Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling TwenteDe joodse families hebben al lange tijd mijn interesse. Dat komt waarschijnlijk omdat ik een joodse tante heb gehad.

Wat mij vooral interesseerde was de enorme mobiliteit in de 19e eeuw toen alles nog met de benenwagen of met de trekschuit ging. Mannen en vrouwen uit Overijssel trouwden met partners uit Amsterdam of Zeeland. Hoe zouden ze elkaar hebben leren kennen?  Werd er regelmatig een huwelijk ‘geritseld’, heb ik mij meer dan eens afgevraagd.

Vooral de Overijsselse families intrigeerden me, ze kwamen vaak in de achttiende eeuw vanuit het oosten van Europa, Polen, Rusland, De Duitse landen, hier naar toe zonder een cent op zak met weinig meer dan de kleren die ze droegen. Armoedzaaiers die amper gewenst waren, er is weinig nieuws onder de zon, blijkt wel.  De soms grote kindersterfte in de gezinnen is tekenend voor de armoede, die er  geheerst moet hebben.

Ze hebben zich soms ontwikkeld tot Twentse textielbaronnen, zoals Spanjaard en Menco.

Anderen bleven hardwerkende ambachtslieden, als winkeliers, pettenmakers en handelaren in lompen en oud ijzer. Pas veel later vinden we beroepen als kantoorbediende, militair en handelsreiziger, etc. Beroepen in de landbouw blijken uitzonderingen.

 

Wat kunt u vinden in deze database?

De stambomen van families, die een binding hebben met Overijssel. Ze zijn hier geboren, overleden of zijn gehuwd met iemand uit Overijssel. Mochten zij zich buiten Overijssel hebben gevestigd dan  zijn de elders geboren nabestaanden niet uitgezocht.

U vindt het beroep, geboorte, geboorteplaats en overlijden, overlijdensplaats.

In geval van deporatie gedurende 1940-1945 zijn ook zoveel mogelijk vermeld de adressen waar men gewoond heeft.

 

Dit bestand is  een momentopname, het is nog lang niet klaar. Er zal regelmatig een update worden aangeboden met nieuwe namen, exacte data, etc.

 

De geraadpleegde bronnen zijn o.a.: 

  • Wiewaswie.nl

  • Stamboomonderzoeker.nl (incl. stambomen van joodse families.nl)

  • Joods monument.nl

  • Zoekakten.nl

  • NGV.nl

  • Het stenen archief.nl

  • De sites van de diverse provincies in Nederland.

  • Ook het HCO Overijssel werd en wordt regelmatig bezocht.

  • Joodse families in Dalfsen, P.Slot

  • In Memoriam

 Ongetwijfeld heb ik bronnen niet vermeld, mijn excuses hiervoor. Dat geldt ook voor de particuliere personen, die gegevens aanreikten.

Om de database te raadplegen klik hier

 

Mocht u  aanvullingen cq verbeteringen hebben, dan hoor ik die graag. U kunt mij bereiken via hennie.scholten@home.nl

 
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |