NGV afd. Zaanstreek-Waterland
Nederlandse Genealogische Vereniging
afdeling Zaanstreek-Waterland

Nieuwsbrief 2 - september 2008
U krijgt deze nieuwsbrief toegezonden omdat u uw profiel heeft geregistreerd op de NGV website.


Extra Ledenvergadering en lezing "Leven en werken in en om de stolpboerderij van 1650 tot 1950"

“Leven en werken in en om de stolpboerderij tussen 1650 en 1950”
Op woensdag 17 september 2008 organiseert de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 76 te Purmerend, een lezing.
Dhr. J.N. de Wit uit Renkum heeft onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de stolpboerderij en hun bewoners door de eeuwen heen. In oude tijden was de boerderij de basis van waaruit het omringende landschap vorm werd gegeven en dit landschap levert thans nog een belangrijke bijdrage aan ons culturele erfgoed. De boer en zijn gezin leefden en werkten op de boerderij in volledige harmonie met de natuur en stress was nog een onbekend begrip. De stolpboerderij daarentegen is een bekend begrip in Noord-Holland en dit type voldeed gedurende ruim drie eeuwen bijna onveranderd aan de eisen voor het leven en werken van de boer en zijn gezin. Maar waar komt die naam stolp nu vandaan?
Na een kort historisch overzicht over het ontstaan van het Noord-Hollands landschap en de inpoldering van de Beemster, dé vindplaats van de Noord-Hollandse stolp, komt de bouwwijze en inrichting van de stolpboerderij aan bod. Daarna neemt u een kijkje in het vroegere leven en werken in en rond de stolphoeve. Toenemende mechanisatie en schaalvergroting luidden het einde in van de stolp als functioneel gebouw voor de boer en zijn gezin. De lezing is niet alleen interessant voor genealogen maar ook voor belangstellenden in de streek, de bouwkundige aspecten en de ontwikkeling van het boerenbedrijf.
De lezing wordt vooraf gegaan door een extra ledenvergadering.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Ons afdelingscentrum is weer geopend.

Ons afdelingscentrum was, na de brand bij Siem de Boorder, bijna een jaar gesloten.
Vanaf 4 oktober a.s. is ons afdelingscentrum weer geopend.
In principe is het afdelingscentrum geopend op de eerste zaterdag van de maand, voor het juiste overzicht kunt u de afdelingsagenda raadplegen.

Website zaanstreekwaterland.ngv.nl

Op diverse plaatsen binnen onze website zijn inmiddels diverse bronnen te raadplegen.
Op de site van onze afdeling wordt op dit moment een proef gedaan met de doopboeken van Hoorn.
Dit bestand is door de afdeling Oostelijk West-Friesland aangeleverd en zal straks, als de proef klaar is, via hun website kunnen worden gebruikt.
Gedurende de proef zal de manier van raadplegen mogelijk nog wat veranderen.
Om de detailgegevens van de doopboeken te kunnen zien moet U geregistreerd en aangemeld zijn op de NGV-website.
U vindt de doopboeken op onze website door in het menu te kiezen voor Extra Informatie onder het hoofd Publicaties.
Diverse afdelingen zijn bezig om meer bronnen beschikbaar te stellen.
Via de keuze Bronnen in de groene menubalk kunt U ook diverse gegevens benaderen.
We zullen u op de hoogte houden (via email en/of ons Mededelingenblad) van de ontwikkelingen.
Wanneer u bronnen heeft die u beschikbaar wilt stellen kunt u kontakt opnemen met de webmaster van onze afdeling webmaster@zwa.ngv.nl


Henk Remiëns
Webmaster


©2007 NGV afdeling Zaanstreek-Waterland  webmaster Zaanstreek-Waterland
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging
waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257