NGV vrijwilliger in het zonnetje gezet – Peter Bedeker

NGV vrijwilliger in het zonnetje gezet – Peter Bedeker

Kun je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Peter Bedeker woonachtig in Almere-Buiten. Mijn ouders zijn geboren in Rotterdam en zijn na het bombardement van Rotterdam in 1940 verhuisd naar Amsterdam omdat mijn vader daar een baan kon krijgen. Ik ben geboren in 1949 in Amsterdam-Oost. In 1975 ben ik getrouwd en ben toen gaan wonen in de Bijlmer op 8 hoog. Ik heb daar gewoond tot 1985 en toen zijn wij verhuisd naar Almere-Buiten.

Wanneer ben je begonnen met genealogie en wat was de aanleiding?

De aanleiding was het leren kennen van de familie van mijn ouders omdat de rest van de familie in de buurt van Rotterdam was blijven wonen nadat mijn vader naar Amsterdam was verhuisd. Omdat mijn vader en zijn broer ieder tot een andere kerkgenootschap behoorden was er weinig onderling contact en heb ik dus ook nooit de gelegenheid gehad om mijn ooms, tantes, neven en nichten echt te leren kennen. De nieuwsgierigheid was al veel eerder ontstaan, maar in het begin van de jaren negentig ben ik daadwerkelijk begonnen met het opzoeken van familieleden op internet, omdat ik via mijn werkcomputer de mogelijkheid had om op internet te zoeken. En ik was nieuwsgierig hoe het werkte in de archieven.

Heeft (had) jouw beroep een link met genealogie?

Ik was werkzaam in de IT sector en had in mijn dagelijkse werk niet direct een link met de genealogie. Wel heb ik door het werken met en aanpassen van complexe databases, veel voordeel ervaren op de scanafdeling in Weesp. Ook door het oplossen van complexe vraagstukken in mijn werk heb ik wel geleerd om op een andere manier te zoeken in databases en bredere analyses te maken van de zoekresultaten.

Wat is het mooiste (meest waardevolle ) wat je hebt gevonden in jouw familieonderzoek?

A Het meest waardevolle van mijn onderzoek is dat ik een groot deel van mijn huidige familie (ooms en tantes) heb leren kennen. Ook daardoor heb ik veel neven en nichten leren kennen. Ook ben ik nog heel trots op de eerste akte die ik uit het stadsarchief van Amsterdam, toen nog aan de Amsteldijk, heb gehaald van een voorvader van mij.

Wat was het doel wat je op genealogisch gebied graag wilde bereiken?

Het doel was het leren kennen van mijn huidige familie (ooms, tantes, neven en nichten) en de verbindingen daartussen. Maar gaandeweg als je veel aktes en documenten vindt, ga je steeds verder zoeken naar alles wat met je voorvaderen te maken heeft.

Wanneer ben je begonnen als vrijwilliger bij de NGV

Ik heb een bezoek gebracht aan een Duitsland dag in Weesp toen ik in 2012 met pensioen ben gegaan. Tijdens een rondleiding zag ik zoveel interessante dingen , die mij deden besluiten om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik ben begonnen met een aantal andere vrijwilligers bij de scanafdeling van de familieberichten.

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de NGV?

Na een lezing van A.C. Kleijwegt, onze oud-secretaris, in de “oude” bibliotheek van Almere over genealogie in het algemeen was ik zeer enthousiast geraakt door zijn verhaal. Toen ben ik ook direct lid geworden.

Wat maakt het vrijwilligers werk voor jou zo belangrijk (c.q wat is de bevrediging die je eruit haalt?)

Samen met een groep mensen in eerste instantie het verenigingscentrum in Weesp draaiende houden. Het bereikbaar maken van grote collecties o.a. bidprentjes, overlijdensadvertenties, rouwbrieven en dankkaartjes die samen met een vaste groep zijn gescand en geïndexeerd. Nu op de voorouderspreekuren leer je zoveel mensen kennen en geniet ik ervan om mensen weer blij weg te zien gaan nadat je hun verder hebt kunt helpen met hun vastgelopen onderzoek. De vragen neem je vaak meer naar huis omdat je niet direct een antwoord weet. Je moet even de tijd nemen om hier rustig over na te denken en dan kom je tot een oplossing.

Waar ben je het meest trots op dat je samen met de andere vrijwilligers hebt bereikt?

De opstart van het voorouderspreekuur in Almere. Inmiddels hebben we dit kunnen uitbreiden naar 6 verschillende locaties binnen onze afdeling. Wij hebben heel veel mensen kunnen helpen met hun hobby kunnen helpen. Veel mensen zijn blij en gelukkig weer uit de bibliotheek weggegaan na een bezoek aan ons voorouderspreekuur.

Wat is jouw advies voor mensen die nu willen beginnen met stamboomonderzoek?

Interview je familie. Begin eerst met vragen stellen aan de nog levende ouders, grootouders, ooms en tantes. Vanwege de wet op de privacy is het nodig om het recente verleden zelf uit te zoeken bij de nog levende familieleden.

Zou je anderen aanraden om vrijwilliger te worden bij de NGV en waarom?

Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Een vereniging maak je met z’n allen. Je hebt een gezamenlijke hobby , je leert van elkaar en je kunt elkaar verder helpen. De NGV is een landelijke organisatie waar heel veel kennis zit onder de leden.

Heb jij je verslaving voor genealogie ook doorgegeven aan je kinderen?

Op dit moment zijn de kinderen nog niet geïnteresseerd in de genealogie. Zij zitten in een andere levensfase, druk met gezin en carrière. Maar ik heb goede hoop dat dit nog veranderd.

Beschrijf de NGV in een woord?

Het is niet in een woord te vangen. De NGV kent heel veel aspecten, positieve en soms ook negatieve. Het is een club die energie kost door het vele werk dat je ervoor verzet, maar je krijgt ook weer energie van de resultaten die je samen met de mensen kunt bereiken.