Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling West Noord-Brabant

Genealogische Informatie


Genealogische informatie

De informatiebank voor beginnende stamboomonderzoekers, die op deze plaats te bekijken was, is tijdelijk verwijderd.
De reden is, dat veel informatie bijna letterlijk is gekopieerd van verschillende op internet beschikbare bronnen.
Weliswaar is overal keurig de bron vermeld, maar op de gebruikte bronnen rusten auteursrecht en copyright.
Om problemen te voorkomen, zijn de tekstbestanden dus verwijderd.
Maar Genealogische Informatie komt te zijnder tijd na bewerking, herziening, aanpassing en uitbreiding in een andere vorm terug.
Tot dan vragen wij u om enig geduld.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |