NGV vrijwilliger in het zonnetje gezet

NGV vrijwilliger in het zonnetje gezet

Ditmaal zetten we Joop Campfens centraal!

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Joop Campfens, 70 jaar oud en geboren in Haarlem. Vanwege het beroep van vader op diverse plekken in Nederland en 4 jaar in Canada gewoond. Op 17 jarige leeftijd ben ik in militaire dienst gegaan. Ik heb gewerkt bij Siebelt Security met als specialisatie onderzoek naar personen. Daarna heb ik 30 jaar bij de KLM gewerkt als security officer met specialisaties als fraude en onderzoek naar valse documenten. Ik ben ook lid geweest van het GO Team binnen KLM , dat zorgt voor coördinatie bij vliegtuigcrashes.

Wanneer ben je begonnen met genealogie en wat was de aanleiding?

Ik ben begonnen ca 2007 na het overlijden van mijn moeder. Mijn vader had al veel uitgezocht in de periode dat er nog geen internet was en later had hij niet meer de energie om zich te bekwamen in internet. Ik heb hem toen geholpen en werd zelf ook steeds enthousiaster. Heel erg trots was hij toen ik hem het familiewapen kon laten zien wat ik had gevonden. Mijn vader overleed in 2012 en daarna heb ik zijn werk voortgezet.

Heeft (had) jouw beroep een link met genealogie?

In mijn werk, zowel als researcher bij KLM en daarna ook bij Siebelt Security was onderzoek doen een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik had dus veel ervaring opgedaan en dat kwam goed van pas bij de zoektocht naar mijn voorouders in Brugge (België).

Wat is het mooiste (meest waardevolle ) wat je hebt gevonden in jouw familieonderzoek?

Een document uit 1353 over transport van een stuk land in Brugge voor het bouwen van het Sint Jans Hospitaal. Aan dat document hangen zegels en een van die zegels is van mijn voorvader, die toen regent was in Brugge. Een originele zegel.

Heb jezelf ook een boek gemaakt of publicaties gedaan over je familiegeschiedenis?

Ik ben nog bezig met het familieboek. Ik heb een publicatie gedaan in het afdelingsblad van Flevoland, de Genealogica editie mei 2021.

Wat was het doel wat je op genealogisch gebied graag wilde bereiken ?

Mijn vader had al onderzoek gedaan in Brussel tot eind 1500. Mijn ambitie was om nog een heel eind verder terug in de tijd te komen. Vader had al een vermoeden dat de voorouders belangrijke bestuurders waren geweest en dat heeft mijn nieuwsgierigheid nog verder aangewakkerd. Ik wilde het vermoeden van mijn vader bevestigd zien door het vinden van zoveel mogelijk oude documenten en aktes over alles wat met mijn voorouders te maken had.

Wanneer ben je begonnen als vrijwilliger bij de NGV

Ik ben in 2016 aangeschoven bij het team van de voorouderspreekuren in Almere. Ik had veel kennis van opzoeken, speciaal in België. Na een paar sessies haalde ik daar zoveel plezier en voldoening uit dat ik er elke maand weer naar uit kijk om naar de bieb te gaan. Veel mensen gelukkig en tevreden naar huis zien gaan als ik ze weer verder had geholpen met hun onderzoek geeft mij heel veel energie.

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de NGV?.

Ca. 2015 kreeg ik het blad Gens Nostra onder ogen en een aantal artikelen in dat blad sprak mij zo aan, dat ik heb besloten om lid te worden van de NGV.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo belangrijk (c.q wat is de bevrediging die je eruit haalt?)

Ik vind het leuk om mensen te helpen. Dat geeft mij een goed gevoel. Ik ben een “mensen-mens”. Je hebt veel contact met andere mensen. Je geeft veel kennis door en je leert zelf ook veel van de verhalen van andere mensen.

Waar ben je het meest trots op dat je samen met de andere vrijwilligers hebt bereikt?

Trots op het succes van de workshops die we onlangs hebben gehouden Almere. Ook trots op het succes van het voorouderspreekuur in Almere.

Wat is jouw advies voor mensen die nu willen beginnen met stamboomonderzoek?

Ga kennis opdoen bij een vereniging en volg een workshop over een programma zoals Aldfaer. Probeer mensen te vinden waar je terecht kunt voor vragen. Zoek een mentor.

Zou je anderen aanraden om vrijwilliger te worden bij de NGV en waarom?

Als je de kennis bezit van onderzoek doen, dan is het heel waardevol om deze kennis te delen met anderen. Daarnaast is het heel prettig werken in een gezellig team en delen de leden van de NGV dezelfde verslaving, nl genealogie.

Heb jij je verslaving voor genealogie ook doorgegeven aan je kinderen?

Nee, dat is tot nu toe niet gelukt. Mijn kleinzoon van 12 is een heel nieuwsgierig kind en misschien biedt dat nog hoop voor de toekomst.

Beschrijf de NGV in een woord?

Inspirerend. De lezingen houden je steeds weer in beweging.