Kadaster Leidraad

Intro

Je ziet het pas als je het doorhebt – (Johan Cruijff)”

Het Kadaster heeft in de loop van twee eeuwen een schat aan gegevens vastgelegd ten behoeve van rechtszekerheid en belastingen.

De NGV geeft hier tips om succesvol historische gegevens uit de kadastrale archieven te halen.

We verzamelen hier ook ‘best practices’ voor gebruikers. Aanvullende tips en correcties zijn welkom!

Het Kadaster is een registratie van alle vastgoed in Nederland vanaf 1832. Indirect vinden we daarin bijvoorbeeld ook informatie wie waar woonde, welk beroep een eigenaar had en/of met wie hij of zij gehuwd was, welke verkopen er waren en hoe erfenissen verdeeld werden.

Indeling van deze NGV Kadaster Leidraad

Voorlopig hebben we gekozen voor de volgende inhoud. Met uw suggesties kunnen we dat natuurlijk aanpassen / uitbreiden.

MenuInhoud
IntroDeze pagina
KadasterOntstaan, inhoud, waar staat wat, hyp4 register
ArchiefviewerHet gebruik en de mogelijkheden van de Archiefviewer van het Kadaster
HulpmiddelenWelke boeken, websites en software zijn beschikbaar, van het Kadaster zelf, van NGV en van overigen
Q&AAntwoord op (onderzoeks) vragen over bijvoorbeeld de historie van een gebouw, het bezit van mijn grootvader/moeder of de verdeling van een erfenis
ContactHoe kom je met ons in contact?