Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Utrecht

Ruim 7.000 beginnende en ervaren genealogen in ons land zijn verenigd in de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Zij vormen een groep van personen die - ongeacht hun maatschappelijke achtergrond - zich in hun liefhebberij met elkaar verwant voelen. De NGV biedt daarbij op velerlei wijze steun.

De NGV kent in ons land 28 regionale afdelingen die zelfstandig werken. Ieder lid van de vereniging is tevens lid van de afdeling in het gebied waarin hij of zij woont (tenzij er een persoonlijke voorkeur is voor een andere afdeling).

De afdeling Utrecht is eind februari of begin maart 1948 opgericht; nadat deze afdeling ca. juli 1952 had opgehouden te bestaan, werd zij opnieuw opgericht op 7 april 1953. Het werkgebied omvat de gemeenten De Bilt, Breukelen, Bunnik, Harmelen, Houten, Lopik, Maarssen, Maartensdijk, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Utrecht, Vleuten-De Meern, Woerden, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

Binnen de afdeling bestaan enige werkgroepen. Leden van de werkgroep genealogische informatie geven op de verenigingsavonden (en daarbuiten ook telefonisch) aan hen, die op problemen zijn gestuit bij hun genealogisch onderzoek, desgewenst informatie en advies. Voorts is er een werkgroep genealogisch computergebruik met een helpdesk voor leden die bij hun genealogische arbeid van een computer gebruik maken

De activiteiten van de NGV

Het lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging biedt de leden van de afdeling Utrecht vele voordelen. Een aantal hiervan volgt hieronder:

  • het goed verzorgde geïllustreerde verenigingsmaandblad Gens Nostra met interessante artikelen, een vragenrubriek, boek- en tijdschriftbespreking, aanwijzingen, mededelingen,enz.
  • het kwartaal tijdschrift van de afdeling, genaamd Stichtse Heraut, met o.a. afdelingsnieuws, meer op de regio gerichte artikelen, genealogische vragen van de leden, oefeningen in paleografie (= oud schrift), e.d.
  • een maandelijkse afdelingsbijeenkomst (m.u.v. de vakantieperiode) op een prima te bereiken locatie in de stad Utrecht met deskundige sprekers over uiteenlopende genealogische en historische onderwerpen
  • op de afdelingsbijeenkomsten (doch ook daarbuiten) de mogelijkheid om directe persoonlijke informatie te ontvangen van de regionale contactdienstfunctionaris over mogelijke in andere delen van het land wonende NGV-leden die gegevens bezitten of zoeken over een bepaald geslacht
  • deelname aan door de afdeling te organiseren excursies
  • het op vrijwillige basis deelnemen aan werkgroepen van de afdeling
  • toegang tot het verenigingscentrum in Bunnik  waar uitgebreide collecties en verzamelingen aanwezig zijn, onder meer een centraal naamregister met ongeveer anderhalf miljoen verwijzingen
  • de mogelijkheid om lid te worden van een van de functionele afdelingen van de vereniging.

De contributie voor een gewoon lidmaatschap bedraagt €46,-- per jaar. Aanvullende lidmaatschappen (bijv. voor een gezinslid of voor meerdere regionale of functionele afdelingen) zijn mogelijk. Zie hiervoor de pagina's van de Nederlandse Genealogische Vereniging

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |