Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Verenigingscentrum

Organisatie van de diensten in het Verenigingscentrum

Functie & Taken Naam (e-mail) Foto (profiel)
Directeur VC-groep
Organiseert vergaderingen, contacten met instanties, inkoop materialen, financiën VC.
Tevens vraagbaak en contactpersoon voor de VC-diensten.
Dienst Bibliotheek - Boeken en Tijdschriften

In de bibliotheek-boeken kunt u allerlei genealogische, biografische en geografische werken uit binnen- en buitenland raadplegen.
De bibliotheek-tijdschriften biedt een grote verscheidenheid aan genealogische, heraldische en historische tijdschriften en uitgaven van familieverenigingen uit zowel binnen- als buitenland.

Dienst Biografische documentatie

beheert een uitgebreide collectie biografische gegevens, foto's, bidprentjes (ruim 750.000 stuks) en familiedrukwerk. Deze dienst beheert tevens het uniek Centraal Naamregister met ongeveer anderhalf miljoen verwijzingen naar familienamen. Een groot deel is digitaal ontsloten.

Dienst Heraldisch archief

is een combinatie van een bibliotheek en enige heraldische kaartsystemen. Deze laatse bevatten op achternaam gerangschikte wapenbeschrijvingen, afbeeldingen en/of verwijzingen naar niet in druk verschenen wapenboeken en heraldische publicaties.
Behalve hierover kan ook informatie verschaft worden over huismerken, ex-librissen, oorkonden, vlaggen en medailles. Medewerkers adviseren de bezoeker, die met een vraag over een familiewapen komt.

Knipseldienst

beschikt over miljoenen familieadvertenties, informatie over geŽmigreerden, faillisementen, jubilea en onderscheidingen, verzameld uit landelijke en regionale dagbladen. Ze zijn gesorteeerd op familienaam en vormen een prachtige bron.
In de verzameling ligt het zwaartepunt op de periode vanaf het midden van de 20e eeuw. Toch is er ook veel uit de eerste helft van de vorige en zelfs de 19e eeuw. Onze oudste knipsels dateren van 1795!
Ons materiaal van deze eeuw is een belangrijke bron voor uw onderzoek omdat de Burgerlijke Stand vanaf honderd jaar geleden voor geboorten, vanaf 75 jaar geleden voor huwelijken en vanaf 50 jaar geleden voor overlijden niet openbaar is.
Genealogische onderzoekers vinden zelfs na jaren speuren nog onbekende gegevens van vroeger en heden in onze collectie. Ons knipselmateriaal op familienaam gesorteerd, maakt het familiespeurders vaak mogelijk om stamboomfragmenten of andere genealogische schema's samen te stellen.

Dienst Microfiches

beheert verzamelingen op microfiches die o.a. wereldwijde indexen op naam, plaats en onderwerp bevatten.
Ook is er een recente uitgave van genealogische bestanden van de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen).

Dienst ICT

beheert en onderhoud alle ICT apparatuur en programmatuur in het VC.

Scangroep

De scangroep zet papieren documenten om naar digitale documenten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld familiedrukwerk. De afdelingen in het verenigingscentrum zorgen voor het voorbereidende werk om het scannen mogelijk te maken. Na het omzetten naar digitale documenten volgt het indexeren van deze documenten. Dit indexeren wordt via internet door leden thuis gedaan.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |