Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Utrecht

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 4 feb 2017

Welkom op de HomePage van de afdeling Utrecht van de NGV 

De NGV is een landelijke genealogische vereniging met circa 7.000 leden, en is onderverdeeld in 26 regionale afdelingen. De afdeling Utrecht is een relatief grote regionale afdeling met ca. 600 leden, en geeft een eigen afdelingsblad uit, de Stichtse Heraut. Dit blad wordt toegestuurd aan alle leden van de afdeling.
Niet-leden kunnen zich op de Stichtse Heraut abonneren door €10,- per jaar over te maken op girorekening 4383883 t.n.v. NGV afd. Utrecht, onder vermelding van 'abonnement Stichtse Heraut'.
In 2008 vierde de afdeling haar 60-jarig bestaan met een aantal bijzondere activiteiten, en is er een jubileumboek met de titel Dameslijnen uitgegeven.. 

Voorouderspreekuur
 
Weet u niet hoe te beginnen met genealogisch onderzoek, bent u vastgelopen of hebt u andere genealogische vragen, kom dan eens naar het voorouderspreekuur, iedere eerste woensdagochtend van de maand van september t/m mei. Zie ook onder het kopje Afd.agenda in de linkerkolom.

Lezing Fred Janssen, 14 september 2016
Op 14 september heeft Fred Janssen op onze afdelingsbijeenkomst een lezing gehouden over Genealogie en internet. Klik hier om zijn powerpointpresentatie nogmaals te bekijken. Denk er wel aan dat dit pdf-bestand ca. 6 MB groot is. Het downloaden kan dus enige tijd in beslag nemen.

 

Op zaterdag 13 mei 2017 staat een bezoek van NGV afdeling Utrecht gepland aan het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in Wijk bij Duurstede
Karel de Grotestraat 30, 3962 CL
Namens het RHC Zuidoost Utrecht zullen wij ontvangen worden door mevrouw Els Elenbaas en de heer Herman Postema.
Het programma is als volgt:
Vanaf 10 uur ontvangst met koffie. 
Om 10.30 een inleiding over de archiefdienst, over de archieven en over de digitaliserings projecten en activiteiten.
Daarna een bezoek aan het depot met aandacht voor enkele bijzondere stukken.
Tenslotte eventueel gelegenheid voor eigen onderzoek: het archief sluit om 13.00 uur.
Op zaterdag kan bij het RHC gratis worden geparkeerd als u met de auto komt. Op de website staat informatie over de route en over het openbaar vervoer: vanuit Utrecht bus 41, uitstappen Steenstraat. www.rhczuidoostutrecht.com
Als u zich nog niet heeft opgegeven kunt u dit alsnog doen met opgave van het aantal personen bij Marijke Lambermont, e-mail m-lambermont@ziggo.nl>
Bij vragen: Yvonne Jansen, yalinse@planet.nl

De Nederlandse Genealogische Vereniging is een vereniging voor eenieder die zich met stamboomonderzoek bezighoudt. In de provincie Utrecht bestaat een actieve (regionale) afdeling die regelmatig bijeenkomsten belegt die zich kenmerken door een ongedwongen, vriendelijke sfeer en door voordrachten van deskundige sprekers. De bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk. 

Leden kunnen voor informatie en/of advies bij de afdeling terecht; voor hen is ook een bescheiden uitleen-bibliotheek aanwezig. Ook is er een werkgroep genealogisch computergebruik die o.a. als helpdesk functioneert voor de leden die bij hun genealogische arbeid van een computer gebruikmaken. U kunt zich als lid opgeven via de homepage van de Nederlandse Genealogische Vereniging, alwaar u ook actuele informatie over de landelijke activiteiten en diensten aantreft, alsmede over het tijdschrift Gens Nostra dat aan alle NGV-leden wordt toegestuurd.

Voor reacties op de pagina's van de afdeling Utrecht kunt u een berichtje sturen naar de van deze site.

 

De NGV is een niet-gesubsidieerde vereniging, waarin àl het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

 

free counter

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |