GEDmatch herziet gebruiks- en privacyvoorwaarden

GEDmatch herziet gebruiks- en privacyvoorwaarden

Met ingang van 31 mei heeft GEDmatch nieuwe gebruiks- en privacyvoorwaarden.

GEDmatch is onderdeel van Verogen, Inc., een dochteronderneming van Qiagen N.V. Verogen respecteert de privacy van haar gebruikers en onderkent het belang van het beschermen van persoonlijk informatie. De voorwaarden zijn aangepast mede om te voldoen aan de EU GDPR privacyvoorwaarden of te wel de Algemene verordening gegevensbescherming (Wikipedia).

Een van de meest besproken onderwerpen is de vraag of jouw DNA gegevens gebruikt mogen worden voor het oplossen van moorden of gevonden lichamen een naam te geven. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij iemand wel of niet wel meewerken. Veel mensen staan daar positief tegenover, maar evenzo veel mensen hebben moeite met het feit dat in Amerika nog steeds de doodstaf bestaat. In de nieuwe voorwaarden worden vier opties beschreven waaruit je kunt kiezen: ‘Private’, ‘Opt-in’, ‘Opt-out’ en ‘Research’. GEDmatch geeft aan dat het ruwe DNA nooit beschikbaar wordt gemaakt.

‘Private’ – DNA kits worden nooit gebruikt voor enige matching met andere mensen (inclusief ‘Law Enforcement’, lees Amerikaanse justitie). Je krijgt dan ook geen matches. De instelling kan je zelf later aanpassen.

Opt-in’ – GEDmatch vergelijkt DNA resultaten met andere kits in haar database voor persoonlijk genealogisch onderzoek en voor zoektochten van geadopteerden, maar ook voor het vergelijken met kits ingestuurd door ‘Law Enforcement’ voor het identificeren van verdachten van criminele misdaden en voor het identificeren van menselijke resten.

‘Opt-out’ – GEDmatch zal DNA resultaten vergelijken met andere kits in haar database om genetische verwanten te vinden. Jouw kit zal niet gebruikt worden voor het identificeren van verdachten van criminele misdaden, maar wel door geadopteerden en het identificeren van menselijke resten.

‘Research’ – Dit geeft geen match resultaten. Deze optie is met name bedoeld voor kunstmatig gecreerde onderzoekkits.

De voorwaarden staan op de GEDmatch website. De tekst omvat meer dan 20 pagina’s in het Engels opgesteld. Dit zal niet iedereen aanspreken om dat door te lezen. Toch is het verstandig om er kennis van te nemen of misschien te besluiten om je DNA kit helemaal te verwijderen met het gevolg dat je geen matches meer krijgt.