Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Zaanstreek-Waterland

Publicaties van afd. Zaanstreek-Waterland


Mededelingenblad

Mededelingenblad afd Zaanstreek-Waterland Voor de inhoudsopgave van ons Mededelingenblad verwijzen we u naar de pagina Afdelingsblad.
U kunt daar zien welke artikelen in welk blad staan.

Als u één of meerdere Mededelingenblad(en) wilt bestellen kunt u dit doen bij onze penningmeester.
Een Mededelingenblad kost € 1,80.
Verzendkosten:
1 exemplaar € 0,80.
2 - 4 exemplaren € 1,60
5 - 9 exemplaren € 2,25
10 of meer exemplaren € 3,00
Vermeld bij uw betaling duidelijk de gewenste nummers van het Mededelingenblad en uw naam en adres.
Voor het rekeningnummer verwijzen we u naar de pagina Bestuur

Terug in de tijd deel 2

Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek

Boek bij 15 jarig jubileum afd Zaanstreek-Waterland Het boek is in 2002 uitgegeven ter gelegenheid van ons 15-jarig jubileum.

Het ongeveer 430 pagina's tellende boek bevat o.a.:
Zoals u van ons gewend bent een uitgebreid naamregister.
Verder een artikel over nalatige lotelingen van de Nationale Militie.
Genealogische bijdragen over onder andere een familie Havik uit Westzaan.
Een familie Brantjes uit Purmerend en omgeving, waarin naast veehouders ook reders en houthandelaren worden beschreven.
Een kwartierstaat met enkele oud Assendelftse geslachten waarvan lijnen tot de late middeleeuwen teruggaan.
Een bijdrage over de oorsprong van de familienaam.
De bewoners van de oliemolen De Mol.
Een demografisch onderzoek in het buurtschap Overleek.
De ontdekking van een voorouder die schout was in de Watergraafsmeer, enz.
De artikelen zijn voorzien van oude portretten, straatbeelden, fragmenten van handschriften en enkele landkaarten.
Te veel om op te noemen!

De prijs van dit boek is € 20,00
De verzendkosten zijn € 3,80
Bij het gelijktijdig bestellen van deel 1 en deel 2 zijn de verzendkosten € 6,25
U kunt uw bestelling doen bij onze penningmeester door het juiste bedrag over te maken op de rekening van onze afdeling.
Vermeld bij uw betaling duidelijk wat u bestelt en uw naam en adres.
Voor het rekeningnummer verwijzen we u naar de pagina Bestuur

Terug in de tijd deel 1

Een bonte verzameling van genealogisch onderzoek in de Zaanstreek en het Waterland

Boek bij 10 jarig jubileum afd Zaanstreek-Waterland Het boek is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum.

Het ongeveer 350 pagina's tellende boek bevat o.a.:
Kwartierstaat Van Rossen (1540-1732) De Rijp, Hoorn en West-Friesland.
Parenteel Rijswijk (1500-1725) overwegend Edam.
Genealogie Zwaardemaker (1595-1935), een doopsgezinde familie uit de Zaanstreek.
De Geschiedenis van Klaas Klut, Het verhaal van een ten onrechte ter dood veroordeelde Zaankanter.

Verder bevat de bundel gegevens over vele families uit o.a.:
Wormer, Wormerveer, Zaandijk, Urk, Durgerdam, Oostzaan,
Purmerend, Ransdorp, Assendelft, Jisp, Krommenie, Westzaan
en vele andere plaatsen in de Zaanstreek het Waterland en Nederland.

De prijs van dit boek is € 20,00
De verzendkosten zijn € 3,80
Bij het gelijktijdig bestellen van deel 1 en deel 2 zijn de verzendkosten € 6,25
U kunt uw bestelling doen bij onze penningmeester door het juiste bedrag over te maken op de rekening van onze afdeling.
Vermeld bij uw betaling duidelijk wat u bestelt en uw naam en adres.
Voor het rekeningnummer verwijzen we u naar de pagina Bestuur

Lidmaten en Attestatieboek

Lidmaten en Attestatie Ger. Kerk Oostzaandam Lidmaten en attestaties van de Gereformeerde kerk te Oostzaandam van 1670 - 1700

door: Mevr. M. Molenaar-Valk

De prijs van dit boek is € 5,70
De verzendkosten zijn € 2,25
U kunt uw bestelling doen bij onze penningmeester door het juiste bedrag over te maken op de rekening van onze afdeling.
Vermeld bij uw betaling duidelijk wat u bestelt en uw naam en adres.
Voor het rekeningnummer verwijzen we u naar de pagina Bestuur
Bijgewerkt: 1 februari 2016
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |