Ons afdelingsblad Twente Genealogisch

Elk kwartaal verschijnt ons mededelingsblad Twente Genealogisch met informatie en onderzoeken over genealogisch relevante terreinen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op kwartierstaten, parentelen en genealogieën in. Kwartierstaten, parentelen e.d zijn daarom  van harte welkom , maar dan wel in samenhang met een geschreven bijdrage in TG. Over het algemeen worden de kwartierstaten, parentelen etc. dan als een apart bestand op de website geplaatst onder het tabblad: bijlagen afd.blad Daarnaast vindt met verslagen van lezingen alsmede afdelingsledenvergaderingen in het blad. De stichting Genealogische Werkgroep Twente, die DTB-boeken transcribeert en verkoopt, heeft eveneens een plek in het blad.

De redactie en hun ondersteunende functies
  • Paula Frieling, eindredacteur;
  • Hennie Kok
  • Corrie van der Beek, (stickeren en verzending).

Aanleveren stukken en contact met de redactie kan via het e-mail. Voor emailadres: . Binnen het bestuur NGV Twente is de voorzitter  Jan Oude Munnink aanspreekpunt voor zaken m.b.t. TG. Het blad bevat actuele informatie over komende lezingen en genealogische evenementen, artikelen over genealogische en historische onderwerpen, voorbeelden van oud schrift en een vragenrubriek.

Kopij

TG is van leden en voor leden. De redactie is dan ook blij met uw bijdrage en zal naar vermogen omgaan met uw inbreng. Wanneer u kopij aanlevert via e-mail, wordt u verzocht dit te doen als aparte bijlage bij het bericht. De tekst ook zoveel mogelijk zonder opmaak aanleveren. Hopelijk zien we uw artikel een keer op TG.
Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan onze vereniging en blad, vragen wij U overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen.


Oude jaargangen Twente Genealogisch

Naamindexen van oude jaargangen Twente Genealogisch

Klik hier voor de naamindex 1985 Klik hier voor de naamindex 1986
Klik hier voor de naamindex 1987 Klik hier voor de naamindex 1988
Klik hier voor de naamindex 1989 Klik hier voor de naamindex 1990
Klik hier voor de naamindex 1991 Klik hier voor de naamindex 1992
Klik hier voor de naamindex 1993 Klik hier voor de naamindex 1994
Klik hier voor de naamindex 1995 Klik hier voor de naamindex 1996
Klik hier voor de naamindex 1997 Klik hier voor de naamindex 1998
Klik hier voor de naamindex 1999 Klik hier voor de naamindex 2000
Klik hier voor de naamindex 2001 Klik hier voor de naamindex 2002
Klik hier voor de naamindex 2003 Klik hier voor de naamindex 2004
Klik hier voor de naamindex 2005 Klik hier voor de naamindex 2006
Klik hier voor de naamindex 2007 Klik hier voor de naamindex 2008
Klik hier voor de naamindex 2009 Klik hier voor de naamindex 2010
Klik hier voor de naamindex 2011 Klik hier voor de naamindex 2012
Klik hier voor de naamindex 2013 Klik hier voor de naamindex 2014
Klik hier voor de naamindex 2015 Klik hier voor de naamindex 2016

Oude jaargangen Twente Genealogisch

(Ieder jaargang bestaan uit 4 nummers die tot een PDF file zijn samengevoegd)

Klik hier voor jaargang 1985 Klik hier voor jaargang 1986
Klik hier voor jaargang 1987 Klik hier voor jaargang 1988
Klik hier voor jaargang 1989 Klik hier voor jaargang 1990
Klik hier voor jaargang 1991 Klik hier voor jaargang 1992
Klik hier voor jaargang 1993 Klik hier voor jaargang 1994
Klik hier voor jaargang 1995 Klik hier voor jaargang 1996
Klik hier voor jaargang 1997 Klik hier voor jaargang 1998
Klik hier voor jaargang 1999 Klik hier voor jaargang 2000
Klik hier voor jaargang 2001 Klik hier voor jaargang 2002
Klik hier voor jaargang 2003 Klik hier voor jaargang 2004
Klik hier voor jaargang 2005 Klik hier voor jaargang 2006
Klik hier voor jaargang 2007 Klik hier voor jaargang 2008
Klik hier voor jaargang 2009 Klik hier voor jaargang 2010
Klik kier voor jaargang 2011 Klik hier voor jaargang 2012
Index op onderwerp TG

Om de  index op de onderwerpen van TG vanaf 1985 t/m 2015 te kunnen inzien : klik hier

Adverteren in TG

Wilt u ook adverteren in TG? de redactie wil graag ruimte reserveren voor mensen en bedrijven die genealogie een ruim hart toedragen. Advertenties in diverse formaten zijn mogelijk. Indien u geïnteresseerd bent neemt u dan contact op met de redactie en informeer naar de mogelijkheden.

Abonnement

Voor geïnteresseerden die geen lid van de NGV zijn en toch geïnformeerd willen worden over genealogisch onderzoek in onze regio, kunnen abonnee worden. De kosten daarvan bedragen € 12,50 per jaar. Daarvoor krijgt men dan 4 keer per jaar de Twente Genealogisch in de brievenbus. Aanmelden kan men zich via email bij de penningmeester Voor emailadres: Betaling ten name van: "NGV afdeling Twente te Almelo", rekeningnummer NL98 INGB 0005 5826 43 o.v.v. uw adres.