Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Verenigingscentrum

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Welkom op de webstek van het Verenigingscentrum

Tijdelijke sluiting
van het
verenigingscentrum:

Het verenigingscentrum verhuist dit voorjaar van Weesp naar Bunnik. Daar is een ruim pand gehuurd voor een periode van 5 jaar met een optie op nog eens 5 jaar. Tijdens de verhuizing zijn de collecties in het verenigingscentrum niet te raadplegen. Per 1 april 2017 sluit het verenigingscentrum in Weesp. Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de heraldische verzameling in Bunnik weer beschikbaar voor bezoekers en vanaf 1 augustus zijn de andere diensten aanwezig.

De digitale collecties op de website blijven gewoon toegankelijk.

Volg verdere berichten over de verhuizing, contactgegevens en over de opening van ons nieuwe verenigingscentrum op de 'Actueel' pagina van de website.

Het Verenigingscentrum (VC) huisvest een aantal belangrijke collecties van de NGV.
Daarnaast is hier ook het secretariaat van de NGV gehuisvest.

E-mail sturen aan het secretariaat van de NGV.
Adres en telefoonnummer

Digitalisering

Het VC maakt gebruik van vrijwilligers die de indexering thuis kunnen uitvoeren. Dank zij deze vrijwilligers is er al veel gedigitaliseerd.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |