Nominatie NGV Schepperle Award

Nominatie NGV Schepperle Award

TOELICHTING

Na de zeer geslaagde verkiezing in 2023 volgt dit jaar een nieuwe kans om winnaar te worden van de NGV Schepperle Award . Het gaat hier om een prijs die het Hoofdbestuur zal toekennen aan een persoon die zich op het gebied van familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Daarbij gaat om aspecten als vernieuwend en deskundig, alsmede om de mogelijke impact in Nederland van het verkregen resultaat.

Nominaties voor de NGV Schepperle Award 2024 kunnen worden ingediend door iedereen (leden en niet-leden) middels het daarvoor beschikbare opgaveformulier. Dit formulier is te vinden op de homepage van onze website www.ngv.nl.

Uit alle inzendingen kiest het Hoofdbestuur een drietal finalisten. Hun prestaties zullen worden gepresenteerd op het landelijk evenement van de NGV dat op 12 oktober 2024 zal plaatsvinden. Het daar aanwezige publiek krijgt de gelegenheid om de winnaar te kiezen. Aan de Award is een geldprijs van € 500 verbonden. Datum en locatie van het evenement volgen nog.

REGLEMENT VOOR 2024

 1. NGV-leden en andere belangstellenden kunnen tot 1 augustus 2024 nominaties indienen bij de secretaris van de NGV () door invulling van het opgaveformulier dat te vinden is op de website van de NGV (www.ngv.nl);
 2. Men kan zichzelf nomineren of één of meer andere personen;
 3. Bij de nominatie mag het gaan om een boek, een artikel, een lezing, een podcast, een webinar of een andere prestatie op het gebied van familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek. De Award is niet bedoeld als oeuvreprijs.
 4. Er geldt geen drempel ten aanzien van de omvang van de prestatie;
 5. De prestatie dient in belangrijke mate recent te zijn geleverd, bij voorkeur in 2023 of 2024;
 6. Het hoofdbestuur zal na de sluiting van de opgavetermijn een drietal nominaties als finalist selecteren en voordragen voor de verkiezing van de NGV Schepperle Award 2024;
 7. Bij de selectie gaat het om aspecten als vernieuwend en deskundig, alsmede om de mogelijke impact in Nederland van het verkregen resultaat;
 8. De verkiezing van de winnaar vindt plaats door het publiek bij het landelijk evenement dat in het najaar van 2024 wordt georganiseerd;
 9. Aan de NGV Schepperle Award 2024 is en geldprijs van € 500 verbonden;
 10. Degene die een nominatie doet, gaat ermee akkoord dat de informatie die door hem of haar verstrekt wordt, openbaar gemaakt mag worden en vrijwaart de NGV van eventuele aanspraken van derden ter zake.

OPGAVEFORMULIER VOOR DE NGV GENEALOGIEPRIJS 2024

  Velden met een * zijn verplicht  De nominatie mag maximaal 1 A4 beslaan