NGV logo

NGV Afdeling Zeeland

Afdelingsnieuwsbrief 2016 nummer 03

dinsdag 20 september 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,

in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort


Van de redactie

Na de zomer starten we op 1 oct. weer met de eerste lezing van het nieuwe seizoen. Deze presentatie gaat over Geneanet en wordt gehouden door Wim Deckers. Geneanet, opgericht in 1996 in Parijs, is een genealogische website die gebaseerd is op het delen van gegevens. Momenteel bestaat Geneanet uit een gemeenschap van 2 miljoen leden wereldwijd en beschikt Geneanet over een database van meer dan 3 miljard geïndexeerde personen. Geneanet is beschikbaar in tien talen. In januari 2015 klasseerde 'GenealogyInTime' magazine Geneanet als 6e op de wereldranglijst van genealogie websites. ?
Geneanet biedt haar leden veilige serverruimte voor de publicatie van stambomen, foto's, documenten, indexen etc., alsmede krachtige zoekmachines, toegesneden meldingen van nieuwe gegevens op naam en manieren voor genealogen om gegevens te delen en uit te wisselen.
Lidmaatschap, contact tussen leden, publicatie van gegevens en toegang tot het materiaal dat andere leden beschikbaar stellen is en blijft geheel gratis. Daarnaast biedt Geneanet een betaald abonnement waarmee toegang wordt gegeven tot extra diensten en gegevens.
Tijdens de presentatie op 1 oktober zullen de vele mogelijkheden van Geneanet nader worden belichten uiteraard zal er ook gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
+++++++++++++++++++
Een mooie aanvulling op de lezing van Jaap van Zweeden op 16 april j.l. over Zeeuwen in het leger van Napoleon is de site over Voorouders in Franse dienst.
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/07/08/voorouders-in-franse-dienst-in-nimh-database
+++++++++++++++++++
Op 19 nov. houden we onze Najaarsledenvergadering met na de pauze een lezing van Frank Kousemaker over datering van oude foto's.
Het bestuur van de Afdeling Zeeland van de NGV nodigt haar leden en andere belangstellenden uit voor de najaar algemene ledenvergadering (alv) die wordt gehouden op zaterdag 19 november 2016 in “De Vroone”, C.D. Vereeke-straat 74 te Kapelle. Aanvang 14.00 uur.

Aan de orde komt de volgende agenda:
Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de voorjaarledenvergadering van zaterdag 16 april 2016 (gepubliceerd op de website van de afdeling Zeeland link).
Benoeming en mandatering van de (plv.) afgevaardigden voor de najaar Algemene Vergadering (AV) van de NGV. Het bestuur stelt voor de heren Ferrie Moubis, resp. Evert Beket te benoemen.
Bespreking vergaderstukken voor de najaar AV van de NGV (worden u enkele weken voor de alv toegestuurd, verder ook te vinden op de NGVsite)).
Rondvraag.
Sluiting door de voorzitter.

Het bestuur kent nog steeds 1 vacature. Leden die zich willen aanmelden als kandidaat-bestuurslid dienen zich aan te melden bij de secretaris uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de vergadering.

++++++++++++++++++

Op 5 nov. wordt in het Zeeuws Archief de Archievendag gehouden. Tevens is dan de Zeeuwse Contactdag, een mooie gelegenheid om gegevens op te sporen en/of uit te wisselen met anderen.
Aanvang 10 uur aan het Hofplein te Middelburg.


Tot ziens op een van de bijeenkomsten,
Bram Maljaars

  pijl omhoog

Cursussen binnenkort
Dorpsgeschiedenis - Gapinge 800 jaar
(vr 30 sep - Middelburg - Zeeuws Archief i.s.m. Zeuwse Volksuniversiteit,de Heemkundige Kring Walcheren en de Dorpsraad Gapinge.)
In 2016 viert Gapinge zijn 800-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum worden diverse activiteiten georganiseerd. Eén ervan is een cursus dorpsgeschiedenis. De kerk van Gapinge wordt voor het eerst genoemd in een Lees verder..
 
Mijn digitale leven - Persoonlijke digitale gegevens op orde
(vr 14 okt - Middelburg - Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit)
Wat doe ik met mijn digitale gegevens? Dat is een veel gestelde vraag tegenwoordig. Het Zeeuws Archief speelt daarop in met een introductiecursus waarin kort een aantal thema’s aan de orde komen, zoals: -wat is een digitaal Lees verder..
 
Paleografie voor beginners
(ma 31 okt - Middelburg - Zeeuws Archief)
Inhoud Als u zich bezighoudt met genealogie of u onderzoek doet naar de geschiedenis van uw woonplaats of streek, dan komt u vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen. Het lezen en begrijpen van oude documenten Lees verder..
 
Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten
(vr 18 nov - Middelburg - Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit)
Het bezit en het gebruik van grond wordt al eeuwenlang door de overheid geregistreerd ten behoeve van belastingheffing. De digitalisering van deze registraties, zowel in registers als op kaarten, maakt het mogelijk de vastgelegde Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg deafdelings- of landelijke cursuslijst.pijl omhoog

Evenementen binnenkort

Lezing over door Wim Deckers over de mogelijkheden van "Geneanet"

(za 01 okt - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
Geneanet, opgericht in 1996 in Parijs, is een genealogische website die gebaseerd is op het delen van gegevens. Momenteel bestaat Geneanet uit een gemeenschap van 2 miljoen leden wereldwijd en beschikt Geneanet over een database Lees verder..
 

Archievendag met o.a. Zeeuwse Contactdag

(za 05 nov - Middelburg - Zeeuws Archief)
nog niet bekend Lees verder..
 

Zeeland in de 1e Wereldoorlog lezing door Allie Bart

(do 10 nov - Oost-Souburg(Zld) - Koningin Wilhelmina Mij Zeeland)
Lezing op donderdag 10 november 2016 in de Historische kerk a/h Oranjeplein te Oost-Souburg. De aanvang is 20.00 uur De toegangsprijs is € 7,50 incl. koffie/thee in de pauze. Voor de pauze een lezing van Allie Barth met als Lees verder..
 

Najaars ledenvergadering met lezing over "Datering van oude foto's"

(za 19 nov - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
Het bestuur van de Afdeling Zeeland van de NGV nodigt haar leden en andere belangstellenden uit voor de najaar algemene ledenvergadering (alv) die wordt gehouden op zaterdag 19 november 2016 in 'De Vroone', C.D. Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg de afdelings- of landelijke agenda.pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©'2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257