Talkshow Boeren, Burgers en Buitenlui komt terug in samenwerking met de NGV

De initiatiefnemers van deze talkshow (John Boeren en Wendy Geerts) hebben de NGV benaderd om samen verder te gaan. Hiermee kan de continuïteit voor de toekomst beter worden geborgd. Het bestuur heeft hier een positief antwoord op gegeven.
De opzet van de talkshow is niet gewijzigd. Maar er zijn wel een paar dingen anders dan voorheen.
Ten eerste is ervoor gekozen om niet meer met een groot panel te werken. Wendy Geerts en John Boeren blijven de talkshow presenteren, Willem Vermeulen is de vaste tafelgast. Andere voormalige panelleden zullen we uitnodigen als hun expertise past bij het onderwerp van die avond.
Gezamenlijk pakken we vanaf februari de draad weer op. Zoals ook in de vorige seizoenen is het de bedoeling onze deelnemers te laten kennismaken met boeiende gasten en interessante onderwerpen.

In de eerste gezamenlijke uitzending is onze gesprekspartner Suze Zijlstra. Onlangs werd zij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). De afgelopen jaren heeft zij in de genealogische wereld vooral naam gemaakt met haar boek ‘De voormoeders’. In dit boek beschrijft zij het leven van de Aziatische en Euraziatische vrouwen in haar familie. Dat begint in Makassar ten tijde van de VOC, loopt via de suikerplantages van Java tot aan de migratie van haar oma’s gezin in de jaren ’50 naar Nederland.
De uitzending begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur. Vervolgens zijn we iedere tweede donderdag van de maand ‘in de lucht’, met uitzondering van de zomer- en vakantiemaanden juli en augustus. Registreren voor de talkshows kan vanaf nu. Het gaat om een eenmalige registratie voor alle talkshows in 2023.

Maar, let wel op: wie zich in voorgaande jaren al geregistreerd had, moet dit nu opnieuw doen.
De registratielink is:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PY5pHOVTR9qAL-11Ntp2Dw