wordt aangeboden in ons programma, stuur dan een email naar: academie@ngv.nl

We hopen je binnenkort bij één van onze activiteiten te mogen begroeten!