Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Zaanstreek-Waterland

Mededelingenblad


Het mededelingenblad verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de afdeling Zaanstreek-Waterland krijgen het tijdschrift gratis toegezonden.
Overige leden van de NGV kunnen het mededelingenblad ontvangen door bijkomend lid te
worden van onze afdeling (kosten € 8,50 per jaar).
Los Lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. Abonnement kan verkregen worden door dit
bedrag over te maken op rekening 421116 t.n.v. NGV-afd, Zaanstreek-Waterland,
P.A. van Meverstraat 13, 1507 XE Zaandam onder vermelding van "Abonnement Mededelingenblad".
Er zijn ook nog wat losse exemplaren te verkrijgen van oudere jaargangen. Hiervoor kunt u
het beste contact opnemen met het secretariaat.


Leden van de NGV kunnen de Mededelingenbladen via deze pagina lezen.
Zij moeten zich dan wel eerst inloggen bij Mijn NGV (Zie de knop rechtsboven)
De Mededelingenbladen van het huidige jaar zijn niet via deze pagina beschikbaar.

Index van de Mededelingenbladen


Deze index is op patroniem c.q. achternaam
De index bevat de gegevens van de Mededelingenbladen 1 t/m 111
De index is op patroniem c.q. achternaam
In de index zijn 13.667 unieke namen opgenomen
De index heeft 36.194 indexregels
Er zijn 51.795 verwijzingen
Wanneer u een onjuistheid opmerkt horen wij het graag.

In deze index kunt u zoeken met de toetsencombinatie Ctrl - F
U kunt met de toetsencombinatie Ctrl - G naar een bepaalde pagina gaan
In de inhoudspagina kunt u op het paginanummer klikken
U kunt de Index openen door op de afbeelding hiernaast te klikken

Inhoudsopgave van de Mededelingenbladen

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017

december, nr. 111

Van de voorzitter998
Agenda bijeenkomsten 2018999
Verslag van de jubileumdag op 30 september 2017999
Website Zaanstreek-Waterland vernieuwd1001
Genealogische gegevens betreffende enige eigenaars van Dijkkavel nr 12 in de Beemster1002
Het Mededelingenblad door de jaren heen1012
Familie Bant in Edam (zie ook MB 97)1014
Kwartierstaat Veronique Blok (10)1018
De toekomst van het Mededelingenblad1029
Let op: bijzondere Algemene Ledenvergadering 10 januari 20181029

september, nr. 110

Aanmelding 30-jarig Jubileum van NGV Zaanstreek-Waterland998
Agenda overige bijeenkomsten 2017999
Het indexeringsproject van de NGV en wat de gevolgen kunnen zijn1000
Correctie: Haremakers (MB 109, blz. 979 e.v.)1000
Stamreeks Zonderland1001
Kwartierstaat Veronique Blok (9)1005
Aanvulling kwartierstaat Blok (deel 8) (MB 109, blz. 969)1015
Herbergen in Edam in de eerste helft van de 17e eeuw1017
Zaanse en Waterlandse militairen in de Militieregisters (1813-1814)1020

juni, nr. 109

Aanmelding 30-jarig Jubileum van NGV Zaanstreek-Waterland958
Agenda overige bijeenkomsten 2017959
Brouwer en zijn "huisje" in de kerk960
Kwartierstaat Veronique Blok (8)965
Haremakers976

maart, nr. 108

Het 30-jarig jubileum van NGV Zaanstreek-Waterland926
Agenda bijeenkomsten 2017927
Kwartierstaat Veronique Blok (7)928
‘Amsterdammers’ begraven in familiegraf nr 124 in de kerk van Broek in Waterland935
Familie Bant in Edam943
Johanna Cristina Wildeman (1815-1843)947

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2016

december, nr. 107

Het gebrandschilderde raam van de Sint Nicolaaskerk van Broek in Waterland925
Agenda bijeenkomsten 2016926
Kunt u een boost geven aan ons afdelingsbestuur?927
VOC-Dienaren uit Broek in Waterland met enkele genealogische gegevens928
Concurrentie in Edam: chirurgijn stopt met scheerwinkel936
Opmerkelijk: uit het doopboek van Ransdorp937
Oproep gemeentearchief Zaanstad937
Het doodskleed van het Edammer weeshuis938
Kwartierstaat van Veronique Blok(6)939
Oud voorzitter Peter Heere gehuldigd948
Kaas aan boord!949
Breeuwer uit Zaandam, een aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers en molenaars, deel 4949

september, nr. 106

Het raam van de scheepsbouwers en houtkopers in de Oostzijderkerk te Zaandam893
Agenda bijeenkomsten 2016894
Notulen ledenvergadering 13 april 2016895
Diakonieregels896
Genealogie van het geslacht Heijn(s) uit Landsmeer (slot)897
Criminele vierschaar van Purmerend904
16e eeuwse Zaankanters en Waterlanders in het Notarieel Archief van Amsterdam905
Kwartierstaat van Veronique Blok(5)911
Onbekende bronnen in het Waterlands Archief924

juni, nr. 105

Het kerkraam van de scheepsbouwers van Edam861
Agenda bijeenkomsten 2016862
Wie herkent een moeder, tante of grootmoeder op deze foto?862
Fusie Waterlandse en Friese doopsgezinden te Edam863
Genealogie van het geslacht Hei(j)ns uit Landsmeer (4)864
Oproep van de redactie871
Wiltschut te Edam872
Mutuele testamenten880
Kwartierstaat van Veronique Blok(4)881
Een kwestie over een gevangen walvis890
Kwartierstaat van Veronique Blok, errata891
Een slavenjongen met de naam September892
Genealogie van het geslacht Hei(j)ns, addenda (MB104, blz. 850)892

maart, nr. 104

De schenking van kerkramen aan dorpen en steden in Waterland829
Agenda bijeenkomsten 2016831
Boekbespreking832
Uitnodiging en agenda ledenvergadering woensdag 13 april 2016833
Alias Meugebet834
Kwartierstaat van Veronique Blok (3)835
Bidprentjes845
Het einde van de Edammer commandeur Sijbrant Barents Waterdrincker846
Genealogie van het geslacht Hei(j)ns uit Landsmeer (3)849

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015

december, nr. 103

Het doopsgezinde weeshuis van Oostzaandam797
Agenda bijeenkomsten 2016798
Kwartierstaat van Veronique Blok (2)799
Mededelingenblad digitaal807
Mededelingenbladen en genealogische artikelen op internet807
Kwartierstaat van Veronique Blok, erratum807
Vijf generaties Rins in Purmerend, erratum en addenda808
Vervoer van ossen809
Genealogie van het geslacht Hei(j)ns uit Landsmeer (2)812
Breeuwer uit Zaandam, een aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers en molenaars, deel 3822

september, nr. 102

Het doopsgezinde weeshuis van West-Zaandam765
Agenda bijeenkomsten767
Herhaalde oproep: bestuur zoekt secretaris767
Boon uit Landsmeer en Wormerveer768
Aanzet genealogie van Leeuwen en Bijl uit de Purmer769
Zes generaties Rins in Purmerend780
Moeder maakt geen bastaard, erratum787
Kwartierstaat van Veronique Blok (1)787
Genealogie van het geslacht Hei(j)ns uit Landsmeer (1)791

juni, nr. 101

Het hervormd weeshuis van Wormerveer737
Agenda bijeenkomsten738
Bestuur zoekt secretaris739
Uw profiel op de website van de NGV739
Een unieke naam740
Parenteel van Johannes Bergman741
Inventaris koperslagerswinkel in 1701743
Raadsel744
Moeder maakt geen bastaart745
De levenslijn van een notariële akte746
De nakomelingen van Jan Dignums, ontdekkingsreiziger op de “eerste schipvaert” naar Oost-Indië748
Oplossing raadsel756
De zomer van 1823756
Stamreeks Klaas de Vries763

maart, nr. 100

Het hervormd weeshuis van Assendelft705
Agenda bijeenkomsten707
Fraude en fraudebestrijding bij de bierbelasting707
Abonnements- en portokosten gestegen710
Jan Cornelis Putoor, een verklaring die niet juist kan zijn711
Agenda bijeenkomsten707
"Niet het snijden doet zo'n pijn"715
Gens Nostra717
"E. Posthuma"717
Uitnodiging en agenda ledenvergadering woensdag 15 april 2015718
Voorouders van Antonius Johannes Maria Winter (3)719
Ome Henk729
Digitaal verzenden Mededelingenblad729
VOC-dienaren uit Landsmeer en Watergang (2)730
Uitverkoop Jubileum-DVD 1987-2012735
Tolhek735
Bibliotheek afdeling Zaanstreek-Waterland736

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014

december, nr. 99

Het protestants weeshuis van Edam673
Agenda bijeenkomsten674
Zwarte Piet is begraven in Durgerdam675
Vrede met Frankrijk: vreugdevuren ontstoken675
Afdelingscentrum gesloten677
Ooggetuigenverslag in een doopregister677
VOC-dienaren uit Landsmeer en Watergang (1)680
Inventaris boerderij in de Purmer689
Kwartierstaat van Antonius Johannes Maria Winter (2)693
Oproep van uw redactie704

september, nr. 98

Het doopsgezinde weeshuis te Koog aan de Zaan641
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum642
Latijn blijkt moeilijk643
De familie Moester (2)644
Uit de oude doos654
Genealogie van Roelof Hildering (2)655
Nieuwe website, bevolkingsregisters gedigitaliseerd667
Kwartierstaat Antonius Johannes Maria Winter (1)669

juni, nr. 97

Het Burger Weeshuis te Purmerend609
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum611
Zeven generaties Russelman (slot)611
Familie Bant te Edam617
Verslag ledenvergadering NGV-afdeling Zaanstreek-Waterland619
Genealogie van Roelof Hildering (1)622
Verkeersongeluk in de Beemster633
De familie Moester (1)634

maart, nr. 96

Het weeshuis te Krommenie577
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum578
Jaarverslag 2013580
Zeven generaties Russelman (2)583
Oproep van het bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland590
Bij de kwartierstaat van Martin Koeman591
Kwartierstaat Martin Koeman592
Begroting 2014594
VGenealogie Uijtenhout595
Tip! Stamboomonderzoek in Ierland607
Oproep van de bibliotheekbeheerder608

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2013

december, nr. 95

Het burgerweeshuis van Monnickendam545
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum546
Workshop Computergenealogie546
Resultaten extra ledenvergadering547
Testament Neeltje Jans Swager (aanvulling)548
Redactielid gezocht549
Breeuwer uit Zaandam, aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers en molenaars, deel 2549
Scandaleus (aanvulling)563
Vragenrubriek564
Genealogie Cloribus564
Zeven generaties Russelman (1)568

september, nr. 94

Het hervormd weeshuis van Oostzaan513
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum515
Extra ledenvergadering 23 september 2013515
Workshop genealogie516
Cursus paleografie voor gevorderden516
Testament van Neeltje Jans Swager517
Vragenrubriek520
Boekennieuws521
Bedrijvigheid te Edam, protectie of bevordering521
Schandaleus523
Het droevig lot van Klaas Klaasz Kalf van Watergang523
Beschuittoren vervolg528
Een gestuit huwelijk te Kwadijk529
Oude recepten en de maten en gewichten531
Breeuwer uit Zaandam, een aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers en molenaars (deel 1)532
Verkoop inventaris van een beschuitbakker (1682)543

juni, nr. 93

Het hervormd weeshuis te Zaandam481
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum482
Van de voorzitter482
Het geslacht Baljet en de relatie met de familie Zalm484
Verslag jaarvergadering 10 april 2013492
Booker, een merkwaardig, eeuwenoud geslacht uit Oostzaan495
Cornelis Jansz Beth (3499
Redactielid en/of bestuurslid gezocht504
Huwelijkse voorwaarden van Jan Cornelisz Lastdrager en Annetje Jochems Kat505
Een kijkje in Noord-Holland: Zaanstreek en Waterland506
De beschuittoren van Wormer509
Notariële akten voor Notaris Claes Pietersz Keetman te Edam510
Nieuw archief Zaanstad512

maart, nr. 92

Het weeshuis in Broek in Waterland449
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum451
Uit het leven van Dirk Zalm452
Gemeentearchief Zaanstad457
Jaarverslag 2012 afdeling Zaanstreek-Waterland457
Jubileum-DVD460
Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering461
Begroting 2013462
Uit de boekenkast gelicht463
Cornelis Jansz Beth (2)463
Van de boekenplank474
Ernst Daniel Smid stamt af van de Purmerendse notaris Klaas Klaasz Schoorl475
Een kijkje in Noord-Holland: Purmerend478
Redactielid gevraagd480

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012

december, nr. 91

Het weeshuis in Zaandijk417
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum419
Vijfentwintigjarig jubileum afdeling Zaanstreek-Waterland420
Jubileum- DVD421
Booij in de Zaanstreek en Waterland (4)422
Redactielid gevraagd431
De beschuitbakker432
Cornelis Jansz. Beth432
Vraag440
Uit de boekenkast gelicht441
Een genealogisch virus442
Het schilderij in de Bullekerk van Zaandam445
Kapers447

september, nr. 90

Het Beemster weeshuis in 1716385
Agenda bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum388
Parenteel Simon Sip391
Wie ?392
Familiegeld Edam 1673392
Vijfentwintigjarig jubileum Zaanstreek-Waterland408
Vraag411
Cursus paleografie voor beginners413
Booij in de Zaanstreek en Waterland 3414

juni, nr. 89

Het oude weeshuis van Westzaan353
Leden stellen zich voor355
Doop-, Trouw- en Begraafregisters Waterland359
Kwartierstaat van Elisabeth Meijer360
Antwoorden362
Het koekoekspel362
Booij in de Zaanstreek en in Waterland 2367
Vijfentwintigjarig jubileum afdeling Zaanstreek-Waterland373
Verslag ledenvergadering afdeling Zaanstreek-Waterland374
De Zilvervloot377
Het Westfriese geslacht Raven378
Rembrandt en Geertje Dircks383

maart, nr. 88

Het oude weeshuis van jisp321
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum323
Van de redactie324
Parenteel van barend Wereldlijn Smit325
Jaarverslag 2011 afdeling Zaanstreek-Waterland330
Het geslag Wals uit Landsmeer – de oudste generatie333
Jubileum afdeling Zaanstreek-Waterland336
Uitnodiging en agenda ledenvergadering 18 april 2012337
Wie helpt340
Speuren naar Schu-y-i-ij-ten in de Zaanstreek340
Vraag345
Een zaanse drieling346
Booij in de Zaanstreek en het Waterland347
Cursus GensDataPro352

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011

december, nr. 87

Beets289
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum290
Basiscursus stamboomonderzoek291
Rembrandt als koopman292
Nieuws uit de bibliotheek293
Wist u294
Jubileum Zaanstreek-Waterland295
Gebeurtenissen uit het leven van Johannes, Alewijn en jannighen Lieshout295
Uit de boekenkast gelicht306
Trouwen in Edam308
Voorouderspreekuur315
Kopij316
Dominee gevraagd316
Van de boekenplank318
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland319

september, nr. 86

Zaandam257
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum259
Cursussen GensDataPro260
Kwartierstaat van Veronique Blok 15261
Voorouderspreekuur263
Begrafenisrituelen264
Cursus genealogie271
Uit de boekenkast gelicht271
De nakomelingen van Dirk Jansz Crok272

juni, nr. 85

Edam225
De bevolking van Edam in 1811226
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum227
Verslag van de ledenvergadering van de afdeling Zaanstreek-Waterland228
Jan Klaasz Kluijt, de biografie van een VOC-dienaar in Watergang230
Kwartierstaat van Veronique Blok 14234
GensDataPro239
Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand in Waterland240
Leden stellen zich voor240
De voorouders van Trijntje Pauwels Trom(s)241
Werkgroep Transcriptie245
Activiteiten van onze leden245
Cursus 'GensDataPro ? Activiteiten en bronnen'245
Moeij, susterling en snaar248
Jubileum Zaanstreek-Waterland251
Voorouderspreekuur252
Uit de boekenkast gelicht253
Wist u254
Militaire historie255
Burgerlijke Stand op het internet256

maart, nr. 84

Wormer193
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum194
Liefde in Waterland196
Uitnodiging en agenda ledenvergadering 13 april 2011198
Jubileum Zaanstreek-Waterland199
Rectificatie199
Corrector Mededelingenblad199
Kwartierstaat van Veronique Blok 13200
Uit de boekenkast gelicht205
Heijn Heijnsz Loen en Dirckje Hermans206
Uit de bibliotheek212
Jaarverslag 2010 afdeling Zaanstreek-Waterland213
Gegevens over de diensttijd van voorouders215
De zerkenvloer in Graft 2216
Begroting 2010223
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland224

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2010

december, nr. 83

Themanummer 600 jaar Purmerend
Van de redactie97
De Purmerender veemarkt98
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum99
Azijnmakerije De Blauwe Hand100
Purmerenders in de DTB boeken van Edam106
Aantekeningen over families Purmerend-Purmerent128
Parenteel van Jan Pietersz Purmer129
Genealogie Beets135
Vijf generaties van der Meulen uit Purmerend147
Genealogie Purmer (Slickpot)159
Het geslacht van der Ley, zeepzieders en olieslagers172
Genealogie van der Leij180
Een rondje Purmerend191

september, nr. 82

Ilpendam65
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum66
Activiteiten van onze leden67
Kwartierstaat van Aris Jan Kout68
De zerkenvloer in Graft71
Redactielid gevraagd75
Parenteel van Pieter Cornelisz (Bril, Kaijde) 281
Genealogie Klaas Vet88
De familie Koppenol in Edam93
Uit het poortersboek Edam95
Jubileum Zaanstreek-Waterland 201295
Aanvullingen ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland96

juni, nr. 81

Wormerveer33
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum34
Activiteiten van onze leden35
Correcties kwartierstaat Saskia Faber35
Reactie op kwartierstaat Veronique Blok35
Kwartierstaat van Veronique Blok 1236
Verslag jaarvergadering 21 april 201042
Kwartierstaat van Coen Kaaij44
Het nieuwe omslag van het Mededelingenblad46
Verslag van de cursus oud schrift46
Werkgroep transcriptie47
Purmerend 600 jaar47
Aanvullingen en correcties van 't Hof48
Dertig jaar genealogisch onderzoek50
Van de boekenplank52
Vraag53
Kwartierstaat van Aris Jan Kout 154
Het Nederlandse geldstelsel in de zestiende en zeventiende eeuw58
Bibliotheeknieuws62
Parenteel van Pieter Cornelisz (Bril, Kaijde) 162

maart, nr. 80

Van de voorzitter1
Middelie2
Schenkingen2
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum3
In memoriam Elisabeth Geertje van Wijngaarden-Zalm5
In memoriam Jan Gerrit Voortman6
Uit Duitse bron7
Het Doopsgezinde geslacht Pauw 211
Purmerend 600 jaar15
Begroting 201016
Uit de boekenkast gelicht17
Contactdagen familie Booij17
Vraag18
Het gezin Hendrik Doets19
Boek dicht, een nieuw boek open20
Jaarverslag 200921
Vacature24
Uitnodiging en agenda ledenvergadering 21 april 201025
Aanvulling en correcties van 't Hof26
Aanwinsten bibliotheek26
Kwartierstaat Saskia Faber27
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 201031
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland32

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009

december, nr. 79

Raadhuis Westzaan865
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum866
Sprokkels 1867
Antwoord868
Kwartierstaat Veronique Blok 11868
Uit de boekenkast gelicht874
Nieuws uit het afdelingscentrum 2875
Purmerend 600 jaar876
Ode aan de moeder877
Sprokkels 2878
Nieuws voor GensDataPro gebruikers879
Vacatures880
Cursus oud schrift880
Het Doopsgezinde geslacht Pauw881
Waterland Toen en Nu, Waar blijft de Tijd892
Internetbronnen ontsloten, onderzoek naar schepen en schippers893
Uit Duitse bron894
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland895

september, nr. 78

Raadhuis Oosthuizen833
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum835
Kwartierstaat van Veronique Blok 10836
Nieuws uit het afdelingscentrum843
Van de boekenplank845
Gezocht846
Ter aanvulling847
Kwartierstaat Hans de Vries 2848
Voor onze internetgenealogen851
De personele quotisatie van Assendelft in 1742852
Van Sevenhuijsen naar Havik855
Kolonistendag862
Uit Duitse bron863
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

juni, nr. 77

Purmerend801
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum803
Van de redactie804
De personele quotisatie van Westzaan in 1872804
Kwartierstaat van Veronique Blok 9812
Verslag ledenvergadering 15 april 2009818
Genealogie van Fredrik Eijk820
Wie helpt829
Kwartierstaat van Hans de Vries829
Uit de boekenkast gelicht831
Nogmaals Isaac Balk832
Cursussen Oud-Schrift832
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

maart, nr. 76

Jisp769
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum770
In memoriam Margot Molenaar-Valk771
Kwartierstaat van Pieter Klaas Keijzer774
Verslag extra ledenvergadering 4 februari 2009777
Bezoek aan het gemeentearchief Zaanstad778
Kwartierstaat van Irma Klaassen779
Isaac Balk, een Monnickendamse dominee780
Nieuwjaarsbijeenkomst 2009785
Kwartierstaat van Adriaantje van der Giessen786
Van de boekenplank788
Vernoemd naar grootmoeder Anna Lucia Catharina789
Jaarverslag 2008 afdeling Zaanstreek-Waterland791
De identificatie van een Zaanse woudloper793
Uit Duitse bron797
Uitnodiging en agenda ledenvergadering 15 april 2009799
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland800
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008

december, nr. 75

Tekening Noord-Holland737
Lezingen en openstelling afdelingscentrum738
Extra ledenvergadering738
Aanwinsten Waterlands archief739
Herinneringen en lotgevallen mijner dienstjaren740
Achtergronden bij Willem Bruijn747
Parenteel van Huibert Bruijn749
Kwartierstaat van Veronique Blok 8752
Van de boekenplank760
Kwartierstaat van Pieter Adriaan Groen761
Kwartierstaat van Karin Elizabeth Fontijn763
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

september, nr. 74

Foto Oosthuizen705
Lezingen en openstelling afdelingscentrum706
Toekomst afdelingsbijeenkomsten707
Aanvulling kwartierstaat Ooms708
Het raadsel van Joanna (Jannetje) Laermans en haar voorouders721
Extra ledenvergadering722
Kwartierstaat Marian Ris723
Jubileum afdeling Amsterdam724
Oproep voor oprichting familieorganisatie Booij724
Parenteel van Christiaan Jan Adam Zwart725
Voor u genoteerd736
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland736
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

juni, nr. 73

Tekening Wijde Wormer673
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum674
Herinneringen en lotgevallen mijner dienstjaren (2)675
Kwartierstaat Veronique Blok 7680
Verslag ledenvergadering 16 april 2008688
Extra ledenvergadering690
Uit Duitse bron691
Trefwoordenlijst genealogie693
Bijeenkomst nieuwe leden en computermiddag694
Kwartierstaat Teunis Ooms696
Vraag .....698
Recensent gezocht698
Aanvullingen op .....699
Een familierelatie van Jan Adriaensz Leeghwater699
Hoe de katholieken van Wormerveer kerkten703
Artistieke aanwinsten bij het Waterlands Archief704
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

maart, nr. 72

Tekening Warder641
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum642
Uit de boekenkast gelicht643
Kwartierstaat Veronique Blok 6644
Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2008653
Jaarverslag 2007 afdeling Zaanstreek-Waterland654
Genealogie van Jan Ris657
NGV Contactdienst661
Purmerend 600 jaar663
Wat van verre komt664
Penningmeester gezocht671
Ledenmutaties672
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2007

december, nr. 71

Tekening Zaandijk609
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum611
Impressie van de jubileumdag op 6 oktober612
Correctie op de jubileum CDROM615
Kwartierstaat van Veronique Blok (4)615
Van de redactie624
Nieuws uit de bibliotheek625
Vacature contactdienst NGV626
Herinneringen en lotgevallen mijner dienstjaren (1)627
Uit de boekenkast gelicht632
Verre verwanten (2)634
Naar een nieuwe NGV website637
Gesignaleerd638
Uit Duitse bron639
Genetische genealogie in Nederland640
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

september, nr. 70

Tekening Oostzaan577
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum578
Genealogie van 't Hof(f) slot579
Verhuizing archieven584
Kwartierstaat van Veronique Blok 3585
Vraag .....593
..... en antwoord594
Jubileum 6 oktober 2007594
De zaak Klaas Klut596
Uit Duitse bron600
Kwartierstaat Jacob Groot602
Copy608
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

juni, nr. 69

Tekening Middenbeemster545
Nieuwe webmaster546
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum547
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit slot547
Verslag jaarvergadering 4 april 2007558
Te laat560
Vraag .....561
Jubileum 6 oktober 2007562
Even voorstellen .....563
Aanvullingen op de kwartierstaat van Cornelis Kakes564
Uit de boekenkast gelicht575
Aanvullingen ledenlijst575
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

maart, nr. 68

Tekening Zaandam513
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum515
Genealogie van 't Hof(f) 2516
Jaarverslag 2006524
Jubileum 20 jaar NGV afdeling Zaanstreek-Waterland527
Uitnodiging en agenda jaarvergadering 4 april 2007528
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit 7529
Van de boekenplank535
Cursusaanbod voorjaar 2007536
Kwartierstaat van Veronique Blok 3537
Recensent gevonden542
Uit de boekenkast gelicht543
Webmaster gezocht544
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2006

december, nr. 67

Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum482
Kwartierstaat van Veronique Blok 2483
In memoriam Klaas Zilver491
Kwartierstaat van Cornelis Kakes491
Jubileum afdeling Zaanstreek-Waterland493
Families in Purmerend494
Uit Duitse bron495
Genealogie van 't Hof(f) l498
Index op de nummers 50 tot en met 63509
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit 7510
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland512
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

september, nr. 66

Tekening Wormer449
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum451
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit 6452
Vraag458
.....en antwoord458
Boeken lezen en recenseren459
Kwartierstaat van Veronique Blok460
Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad467
Monnikenwerk468
Doop- en trouwboeken Evangelisch-Lutherse gemeente Zaandam469
Kennismaking met nieuw redactielid470
Stamreeks Schotsman471
Kwartierstaat Lange475
Arij Jansz Brouwer479
Ledenmutaties479
Website-adressen480
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

juni, nr. 65

Tekening Ilpendam417
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum418
Genealogie Hop uit Warder slot419
Uit Duitse bron424
Vijf mannen uit Middelie425
Wat van verre komt426
Vraag ....427
Uit de nood427
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit 5428
Aanvulling op de kwartierstaat de Wit438
Stand van zaken jubileum 2007439
Uit een memorieboek van burgemeesters te Edam 2440
Verslag ledenvergadering446
Bijeenkomsten nieuwe stijl447
Sailing letters448
Bestuur van de afdeling Zaanstreek - WaterlandII

maart, nr. 64

Tekening Westzaan385
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum387
Genealogie Hop uit Warder 3388
Jubileum Zaanstreek-Waterland396
Uitnodiging en agenda Jaarvergadering397
Jaarverslag 2005398
Noodkreet van de redactie401
Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit 4402
Nieuwe DTB microfiches bij het Gemeentearchief Zaanstad409
Aanvullingen en verbeteringen kwartierstaat de Wit410
Genealogie op TV412
Vraag.....413
Indexering Begraafplaats 'West" te Wormerveer414
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland415
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland II

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2005

december, nr. 63

Tekening van Kwadijk353
Bijeenkomsten en openstellingen Afdelingscentrum354
Cursusaanbod356
Workshop computers en internet358
Nieuwe bronnen toegankelijk in het CBG358
Kwartierstaat Margreet en Elizabeth de Wit (3)359
Correcties kwartierstaat Swart - Mulder375
Oproep jubileumboek en jubileumdag 2007376
Uit een memorieboek (1723-1741) van burgemeesters te Edam (1)376
Oproep aan alle leden380
Vraag.. en antwoord: Huygens381
Aanvullingen ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland383
Van de redactie384
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland II

september, nr. 62

Tekening van De Rijp321
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum322
Auteur gevonden323
CD Roms en meer323
Genealogie Hop uit Warder 2324
Vragen333
Jubileumbundel 2007333
Kwartierstaat van Margreet en Elizabeth de Wit 2334
Pracht en praal in de Purmer346
Verre verwanten351
Cursus oud schrift352
Gens Data Pro 2.0352
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juli, nr. 61

Tekening van Koog aan de Zaan289
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum290
Kwartierstaat van Margreet en Elizabeth de Wit291
Van de redactie296
Het onderwijs van 1885 in getallen296
Geridderd297
Een heerlijke belegging uit 1729297
Genealogie Hop uit Warder299
Uit de boekenkast gelicht309
Verslag ledenvergadering NGV Afdeling Zaanstreek-Waterland309
Het databestand van de Contactdienst321
Vragen......312
Kwartierstaat van Jan Tromp313
Jubileumbundel 2007315
Workshop Genealogie op 6 november 2004316
Notarieel archief 1916-1925317
De goot aan het Zilverpad318
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland320
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 60

Tekening van Middelie257
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum258
Uitnodiging en agenda Jaarvergadering259
Jaarverslag 2004 van de NGV afdeling Zaanstreek-Waterland260
Kwartierstaat van Sander, Martijn en Liesbeth van Gelderen (vervolg)263
Je zult ze maar zoeken (3)270
De verrassende vondst van een passievrucht in Edam271
Een nieuwe penningmeester272
Kwartierstaat van Aloysius Engelbertus Klos273
Vraag.....
Omzwervingen van een schout in de 16e eeuw
283
....en antwoord.
Aanvullende gegevens op de voorouders van Anthony J. Bosschaert
285
Duitse voorouders285
Nieuws uit het afdelingscentrum286
Aanvulling ledenlijst afd. Zaanstreek?Waterland288
Tot ziens288
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2004

december, nr. 59

Tekening van Wormerveer289
Bijeenkomsten en openstelling Afdelingscentrum290
Kwartierstaat Willem Groot292
De goot aan het Zilverpad296
Kwartierstaat van Sander, Martijn en Liesbeth van Gelderen298
Tips voor beginners (10)317
Je zult ze maar zoeken 2319
Nazaat gezocht!319
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland320
De beste wensen320
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

september, nr. 58

Tekening Graft257
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum258
In memoriam de heer A. de Ridder260
Genlias Monitor nu ook in te lezen in GensDataPro260
Een brand in Zuiderwoude261
Je zult ze maar zoeken !!!263
In memoriam mevrouw A. Vogel-de Waal265
De voorouders van Anthony john Bosschaert265
Geel, "de Barmhartige Stad"277
De diligence274
Het voorgeslacht van Aaltje Gerrits van 't Veer276
Uit de boekenkast gelicht284
Uit Duitse Bron284
Vraag ......285
Onrust285
Ris285
....... en antwoord286
Ris286
van Sante286
Cursus doop- trouw- en begraafregisters286
Indexatie website287
Tips voor beginners (9)287
Workshop computers en internet288
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juni, nr. 57

Plaatje Marken225
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum226
Kwartierstaat van Marianne Geertruida Maria van Sante226
Van landmeter tot Molenaar, stamreeks van de familie Heijnis (vervolg)233
Een grappige vondst in het Gemeentearchief Zaanstad235
Verrassingen uit een familiearchief236
Verborgen publicisten247
Correctie en aanvullingen Stamreeks Jan Adrijansz. de Boer247
Het probleem Cornelis Pietersz Z(S)wart249
Uit de boekenkast gelicht251
- Varen op de grote rivieren rond 1580251
- Onze Noordhollandse kwartieren252
Tips voor beginners (8)252
Verslag ledenvergadering NGV Afdeling Zaanstreek-Waterland253
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 56

Plaatje Monnickendam193
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum193
Agenda Jaarvergadering194
jaarverslag 2003 van de NGV afdeling Zaanstreek-Waterland195
Een pikant verhaal198
Uit het Artland, deel 2203
Bronnen in Duitsland204
Nieuwe leden stellen zich voor. Hans Coben205
De nieuwe locatie aan de Vinkenstraat te Zaandam206
Genealogie Bloem (Blom)207
De staatboeken van de weeskamer van Krommenie213
Het weeshuis (archief van Monnickendam)216
Genealogische dag Alkmaar219
Cursus Paleografie (oud schrift) in het Waterlands Archief219
Afstammelingen van de oudst bekende Wormerveerders220
Aanwinsten voor de bibliotheek224
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland224
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2003

december, nr. 55

Tekening van Beets161
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum162
Even voorstellen162
- Reinier Limperg162
- Roger Leroy164
Over de meest voorkomende jongensnamen in de Zaanstreek in de 15e en de 16e eeuw166
Gesignaleerd170
Uit het Artland, deel 1170
Het verenigingscentrum is van en voor alle leden172
Cursusaanbod173
Wet Bescherming Persoonsgegevens175
Kwartierstaat van Jan Aten176
Pieter Rep (1821-1867)178
Aanwinsten voor de bibliotheek187
Uit de boekenkast gelicht188
- Monnickendam adresboek 1850188
- Jaarboek van de vereniging Oud Monnickendam 2001188
Vraag.... en antwoord188
- Willem van Broekhuijzen188
- Willem Albertsz Timmer189
De Veerschippers van Kwadijk190
Tips voor beginners (7)191
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

september, nr. 54

Tekening van Assendelft129
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum130
Kwartierstaat van Elisabeth Dekker130
Themadag notarissen140
Familiewapens141
Verwantschap van Rob Boom en Jan Dirk Paulisse144
Uit de boekenkast gelicht147
- Vereniging Oud Monnickendam jaarboek 2001147
- Uit de geschiedenis van Wormer147
Stamreeks van Johanna Maria Riemer149
Vraag.... 
- Willem Albertsz. Timmer(s)153
Van de bestuurstafel154
Tips voor beginners (6)156
Verborgen publicisten157
Niets nieuws onder de zon158
Migranten en Passanten159
De wandtegels in historische context159
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juni, nr. 53

Tekening van Krommenie97
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum98
David de Wijn98
Verslag ledenvergadering NGV Afdeling Zaanstreek-Waterland108
Op zoek naar militairen in leger en marine van Napoleon 1810-1813110
Routebeschrijving nieuwe locaties112
Genealogie en Internet114
Nieuws van de boekentafel116
Uit de boekenkast gelicht117
Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel 1 en 11117
Burgerlijke stand en bevolkingsregister117
Index op de nummers 36 tot en met 49118
Simon jochemsz. Kat, deel 2118
... en antwoord Kaat (2)124
Cursussen in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem125
Tips voor beginners (5)127
Aanvulling ledenlijst NGV afd. Zaanstreek-Waterland128
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 52

Tekening van Landsmeer65
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum65
Agenda jaarvergadering66
Jaarverslag 2002 van de NGV afdeling Zaanstreek-Waterland67
Simon jochemsz Kat70
Aanvulling op de genealogie van Jan Jansz van der Marek73
Aanverwantschap Auwel de Ridder en Femia de Ridder- Sevenhuysen75
Magdalena Gerritsdr. Roeters79
Diverse interessante genealogische sites89
Voor u gelezen90
Nogmaals verwantschap tussen Klaas Zijp en Femia Sevenhuysen91
Uit de boekenkast gelicht92
Genealogie Prins92
jaarboeken van de Vereniging Oud Monnickendam93
Menno Simons (1496-1561) door Sjouke - Voolstra93
De Alkmaarse familie Kosters, voorjaar 200093
Aanwinsten93
Migranten in de Zaanstreek93
Vraag94
Tips voor beginners (4)94
Genealogie Kaat95
Kerkeraadshandelingen95
Aanvulling ledenlijst NGV afd. Zaanstreek-Waterland96
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2002

december, nr. 51

Tekening van Purmerend33
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum33
Wat van verre komt (2)34
Verwantschap tussen Caas Zijp en Femia Sevenhuys35
Openstelling Gemeentearchief Zaanstad rond de feestdagen39
De geschiedenis van het perceel Haaldersbroekerdwarsstraat nr. 12 te Zaandam en haar bewoners40
Swart te Landsmeer, correcties op kwartierstaat R.G. Louw50
Verslag open dag 5 oktober 2002 in het Regio College te Zaandam52
Heeft u de nieuwe jubileumbundel al in uw bezit?55
Het jubileumboek, een terugblik56
Gesignaleerd58
Burger,meesters boeken Edam OAE 66 D58
Kaat, een vastgelopen onderzoek? 59
Tips voor beginners (3) 63
Ten slotte64
Bestuur van de afd. Zaanstreck-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

oktober, nr. 50

't Dorp Jisp1
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum1
3e lustrum NGV-Afdeling Zaanstreek-Waterland2
Deelnemers aan de open dag op 5 oktober 20023
Routebeschrijving naar het Economisch College4
Cursusaanbod in het Rijksarchief te Haarlem4
7 september themadag militairen bij het Rijksarchief in Noord-Holland5
Stamreeks van Peter Tange burgemeester van Wormerland6
Genealogie van Cornelis Claasz Stadt9
Kwartierstaat van Wouter Cornelis Nicolaas Vessies16
Van landmeter tot molenaar stamreeks van de familie Heijnis26
41000 Krommenieërs27
Uit de boekenkast gelicht29
Tips voor beginners (2) 30
Vraag31
Aanvulling ledenlijst NGV afd. Zaanstreek-Waterland32
Penningmeester gezocht32
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juni, nr. 49

Het wapen van Wijdewormer417
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum417
Kwartierstaat Gerardus Groen418
Verslag ledenvergadering NGV Afdeling Zaanstreek -Waterland420
Jubileumdag 5 oktober 2002422
Nieuws over het jubileumboek Zaanstreek -Waterland 1997-2002423
Genealogie van Pieter Carbaat Gz423
Wat houden "Waere Woorden" in?427
Kwartierstaat Nicolaas de jong429
Kwartierstaat van Rene Bont432
Even voorstellen436
Genealogie van Cornelis (Jansz) Bont438
Vraag433
Van Beveren433
Ellerman445
Noome445
Jacob de Haas445
en antwoord445
Jacob de Haas445
Tips voor beginners446
Oproepen446
GenLias446
Cursussen447
Penningmeester gezocht447
Aanvulling ledenlijst NGV afd. Zaanstreek -Waterland448
Bestuur van de afd. Zaanstreek -WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 48

Het wapen van Oosthuizen385
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum386
Nieuws over het jubileumboek Zaanstreek-Waterland 1997-2002387
De voorouders van Henderika Frederika Armbruster (1803 - 1865)387
Agenda Jaarvergadering392
Jaarverslag van de afdeling Zaanstreek-Waterland393
Exploitatieoverzicht over 2001 en begroting voor 2002396
Genealogie Jan Hendriksz Zorgman397
Kwartierstaat van Marina Elisabeth Johanna Schipper400
Gesignaleerd
Zo maar wat bevindingen
403
Vraag...
Jacob de Haas404
Renses en Overdijk405
Oproepen406
Opsporing verzocht406
Paleografiecursus408
Het verhaal van Klaas Hoofd, deel 2409
Aanvulling ledenlijst NGV afd. Zaanstreek -Waterland416
Bestuur van de afd. Zaanstreek -WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001

november, nr. 47

Het wapen van Zaandijk354
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum354
Oproep jubileumdag 2002355
Buitengewone ledenvergadering356
Afscheid van de gulden356
Nieuws over de jubileumbundel Zaanstreek-Waterland 1997-2002358
De Euro voor onze afdelingsuitgaven358
Stamreeks Groen359
Het geslacht Jutten363
Aanvulling Den Das364
Aanvullingen kwartierstaat Koomen365
Kwartierstaat van Jan Hendriks369
Uit de boekenkast gelicht378
Vragen staat vrij378
Vraag379
Schilder379
Gerrit Nikolaas Hille379
Gootjes379
Families Daen en Keijning380
Smit380
Schenking aan de bibliotheek380
Het verhaal van Klaas Hoofd, deel 1381
Aanvulling Ledenlijst Afd. Zaanstreek -Waterland385
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

augustus, nr. 46

Te laat322
Gemeentewapen Warder322
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum322
De historie van de familie Graeff op het Haaldersbroek-Oostzaandam324
Stamreeks van Cornelia Maria (Corrie) Graaf327
Genealogie Ten - Den Das329
Vraag... 
Cornelis Varekamp333
Ho(o)genboom / dejong en Hommers / Bank333
Ruijs334
Lijsje Pietersdr. de Waal334
.. en antwoord 
Kwartierstaat Hendrik Joostzn de Boer 1334
Kwartierstaat van Johanna Maria Riemer337
.. en antwoord vervolg 
Kwartierstaat Hendrik Joostzn. de Boer 2344
"Goed reuw en beslag "345
Aanvullingen op kwartierstaat Adriaan Conijn (1798-1865)345
Genealogie jan Hendriksz Zorgman345
Uit de boekenkast gelicht 
Trekschuiten rond Edam349
Purmerend en zijn historische etablissementen351
Gesignaleerd in het Gemeentearchief Amsterdam352
Cursus Paleografie in het Afdelingscentrum353
Aanvulling Ledenlijst Afd. Zaanstreek -Waterland353
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

mei, nr. 45

Het wapen van Zaandam290
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum290
Ons Mededelingenblad verdient een eerste prijs291
Verslag jaarvergadering293
Stamreeks van een familie Biere in de Zaanstreek295
Aanvullingen kwartierstaat Helena Bont299
Kwartierstaat van mijn dochter305
Indices op DTB en ORA- registers310
Aanwinsten Afdelingscentrum313
Uit de boekenkast gelicht314
Vraag kwartierstaat Hendrik de Boer315
van der Markt317
van der Pijl318
en antwoord 
"goed reuw en beslag"319
Correcties genealogie Schardam,320
http://zaanstreekwaterland.ngv.nl320
Streekarchief Waterland320
Cursus Paleografie in het Afdelingscentrum321
Aanvulling Ledenlijst Afd. Zaanstreek - Waterland321
Bestuur van de afd. Zaanstreek - WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

februari, nr. 44

Het wapen van Purmerend258
Bijeenkomsten en openstelling afdelingscentrum258
Agenda jaarvergadering259
Jaarverslag 2000 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de NGV260
Jaarverslag contactdienst262
Conceptverslag van de penningmeester263
Gesignaleerd
in de huwelijksakten van de stad Groningen265
Krijgsman265
Kwartierstaat van Catherina Anna Hornstra266
Aanvulling Pieter Bus, MB 27 blz. 101277
Vraag........
De doopgezinde familie Stuurman282
Monnickendam en de Kolonie van Weldadigheid283
http://goto/zaanstreek. Een website voor de vereniging285
Uit de boekenkast gelicht
Oostzaner Ledematen 1779 tot 1857285
Eenige merkwaardige gebeurtenissen286
Noordhollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830286
Open dag in Volendam287
Aanvulling Ledenlijst Afd Zaanstreek-Waterland289
Laatste kans, derde lustrumboek afdeling Zaanstreek-Waterland289
Ere wie ere toekomt289
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2000

november, nr. 43

Het wapen van Oostzaan225
Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland225
Kort verslag van de extra ledenvergadering van 20 september 2000227
jaarvergadering227
Nog eenmaal Bes, fragmentgenealogie van de "Amsterdamse" tak228
Gesignaleerd232
Het wapen van Monnickendam232
Generaties Vloon van ca. 1750 tot 2000233
Rectificatie Kwartierstaat Koomen237
Nieuws van de boekentafel237
Stamreeks jan Arijanz. de Boer238
Kwartierstaat van jacob Groot240
Vraag251
Derde lustrumboek afdeling Zaanstreek-Waterland251
Afstammingslijn van Ada Kok (moederlijn)252
Locatie afdelingsbijeenkomsten gewijzigd255
Aanvulling Ledenlijst Afd Zaanstreek-Waterland257
Genealogische markt in Volendam257
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

augustus, nr. 42

Het wapen van Monnickendam193
Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland193
Zilveren speld195
Demissionair Hoofdbestuur196
Derde lustrum afdeling Zaanstreek-Waterland in 2002.196
Lotgevallen van een waterlandse familie rondom een boerderij aan de Oostzijde te Zaandam197
Oproepen201
Redactieleden gezocht201
Heraldisch tijdschrift zoekt regionale correspondenten201
Kwartierstaat van Adrianus Conijn (1798 - 1865)202
Familiebericht leidt tot stamboomonderzoek naar de familie Schardam205
Uit de boekenkast gelicht210
Kwartierstaat Helena Bont211
Een website voor de afdeling217
Service op afstand217
Vraag219
Cornelis Pieterszn Koeman219
en antwoord221
Vreemde woorden in een boedelinventaris221
Klederdracht in het Waterland.221
Familienamen bekend bij CALS223
Aanvulling ledenlijst Afd. Zaanstreek-Waterland224
Nuttige tijdsbesteding224
Bestuur van de afd. Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

mei, nr. 41

Het wapen van Beemster161
Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland161
Geschiedenis van het pand Warmoesstraat 12 te Wormerveer en haar bewoners162
Gesignaleerd170
Nieuwe locatie te Zaandam171
Onderscheiding voor de heer W. van Beveren172
Kinderpraat172
Verslag Jaarvergadering172
In onegt gewonnen kinderen174
Stamreeks Maria Sylvia (Mieke) Havik176
Oproepen177
Afdeling Gooiland177
Boekbinders gezocht178
Waterlandnummer178
Het gebruik van 'te' voor namen178
Evangelische luthers trouwen in Amsterdam (1591-1750)180
Het nageslacht van Gerrit Moester 1825 - 1903181
Vraag189
De rooms-katholieke familie Graaf of Graeff op het Kalf189
en antwoord190
Vreemde woorden in een boedelinventaris (MB 39, blz.124)190
Nieuws van de boekentafel190
Uit de boekenkast gelicht191
Wie wat bewaart, heeft wat191
Aanvulling Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland192
Bestuur van de afdeling Zaanstreek?WaterlandII

februari, nr. 40

Het wapen van Wormer129
Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland129
Mededelingen130
Agenda Jaarvergadering130
Jaarverslag 1999 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de NGV131
Conceptverslag van de penningmeester134
In welk jaar leven wij?136
Cursus paleografie (oud schrift) bij SAW137
Openingstijden archiefdiensten137
Kwartierstaat van Johanna Koomen en haar broers en zusters138
Surfen op scheepvaart sites153
Gesignaleerd153
Vraag153
Staveren / Stavoren153
en antwoord154
Vreemde woorden in een boedelinventaris154
De lotgevallen van de weeskinderen Bes III154
Aanvulling Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland160
Plannen genoeg160
Bestuur van de afdeling Zaanstreek?WaterlandII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1999

november, nr. 39

Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland97
Het wapen van Edam98
Jaarvergadering 2000100
Cursusaanbod100
De lotgevallen van de weeskinderen Bes II101
Een mythe ontluisterd, fragment uit de kwartierstaat van George Johan Loose106
Moester in de Zaanstreek107
Een extra onderzoeksbron: Het Verenigingscentrum NGV121
Nieuws van de boekentafel122
Uit de boekenkast gelicht123
Vraag123
Poort123
De Groot, Salm124
en antwoord125
Catharina Meijer en Jan Jonker125
Latijnse teksten126
Gesignaleerd127
Nog een website met vele mogelijkheden127
Aanvulling Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland127
Millenniumproof?128
Bestuur van de afdeling Zaanstreek?WaterlandII

augustus, nr. 38

Het wapen van Westzaan65
Bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland65
In memoriam J.H. Beudeker66
Met dank aan J.P. Blokker67
Cursusaanbod Rijksarchief Noord-Holland67
Cursussen van de afdeling Zaanstreek-Waterland67
Een website met vele mogelijkheden68
Allert Jansz uit Assendelft, een muiter van de Batavia68
Valkuilen in de genealogie70
De oudste generaties Konijn, Knijn, Knijneman72
Genealogie Oosterbaan77
Latijnse teksten80
Nieuws van de boekentafel84
Publicaties afdeling Zaanstreek-Waterlandland85
Gesignaleerd86
Aanvulling Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland86
Vraag en....antwoord87
Van Eijsden, van Eisden87
Jacob Cornelisz van Oostsanen87
Van der Markt87
Catherina Meijer en Jan Jonker93
Alle begin is moeilijk96
Bestuur van de afdeling Zaanstreek?WaterlandII

mei, nr. 37

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland33
Oproep aan vrijwilligers34
De genealogische achtergrond van (minder) bekende streekgenoten34
De lotgevallen van de weeskinderen Bes38
Het invoeren van gegevens44
Genealogie Nienhuis45
Genealogische aktiviteiten op zaterdag49
Verslag jaarvergadering50
Registre Civique53
Adriaan van den Berg, een held uit de watersnood van 182553
Fragment kwartierstaat Adriaan van den Berg57
Fragment parenteel Adriaan van den Berg58
Het wapen van Ilpendam60
Afdelingscentrum60
Bladwijzer60
Aanvulling op de ledenlijst61
Nieuws van de boekentafel62
Vragenrubriek63
Uit de boekenkast gelicht64
Overlijdensadvertenties64
Vooruitblik64
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

februari, nr. 36

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland1
Streekarchief geopend op zaterdag2
De service-pagina2
Introductiecursus genealogie SKWO2
Agenda Jaarvergadering3
Jaarverslag 1998 van de afdeling Zaanstreek-Water-land van de NGV3
Nieuwe redactieleden6
Conceptverslag van de penningmeester7
Een toevallige persoonlijke vondst in het gemeentearchief met een plaatselijk tintje9
Oproep aan genealogen met voorouders in Noord-Holland11
Schakels12
Schakel Joke van der Stok - Femi Sevenhuysen12
Kwartierstaat Keijzer-Dekker15
Afdelingscentrum in Zaandam18
Contacten20
Het wapen van De Rijp21
Reacties op het wapen van Kwadijk21
Het verhaal van een Tabakspot22
Verhuizing bibliotheek27
Nieuws van de boekentafel28
Vragenrubriek30
Antwoorden op vragen31
Vooruitblik32
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1998

november, nr. 35

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland 1999361
Jaarvergadering op woensdag 24 februari 1999362
Het wapen van Kwadijk363
Het voorgeslacht van Cornelis Jansz Bruggen364
Genealogisch onderzoek naar Joodse families369
Wat een enquête nog meer oplevert372
Klerk te Beemster en nog iets over polderarchieven373
DTB-,vervalsingen in Monnickendam tijdens de Tweede wereldoorlog375
Aanvullingen en correcties op de kwartierstaat van D. Dral Jbz (1)377
Uit impost begraven Krommenie377
Reactie op kwartierstaat Dral (2)379
Reactie op kwartierstaat Dral (3)380
Tijdschriften op CD-ROM380
Cursus genealogie voor beginners381
Cursusaanbod382
Nieuws van de boekentafel384
Uit de boekenkast gelicht385
Uit de boekenkast gelicht (2)386
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland387
Vragenrubriek388
Registre Civique388
Vooruitblik392
Antwoorden op vragen392
Bladwijzer392
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

augustus, nr. 34

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland329
Enquêteresultaat330
Bij de kwartierstaat van Dirk Dral Jbz335
Kwartierstaat Dirk Dral337
Kwartierstaat Koomen (vervolg)339
Het wapen van Jisp339
De afdelingsbladen344
Jubileum NGV afdeling Kennemerland345
Cornelis Bart in Menslage345
Genealogie Johann Heinrich Linnemnann/Eijman346
Genealogie Volland351
Museum Edam355
Anneke vermeldt de bron (10)355
Nieuws van de boekentafel356
Uit de boekenkast gelicht357
Project Registre Civique357
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland358
Vragenrubriek358
Vooruitblik360
Antwoorden op vragen360
De helpdesk360
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

mei, nr. 33

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland297
Excursies naar Bredevoort en Alkmaar298
Vervoer298
Routekaartje Kogerkerk298
Wijziging van locatie te Purmerend299
Ontwikkeling bij het SAW299
Gemeenschapshuis Overwhere300
Stichtenaren uit vroeger jaren301
Reactie op «terugblik op de Lustrumbundel 1997»301
Sluitingstijd Archiefdiensten301
Verslag jaarvergadering302
Banne-archief Graft-de Rijp302
Gaardersarchieven305
Het project Registre Civique307
Het wapen van Katwoude308
Kwartierstaat Koomen309
Kwartierstaat Volland315
Gids voor het Gemeentearchief Zaanstad321
Naaldwijk321
Bladwijzer322
Anneke leert kwartierstaten maken (9)322
Antwoorden op vragen323
Open dag in Beemster323
Nieuws van de boekentafel324
Uit de boekenkast gelicht325
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland326
Vragenrubriek326
Boekbindcursus326
Vooruitblik328
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

februari, nr. 32

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland265
Een nieuw jaar266
Het wapen van Koog aan de Zaan266
Dienst Microfiches267
Afdeling Amsterdam e.o. 50 jaar267
Staatboek van de Weeskamer van Krommenie268
Met het toetsenbord in de aanslag268
Nieuwe directeur Rijksarchiefdienst269
Conceptverslag van de penningmeester270
Verder Terug in de Tijd272
Jaarverslag 1997 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de N.G.V.272
Cursus Boekbinden275
Mededeling inzake het (concept)jaarverslag275
De familie Klerk te Beemster, en het belang van Polderarchieven bij genealogisch onderzoek276
Minder gebruikte archiefbronnen bij het gemeentearchief Zaanstad282
Memories vanSuccessie 1818-1922287
De veelomvattende taak van een schoolmeester omstreeks het jaar 1720287
"Terug in de Tijd". feit en fictie289
Uit de boekenkast gelicht291
Nieuws van de boekentafel292
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland293
Vragenrubriek294
Genealogie Bleekemolen (errata)295
Vooruitblik296
Agenda jaarvergadering296
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1997

november, nr. 31

Komende bijeenkomsten van de Afdeling Zaanstreek Waterland233
Een terugblik op de Open Dag van 4 oktober 1997 in het Economisch College te Zaandam234
Wijziging verschijningsdata Mededelingenblad234
Bladwijzer234
Het wapen van Middelie236
Cursusaanbod236
Sluiting tijdens kerstdagen en nieuwjaar236
Het Wereldwijde Fontijn Boek236
Het gebruik van de familienaam in de banne van Edam in de periode 1462 t/m 1600238
Jubileum Gemeentearchief met Open Dag244
Genealogie Bleekemolen245
Genealogie de Zwaan253
Lustrum en Lustrumbundel 1997254
Het Oud Rechterlijke Archief256
Met de tijd mee258
Nieuws van de boekentafel259
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland261
Uit de boekenkast gelicht262
Het huis met de Zwaan262
Vragenrubriek263
Vooruitblik264
Gereformeerd Lidmaten- en Attestatieboek Oostzaandam (1670-1700)264
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

september, nr. 30 (Jubileumnummer)

Komende bijeenkomsten van de Afdeling Zaanstreek Waterland193
De bibliotheek in verleden, heden en toekomst194
Voortgang afdelingsbibliotheek195
Een dominee te Zuiderwoude195
Over malle Klaas en de dood197
2e Lustrum NGV-afdeling Zaanstreek-Waterland199
Genealogie van Sijmen Vrouwes (aanvulling)199
De slager(s) Bes van het Rustenburg200
Nieuwe home page206
Hendrik Molenbroek (1802-1869)207
Oproep Contactdienst209
Boekenmarkt209
Deelnemers aan de open dag 4 oktober 1997210
Méér dan een naamlijst211
Kwartierstaat Gerardus Oosterbaan (correcties)213
Vraagbaak213
De reis van Klaas Pouwels Taamse214
Genealogische bronnen in Wormer221
Kwartierstaat Koelman (aanvulling 1)222
Brandewijnverkopers in Krommenie 1754223
Wat van verre komt (aanvulling)224
Nieuws van de boekentafel225
Uit de boekenkast gelicht (1)227
Streekarchief op het internet227
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland228
Nieuws over het jubileumboek 1987-1997229
Vragenrubriek230
Kwartierstaat Koelman (aanvulling 2)231
Vooruitblik232
Uit de boekenkast gelicht (2)232
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juni, nr. 29

Komende bijeenkomsten van de Afdeling Zaanstreek Waterland161
Zilveren speld161
Kwartierstaat Koelman162
Pieter Cornelissen Sevenhuisen166
Uw stamboom of familiewapen te koop?166
Maartje Barkbout167
Oproep kopij nummer 30167
Kwartierstaat Gerardus Oosterbaan168
Rijksarchiefdienst brengt familiegeschiedenis naar huiskamer169
Even voorstellen170
Akte van naamkeuze bij aangifte kind171
De winter van 1674172
Leert Anneke ooit typen? (8)172
Inwoners van watergang173
Historisch Genootschap Crommenie173
De onmenselijke rechten van het kind174
Uw oude foto's als nieuw175
Het geboortehuis van Francijntje Pieters176
Kwartierstaat van Floris Bakker179
Kwartierstaat van Miranda de Boorder180
Kwartierstaat C.A.E. Groot (correcties)182
Burgerlijke Stand185
Genealogie van Sijmen Vrouwes185
Verwantschap187
Nieuws van de boekentafel188
Boekbespreking189
Gesignaleerd190
2e Lustrum NGV-afdeling Zaanstreek-Waterland190
Vragenrubriek191
Aanvulling ledenlijst Afdeling Zaanstreek Waterland191
Gevonden191
Vooruitblik192
Boekbespreking (2)192
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 28

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland129
Genealogie per PC129
Neeltje Pater, de geschiedenis van een erfenis.130
Jaarverslag 1996 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.133
Kwartierstaat Nienhuis136
Aanvullingen Contactdienst138
Minder gebruikte archiefbronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad.144
Een familie Groot in Waterland146
Anneke leert met de PC omgaan (7)156
Nieuws van de boekentafel157
Bulletinboard GensData/NH157
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland158
Vragenrubriek159
Vooruitblik160
Nieuws over de jubileumbundel Zaanstreek-Waterland 1987-1997160
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1996

december, nr. 27

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland97
Jaarvergadering 1997 en jaarverslag 199698
Agenda jaarvergadering99
Niet roken!99
De rondleiding door Hoorn100
Hoe het Lutherde in Nederland100
Kwartierstaat van Pieter Bus101
Saenredam104
Het Mededelingenblad: uitgangspunten105
De Nauernase Vaart106
Herkomst van de naam Klemensia107
Het Grootouderboek107
Bericht van ontvangst van kopij109
Aanvullingen kwartierstaat Simone Eliabeth Bes (1977)110
Streekarchief Waterland op internet112
Snippers uit Aalsmeer113
De Contactdienst113
Cursus Paleografie (oud-schrift)114
Wat van verre komt114
Archiefdiensten tijdens de feestdagen114
Kwartierstaat Floris Bakker115
Nieuws van de boekentafel123
Cursus familiegeschiedenis123
Cursussen124
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland125
Oorsprong wapens125
Vragenrubriek127
Vooruitblik128
Uit de boekenkast gelicht128
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

september, nr. 26

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland65
Lutherse immigranten (4)66
Uit de boekenkast gelicht66
De afstamming van het Assendelver geslacht Korver van schout Jan Barendsz69
Het Mededelingenblad en de spelling69
Antwoordpostzegel72
Genealogie Schouten/Scholten73
Personel Quotisatie van Monnickendam76
Namenregister / Mededelingenbladen76
Contactdienst77
Kwartierstaat Frederik Marees80
Pieter Jansz Saenredam herdacht85
Genealogisch nieuws uit het Streekarchief86
Teletekst87
Uit het Nedergerecht van Stavoren88
Claes Jansz Reael van Assendelft een gokker of assuradeur?89
Leesapparaat te koop91
Genealogie Spaander91
Pieter Smit, geboren bij een oliemolen92
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland94
Vragenrubriek94
Nieuws van de boekentafel95
Vooruitblik96
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

juni, nr. 25

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland33
Het omslag en het wapen van Krommenie34
Regels voor het aanbieden van kopij35
Afkortingen35
Lutherse immigranten (3)36
Adresboek Monnickendam 193837
Zwart (5)38
Broers40
Plaatsen in de afdeling Zaanstreek-Waterland40
Een familie-allegaartje41
Bijeenkomst nieuwe leden 27 november 199544
Lustrumboek Zaanstreek-Waterland 199744
Levens- en afkomstbeschrijving van Pieter Arentsz Corver45
Het trieste einde van een Rijper zoon46
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor48
Dick Zelvelder, voorzitter48
Eveline Paulisse, bestuurslid49
Rob Boom, eerste secretaris49
Kwartierstaat Rob Boom50
Aanvulling op de kwartierstaat Sevenhuysen51
Kwartierstaat Eveline Paulisse52
Kwartierstaat van Gwendolyn Yvonne Zelvelder53
Het gebruik van een database55
Czaar Peter in Zaandam59
Anneke leert tekstverwerken (6)59
Nieuws van de boekentafel60
ISSN60
Vragenrubriek62
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland62
Vooruitblik64
Uit de boekenkast gelicht64
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

maart, nr. 24

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland1
NGV 50 jaar2
Cursus genealogie voor beginners2
Gesloten2
Het Kadaster, een bescheiden hulp voor genealogen.3
Huisnummerregisters in de gemeente Wormer8
Contactdienst9
Afdeling Familieorganisaties11
Overzicht van Polderarchieven12
Nederlandse walvisvaart in de 17e en 18e eeuw14
De huizen te Koog aan de Zaan van de familie Klaas Schenk Pzn15
Taalmodule voor Hazadata15
Genealogische Adviesdag19
Bidprentjes20
Van den Oeconomischen tak,22
Anneke leert WordPerfect (5)22
Een verdwenen aantekening uit het doopboek van de Rijp26
Helpdesk Computergebruik27
Nieuws van de boekentafel28
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland29
Vragenrubriek30
Plaatsen in de afdeling Zaanstreek-Waterland30
Teletekst30
Zwart (4)31
Vooruitblik32
Uit de boekenkast gelicht32
Nieuwe Archiefwet per 1-1-199632
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII
Helpdesk ComputergebruikII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1995

december, nr. 23

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland337
Agenda Jaarvergadering338
Niet roken s.v.p.338
Jaarverslag 1995 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.339
Contactdienst.341
Zwart (2)342
Lustrum Zaanstreek-Waterland 1997.343
Kwartierstaten.344
Terug naar de dertiende eeuw345
Scheepseigendom en Kadaster349
Doopgezinde huwelijken Banne Westzaan 1655-1675350
Index begraven Westzaandam 1694-1717352
Register op persoonsnamen.353
Een verre verwant.354
Emigratie naar Amerika.355
Archieven-Almanak.355
Afkortingen van kerkgenootschappen.356
Anneke leert WordPerfect (4)357
Lutherse immigranten (2)358
Kwartierstaat Wijbrand Schaap360
De bediening van de Bartelsluis362
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland364
Jubileumboek afdeling Betuwe365
Uit de boekenkast gelicht365
Nieuws van de boekentafel366
Antwoord367
Vragenrubriek367
Vooruitblik368
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

september, nr. 22

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland305
Lutherse Immigranten306
Cursus Paleografie306
In memoriam J.D. Bakker (1918-1995)307
Wanneer?308
Zwart.309
Familienamen Contactdienst afd. Zaanstreek-Waterland (deel 2).312
De voorouders van Engeltje Slootman (aanvulling).322
Kwartierstaat van Petrus van der Laan (1863-1891).323
Klappers.323
Onderzoek naar de vroegere eigenaren van een gebouw (deel 2).325
Overzicht van OAT's328
Arie de Bruinspad.330
Anneke leert WordPerfect (3)331
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland332
Boekbespreking333
Nieuws van de boekentafel333
Vragenrubriek334
Antwoorden335
Antwoorden (2)335
Vooruitblik336
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

juni, nr. 21

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland273
Onderzoek naar de vroegere eigenaren van een gebouw (deel 1)273
Volendam geplunderd door vrijbuiters278
Kwartierstaat van Paul Blokker284
Staatsarchieven in Niedersachsen291
Lutherse immigranten291
Contactdienst en de afdeling293
Familienamen Contactdienst afd Zaanstreek-Waterland (deel 1)293
Anneke leert WordPerfect (2a)300
Genealogieën in de bibliotheek van het Streekarchief Waterland301
Nieuws van de boekentafel302
Vragenrubriek303
Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland303
Vooruitblik304
Boekbespreking304
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

maart, nr. 20

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland241
Uitbreiding Artland-collectie242
De Kroniek Daalder243
Oostzaanse archieven in Koog aan de Zaan243
Lutherse immigranten in Zaandam en omgeving (1675-1811)244
De drooglegging van de Monnikmeer248
Kwartierstaat van Maria Catharina Jongens (1922)254
Anneke leert WordPerfect (2)265
Uit de boekenkast gelicht266
kwartierstaat van Klaas Frederik Jan van Schaik (aanvullingen)267
Nieuws van de boekentafel268
Vragenrubriek269
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland270
50 jaar NGV271
Introductiecursus Genealogie271
Vooruitblik272
Lustrumboek Zaanstreek-Waterland 1997272
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-WaterlandII

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1994

december, nr. 19

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland.209
Jaarvergadering van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.210
Jaarverslag 1994 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.211
Foutje.213
Spoorloos.214
Advertentietarieven.215
Joden in de Zaanstreek.216
Kwartierstaat van Helena Pronk (aanvullingen).216
De geslachten Van 't Hoff te Assendelft217
Een antieke waaier, als herinnering aan de walvisvaart.228
De Contactdienst.230
Boekbespreking.231
Bezoek aan het Rijksarchief Friesland op 12 oktober 1994.231
Anneke leert WordPerfect (1).232
Genealogieën, aanwezig in de bibliotheek van het Streekarchief Waterland.232
Nieuws van de boekentafel.234
Vragenrubriek.235
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland.237
Telefoonwijziging.238
Bij de voorplaat.239
Vooruitblik.240
Lustrum 1997.240
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland.II

september, nr. 18

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland.177
Open Dag.178
Zaandijk 500.179
Verslag kennismakingsavond nieuwe leden 29 maart j.l.179
Gemeenschappelijke Afstamming, deel 2.180
"Ick heb al lang een sager weest, 't verstant van 't hout leyt in mijn geest".182
Hendrik Pot.188
Kwartierstaat Helena Pronk189
Jan Arink192
Kwartierstatenboek Zaanstreek-Waterland 1997192
Mededelingen van het Streekarchief193
250 jaar Sinkeldam193
Uit de kerkeraad geklapt197
Nieuws van de boekentafel.201
Vragenrubriek.202
Regels voor publicatie.203
De kwartierstaat Klaas Frederik Jan van Schaik204
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland.205
Wanbetaling.206
Vooruitblik.208
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland.II

april, nr. 17

Komende bijeenkomsten van de afdeling Zaanstreek-Waterland.149
Kwartierstaat vanMarjon Sevenhuysen
Marjon Sevenhuysen (1955-1989),
Ronald Willem Jan Sevenhuysen (1957)
en Yvon Ingrid Sevenhuysen (1961)
150
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland.159
Mijn enige 'Zaanse' voorouders en hoe zij dat van mij zijn160
Contactdienst.161
De voorouders van Engeltje Slootman (ged. 27.5.1732 te Amsterdam)162
Van en over de Contactdienst.a
Aanbod aan de Contactdienst.b
Voorzichtig met 'Wals'-gegevens.163
Genealogie en computers.165
Vragen over voorouders uit Artland?166
De Ransdorper familie Bant:
nakomelingen van
grootgrondbezitter Sent van Vuure (1780-1859).
166
De voorouders van Wumpje / Wompje / Willempje Cornelis Jongkints171
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 28-2-1994).173
Nieuws van de boekentafel.174
Gemeentearchief Zaanstad.175
Vragenrubriek.176
Vooruitblik.176
Bestuur van de afdeling Zaanstreek-Waterland.II

januari, nr. 16

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-maart 1994).109
Een woord van de voorzitter.111
Kwartierstaat Klaas Frederik Jan van Schaik (1943)112
De Verenigde Oost-Indische Compagnie118
Uit de boekenkast gelicht.124
Proband, probant of probandus?125
De Indische Genealogische Vereniging.125
500 jaar Zaandijk.126
Vragenrubriek.127
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 8.11.1993).128
Stamreeks Muts: een aanvulling129
Nieuws van de boekentafel.130
Jaarverslag 1993 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.132
'Toonneel der steden: Edam, Monnekedam en Purmer-end'.134
Stamreeks Buschmann.141
Cursussen Stichting Regionale geschiedbeoefening Noord-Holland.142
Haardstedegeld Warder (1600 en 1665)143
Reisverslag Artland.146
Regels voor publicatie van genealogieën, kwartierstaten, e.d. in ons mededelingenblad.148

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1993

september, nr. 15

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (september-december 1993).69
Bezoek aan N.G.V.-Verenigingscentrum te Naarden.70
Excursie naar museumdorp Cloppenburg.72
Cursus genealogisch onderzoek in Duitsland voor beginners.73
Mededeling van het Gemeentearchief Zaanstad.73
Kwartierstaat Simone Eliabeth Bes (1977).74
Dorpema's in de Klauwershoek.82
Register op persoonsnamen en oude nummers mededelingenblad.84
Fragmentgenealogie van de joodse goud- en zilversmeden familie Vet (Zaandam).85
'Ariaan Tuik, het edele kint'.88
Avondrood.89
Onderzoek naar de herkomst van het geslacht Ratelband91
Johann van der Hoeck uit 'Lansmeer' (bij Monckedam') vluchte naar Menslage "weil er die freiheitsbaum umgehauen".94
Vragenrubriek.94
In bewerking genomen: 'Gemeenschappelijke afstamming, deel II'.97
Streektaal.97
Persoonskaart.98
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 15.8.1993).99
Help!99
Project indicering archieven Gemeentearchief Zaanstad.99
Kwartierstaat Klaas Frederik van Schaik (1943)100
Nieuws van de boekentafel.105
Aaf Tayen-hals en een weduw-vrouw tot Purmerent.106
Uit de boekenkast gelicht.107

april, nr. 14

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (april-mei 1993).37
Tentoonstelling Zaanse zilversmeden.38
Genealogie Bant (Edam).39
Vragenrubriek.47
Mededeling van het Gemeentearchief Zaanstad.48
Register op persoonsnamen.49
Oude nummers mededelingenblad.49
Onderzoek in Artland.49
Waterlanders in watersnood. Enkele correcties en aanvullingen.50
Genealogisch onderzoek in Oostfriesland, Bentheim en Münster.51
Gezocht. Vrijwilligers voor Indicering archieven Gemeentearchief Zaanstad.52
Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland per 15.3.1993.53
Regionaal archief Noord-Kennermerland voorlopig op maandag gesloten.61
Op welke dag werd Willem van Oranje vermoord?62
Uit de boekenkast gelicht.64
Nieuws van de boekentafel.66
Kooltjer.67
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland.67
Waarschuwing.67
'Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief'.68

januari, nr. 13

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-maart 1993).1
Excursie naar het regionaal archief Noord-Kennemerland in mei 19932
'Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief'.3
Kwartierstaat Tony Gerard Moester (1927)4
Cursus paleografie (oud schrift) voor gevorderden.8
Vragenrubriek voor beginnende genealogen.8
Voorbeeld-tekst cursus paleografie.9
Het 'Genoodschap van Wapen-Handel' en de schutterij van Westzaandam (1785-1787).10
Drie generaties Groot in Monnickendam (18de eeuw).12
De persoonskaart14
Bezoek aan N.G.V.-Verenigingscentrum in Naarden.20
Mededeling van het Gemeentearchief Zaanstad.21
Mededeling van het Streekarchief Waterland.21
Artland.22
Collectie Koning.22
Meester-bakker Muijs uit Wormer geslagen door zijn stiefzonen (1755).23
Gegevens voor genealogisch onderzoek in Monnickendam.23
Jaarverslag 1992 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.24
Kwartierstaat van Helena Pronk (1929) (slot).26
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa.29
Lijs Bul in conflict met Claas Jonges te Neck (1734).30
Vragenrubriek.30
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 1.12.1992).31
Nieuws van de boekentafel.32
De eigenaren en pachters van een herberg in het Friese Echten.33
Familienamen.33
Klappers op DTB-boeken van Noord-Hollandse plaatsen in N.G.V.-Verenigingscentrum te Naarden.34
Platform historisch onderzoek Beemster.35
Nieuws uit de archieven.35
Register op 370 bladzijden Mededelingenblad afdeling Zaanstreek-Waterland.35
De geslachten Doets en Beets uit de Beemster.36
Werkgroep 'Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant'.35

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1992

september, nr. 12

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (september-december 1992).339
Oud-notariële en oud-rechterlijke archieven Gemeentearchief Zaandstad.340
Inhoud jubileumbundel 'Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief'.341
Indexering bronnen.341
Trieste jeugd.342
Edammer Schutters (1672-1673).344
Deutekom te Zaandam.347
Weeskamerarchieven.348
Vragenrubriek.350
De eigenaars van broodbakkerijen in de banne van Westzaan (1743).351
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 1.9.1992).352
Taxatie ende estimatie van de huijsen staende binnen Warder gedaen bij de gedeputeerden ende gesworen aldaer nopende die 10e penninck anno 1557.353
Nieuws van de boekentafel.354
Nieuwpadreglement voor het molenpad te Oostzaandam (1740).356
Het weer in onze genealogie.357
Huisvredebreuk door Kleijn Koobisje in Zaandijk358
Haver, tarwe, rogh en somergarst: de Purmer in 1658.359
Westzaandamse gereformeerde lidmaten wordt deelname aan het Heilig Avondmaal verboden (1648-1650).362
Groen formulier Contactdienst.363
Kwartierstaat van Helena Pronk (1929) (vervolg).364
Drie buitenechtelijke kinderen van Cornelis Thijmesz.370

april, nr. 11

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (april-mei 1992).303
Cornelis Commandeur (Marken) 100 jaar.305
Kwartierstaat Sijmon Peereboom (1873-1973).315
Hollandgänger uit Dinklage (1771).316
Verhuisbericht Gemeentearchief Alkmaar.317
Fragmentgenealogie van Keeren: aanvulling.318
'Papegeldt'.318
Bent U al in Naarden geweest?.319
Wie wil genealogische tijdschriften inbinden?.319
Cursus paleografie.319
Isaac Johannes Lamotius.320
Gratis fiches.321
Kwartierstaat Kleijs Hessel Schardam (1935) (addenda et corrigenda).322
Kwartierstaat Rudolf Gerardus Louw (1949) (addenda et corrigenda).323
Onderzoek in Artland.324
Sluitingsdatum Verenigingscentrum te Naarden.324
Kwartierstaat Gerrit Mattheus Beets (1901).325
Alva's raad van beroerte en de in het Waterland veroordeelden.330
Nieuws van de boekentafel.333
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 28.3.1992).334
Kwartierstaat van Helena Pronk (1929) (vervolg).335

januari, nr. 10

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-maart 1992).267
Contactdienst.268
Stamreeks Way269
Kwartierstaat Rudolf Gerardus Louw (1949) (vervolg).273
Artland en zijn "Hollandgänger"284
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 15.11.1991).287
Fragmentgenealogie van Keeren.288
Jaarverslag 1991 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.291
Nieuws uit de archieven.293
Vragenrubriek.293
Kwartierstaat Reindertje Jannetje van den Bogaerde (1887-1967).294
Bronnen in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, van belang voor genealogen in de Zaanstreek en het Waterland.296
Nieuws van de boekentafel.298
Kwartierstaat van Helena Pronk (1929).299

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1991

september, nr. 9

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (september-december 1991).231
Cursus paleografie voor gevorderden.232
Cursus genealogisch onderzoek voor gevorderden.233
Derde Noord-Hollanddag in Den Helder.233
Onderzoek naar voor- en nageslacht van zes gefusilleerde Zaandammers.233
Kwartierstaat Jan Dorland (1907-1940).233
Advertentie.234
Stamreeks Muts.235
Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren, deel 2.239
Vereniging 'Oud Monnickendam'.239
Kwartierstaat Aaltje de Bruin-Bierdrager (1927) en Jan Bierdrager (1931) (vervolg).240
Open archievendag.251
Vragenrubriek.252
'Knippers' gevraagd.253
Iets over genealogisch onderzoek in Duitsland.253
Kwartierstaat Rudolf Gerardus Louw (1949).255
Nieuws van de boekentafel.265
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland.266
Buitenleden.266

april, nr. 8

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (april-mei 1991).199
Excursie naar Friesland op zaterdag 20 april 1991.200
Informatieavond voor nieuwe leden en cursus voor beginners in de genealogie.200
Cursus paleografie voor gevorderden.201
Inleveren van gegevens t.b.v. de N.G.V.-Contactdienst.201
Bidprentjes in de Achelse kluis.201
Kwartierstaat Aaltje de Bruin-Bierdrager (1927) en Jan Bierdrager (1931).202
Open dag Beemster en het boek 'Gemeenschappelijke afstamming'.208
Bent U een zondagskind?209
De langste uit Edam.210
Uw genealogische nalatenschap210
Kwartierstaat Bertus Jacob Ero (1912).211
Kwartierstatenboek deel 2 van de afdeling Hollands Noorderkwartier is uit.213
Nuttige adressen.214
Literatuur ter inzage voor leden met voorouders in m.n. het Artland.215
Welke steden en dorpen vallen onder de NGV-afdeling Zaanstreek-Waterland.216
Broncommentaren.216
Tips voor het publiceren van een familieboek.217
Op zoek naar het voorgeslacht van Willem Gerritsz Sevenhuysen.218
Enige literatuur betreffende vicarieën.219
Vragenrubriek.220
Nieuws van de boekentafel.222
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland.223
Onderzoek naar doopsgezinde voorouders.224
Nieuws uit de archieven.225
Kwartierstaat Kleijs Hessel Schardam (1935).226
Kerkeraadsarchieven en resolutieboeken: rijke bronnen voor genealogen.229

januari, nr. 7

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-maart 1991).167
Excursie naar Friesland op zaterdag 20 april 1991.169
Jubileumboek-1992170
Stamreeks Landsman171
Kwartierstaat Petrus Ellerman (1889-1979).174
'Zij heeft veel lief gehad, en dus niet te vergeefs geleefd'.176
Vragenrubriek.177
Een schilderij in de Zaanlandse Oudheidkamer.179
Een strenge winter in Amsterdam.179
Uit de praktijk van een dorpsvroedvrouw.180
Harry Mulisch, 'Europees schrijver'.180
Kwartierstaat Nicolaas Johannes Buhrs (1936).182
Het boek 'Gemeenschappelijke afstamming'.185
Jaarverslag 1990 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.186
Oproepen.187
Nieuws van de boekentafel.188
'Gemengd nieuws' uit de D.T.B.-boeken van Oostzaan.189
'Ik had het briefje al ongeveer veertig jaar in mijn la liggen ...'190
De nazaten van schout Lucas Fransz. De Haes (Wormer 1614 - 1661).190
Bouwvergunningen voormalige Zaangemeenten (1860-1973).192
Kwartierstaat Cornelis Arie Manné (1934).193
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 1.11.1990).195
Informatie m.b.t. archieven op boekentafel.195
Hoe kom ik in het Verenigingscentrum te Naarden?196
Nog wat over het kadaster.197
Kadastrale atlas van Noord-Holland 1832.198
Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1990

september, nr. 6

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (september-december 1990).135
Cursus Paleografie.138
Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren deel I en II.138
Werkgroep bewerken Zaanse archieven.138
Uit de kiezerslijst voor de gemeente Loosduinen, 1914-1915.139
Eerste lustrum afdeling Zaanstreek-Waterland in 1992.139
Kwartierstaat Marco Grippeling.140
Twee leden van onze afdeling met gemeenschappelijke voorouders.145
Bezoekt U eens volgende musea.148
Onderzoek in kadastrale en hypothecaire archieven.149
Vragenrubriek.152
Genealogie familie Loen (Edam, ca.1450-ca.1640).154
Een "ontugtige moeder" wordt "aan de voorbede der gemeente aenbevolen".159
De emigrant Bernhard Bahlmann uit Dinklage vergat zijn geboorteplaats niet.159
Onze medeleden Voortman zetten onderzoek in Artland voort.159
Heemskerkse kwartierstaten.160
Aanvulling ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland (bijgewerkt tot 1.7.1990).161
Nieuws van de boekentafel.162
Onderzoek in het 'Nederlands repertorium van familienamen' en bij het P.J. Meertensinstituut te Amsterdam.164
Amsterdam, een stad voor genealogen.165
Kwartierstaat Hendrik de Boer.166

januari, nr. 5

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-mei 1990).98
Cursus Genealogisch onderzoek voor gevorderden.101
Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren.102
Kwartierstaat Neeltje Slop.103
Jaarverslag 1989 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.109
Emancipatie anno 1725.111
Een 'verdicht stuk'.111
Een schrijven van de Wethouder van welzijnszaken Zaanstad.111
Uit de geschiedenis van Purmerend.112
Voer voor genealogen.113
Hebben U en ik gemeenschappelijke voorouders?114
Kwartierstaat Valk (addenda et corrigenda)116
Vragenrubriek.119
Resultaat enquete.120
Ledenlijst afdeling Zaanstreek-Waterland per 1.12.1989.125
Nieuws van de boekentafel.129
Studiedag computer en genealogie.130
Musea in Zaanstreek-Waterland.131
De impost- en gaarderskohieren van Hollandse dorpen en steden, 1696-1805.132
Samenstelling bestuur afdeling Zaanstreek-Waterland.134

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1989

september, nr. 4

Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (september-november 1989).72
Cursus Paleografie (oud-schrift).76
Cursus Genealogisch onderzoek.77
Kwartierstaat De Boer, door J. van Bohemen.78
Kwartierstaat Waal.82
Fotokopiëren van foto's.85
Kadastrale atlas van Noord-Holland.86
Vragenrubriek.86
Nieuws van de boekentafel.88
Veranderingen in het ledenbestand van de afdeling Zaanstreek-Waterland.90
Huwelijksinschrijvingen uit Noord-Hollandse DTB-registers.90
Een schrijven aan de Wethouder van Welzijnszaken Zaanstad.91
Enquete.93
Samenstelling bestuur afdeling Zaanstreek-Waterland.96

maart, nr. 3

Ten geleide46
Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (april-mei 1989).46
Excursie naar het Koninklijk Huisarchief in Den Haag47
Kwartierstaat Bakker-Groot48
Kwartierstaat Rijswijk-Prins (Aanvulling.)57
Vragenrubriek.59
Noord-Hollandse contactdag.61
1613: in Edam wordt orde op zaken gesteld 'int stuck vant howelijck' en 'in de bedieninghe van de H. doop'.62
Oude lengte- en oppervlaktematen.63
Uit het Evangelisch-Luthers begraafregister van Menslage.65
Nieuws van de boekentafel.65
Veranderingen in het ledenbestand van de afdeling Zaanstreek-Waterland.66
Financieel verslag-1988 en begroting-1989 van de afdeling Zaanstreek-Waterland.67
De 'schuld bekenninge' van Geertgen van Wesop.69
Samenstelling bestuur afdeling Zaanstreek-Waterland.70

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1988

december, nr. 2

Ten geleide20
Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (januari-maart 1989).20
Kwartierstaat Valk, door mevrouw M. Molenaar-Valk23
Cursussen : 'Genealogie voor beginners' en 'Boekbinden'31
Vragenrubriek.35
Onverbeterlijk?39
Veranderingen in het ledenbestand van de afdeling Zaanstreek-Waterland.40
Jaarverslag 1988 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.41
Samenstelling bestuur afdeling Zaanstreek-Waterland.44

september, nr. 1

Ten geleide2
Uitnodiging tot bijwoning van de eerstvolgende afdelingsbijeenkomsten (sept.-nov. 1988).3
Teleac-cursus Genealogie.5
Genealogie op teletekst.6
Kent U deze boeken en artikelen?6
Encyclopedie van de Zaanstreek.7
Een olieslager uit Assendelft en een kaaskoper uit 'De Reijp' machtigen notaris in 's-Hertogenbosch.8
Bijna een Westzaandamse emigrante.8
Vragenrubriek.9
Aangeboden door medeleden.12
Overzicht ledenbestand afdeling Zaanstreek-Waterland.13
Samenstelling bestuur afdeling Zaanstreek-Waterland.18

Jaar:
            1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |