Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Zaanstreek-Waterland

Het archief van Jan Voortman


Jan Voortman beschrijft hoe zijn archief is ontstaan en wat de inhoud is:

Artland
Ons genealogisch onderzoek is begonnen december 1981 in het Waterlands Archief te Purmerend met het zoeken naar de herkomst van Jurgen Voortman.
Al snel kwamen we er achter dat hij geboren was in Groß Mimmelage een Bauerschaft van Badbergen in Artland.
Om ons onderzoek sneller te kunnen doen ben ik begonnen met het verzamelen en transcriberen van de T.H.S. Bücher oftewel de D.T.B.'s. In het Kirchspiel (Parochie) Badbergen en omgeving is de meerderheid aanhanger van het Evangelisch Lutherse geloof, zo ook onze voorouders. Dit heeft er toe geleid dat de Ev. L. doop, trouw en begraafboeken van Badbergen 1671-1852, Gehrde 1714-1852, Quakenbrück 1667-1820 bij mij in de boekenkast staan.
Om Artland kompleet te krijgen is de Ev. L. D.T.B. van Menslage doop 1694-1912, trouwen 1694-1917 en begraven 1694-1901 overgenomen. Alle uitgegeven boeken en verenigingsbladen van de Menslager Heimatverein met waardevolle gegevens zijn in mijn bezit. Om wat meer inzicht te krijgen heb ik nog een aantal kronieken over het schoolwezen, schoolkinderen, boeken van een melkfabriek met namen van aandeelhouders (450 personen), Oorlogsveteranen 1878-1942 (565 personen), verschillende gemeentelijke akten 1861-1953, Eigentumsordnung 1722, Arkenstetter Vertag handelend over de ontginning en waterbeheersing in het gebied 1781-1903 getranscribeerd, waaronder een flink aantal brieven en akten van verschillende families, zoals Ackmann, Ellerlage, Hagemann, Dürfeld, Wolterding, Rumpenhorst, Schechtmann, Rolfes-Wolke, Schulte, Fehrlage, Graffkamp, Burding (rekeningen) en Thomann.
Om hier alles te omschrijven is ondoenlijk, wat Artland aangaat kun je zeggen dat we hier alles vanaf het stenentijdperk kunnen beschrijven. Verders is er de veetelling van 1490 waarin het veebestand van de verschillende boerderijen in het gebied wordt omschreven. Kijken we verder en zien dat Badbergen, Menslage en Quakenbrück tot het Amt Fürstenau behoren, dan geven de veetellingen van 1654 en 1655 de veestand aan. In deze boeken vinden we ook gegevens over verplichte afgaven van geld, rogge, haver, hand- en spandiensten evenals straffen, werkzaamheden en gegevens van een aantal boerderijen. Van Badbergen en Menslage heb ik alle boerderijgegevens, zo ook van Gehrde en zijn Bauerschaften zei het wat summierder. Volkstellingen van Badbergen 1771 en 1852 en Gehrde 1852 als ook die van Menslage 1772 en 1852 staan in de kast.
Kijken we verder dan beschik ik over de Ev. L. D.T.B.'s van Fürstenau 1678-1875, Bramsche en zijn Bauerschaften 1670-1874, waaronder Achmer, Epe, Hesepe, Pente, Rieste en Sögeln. Engter 1724-1821, Barenau 1697-1798. Van het Stift Börstel zijn ook veel gegevens overgenomen o.a. alle aan dat klooster horige boerderijen en hetgeen zij jaarlijks moesten presteren. Niemand weet wat er met de verzameling Pohlsander wordt bedoeld. Wel Pohlsander geboren in Artland heeft familiegegevens verzameld en zo gezinnen op papier gezet al of niet met notariele en rechterlijke stukken. Deze is ook in ons bezit waarvan de helft is bewerkt bestaand uit circa 5000 blz., hopelijk kom ik ook aan het resterende deel toe.
Van de R.K. D.T.B.'s zijn Alfhausen doop 1679-1830, begraven 1689-1830, het register Ankum 1657-1838, Bakum trouwen 1694-1830, Berge trouwen 1691-1875, Dinklage in Oldenburg begraven 1741-1800, Essen in Oldenburg trouwen 1651-1830, Lage-Rieste doop 1652-1837, trouwen 1658-1837, begraven 1677-1831, Voltlage doop 1683-1767, trouwen 1689-1875, begraven 1689-1764 bij mij in te zien.
Zie hier een zeer beknopte weergave van hetgeen wij aan bronnen bezitten. Op dit moment ben ik doende de Ev. L. D.T.B. van Bippen te bewerken beginnend in 1696 waarvan ik met doop gekomen ben tot 1872. Ik hoef voorlopig nog niet stil te zitten want de R.K. boeken van Essen Oldenburg heb ik kompleet klaar liggen om te bewerken, terwijl er ook nog meer dan 2000 blz. diverse bronnen liggen te wachten.
Naast deze kollektie hebben we ook een reeks van boeken aangekocht die een welkome aanwinst zijn op de bewerkte bronnen.
Wilt u meer weten kijk dan op Voortman archief.
Bijgewerkt: 9 juni 2008
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |