Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling TwenteBestuurFunctieGegevens:foto (aanklikbaar)
Voorzitter Jan Oude Munnink
Koppelboerweg 2
7587 NV De Lutte
Tel.: 0541 51 17 74

1. Voorzitter
2. Aanspreekpunt van het bestuur t.a.v. Twente Genealogisch

e-mail:
Secretaris: Marieken Scholten-Sijses
Anjelier 7
Borne
Tel: 074-2670256

1. Secretaris

e-mail
Penningmeester: Ben Schothuis
Het Loo 39
7608 DM Almelo
Tel.: 0546 86 26 75

1. Penningmeester
2. Coördinator cursussen

email:

Algemeen bestuurslid

Ben Nijkamp
Koslaan 8
7577KW Oldenzaal
0541-514577

1. Webmaster


email:

Algemeen bestuurslid

Henk Huiskes
Engelsstraat 58
7671 BV Vriezenveen
0546-562596

1.  Afdelingsafgevaardigde
2. Twentse Voordouderdag
3. Coördinatie lezingen en presentaties

email:
Algemeen bestuurslid: vacature    
Aftreedrooster De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen
van het lidmaatschap van de NGV en door te bedanken.

Genealogisch Correspondent : Anton Hilgerink
De afdeling wil graag iedereen met vragen op genealogisch gebied helpen en heeft daartoe een ervaren genealoog beschikbaar die een coordinerende rol vervuld. Eventueel worden ook andere deskundigen ingeschakeld of wordt men verwezen naar bronnen. De genealogische correspondent is te bereiken via tel 053-4765253 of via

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |