Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Utrecht

BILIOTHEEKNIEUWS
T

Catalogus

Klik hier om de catalogus van onze afdelingsbibliotheek als een pdf-document te downloaden. U kunt dat document dan inzien of  afdrukken. Zie ook de openingspagina voor het geval u nog geen Adobe-reader op uw computer geÔnstalleerd hebt.

Hieronder een toelichting op de codes die in de catalogus gebruikt worden.

 

Toelichting op de code van soorten boeken en bronmateriaal, dit zijn de hoofdrubrieken in de  catalogus:

A=Boeken Ė Algemeen informatief. 
Dit betreft algemene met genealogie samenhangende onderwerpen (bijv. oude beroepen, geschiedenis Doopsgezinden); niet: genealogieŽn (=G), naslag- en studieboeken (= N) of Utrecht (=U). Hieronder vallen naast officieel uitgegeven boeken evt. ook algemene manuscripten, documenten, typoscript e.d.)

B=(Genealogische) Bronnen
Dit zijn naamlijsten e.d. en biografisch materiaal (bijv. kiezerslijst 1897, naamlijst IndiŽgangers, transcriptie NH-dopen Polsbroek, ook inventarissen van archieven).

C=Computer- en ander niet schriftelijk materiaal
Hieronder vallen uitgaven op CD-Rom, DVD enz. Bijvoorbeeld ook: ďboek op CDĒ.

G=GenealogieŽn
Dit zijn de genealogische publicaties, die kunnen gaan over een familie(-naam) of meerdere families, bundelingen zijn van kwartierstaten enz. (de vorm: boek, brochure of typoscript maakt niet uit)

JB=Jaarboeken (van verenigingen e.d.)
Indexen op de inhoud hiervan vindt men op Internet, bijvoorbeeld (evenals de tijdschriften) bij Sabine: Stichts Bibliografisch Netwerk Utrecht (www.sabine.nu)

N= Naslagwerken & Studiemateriaal
Hieronder vooral allerlei handleidingen stamboomonderzoek / wegwijzers voor genealogiebeoefening, cursussen oud schrift, naslagwerken naamkunde etc.

T=Tijdschriften
Hierbij een tweede lettercode met als betekenis: T-A=NGV afdelingen; T-F=Familieverenigingen; T-G=Genealogische/heraldische bladen; T-U=Historische kringen en verenigingen uit de regio+stad Utrecht

U=Utrecht (Stad en regio!)
Hieronder een verzameling  van voor genealogie interessante boeken m.b.t. regionale historie, en bijv. gedenkboeken zoals van Utrechtse scholen of bedrijven etc.

Historische boeken en artikelen uit de streek zijn talrijk, we kunnen deze niet allemaal opnemen. We nemen ze wel op als er ook biografische gegevens in staan over personen en hun beroepen/functies of historie van familie en/of bedrijf.

Uitlening
De bibliotheek is toegankelijk op de afdelingsavonden (tweede woensdag van de maand, m.u.v. de zomermaanden) en wel tussen 19:30 en 20:00 uur voorafgaand aan de lezing en in de pauze. De uitleen van boeken is uitsluitend aan leden van de NGV-afdeling Utrecht. 
De kosten zijn 50 eurocent per boek (vooraf), per keer dat u ze leent. Dus leent u ze in september en u brengt ze terug in oktober dan hoeft u niets bij te betalen, maar bij teruggave in november moet u wederom 50 eurocent per geleend boek betalen.  Bij uitlening noteren we datum, uw naam, telefoonnummer, en het nummer van het geleende stuk.

 

 

free counter

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |