Uitnodiging landelijke NGV-dag 7 oktober

Uitnodiging

Landelijke NGV dag Utrecht 7 oktober 2023

ook niet-leden zijn uitgenodigd deze feestelijke middag bij te wonen.

De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert op zaterdag 7 oktober 2023 samen met de NGV afdeling Utrecht een landelijk evenement. De stad Utrecht is gekozen omdat die afdeling haar 75-jarig bestaan viert.  Thema is van deze dag is “Familiegeschiedenis en muziek” met als titel “Rijk verleden”. De dag wordt gehouden in het mooie 16e -eeuwse Paushuize in het centrum van de stad Utrecht.

Na een kort welkom door de voorzitter van de afdeling Utrecht starten we de middag met een lezing over het Paushuize en Paus Adrianus, gevolgd door een lezing over het kleurrijke leven van Rijk de Gooijer (acteur, komiek, zanger, schrijver en columnist).

In het tweede deel van de middag is het tijd voor de “NGV Schepperle Award”, een prijs voor een persoon of groep die zich op gebied van genealogie (familiekunde), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Landelijk NGV voorzitter Peter van Boheemen houdt een inleidend praatje, daarna krijgen de genomineerden elk maximaal 10 minuten om iets te vertellen over hun onderzoek/publicatie.  Vervolgens gaan we over op de feitelijke verkiezing en de uitreiking van de Award.

De middag wordt afgesloten met een optreden van blaasorkest Orkest Tegenwind – Straatorkest uit Utrecht.

Programma
12.30 – 13.00      inloop met koffie/thee en koekje
13.00 – 13.05      welkom door Casper de Jong, voorzitter afdeling Utrecht NGV
13.05 – 13.35      presentatie over Adrianus VI en Paushuize door Carel Huydecoper, conservator Paushuize
13.35 – 13.45      vragen n.a.v. presentatie
13.45 – 14.30      presentatie over Rijk de Gooijer door Olaf Broos
14.30 – 15.00     vragen n.a.v. presentatie

15.00 – 15.30      PAUZE

15.30 – 15.40      toelichting op de verkiezing “NGV Schepperle Award” door Peter van Boheemen, voorzitter NGV
15.40 – 16.00     presentaties door de drie genomineerde kandidaat-genealogen
16.00 – 16.45     verkiezing en prijsuitreiking genealoog van het jaar
16.45 – 17.45      borrel met hapjes en muziek

Voor deelname aan deze dag vragen wij een eigen bijdrage van €15,- p.p. over te maken op:
NL73 INGB 0589 6198 02 ten name van Nederlandse Genealogische Vereniging onder vermelding van Landelijke NGV dag Utrecht 7 oktober 2023
Aanmelding is pas definitief na ontvangst van de eigen bijdrage.

NGV landelijk evenement en jubileum NGV afdeling Utrecht
Datum: 7 oktober 2023
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht
Tijd: 12:30-17:45 uur

(Het Paushuize is rolstoel toegankelijk)

Voor meer info Paushuize en routebeschrijving Paushuize – Heirloom

Aanmelden kan via het onderstaande formulier:

    Velden met een * zijn verplicht