In Memoriam Wim Mulder

In Memoriam Wim Mulder

Ons bereikte het verdrietige bericht dat ons lid Wim Mulder op 14 maart 2024 is overleden.

Wim werd in 1964 lid van de NGV-afdeling Utrecht en was bijna 60 jaar lid. Het sluitstuk van zijn genealogisch onderzoek naar de familie Mulder was het door hem geschreven familieboek. Het boek kwam bij zijn uitvaart op de kist te liggen samen met een lijst met handtekeningen van voorvaderen. Hij gaf lezingen over de Tweede Wereldoorlog en dan vooral wat het voor de familie Mulder betekende. Zijn vader zat in het verzet, het gezin ving onderduikers op en vader Martin was in september 1944 betrokken bij het ontsporen van een trein bij Harmelen met vluchtende NSB’ers. Vader werd opgepakt en belandde in de dodencel. De bevrijding kwam net op tijd, vader Martin kwam weer thuis en woog nog maar 46 kg.

In zijn werkzame leven werkte Wim bij de Rabobank. Hij was jarenlang gids in de Pieterskerk in Utrecht. Vele jaren lid van het afdelingsbestuur van Utrecht als penningmeester en was trouw bezoeker van de afdelingsavonden.

Dat hij de NGV een warm hart toedraagt blijkt wel uit het feit dat de vereniging een legaat uit zijn nalatenschap mag ontvangen.

We hebben Wim leren kennen als een aimabele man, altijd goed gehumeurd en belangstellend naar iedereen. Wij gaan zijn vrolijkheid en warme persoonlijkheid missen.

Wim is 90 jaar geworden.