NGV afd. Zaanstreek-Waterland
Nederlandse Genealogische Vereniging
afdeling Zaanstreek-Waterland

Nieuwsbrief 1 - december 2007
U krijgt deze nieuwsbrief toegezonden omdat u uw profiel heeft geregistreerd op de NGV website.


Profielenboek

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de websites van de vereniging. Vanaf maandag 1 oktober is de centrale site www.ngv.nl op een nieuwe, snellere server overgezet. Een aantal afdelingen, waaronder de afdeling Zaanstreek-Waterland, is ook overgegaan. Al deze sites hebben dezelfde menustructuur. Een en ander is goed voorbereid en getest. We hopen dat alles naar behoren werkt. Mocht u tegen iets aanlopen, dat niet werkt of niet duidelijk is, laat mij het dan weten. De verzending van deze Nieuwsbrief werkt nu ook op basis van het profielenboek. U kunt in uw profiel aangeven dat u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen

Ons afdelingscentrum is voorlopig gesloten.

17 december 's morgens vroeg is de woning boven de winkel van Siem de Boorder getroffen door brand. Siem is door zijn hond gewekt, hij heeft nog geprobeerd de brand te blussen maar te vergeefs. Siem heeft zonder letsel de woning kunnen verlaten maar is wel korte tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest i.v.m. ingeademde rook. De woning boven de winkel is geheel uitgebrand, de winkel heeft rook- en waterschade. Het naast de winkel gelegen afdelingscentrum is ontruimd en ingericht voor Siem.
De diverse media hebben uitgebreid aandacht gegeven aan de brand, in alle berichten werd melding gemaakt van de hond Sanne (9 maanden oud) die Siem wakker heeft gemaakt en hierdoor het leven van Siem redde.
In het Noordhollands dagblad van 19 december stond een artikel met de titel "Ik ben mijn hond oneindig dankbaar".
Ook SBS 6 besteedde in het programma "Hart van Nederland" ook aandacht aan de heldendaad van Sanne.
Voor onze afdeling is het gevolg dat ons afdelingscentrum moest worden ontruimd. Op dit moment is de inschatting dat de herbouw van de woning 3 4 maanden zal duren. Tot nader bericht is ons afdelingscentrum hierom gesloten. Zodra er door het bestuur een passende oplossing is gevonden zullen we dit bekend maken.
Weet u een tijdelijke oplossing voor ons kunt u uiteraard kontakt opnemen met het bestuur.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2008


Herman Rijswijk
Voorzitter


2007 NGV afdeling Zaanstreek-Waterland  webmaster Zaanstreek-Waterland
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging
waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257