Verslag Landelijke NGV dag Utrecht 7 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober jl. organiseerde de NGV samen afdeling Utrecht die haar 75-jarig bestaan vierde een landelijke dag in het Paushuize in Utrecht. Het was in alle opzichten een prachtige dag, de zon scheen en men kon tussen 11 en 12 uur buiten op een terras genieten van het carillonspel de stadsbeiaardier van de stad speelde speciaal voor de NGV deze dag liederen van Rijk de Gooijer.
Al meteen om half 1 druppelden de gasten binnen in het Paushuize.

Casper de Jong, voorzitter van de afdeling Utrecht heette iedereen van harte welkom en daarna waren er twee lezingen.

Als eerste konden we luisteren naar een presentatie over Adrianus VI en Paushuize door Carel Huydecoper, conservator van het Paushuize, een boeiend verhaal met veel informatie ook over de situatie van de kerk in de 16e eeuw.

Tweede spreker was Olaf Broos, auteur van het boek ‘Rijk, Het niet geheel ontoevallige leven van Rijk de Gooyer’, met veel informatie en foto’s vertelde hij over het gezin de Gooyer en het kleurrijke leven van Rijk. De aanwezigen konden tussendoor vragen stellen en de spreker ging daar uitgebreid op in. Eindconclusie van de schrijver was dat hij toch wel van zijn hoofdpersoon was gaan houden.

Na de pauze was het tijd voor de NGV Schepperle Award. Landelijk voorzitter Peter van Boheemen vertelde iets over de altijd goedlachse George Schepperle, voormalig voorzitter van de afdeling Friesland aan wie de vereniging veel te danken heeft en daarna legde hij kort uit waar de nominaties aan moesten voldoen. Ruim 20 nominaties waren binnengekomen, daaronder zaten wel enkele doublures maar er viel echt iets te kiezen. De drie finalisten waren Aad Verouden, Denis Verhoef en Paul Welling.
(*onderaan dit verslag kunt u een samenvatting van de nominaties van de drie finalisten lezen)

De interviews met de genomineerden waren zeer de moeite waard. Er zijn altijd weer nieuwe manieren om genealogie te bedrijven, zo bleek uit hun verhalen. Dat kan met behulp van DNA, maar ook met een blog dat door vele volgers gelezen en becommentarieerd wordt. De Award ging naar Aad Verouden die ons heeft duidelijk gemaakt, dat het gebruik van belastingregisters soms kan helpen om vastgelopen onderzoek weer ‘vlot te trekken’. Aad Verouden was zeer vereerd met de Award, een prijs die nog nooit iemand anders heeft ontvangen.

De middag werd afgesloten met een optreden van blaasorkest Orkest Tegenwind – Straatorkest uit Utrecht, en er werd onder genot van een hapje en drankje druk nagepraat met vrienden en bekenden.

(Foto’s Sabine van Gameren)

Finalisten voor NGV Schepperle Award 2023

Aad Verouden

De Zeeuwse genealogie Kooman-Koman liep vast in de 18e eeuw. Hetzelfde was het geval bij een groot Zuid-Bevelands geslacht in een publicatie van Sjaak Hoornick in 1993. Zeeuwse genealogische onderzoekers als Dek, Harthoorn en Witte kwamen in de 20e eeuw niet verder. Het probleem was een gebrek aan archiefstukken voor Yerseke en het optreden van naamsverwarring.

Aad Verouden loste de problemen op door het raadplegen van belastingregisters (overlopers-, tienden- en waterschapsrekeningen) en het opsporen van uit zicht geraakte archiefstukken zoals een vroonboek in het Vlaamse Kruibeke. Hierdoor ontstond een goed beeld van het 16e-eeuwse Zuid-Beveland. Daarbij loste hij ook naamsverwarring op. Hierdoor is nu veel meer mogelijk aan genealogisch onderzoek voor Yerseke van voor 1600. Met als resultaat een binnenkort te verschijnen boek over deze plaats. Daarnaast kon de genealogie voor de familie Comejan tot Koman worden uitgebreid, waarover een artikel is aangeboden aan bij De Nederlandsche Leeuw.

De bijdrage van Aad Verouden is voor Zeeuwse begrippen baanbrekend gebleken. De opgespoorde archiefstukken zijn opgenomen bij het Genealogisch Centrum Zeeland en het Archief Zeeland te Middelburg, zodat deze ook voor anderen raadpleegbaar zijn. Bijzonder is verder, dat Aad Verouden ook graag anderen van zijn kennis en ervaringen wil laten profiteren door overal in het land lezingen te verzorgen over het benutten van belastingkohieren.

Denis Verhoef

In de kwartierstaat van Denis Verhoef komt meerdere keren de familienaam Van Oostrum voor. Over de herkomst van de families met deze naam bestaan al diverse publicaties. Denis Verhoef raakte hierin geïnteresseerd, omdat in zijn kwartierstaat meerdere keren deze familienaam voorkomt. Hierbij vroeg hij zich af in hoeverre de verschillende families aan elkaar verwant zijn, een vraag die ook bij veel andere familienamen speelt.

Om op bovenstaande vraag een antwoord te krijgen heeft Denis Verhoef een genetisch onderzoek opgezet op basis van Y-DNA dat in de vaderlijke lijn vrijwel ongewijzigd wordt doorgegeven. Hierbij heeft hij veel medewerking verworven bij de familievereniging Oosterheem, de Stichting De Nederlandse Leeuw en DNA-expert Wim Penninx. Daarbij ging het om adressen van mogelijke deelnemers aan het DNA-onderzoek, financiën en kennis. Uiteindelijk is ook de familienaam van Schaik in het onderzoek betrokken, omdat een familie Van Oostrum daarvan afstamt.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke families met elkaar verwant zijn en hoe ver terug in de tijd de gemeenschappelijke voorvaders geleefd hebben. Op grond hiervan is duidelijk geworden in hoeverre het verder zoeken naar data over de verwantschap tussen de verschillende families Van Oostrum en Van Schaik nog zinvol is. Bijzonder is, dat het verloop en de resultaten van het onderzoek op een uitgebreide en laagdrempelige wijze zijn beschreven in een recent artikel in De Nederlandse Leeuw. Hierdoor is een handleiding beschikbaar gekomen voor deze waardevolle onderzoeksmethode.

Paul Welling

Paul Welling is na zijn pensionering vrijwel fulltime bezig met genealogisch onderzoek. Eerst betrof dit zijn eigen familie Welling, de familie Bosman van zijn moederskant en de families Van Straaten en Van Haeften van zijn beide echtgenotes. Daarna volgden op verzoek van vrienden de families Walvisch en Koopman. Ook is hij zich gaan verdiepen in de Joodse familie Swaab, doordat een broer van zijn grootvader trouwde met Betje Swaab. Dit bracht hem bij de daarmede verwante circusfamilies Kinsbergen en Blanes.

Paul Welling wil zijn onderzoeksresultaten graag zo breed mogelijk uitdragen, meer dan mogelijk is in de vorm van lezingen, artikelen en boeken, waarvan hij alle vele op zijn naam heeft staan. Dit bracht hem op het idee om een genealogische blog te beginnen. Daarmede is hij in 2016 gestart onder de titel ‘Altijd Spannend’ (genealogischblogpaulwelling.blogspot.com).

Sindsdien schrijft hij wekelijks een of twee afleveringen over een spannende ervaringen die hij opdoet bij zijn naspeuringen. Inmiddels zijn al meer dan 700 blogs verschenen. Daarmede heeft hij nu bijna 120.000 bezoeken mogen verwelkomen, welke afkomstig zijn uit 66 landen.

Met zijn blog is Paul Welling er daadwerkelijk in geslaagd om een breed publiek te bereiken en te betrekken bij zijn onderzoek en op deze manier een ambassadeursrol voor de genealogie te vervullen.