NGV logo

NGV Afdeling Zeeland

Afdelingsnieuwsbrief 2015 nummer 01

zondag 27 september 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort


 Nieuws van de redactie

Hierbij ontvangt U de 1e Nieuwsbrief van onze afdeling. Het is de bedoeling dat deze op geregelde tijden zal verschijnen. In de Nieuwsbrieven zal aandacht besteedt worden aan komende lezingen en ledenvergaderingen, verslagen hiervan en cursussen die in de regio gehouden worden. De eerste lezing van het nieuwe seizoen is a.s. zaterdag 3okt. en gaat over Heraldiek. Deze lezing wordt gehoden door dhr. René Vroomen.
Bram Maljaars

  pijl omhoog

Evenementen binnenkort
Lezing met als titel "Heraldiek en de weg naar een familiewapen".
(za 03 okt - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
Heraldiek en de weg naar een familiewapen. Heraldiek is de wetenschap die het ontstaan, de ontwikkeling en het gebruik van het wapenschild bestudeert. Naast de circa 600 adellijke familiewapens zijn er ongeveer 40.000 burgerlijke Lees verder..
 
Genealogische Contactdag Dag i.h. Zeeuws Archief
(za 07 nov - Middelburg - ZeeuwsArchief & Genealogisch Centrum)
Nadere info volgt later link o.a. Allemaal familie! – Genealogische Contactdag Zeeland Stamboomonderzoek, het blootleggen van verwantschap in verre Lees verder..
 
Alg.Najaarsledenvergadering met lezing Computergenealogie voor dummy's
(za 21 nov - Kapelle - NGV afd.Zeeland)
De NGV Dienst ComputerGenealogie verzorgt deze lezing. Het is ook bedoeld voor diegene die nog onbekend zijn met het gebruik van de computer voor het genealogisch onderzoek. Een computer of tablet met een internetaansluiting Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg de afdelings- of landelijke agenda. pijl omhoog

Cursussen binnenkort
Handel en Wandel: Middelburgse middenstand in archieven.
(vr 16 okt - Middelburg - Zeeuws Archief en Zeeuwse Volksuniversiteit.)
In de archieven kunnen we veel gegevens vinden over detailhandel (winkels) en ambachtslieden in Zeeland. Archivaris Toon Franken, specialist op het gebied van handels- en industriële geschiedenis, maakt met u een ontdekkingstocht Lees verder..
 
Paleografie voor gevorderden
(ma 02 nov - Middelburg - Zeeuws Archief en Zeeuwse Volksuniversiteit.)
Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens belandt u zelf in de zestiende of zeventiende eeuw. Ivo van Loo kent die wereld als geen ander. Tijdens de cursus ‘Paleografie Lees verder..
 
Zoeken met gedigitaliseerde kaarten
(vr 20 nov - Middelburg - Zeeuws Archief en Zeeuwse Volksuniversiteit.)
Het bezit en het gebruik van grond wordt al eeuwenlang door de overheid geregistreerd ten behoeve van belastingheffing. De digitalisering van deze registraties, zowel in registers als op kaarten, maakt het mogelijk de vastgelegde Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg de afdelings- of landelijke cursuslijst. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257