Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Utrecht

CD Utrechtse Hoveniers

De Genealogische Dag 2011 georganiseerd door de NGV afdeling Utrecht stond in het teken van de hoveniers. Veel genealogieŽn van hoveniersfamilies uit de stad Utrecht zijn door Frans Scheepens beschreven in het in 1986 gepubliceerde boek Utrechtse hoveniersgeslachten, genealogieŽn van ca. 1600 - 1900. Deze auteur heeft na 1986 met andere leden van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens diverse aanvullingen aangebracht in deze genealogieŽn. De NGV Afdeling Utrecht heeft samen met voornoemde Historische Vereniging besloten het boek van de heer F.J. Scheepens onverkort op een CD te zetten. Op deze CD zijn ook de aanvullingen opgenomen alsmede nieuwe genealogieŽn van Utrechtse hoveniersfamilies. Voor de CD is speciaal een overzicht gemaakt van alle namen en adressen van de hoveniers die tussen 1850 en 1940 in de Utrechtse adresboeken hebben gestaan (zie ook het april/meinummer van Gens Nostra pagina 221). 

U kunt de CD bestellen door overmaking van € 7,50 (inclusief verpakkings- en verzendkosten) op bankrekening NL 46 INGB 0004 3838 83 t.n.v. NGV Afdeling Utrecht te Utrecht onder vermelding van CD Hoveniers en uw postadres. Op Utrechtse afdelingsbijeenkomsten is de CD verkrijgbaar voor de afhaalprijs van € 5,-. Informatie en bestelling per e-mail: yalinse@planet.nl.

 

Dameslijnen; 90 Utrechtse matrilineaire stamreeksen

Op 8 maart 2008 vierde de afdeling Utrecht van de NGV het zestigjarig bestaan. Dit was ook de honderdste Wereld Vrouwendag en dat bracht het afdelingsbestuur ertoe een bundel matrilineaire stamreeksen uit te geven. Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden en werd geredigeerd door een bekwame redactie. Het resultaat is een bundel van 90 stamreeksen, dameslijnen genoemd. Gemiddeld tellen ze acht generaties en waaieren uit over geheel Nederland en zelfs ver daarbuiten tot in Nederlands IndiŽ, Suriname en Afrika. Samen bevatten ze ruim 1300 familienamen, die uiteraard door middel van een index zijn terug te vinden. Het boek is rijk geÔllustreerd en omvat 154 pagina's. 

Het boek is uitverkocht maar wel in te zien in de afdelingsbibliotheek. 

 

 

Jubileum CD 't Sticht 

Bij het 60-jarig jubileum van de NGV afdeling Utrecht en het 20-jarig bestaan van de Stichtse Heraut in zijn huidig vorm, is een jubileum CD uitgebracht, met alle publicaties van de afdeling Utrecht tot en met 2007. Op de CD staan de jaargangen van de afdelingstijdschriften "De Stichtsche Heraut" (1953-1964) en "Stichtse Heraut" (1988-2007). Voorts zijn opgenomen de in 1998 uitgegeven "Criminele Heraut" en de boeken "Stichtenaren uit vroeger jaren", deel I en deel II. U kunt de CD bestellen door overmaking van € 7,50 (inclusief verpakkings- en verzendkosten) op bankrekening NL46 INGB 0004 3838 83, t.n.v. NGV Afdeling Utrecht te Utrecht, onder vermelding van "CD 't Sticht" en uw postadres. De CD is verkrijgbaar voor de afhaalprijs van € 5,- op afdelingsbijeenkomsten of op afspraak. Informatie en bestelling per e-mail: yalinse@planet.nl

 

 

 

free counter

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |