Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Rotterdam en omstreken

Bestuur

Het bestuur van de afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld

Functie Adresgegevens en taken Foto (aanklikbaar)

Voorzitter

R.K. Vennik (Roelof)
Burg. van Slijpelaan 45
3077 AD Rotterdam
tel. (010) 479 0668
 • Afgevaardigde Landelijke Vergadering NGV

Secretaris

Regina Philip
 • Secretariaat
 • Facebook
 • Redactie blad 1340

Penningmeester

Nico Lambermon
 • Leden-administratie

PR functionaris

Conny Biesheuvel - van den Eijnden
Dorpsstraat 63
3274 BC Heinenoord
tel. (0186) 601 215
 • Leden-activiteiten
 • Redactie blad 1340
 • Afgevaardigde Landelijke Vergadering NGV

Algemeen Bestuurslid

Rob Lambermon

Webmaster

Fred Janssen
Den Dungen (NB)
 • Webmaster
 • Facebook
 • ondersteuning computerzaken
 • eindredactie blad 1340

Lijst van bestuursleden afdeling Rotterdam e.o.

Voorzitters: Periode
A. de Haan 1952 - 1957
Ir. D. Mommael 1957 - 1974
J. Bot 1974 - 1985
Dr. M.R. Doortmont 1985 - 1997
R.K. Vennik 1997 - 2009
H.J. Zandbergen 2009 - 2013
R.K. Vennik 2013 - heden
   
Vice-voorzitter: Periode
H.J. Zandbergen 2008 - 2009 (naar voorzitterschap)
   
Secretarissen: Periode
J.A.M. van der Loo 1952 - 1974
R. van der Feijst 1974 - 1977
mevr. W. Monsma-Willems 1977 - 1986
J. Weda 1986 - 1987 (waarnemend)
Drs. P. de Ridders 1986 - 1988
mevr. I.P. Zwaaneveld-van Rijn 1988 - 1989
R.K. Vennik 1989 - 1997 (naar voorzitterschap)
E.K. van Baalen 1998 - 2004 (naar penningmeesterschap)
L. Gijswijt 2004 - 2007
C. Nienoord 2007 - 2008
A. Ouwendijk 2008 - 2016
Regina Philip 2017 - heden
   
2e Secretaris: Periode
mevr. C. Richel-Hatersel Koning 1990 - 2007
   
Penningmeesters: Periode
H.W. Verheijen 1952 - 1960
J. Enzlin 1960 - 1974
E.J. van Rooij 1974 - 2003
E.K. van Baalen 2003 - 2007
A. Bonis 2007 - 2008
J.C. Wepster 2008 - 2016
Nico Lambermon 2016 - heden
   
Bestuursleden: Periode
J.J.G. Kranen 1954 - 1956
J. Enzlin 1954 - 1960 (naar penningmeesterschap)
J. Bot 1956 - 1974 (naar voorzitterschap)
Ir. D. Mommael 1956 - 1957 (naar voorzitterschap)
F.J.J. Frankhuizen 1956 - 1974
P.B.C.D. Tol 1958 - 1974
G. Wanninkhof 1960 - 1977
J. Weda 1978 - 1986
Dr. M.R. Doortmont 1981 - 1985 (naar voorzitterschap)
J. Bot 1985 - 1988
L. Bijl 1987 - 1989
L. Gijswijt 1987 - 2004 (naar secretarisschap)
J. Schuurman Hess 1998 - 2001
J.C. Okkema 1998 - 2009
R.K. Vennik
2009 - 2013 (naar voorzitterschap)
C. Biesheuvel- van den Eijnden 2009 - heden
Nico Lambermon 2015 - 2016 (naar penningmeesterschap)
Ron Kollen 2015 - 2015
Janneke van Andel 2015 - 2015
Regina Philip 2016 - 2017 (naar secretarisschap)
Rob Lambermon 2017 - heden
   
Redactie 1340: Periode
L. Gijswijt 1987 - 2006
A. Ouwendijk 2006 - 2016
F. Janssen 2016 - heden
   
Webmaster: Periode
H.J. Zandbergen 2009 - 2014
Fred Janssen 2015 - heden
   
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |