Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!


Afdeling Zeeland 

Wij van Zeeland

Ons afdelingsblad verschijnt vier maal per jaar (januari, april, juli en oktober) en is gratis voor de leden van de afdeling Zeeland.

 

Redactie-adres: Bisschopstraat 32, 4353 BP, Serooskerke(W)   redactiewvz@zeeland.ngv.nl

Niet-leden kunnen zich op ons blad abonneren. Dit kan zowel digitaal(in kleur)voor €10 of op papier(zwart-wit) voor €14 per jaar. Opgave als abonnee kan via email.

Het blad bevat naast de gebruikelijke bestuursmededelingen verschillende rubrieken zoals, Nieuws uit de regio's, Uit betrouwbare bron..., PR-activiteiten,  Oud Schrift  en Voorouders komen tot leven. Verder veel informatie over lezingen en genealogische evenementen.

Afdelingsblad On-line

Op deze pagina vindt u een volledige inhoud van de uitgaven van de jaren 2007,2008,2009 en 2010. Vanaf nr.2-2011 is de inhoudsopgave in te zien.
Overnemen alleen met volledige bronvermelding.

Attentie: namen, adressen en telefoonnummers genoemd in het archief kunnen verouderd zijn.

Jaargang 2007: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2008: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2009: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2010: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2011: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2012: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Jaargang 2013: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

Jaargang 2014: nr 1, nr 2nr 3, nr.4

Jaargang 2015: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

Jaargang 2016: nr 1,

 

 

De stamboom van de familie Leijnse

De stamboom van de Fam.Plansoen in de USA. uit 2014 nr.2

De aanranding van Kaatje Weststrate, volledige tekst door Piet Weststrate.

Het volledige artikel met beide kwartierstaten uit WvZ 4-2014 van Ineke Mallekoote.

Het blau Huus aen de Sandicxen steenwech III, volledig artikel en voetnoten. Door Jan Midavaine.

 

   
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |