NGV vrijwilliger in het zonnetje gezet

Ditmaal zetten we Jos Kaldenbach centraal!

Kan je iets over jezelf vertellen (als intro voor de lezers)

Ik had op het Petrus Canisius Lyceum een fantastische leraar geschiedenis, Jan Dominicus, van de talloze reisboeken. Toen is het zaadje gelegd. En ik was 33 leraar Duits aan de Hogeschool Alkmaar /Inholland. Daardoor bezocht ik ook regelmatig stagiairs in Duitsland, en kon van 8-11 uur hun presentaties bijwonen. Daarna naar de volgende, waarbij mijn auto soms afweek naar een archief en ik er snorde en archiefstukken kopieerde voor talloze artikelen, b.v. over de King’s German Legion in Hannover. Daardoor geef ik nu al 30 jaar lezingen in Duitsland (vaak over die onbekende VOC) en Nederland. Ook publiceer ik daarover al jaren, regesten van Duitse VOC- dienaren, daarvan heb ik er al zo’n 15000 bewerkt.

Hoe oud was je toen je als vrijwilliger bij de NGV begon?

Ongeveer 30. Ik lees verder veel historische boeken, b.v. alle van de deskundige Roelof van Gelder, en veel detectives.

Wat heb je gedaan en waarom juist dat?

Hulp aan de organisatie en bezoekers gegeven in Naarden, Weesp en Bunnik, voor NGV en WGOD, mijn andere club, de Werkgroep Genealogisch Duitsland, waar ik ook voorzitter van ben (www.wgod.nl). Hun bieb is met die van de NGV geïntegreerd, en daarmee de compleetste van Nederland. De organisatie van de Duitslanddag leverde al 19 x de drukste, nuttigste en leukste dag van het jaar op.

Wat zou je op genealogisch gebied graag nog willen bereiken? Wat is je droom of uitdaging?

Ooit de oudste generatie van de Kaldenbachs uit Lohn in het Guliker Land vinden, maar of er vóór 1695 betrouwbare bronnen boven water komen?

Hoeveel tijd steek je in de genealogie?

Zo’n 15-20 uur per week in publicatieweken, anders maar 5.

Wat is het mooiste wat door jou of samen met andere vrijwilligers tot stand is gebracht?

Mensen die al jaaaaren vastgelopen zijn verder helpen, ook in jonge generaties, nog lastiger haast. Zoals een lid met een broertje met een hazenlip, die in de 2e Wereldoorlog in Hamburg werd geboren, en uit het raam werd gelazerd… De ouders waren meteen van hun Nazi-sympathieen genezen. Ik vond zijn overlijden met de doodsoorzaak: Herzleiden…

Wat maakt het vrijwilligers werk voor jou zo belangrijk (c.q wat is de bevrediging die je eruit haalt?)

Als je dan zo’n gezellige dag hebt gehad ga je weer met nieuwe energie verder met dit mooie vrijwilligerswerk. Terugkijkend op een gezellige dag en enthousiast op weg naar een volgende taak.

Zou je vrijwilliger zijn bij de NGV aanraden en waarom?

Zeker, je weet niet wat je meemaakt en de groep collega’s is ook inspirerend en kundig.

Beschrijf de NGV in een woord?

Een leuk hulpmiddel bij onze hobby. En veel betrouwbaarder dan Internet.