Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!


Afdeling Zeeland

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.       Welkom op de website van de afd. Zeeland        

 

 

 

 

 

* De 19 nov. houden we onze Najaarsledenvergadering met aansluitend een lezing door Frank Kousemaker over datering van foto's De agenda. De stukken voor de ALV op 25 nov. in Driebergen kunt U hier vinden

* 10 december is er een presentatie door Maria Benes van Pro-book over het maken van een boek met het programma Word.

 

De afdeling Zeeland probeert mensen met belangstelling voor de genealogie, beginnende én gevorderde genealogen bij elkaar te brengen. Daartoe organiseert de afdeling bijeenkomsten, lezingen, geeft ze elk kwartaal het gratis mededelingenblad Wij van Zeeland uit en onderhoudt ze deze website.

Niet-leden zijn op de bijeenkomsten van de afdeling van harte welkom.Ze kunnen dan kennis maken met leden die pas beginnen met de genealogie, maar ook met leden die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. U kunt ze om advies vragen en ervaringen met hen uitwisselen. Daarnaast worden er lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen die met genealogie verband houden. Overigens: kijkt u naar het gebied dat behoort bij de afdeling Zeeland, dan zal duidelijk zijn dat ook het Zuidhollandse -voormalige - eiland Goeree-Overflakkee tot de afdeling Zeeland van de NGV gerekend wordt.

De afdeling Zeeland bestaat sinds 1967, dus al ruim 45 jaar. Het bestuur kende in die tijd maar weinig verloop. In die 45 jaar "versleet" de afdeling slechts vier voorzitters, vier secretarissen en twee penningmeesters.In de loop der tijd waren "grote namen" lid van het bestuur. De namen van de heren Huber, Bierens, Mol en Witte en van mevrouw Gijsbertsen worden met ere genoemd. Niet alleen voor hun bijdragen in de ontwikkeling van de genealogie in Zeeland, maar zeker ook in nationaal kader.

De afdeling, vanaf februari 2009 geleid door voorzitter Ferrie Moubis, secretaris Evert Beket en penningmeester Prieneke van Hoeve- heeft bijna 400 leden. Het gratis mededelingenblad Wij van Zeeland verschijnt 4x per jaar en bevat de bestuursmedelingen, verslagen van lezingen, informatie over genealogisch onderwerpen uit andere afdelingen, bladen en internet, artikelen van leden, enz.

Aantal bezoekers sinds 2 december 2013:
 
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |