Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!


Afdeling Zeeland

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.       Welkom op de website van de afd. Zeeland        

 

 

 

 

 

* Op 18 nov. is onze Najaars ALV met aansluitend lezing door Annemiek van de Vegte met als titel "Hoe heette Christiaan". De agenda voor de vergadering en notulen van de vorige vergadering kunt U hier vinden.

*De afdeling Zeeland van de NGV wordt 50 jaar.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze afdeling werd opgericht. Het bestuur wil dat vieren door een speciale jubileumeditie van Wij van Zeeland uit te geven. In deze uitgave willen we genealogieën, stamreeksen en parentelen publiceren die gemaakt zijn door onze leden. Ook bijzondere voorvallen die u heeft meegemaakt bij uw onderzoek zijn welkom. Hiervoor is dan wel uw medewerking nodig. U wordt verzocht uw bijdrage aan te leveren bij de redactie van de Wij van Zeeland. Afhankelijk van het aantal en de omvang zullen de bijdragen in de jubileumuitgave geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Indien de omvang te groot is zullen ze verder worden gepubliceerd in de volgende uitgaven van de Wij van Zeeland.
De redactie vraag u om uw bijdrage in te sturen vóór 15 november 2017 aan:
redactiewvz@zeeland.ngv.nl

 

 

De afdeling Zeeland probeert mensen met belangstelling voor de genealogie, beginnende én gevorderde genealogen bij elkaar te brengen. Daartoe organiseert de afdeling bijeenkomsten, lezingen, geeft ze elk kwartaal het gratis mededelingenblad Wij van Zeeland uit en onderhoudt ze deze website.

Niet-leden zijn op de bijeenkomsten van de afdeling van harte welkom.Ze kunnen dan kennis maken met leden die pas beginnen met de genealogie, maar ook met leden die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. U kunt ze om advies vragen en ervaringen met hen uitwisselen. Daarnaast worden er lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen die met genealogie verband houden. Overigens: kijkt u naar het gebied dat behoort bij de afdeling Zeeland, dan zal duidelijk zijn dat ook het Zuidhollandse -voormalige - eiland Goeree-Overflakkee tot de afdeling Zeeland van de NGV gerekend wordt.

De afdeling Zeeland bestaat sinds 1967, dus in 2017 50 jaar. Het bestuur kende in die tijd maar weinig verloop. In die 50 jaar "versleet" de afdeling slechts vier voorzitters, vier secretarissen en twee penningmeesters.In de loop der tijd waren "grote namen" lid van het bestuur. De namen van de heren Huber, Bierens, Mol en Witte en van mevrouw Gijsbertsen worden met ere genoemd. Niet alleen voor hun bijdragen in de ontwikkeling van de genealogie in Zeeland, maar zeker ook in nationaal kader.

De afdeling, vanaf februari 2009 geleid door voorzitter Ferrie Moubis, secretaris Evert Beket en penningmeester Prieneke van Hoeve. Het gratis mededelingenblad Wij van Zeeland verschijnt 4x per jaar en bevat de bestuursmedelingen, verslagen van lezingen, informatie over genealogisch onderwerpen uit andere afdelingen, bladen en internet, artikelen van leden, enz.

Aantal bezoekers sinds 2 december 2013:
 
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |