NGV logo

NGV Afdeling Zeeland

Afdelingsnieuwsbrief 2016 nummer 04

dinsdag 20 december 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,

in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort


Van de redactie

Hierbij wensen we iedereen Prettige Feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toe.

Onze eerste activiteit in 2017 is op 21 jan. in De Vroone-Kapelle met een lezing van Fred Jansen over "Genealogie en computers". En brengen we een toost uit op het nieuwe jaar!

Oproep: Het bestuur van de afd. is al een hele poos onderbezet en is dan ook dringend op zoek naar enthousiaste mensen die ons komen versterken. Voelt U hier iets voor,spreek een van de bestuursleden aan of stuur een mail naar onze voorzitter. ferrie@moubis.nl

BURGERLIJKE STAND in BelgiŽ Het Rijksarchief van BelgiŽ levert continu inspanningen om de akten van de Burgerlijke Stand die ouder zijn dan 100 jaar digitaal online aan te bieden: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand. Voor genealogen is dit uiteraard schitterend nieuws. Het is evenwel - om begrijpelijke redenen - een nog onvoltooid titanenwerk, maar het streefdoel is om alle akten van de Burgerlijke Stand van voor 1913 uit geheel BelgiŽ online digitaal aan te bieden via de website van het Rijksarchief in BelgiŽ.

Nu we toch bij onze zuiderburen zijn: Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de Familiegeschiedenis. Het grootste genealogisch evenement van BelgiŽ is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis. Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen is het thema woongeschiedenis. Centraal staat de vraag 'waar woonden mijn voorouders?'. U kan tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en advies om u te helpen de (woon)geschiedenis van uw voorouders te reconstrueren. Info staat op de site van de afd.Brugge http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be/HomeFamiliekundeBrugge

Bram Maljaars
  pijl omhoog

Cursussen binnenkort
Slim zoeken naar voorouders - Zeeuwen Gezocht en andere websites
(vr 20 jan - Middelburg - Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit)
Slim zoeken naar voorouders Ė Zeeuwen Gezocht en andere websites. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit. Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via uw eigen computer kunt Lees verder..
 
Paleografie voor Gevorderden
(ma 23 jan - Middelburg - Zeeuws Archief i.s.m. Zeuwse Volksuniversiteit)
Nog beter lezen Ė Paleografie voor gevorderden. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit. Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg deafdelings- of landelijke cursuslijst.pijl omhoog

Evenementen binnenkort

"Genealogie en computers"

(za 21 jan - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
 Lees verder..
 

De familie Hattinga, cartografen uit Hulst.

(za 25 feb - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
Telgen van de familie Hattinga waren predikanten, geneesheren, bestuurders maar vooral kaartenmakers. Over hen heeft de Oudheidkundige kring ĎDe Vier Ambachtení uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen een jaarboek gepubliceerd. Ondersteund Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg de afdelings- of landelijke agenda.pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©'2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257