Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Oostelijk West-Friesland

Bronbewerkingen

U vindt hier bronbewerkingen uit ons werkgebied. Deze zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers van onze website.
Wij streven er naar deze rubriek regelmatig uit te breiden.
Sommige bewerkingen zijn eerder geplaatst in ons blad "Koggenland".

Medemblik: Acten van indemniteit.
Medemblik: Acten van indemniteit.
Wervershoof: Signalementen gezochte personen.
Enkhuizen: Leerlingen meisjeskostschool St. Pancras
Hoorn: Goud- en zilversmeden, bakkers en tappers in 1832
Westwoud: Register op het weesboek.
Enkhuizen: Naamregister gereformeerd weesboek.


Medemblik: Acten van indemniteit.

bron: Westfries Archief,OA Medemblik inventaris 1517.

Toelichting:
Een van de meest voorkomende vragen van genealogen over hun voorouders is "waar gingen zij naar toe?"
en meer nog: "waar kwamen zij vandaan?". Vanaf 1850 is het Bevolkingsregister een uitstekende bron.
Maar voor die tijd is het lastiger. Soms kunnen we nog borgbrieven of acten van indemniteit terugvinden.
De nieuwe woonplaats eiste van hun aspirant inwoners een verklaring, waarin de voormalige woonplaats zich
borg stelde, indien de bewoners tot armoede zouden vervallen. In bepaalde streken, zoals Noord-Brabant,
zijn veel borgbrieven bewaard gebleven. In onze regio komen ze nog sporadisch voor en bevinden zich dan
ergens in het Oud Archief van de gemeente. Ook in Medemblik is dat het geval.
Onderstaand de bewaard gebleven acten van indemniteit, in chronologische volgorde.


07.11.1693 Joris en Barbara, kinderen van Joris Salomonsz van Stockgem, van weeshuis Amsterdam.
27.02.1743 Jan Jacobsz te Noord van Huisduinen.
30.10.1743 Claas Jacobsz Akkerman, zijn vrouw Trijntje Jans Plaats en kinderen van Schagen.
28.01.1752 Hendrik Verhaage, zijn vrouw Johanna Boers en drie kinderen van Zijpe.
12.06.1770 Gijsbert van der Velden, zijn vrouw Reijnoutje Groen en kinderen van Enkhuizen.
30.12.1779 Jozeph Abraham Levi, koopman van Leerdam.
13.03.1780 Jan Lourens Wille, kleermakersknecht van Hoorn.
10.02.1781 Dirk Turk en zijn zoon Hendrik Oortwijn, scheepstimmerlieden van Opperdoes.
09.03.1782 Dirk van Kamerijk en zijn vrouw Maartje van Vliet van Maassluis.
04.04.1787 Jacob Kluft en zijn vrouw Grietje Bakker van Noordschermer.
26.04.1787 Machiel Joseph van Amsterdam.
01.06.1787 Teunis Jacobs en zijn vrouw Antje Barends van Venhuizen.
20.08.1787 Zamuel Zalomons van Hillegersberg.
18.09.1789 Abraham Jacobs van Leeuwarden.
04.06.1803 Lippe Lippes de oude van Wervershoof.
28.06.1803 Lippe Lippes de jonge en zijn vrouw Trijntje Heeres van Wervershoof.
09.01.1805 Albert Cornelis Saaft en zijn vrouw Immetje Simons Liefhebber van Barsingerhorn.
18.02.1805 Pieter Veneka, bakkersknecht, woonde vier jaar te Wervershoof.
27.04.1805 Jan Bijl met vrouw en twee kinderen van Enkhuizen.
27.05.1805 Jan Willem Koning met vrouw en twee kinderen van Kampen.
15.06.1805 Jan Houvast, zijn vrouw Willemijntje Faber en drie kinderen van Hoorn.
16.08.1805 Roelof Harmens Burger en drie kinderen van het eiland Urk.
27.01.1806 Cornelis Schram, zijn vrouw Grietje Cornelis Wit en haar drie kinderen,Jacob,Lijsbeth en Pieter Kuiper, van N.Niedorp.
05.03.1806 Jacob Claasz Pijper en Niesje Ariens Leijdekker van Opperdoes.
06.03.1806 Lourens Gorter en Duifje van der Leek van Hoorn.
14.03.1806 Jan Schutte en zijn vrouw van Twisk.
01.04.1806 Willem Keiser met vrouw en kinderen van Kolhorn.
31.06.1806 Grietje Vlaar van Enkhuizen.
09.09.1806 Maarten Johannes Kok, woonde zes jaar te Enkhuizen.
18.10.1806 Geertje Renderts van Borselen (?).
01.04.1807 Dieuwertje Jacobs Weel, weduwe van Jan Barends, van Hoog- en Laag Zwaagdijk.
20.04.1808 Roelof Aukema en zijn vrouw van Enkhuizen.
25.04.1808 Isak Korver van Purmerend.
29.04.1808 Christoffel Johannis, zijn vrouw Trijntje Johannis en twee kinderen van Enkhuizen.
26.10.1808 Dominee Gerardus Las, emeritus predikant van de Waal op Texel, van Enkhuizen.
27.01.1809 Stephanus Tieljer, geboren Frankrijk, van Hoorn.
11.12.1809 Daniel van Brederode en zijn vrouw Marijtje Hendriks Kruijer en kinderen van Wieringen.
01.05.1810 Kornelis Duives van Avenhorn.
12.09.1810 Thomas Pietersz en zijn vrouw Fempje de Graaff van Enkhuizen.
26.10.1810 Anna Koper, weduwe van Jan Verhoek, van Hoorn.
25.02.1811 Jacob Tolck en zijn vrouw Jannetje Bakker van De Rijp.
21.06.1811 Antje Jelles van Enkhuizen.
07.11.1812 Gerrit Wiggelaar van Hoorn.
05.03.1813 Hendrikus Jacobus Micks en Janet Cos van Amsterdam.
14.10.1813 Hotske Jans, weduwe van Paulus Schrans, van Harlingen.


Spanbroek: Acten van indemniteit.

bron: Westfries Archief,Archief Heerlijkheid Spanbroek. Toegangsnummer 1048. Inventaris 317.

Toelichting:
De toelichting bij de acten van indemniteit van Medemblik (zie boven) geldt ook voor de acten uit Spanbroek.
Enkele oudere acten, vanaf 1677, zijn niet in dit overzicht meegenomen. Alle acten kunnen soms meer informatie bevatten dan hier gemeld.
Behalve de acten welke ingeleverd werden door de nieuwe inwoners, bevat het archief ook enkele acten,
waarin Spanbroek zich borg stelde voor sommige ingezetenen of voor vertrekkende inwoners.
Laatstgenoemde acten worden hier als eerste apart vermeld.

26.07.1769 Pieter Butter en zijn vrouw Maartje Cornelis de Haes naar Schagen.
01.12.1770 Aagje Hendriks Kuijper en zoontje Jan, 1 jaar, verlaten huisvrouw van Jan Weijboer.
23.04.1772 Maartje Maartens naar Opmeer.
16.04.1782 Jan Melissen naar Opmeer.
18.03.1788 Isak Raphael en Martha Gerritsz naar elders, woonden hier met hun vier kinderen vijf jaar.
26.03.1791 Claas Soomer en zijn vrouw Marijtje Danenbergh naar Opmeer.
24.07.1795 Borgstelling voor Jan Broertjes, die een kamer huurt van Lammert Zijverts Goeman.
31.08.1796 Armevoogden huren voor een jaar bovengenoemde kamer of voorent.
27.04.1802 Maartje Jacobs Veenboer-Huibers en haar kinderen. Borgstelling voor zes jaar.

Nieuwe inwoners van Spanbroek:
06.05.1715 Geertje Cornelis Bennis, wed. Mr. Jochum Ubius en 5 minderjarige kinderen, Maarten, Krijntje, Marijtje, Cornelis en Antje Ubius, uit Opmeer.
27.07.1754 Lijsbet Jans en haar vier kinderen uit Zuid Spierdijk, bruid van Jan Goeden te N.Spierdijk.
25.04.1764 Jan Rinking en zijn vrouw Lijsbeth Veerkamp uit Nieuwe Niedorp.
29.08.1788 Cornelis Schooft van Grootebroek om hier terechtgesteld te worden.
20.03.1790 Ariaan Goesinne en zijn vrouw Alida Hilligen uit Purmerend.
16.03.1792 A.E. Topevoort, chirurgijn en zijn vrouw C. Tropevoort, woonden zeven jaar in Hensbroek.
29.04.1793 Cornelis Cornelis Koning en zijn vrouw Trijntje Pieters Berger uit Obdam.
30.04.1793 Arjen Vlug en zijn vrouw Aafje Honig uit Schermerhorn.
03.05.1794 Pieter Koomen en zijn vrouw uit Sijbekarspel.
10.04.1794 Gerrit Zeeman en zijn vrouw Lijsbeth Cornelis uit Wognum.
16.12.1794 Jacob Cornelis Dekker, jongeling uit Obdam.
10.01.1795 Teunis Arisz van der Heijde, molenaarsknecht op de koornmolen aan de Wijsent achter Hoogkarspel, uit Grootebroek.
22.03.1799 Stephan Stockman, koopman uit Mettingen.
26.03.1799 Johan Gerhard Stockman uit Mettingen.
30.03.1799 Gerard Henderich Schulten uit Rheine.
26.04.1799 Jacob Vlaar en zijn vrouw Aaltje Luijtjes uit Lambertschaag.
28.04.1799 Jan Koemeester uit Wognum, thans overleden.
01.11.1799 Gerrit Smit, bijgenaamd Gerrit Koek, uit Obdam.
18.02.1800 Petrus van Eck, predikant uit Leiden.
25.04.1801 Klaas Gerritsz Bommezij, woonde vanaf mei 1799 te Hoogwoud.
27.04.1801 Jan Germentsoon, woonde elf jaar op de Leek onder Wognum als koeboer.
27.04.1803 Arie Cornelisz Koomen en zijn vrouw Eltje Maartens Sint uit Heerhugowaard. Na een jaar naar Rustenburg vertrokken.
01.05.1806 Simon Korver en zijn vrouw Antje Klaas en drie kinderen uit Schellinkhout.
25.04.1807 Aldert Cornelisz Velthuijs, jongeling uit Ursem.
27.04.1807 Cornelis Jacobsz Groot en zijn vrouw Dieuwertje Klaas Dekker en zes kinderen met de namen Guurtje de Boer, Maartje, Trijntje, Pieter, Jan en Grietje Groot, uit Zuid Spierdijk.
30.04.1807 Lambert Huisman en zijn vrouw Grietje Blauw uit Wognum. (in eerste instantie stelt haar moeder Hilletje Wit zich borg).
01.05.1807 Cornelis Nieuwenhoff en zijn vrouw uit Opmeer.
30.04.1808 Cornelis Riddersz Lijst en zijn vrouw Aafje Dirks Schoen en vier kinderen: Dirk, Trijntje, Marijtje en Ridder, uit Berkhout.
01.05.1808 Simon Korver, zijn vrouw en twee kinderen uit Hensbroek.
04.05.1808 Cornelis Dunselman uit Medemblik.
19.05.1808 Gerrit Bos en Trijntje Swarekant uit Wadway.
25.06.1808 Geertje Jans Bakker, weduwe, en Frans Vijgenboom en hun drie kinderen uit Opmeer.
01.07.1808 Klaas Zuurbier en zijn vrouw Guurtje Pieters Vreeker uit Heerhugowaard.
14.04.1809 Gerrit Broertjes en zijn vrouw Neeltje Claasz Nol en dochter Neeltje Nol uit Heerhugowaard.
30.04.1810 Cornelis Pietersz Bruijn, weduwnaar en kind Aaffie, 3 jaar, rk, uit Hoogwoud.
30.04.1810 Gert Swerekant en zijn vrouw Aaltje Bakkers uit Wadway.
30.04.1810 Matthijs Leek en zijn vrouw Nelletje Henricus uit Obdam.
01.05.1810 Cornelis Riddersz Lijst, zijn vrouw en vier kinderen uit Grosthuizen.
01.05.1810 Klaas Tielesz Haijinga en zijn vrouw Aagje Boukesdr uit Obdam.
11.03.1811 Gerrit Klaasz Zeeman en zijn vrouw Geertje Jans Tromp. Gemeente Hauwert verklaart dat als zij te Spanbroek mocht komen te overlijden Outjer Dirksz Ruijter dan onverhindert mag komen in Hauwert.
02.05.1811 Pieter Veen en zijn vrouw Aafje Vels en drie kinderen: Klaas, Albert en Pieter, uit Berkhout.
30.11.1811 Simon Beemsterboer en zijn vrouw Geertje Klaver en hun twee kinderen Pietertje Pieters Pelt,13 jaar en Dieuwertje Sijmons Beemsterboer, 9 jaar, uit Hoogwoud.


Wervershoof: Signalementen gezochte personen.

bron: Westfries Archief, Wervershoof Toegangsnummer 1271. Inventaris 1155.

Toelichting:
De Procureur-Crimineel over de Provincien Noord-Holland en Utrecht inviteerde de Heeren Officieren van
Justitie en Beambten der Politie om bij eventuele ontdekking van genoemde personen dezelve te doen arresteren. De signalementen zijn gedrukt en gedateerd "Amsterdam september 1826".
In het archief van Wervershoof werden de onderstaande twee opsporingsberichten gevonden.
De kans dat betrokkenen hun toevlucht tot dat dorp genomen zouden hebben lijkt niet erg waarschijnlijk......

Naam: Carl Hamburg
Laatste woonplaats: Darmstadt
Van beroep: Groot Hertoglijk Hof-Gerigts-Cancelist
Oud: 38 jaren
Lang: ongeveer 6 voet 8 duim nieuwe Hessische maat
Ogen: grijs
Haar en wenkbraauwen: zwart
Baard: zwart en zwaar
Kin: spits
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: laag
Kleur: bleek
Neus: gebogen
Mond: middelmatig
Lippen: de onderste een weinig vooruitstaande
Bijzondere tekenen: op den neus eene vrat, pokdalig en zware bakbaarden
Misdaad: valschheid
Bijzonderheden: is een gedoopte jood, waarschijnlijk vergezeld van de huisvrouw
van zekeren Spamer, oud 34 jaren, benevens haar kind, oud 3 jaren,
alsmede zijn zoon Philipp genaamd, oud 14 jaren.

Naam: Lambertus Jansz Lammers Christina Smals,
huisvrouw van Lambertus Jansz Lammers
Geboorteplaats: Amsterdam 's-Gravenhage
Laatste woonplaats: Vlissingen Vlissingen
Beroep: varensgezel -
Oud: 27 ŗ 28 jaren 24 ŗ 25 jaren
Lengte: middelmatig zeer lang en mager
Aangezigt: vol en blozend eenigszins bruin
Ogen: ordinair ordinair
Neus: ordinair ordinair
Mond: ordinair ordinair
Bijzondere tekenen: - -
Bijzonderheden: is gewoonlijk als een zeeman was laatste zeer net gekleed
gekleed, met blauw buis en broek, als eene fatzoenlijke vrouw
doch was laatst gekleed als een
Heer met een groene rok.
Misdaad: Op den 1sten Juny 1826 wegens zware verwonding en mishandelingen
bij vonnis van de Correctionele Regtbank te Middelburg weder in appel geconfirmeerd.
te 's-Hertogenbosch onder andere straffen.


Enkhuizen: Leerlingen meisjeskostschool St. Pancras.

bron: Westfries Archief, Bev.Reg. Enkhuizen, inv. 16,26,36 en 46.

Toelichting:
In de tweede helft van de 19e eeuw werd in Enkhuizen een kostschool voor rooms katholieke meisjes opgericht, "voor kinderen van het platteland, vooral uit de boerenstand." Deze school was gevestigd in het in 1862 gebouwde klooster van de zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort. Er werd les gegeven in "Katechismus, lezen, schrijven, rekenen, vormleer, de Hollandsche en Fransche talen, gewijde, vaderlandsche en algemeene geschiedenis, aardrijkskunde, zang en muziek (piano), benevens alle vrouwelijke handwerken." De leerlingen kwamen niet alleen uit de regio, maar ook uit alle andere delen van het land. Vooral uit Friesland en Groningen. Dat had ook te maken met de goede boot- en treinverbindingen, zeker nadat in 1885 de spoorlijn naar Zaandam was aangelegd. De school had ook externe leerlingen uit de stad of directe omgeving. Door de vestiging van scholen elders, werd het internaat in juli 1909 gesloten. Het vroegere klooster aan de Westerstraat is in de jaren 90 verbouwd. Op de benedenverdieping is nu een speelgoedwinkel gevestigd en de bovenetages zijn omgebouwd tot appartementen. In onderstaand overzicht staat achter het jaar van binnenkomst, familienaam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats.

achternaam voornamen geboortedatum geboorteplaats
1887 Aghina Johanna Theresia Maria 29-06-1875 Alkmaar
1869 Asseler Antoinetta Susanna 10-12-1857 Amsterdam
1890 Baarlen, van Maria Cornelia Wilhelmina 28-09-1877 Groningen
1873 Beek, van der Regina 16-12-1860 Workum
1897 Beers Catharina Johanna 26-06-1890 Beemster
1907 Beijersbergen Francisca Johanna 13-06-1893 Wassenaar
1896 Bergwever Theodora Joanna Willibrorda 19-07-1883 Amsterdam
1898 Berkel, van Gerarda Maria Johanna 14-01-1888 Utrecht
1890 Berkel, van Jeannette Wilhelmina Maria 10-03-1880 Utrecht
1874 Bleeker Aafje 14-07-1865 Beemster
1873 Bleeker Ariaantje 16-03-1864 Beemster
1874 Bleeker Dieuwertje 14-07-1865 Beemster
1894 Bloem Geertruida Josephina Maria 08-10-1886
1908 Bodewes Euphemia Tecla Margaretha 18-11-1894 Hoogezand
1907 Bodewes Henderika Anna Catharina 04-09-1892 Hoogezand
1899 Bodewes Johanna Euphemia Geertruida 13-03-1887 Hoogezand
1869 Boer, de Anna Geertruida 03-02-1856 Dokkum
1902 Boer, de Juliana 02-07-1889 Stavoren
1880 Boesie, de Julia Christina 12-06-1873 Den Helder
1899 Bommer Anna Maria 14-05-1889 Egmond Binnen
1898 Bommer Cornelia Maria 04-07-1886 Egmond Binnen
1878 Boradori Anna Maria Magdalena 23-01-1871 Alkmaar
1905 Bos Theresia 26-05-1894 Kloosterburen
1904 Bos Theresia Johanna 23-02-1890 Leens
1869 Brakenhof Margaretha 13-08-1859 Heiloo
1908 Brantjes Agnes Louisa 04-11-1896 Beemster
1892 Bredemeijer Elisabeth Theresia Maria 05-10-1880 Leeuwarden
1874 Broers Antje 22-11-1864 Sijbekarspel
1890 Brom Gijsbertha Ursula Maria 31-10-1876 Utrecht
1889 Brom Maria Arnolda Hubertina 03-11-1873 Utrecht
1908 Bruins Alida Klazina Allegonda 09-12-1892 Slochteren
1887 Bruinsma Henrica Josephina 23-02-1876 Ameland
1886 Bruno Anna Maria 28-10-1877 Zwaag
1893 Bus Clasina Maria 24-08-1883 Bussum
1873 Conijn Marijtje 12-05-1864 Hoogwoud
1875 Daane Cornelia Maria 22-01-1860 Amsterdam
1901 Dekker Geertruida Augustina Maria 07-10-1889 Barneveld
1889 Demes Gerharda Johanna Elisabeth 23-07-1873 Dokkum
1869 Demes Ida Theodora Antonia 30-10-1856 Dokkum
1891 Deveer Amalia Josepha Margaretha Maria 20-01-1874 Groningen
1896 Deveer Christina Cecilia Franciska 03-03-1886 Groningen
1893 Deveer Josephina Christina Maria 01-03-1880 Groningen
1894 Deveer Maria Catharina Cornelia Wilhelmina 17-08-1881 Groningen
1885 Diepen, van Agatha 24-10-1875 Beemster
1879 Diepen, van Anna Margaretha 09-09-1868 Beemster
1901 Diepen, van Margaretha Geertruida 09-02-1892 Beemster
1896 Duijn Afra Maria 05-02-1886 Beemster
1890 Duijn Agatha Maria 27-03-1881 Beemster
1891 Duijn Klasina 27-11-1882 Beemster
1873 Dunselman Helena Catharina 05-03-1864 Medemblik
1879 Dunselman Margaretha Hendrika 10-05-1867 Medemblik
1890 Feldbrugge Angelica Anna Maria 01-06-1878 Groningen
1894 Feldbrugge Mathilde Maria Helena 11-03-1882 Groningen
1873 Ferwerda Cecilia Petronella 30-06-1865 Franeker
1879 Ferwerda Maria Theodora 28-09-1868 Franeker
1897 Frankenmolen Lamberta Johanna Maria 21-04-1885 Amsterdam
1883 Galema Geertruida 30-08-1870 Nijland
1890 Galema Helena 28-04-1878 Bolsward
1894 Ganzeboom Maria Hendrina Johanna 02-09-1881 Zwolle
1891 Garrels Henriette Maria Bernardina Rudolphina 04-12-1878 Groningen
1893 Garrels Johanna Juditha Maria 30-08-1880 Groningen
1896 Garrels Judith Maria Antonia 22-09-1884 Groningen
1906 Goemans Adriana Maria 01-10-1895 Hillegom
1897 Goes Maria Johanna 15-02-1888 Alkmaar
1879 Gras Elisabeth Geertruida 18-10-1867 Zaandam
1895 Grijseels Lambertina Maria 28-06-1886 Den Haag
1897 Grijseels Maria Agatha Helena Theodora 26-04-1891 Delft
1903 Groot Agnes Adriana 14-11-1890 Beemster
1873 Groot Dieuwertje 14-08-1860 Opmeer
1891 Groot Edmunda Elisabeth 12-03-1881 Oterleek
1873 Groot Jansje 26-02-1860 Hoogwoud
1873 Groot Leentje 03-06-1866 Hoogwoud
1889 Groot Wilhelmina Maria 19-10-1879 Oterleek
1869 Groot Willibrorda 05-01-1858 Purmer
1892 Haakman Antonia 18-12-1881 Andijk
1869 Haan, de Veronica 12-02-1857 Hoogkarspel
1880 Heeremans Christina Cornelia Geertruida 04-09-1867 Helmond
1869 Heeremans Cornelia Francisca 26-10-1859 Amsterdam
1869 Heeremans Wilhelmina Elisabeth 05-06-1856 Bloemendaal
1896 Hendriks Agatha Juliana Maria 03-05-1884 Groningen
1906 Hendriks Bernardina Gezina 06-01-1897 Groningen
1899 Hendriks Bouwina Hermanna 04-03-1888 Groningen
1900 Hendriks Catharina Bernardina 07-05-1889 Groningen
1898 Hendriks Christina Gezina 24-01-1887 Groningen
1882 Hendriks Elisabeth Hubertina 14-04-1870 Weert
1875 Hermes Maria Christina 11-03-1865 Schermerhorn
1892 Hettinga IJtje 03-05-1878 Burgwerd
1908 Hoff Anna Cornelia Maria 10-01-1896 Hoorn
1901 Hofhuis Dorothea Rosalia Maria Petronella 14-01-1889 Amsterdam
1884 Hoogvorst Louisa Catharina 31-12-1872 Alkmaar
1884 Horst, van der Geertruida Johanna Josephina 23-03-1873 Edam
1893 Hosson, de Thecla Antoinetta Joanna 01-10-1877 's-Hertogenbosch
1873 Immink Catharina Geertruida 16-11-1860 Hoogwoud
1901 Jansen Catharina Maria Geertruida 02-12-1888 Sommelsdijk
1902 Jansen Renoldina Roberta 22-12-1888 Amsterdam
1896 Jong, de Elisabeth Agnes Maria 28-06-1890 Beverwijk
1888 Jong, de Reina 07-08-1874 Workum
1887 Kamp, van de Johanna Maria Frederica 28-09-1874 Amsterdam
1896 Kloppenburg Catharina Gezina 07-12-1882 Veendam
1894 Kloppenburg Gesina Catharina Hendrina 13-10-1884 Veendam
1894 Kock Geertruida Maria 30-05-1880 Veendam
1873 Koeleman Aafje 20-08-1863 Westwoud
1873 Koeleman Grietje 02-10-1865 Westwoud
1873 Koeleman Marijtje 06-09-1864 Westwoud
1875 Komen Sijtje 11-01-1867 Hoogwoud
1875 Konijn Ariaantje 23-03-1867 Hoogwoud
1887 Konijn Cornelia Maria 20-05-1878 Beemster
1880 Konijn Maartje 01-06-1871 Hoogwoud
1879 Konijn Maria Anna 20-06-1867 Beemster
1880 Konijn Maria Petronella 18-06-1873 Beemster
1897 Koning Catharina Agatha 03-11-1885 Zuid en Noord Schermer
1894 Koning Maria Agatha 12-01-1885 Oosthuizen
1869 Koopman Maria 27-02-1858 Beemster
1892 Kouwenhoven Maria Anthonia Clara Clazina 25-02-1880 Warmond
1892 Kouwenhoven Sophia Maria Catharina 23-09-1878 Warmond
1897 Kramer Anna Maria 09-05-1885 Beemster
1902 Kramer Anna Maria Catharina 27-09-1890 Beemster
1895 Kramer Maria Anna 25-01-1884 Beemster
1887 Kroon Hermania 25-06-1875 Groningen
1891 Kuiper Maria 12-12-1872
1873 Laan Geertje 21-07-1865 Westwoud
1878 Lampe Catharina Agatha 24-01-1870 Beemster
1881 Leetel Agatha Theodora 30-12-1868 Balk
1881 Leetel Jacoba Johanna Maria 12-05-1867 Balk
1873 Leeuwen, van Maria 23-03-1861 Opmeer
1888 Lissone Maria Clasina Antonia 25-01-1875 Alkmaar
1891 Lubberman Elizabeth Maria 07-04-1878 Nieuwe Pekela
1892 Lunter Anna Christina Elisabeth 11-07-1881 Bolsward
1889 Lunter Catharina Maria 26-05-1877 Bolsward
1896 Lunter Rosa Eleonora 16-08-1883 Bolsward
1885 Lunter Theresia 30-04-1874 Bolsward
1903 Lunter Titia Theodora 28-08-1891 Bolsward
1892 Maarschalkerwaard Maria Cornelia 13-05-1883 Utrecht
1894 Maas Aleijda Johanna 19-12-1880 Bloemendaal
1893 Maassen Maria Reinolda Elisabeth 26-09-1878 Hoorn
1897 Meijer Susanna Johanna 12-11-1882 Koudum
1908 Mescher Agatha Maria 01-05-1901 Hoorn
1873 Mescher Anna Margaretha 01-11-1864 Hoorn
1894 Middendorp Elisabeth Everdina Agnes 20-06-1880 Amsterdam
1894 Middendorp Josephina Antonia Louisa 25-08-1881 Amsterdam
1906 Muller Regina Johanna 23-01-1892 Leens
1898 Nipper Maria Catharina 12-03-1885 Hillegom
1885 Nuijens Afra Maria 06-02-1873 Grootebroek
1886 Oosterchrist Catharina Elisabeth 28-09-1872 Warffum
1873 Ootes Catharina 07-01-1865 Wognum
1882 Ootes Johanna 21-02-1872 Wognum
1883 Osse Maria Petronella Agnes 22-01-1873 Weerselo
1883 Oudejans Margaretha Maria 20-10-1873 Wijdewormer
1902 Peters Agnes Maria Francisca 03-02-1890 Benschop
1903 Peters Petronella Maria Louisa 08-02-1895 Benschop
1879 Pitaffe Augusta Christina 05-06-1871 Utrecht
1880 Portegies Anna Maria Jacomina 13-04-1867 Alkmaar
1876 Portegies Maartje 21-05-1867 Sijbekarspel
1874 Portegies Neeltje 16-04-1864 Sijbekarspel
1877 Renckens Maria Anna 09-11-1871 Hoorn
1898 Rolff Jacoba Johanna 11-09-1890 Amsterdam
1898 Rolff Johanna Jacoba 19-03-1892 Amsterdam
1898 Rolff Margaretha Clara 15-07-1888 Amsterdam
1890 Rossing Henriette Hermanna Rensina 05-11-1876 Groningen
1887 Rottinghuis Anna Elisabeth Helena 07-02-1875 Delfzijl
1886 Rottinghuis Ida Margaretha Maria 25-04-1874 Delfzijl
1891 Ruding Anna Amalia Louise Josepha 03-04-1879 Hoogezand
1888 Ruiter, de Joanna Helena Maria 31-10-1881 Amsterdam
1904 Schermer Agnes Evelina 07-03-1892 Hoorn
1903 Schermer Anna Maria 01-12-1891 Hoorn
1906 Schermer Eveline Dorothea 29-11-1893 Hoorn
1906 Schermer Johanna Cornelia Maria 07-05-1893 Hoorn
1897 Schermer Johanna Maria Cornelia 29-11-1885 Hoorn
1908 Schermer Maria Helena Johanna 24-04-1897 Hoorn
1903 Schermer Regitta Elisabeth 13-11-1891 Hoorn
1906 Schermer Wilhelmina Gertrude Maria 22-06-1894 Hoorn
1908 Schipper Lucia 13-08-1897 Wervershoof
1904 Schneiders Johanna Bertha Paulina 01-10-1893 Alkmaar
1890 Schoenmaker Catharina Hermanna Johanna Maria 24-07-1878 Zwolle
1887 Schoenmaker Johanna Catharina Maria 25-08-1874 Zwolle
1893 Schoenmaker Maria Hendrika Cornelia 21-01-1880 Zwolle
1894 Schoenmaker Sophia Maria Louisa 07-04-1881 Zwolle
1877 Scholten Johanna Maria 17-05-1860 Tubbergen
1892 Scholtens Elizabeth 24-12-1877 Leens
1894 Scholtens Helena 18-08-1880 Leens
1892 Schrage Maria Anna Petronella 29-06-1879 Harlingen
1890 Sinnige Anna Walburgis Maria 30-06-1877 Veendam
1892 Sinnige Catharina Angelora Henriette 13-11-1876 Amsterdam
1896 Sinnige Hendrica Francisca 03-12-1883 Veendam
1869 Slot Anna 09-11-1856 Amsterdam
1884 Spruit Anna Maria Helena 21-02-1874 Alkmaar
1891 Staverman Catharina Maria 20-12-1878 Hoogezand
1869 Stuijt Cornelia 18-09-1860 Starnmeer
1890 Switser Geertruida Maria Elisabeth 05-05-1875 Amsterdam
1890 Switser Geertruida Maria Elisabeth 19-02-1878 Beek en Donk
1904 Tol, van der Elisabeth 12-04-1890 Hichtum
1880 Tool Alida Catharina 04-07-1872 Wognum
1877 Tool Grietje 03-08-1869 Wognum
1874 Tool Johanna Catharina Maria 23-01-1866 Wognum
1873 Tullemers Anna Catharina 11-04-1862 Wadway
1897 Uljee Maria Leonora Henriette 26-07-1884 Amsterdam
1894 Valkering Geertruida Catharina 16-05-1881 Egmond Binnen
1903 Veerkamp Tekla Harmina 09-07-1889 Hoogezand
1875 Verduin Johanna Margaretha 26-11-1865 Beemster
1889 Verhagen Henderika Catharina 01-02-1874 Groningen
1890 Verhagen Maria Barbara 31-12-1875 Groningen
1879 Vriend Aaltje 01-08-1867 Sijbekarspel
1873 Vriend Jansje 29-09-1865 Sijbekarspel
1879 Vriend Trijntje 04-09-1869 Sijbekarspel
1875 Water Trijntje 19-05-1865 Beemster
1907 Welkers Bernardina Maria Jacoba 06-06-1895 Hoorn
1902 Westerhof Dorothea Catharina 24-08-1890 Schermerhorn
1887 Wetering, van de Geertruida Sophia 04-03-1876 Rotterdam
1879 Wigtman Hendrica Anna 22-04-1869 Alkmaar
1893 Wit, de Anna Maria 23-01-1882 Zijpe
1877 Wit, de Catharina Maria 14-06-1868 Beemster
1898 Wit, de Maria Cornelia 28-07-1886 Zijpe
1887 Wit, de Maria Margaretha 15-03-1877 Beemster
1873 Wit, de Marijtje 13-05-1864 Bovenkarsepl
1879 Wittenberg Aaltje 09-02-1868 Wognum
1869 Woltring Catharina Hendrika 13-05-1855 Dokkum
1909 Wortelboer Catharina Jozefina 19-03-1896 Hoogezand
1897 Wortelboer Gezina Anna Maria 16-06-1884 Groningen
1898 Wortelboer Maria Tobia Augusta 30-08-1886 Groningen
1888 Wust Josepha 29-09-1875 Dokkum
1890 Wust Maria 01-01-1876 Dokkum
1873 Ypma Agatha Jans 16-01-1860 Franeker
1887 Ypma Clara Theresia 25-07-1876 Almenum
1889 Ypma Geertruida Martina 21-06-1878 Almenum
1891 Ypma Ida Veronica 16-03-1880 Arum
1885 Ypma Veronica Anna 16-07-1874 Wonseradeel
1891 Zuurbier Margaretha Christina 26-12-1880 Akersloot
1896 Zwart Sara Josepha 19-03-1882 Amsterdam
1873 Zwemmer Maria 11-10-1861 Wognum


Hoorn: Goud- en zilversmeden, bakkers en tappers in 1832

bron: Koggenland 1988/3, blz. 2-6.

Toelichting:
Overzicht van goud- en zilversmeden, bakkers en tappers, zoals deze voorkomen in de kadastrale leggers van de gemeente Hoorn in het jaar 1832. Het overzicht is opgemaakt door de Heer Ing.P.S. Teeling, destijds oud-landmeetkundige bij het kadaster. Achter de naam staan achtereenvolgens beroep, adres en aanslag in guldens vermeld.

naam beroep adres aanslag
Balans, Izak zilversmid Gravenstraat A 184 39
Bast, Meindert goudsmid Noord B 712 135
Becker, Hendrik Fransz goudsmid Oost A 594 48
Borghans, Jan goudsmid Vischmarkt A 717 66
Breijer, Frederik zilversmid Gravenstraat A 269 48
Camp, Frederik van der zilversmid Grote Noord B 868 90
Camp, Jan van der zilversmid Achterom B 878 15
Dirks, Jan Matthijs goudsmid Kleine Turfhaven B 388 75
Ducrois, Jan zilversmid Groote Noord B 689 105
Edelenbosch, Pieter goudsmid Oost A 608/10 75
Forthee, Lourens Hendrik goudsmid West A 744 66
Korver, Jan Izaks goudsmid Muntstraat A 174 57
Lippits, Johannes zilversmid Groote Noord B 683 90
Loopuijt, Pieter goudsmid Gouw A 150 66
Oldhuis, Jan goudsmid Oost A 519 75
Poelenburg Tuinman, Jan goudsmid Oost A 536 33
Reek, Dirk zilversmid Gravenstraat A 270 57
Reek, Pieter goudsmid Groote Noord B 706 75
Reek, Nicolaas zilversmid Muntstraat A 173 57
Roeper, Jan de goudsmid Nieuwe Noord B 543A 21
Schuit, Cornelis Dirksz goudsmid Breed B 42 150
Schuit, Dirk goudsmid Onder de Boompjes A58 120
Schuit, Jacob Dirksz goudsmid Oost A 474 120
Schuit, Jan Dirksz goudsmid Nieuwland A 24/25 (smederij) 77
Schuit, Jan Dirksz goudsmid Groote Nooord B 696 135
Sleutel, Cornelis goudsmid Nieuwstraat B 482 90
Wadding, Cornelis van der goudsmid Kaasmarkt A 444 120
Zeeman, Pieter goudsmid Oude Turfhaven B 603/8 (huisjes) 120
Zeeman, Pieter goudsmid Nieuwe Noord B 653 (woonhuis) 75
Boer, Cornelis de bakker Duinsteeg B 640 27
Bosch, Harmen bakker West A 760 39
Bosch, Jan bakker Groote Noord B 844 66
Bresser, Pieter koekebakker Oost A 430 66
Bijl, wed. Adrianus bakker Ramen B 434 57
Caarls, Jan (bakker te Huizen) bakker Nieuwland A 29 90
Caarls, Pieter bakker Groote Noord 90
Dekema, Ebbo bakker Turfhaven A 141 66
Doorn, Hendrik van bakker Ramen B 439 33
Eijk, Jan van bakker Kerk B 765 48
Geus, Dirk de bakker Groote Noord B 738 75
Goutier, Nicolaas bakker Kerksteeg B 533 105
Goutier, wed. Leonardus bakker Groote Noord B 873 90
Haan, Evert de bakker Muntstraat A 126 75
Jongh, Jasper de bakker Kaasmarkt A 711 75
Kaptein, Egbert bakker Achterom B 795 48
Klees, Klaas Breed B 918 105
Kolkman, Albert koekebakker Nieuwstraat B 484 75
Koning, Aart banketbakker Kerksteeg
Groote Noord B789
Meijer, Klaas bakker Breed 40
Molenaar, Wouter koekebakker 't Breed B 926 150
Pekelharing, Gilles bakker Kleine Noord B 106 105
Plancius, Willem Jan banketbakker Groote Noord B 740 105
Ruiter, Klaas bakker Kleine Noord B 210 66
Schaap, Pieter bakker Veermanskaai A 940 57
Scholten, Hendrik Jan Varkensmarkt B 117 75
Schuit, Cornelis grutter Hoge Vest 165
later banketbakker Breed B 41
Schuit, wed. Jan bakker Oost A 525 66
Schuurman, Elbert bakker Haven A 727 75
Sleutel, Leendert bakker Nieuwe Noord B 549 75
Smit, Cornelis bakker Muntstraat A 181 90
Sneeboer, Pieter bakker Groote Noord B 730 57
Spoelder, Hendrik bakker Breed B 917 135
Swartsenberg, Machiel bakker Groote Noord B 743 105
Ulven, Tjepke van koekebakker Kaasmarkt A 443 105
Ulven, Frans van koekebakker Kleine Turfhaven B 390 180
Vader, wed. Klaas bakker Sleepershaven A 612 57
Vel, Simon koekebakker Groote Noord B 694 105
Verwijs, Samuel bakker Oost A 583 75
Wesselman, Jan Jacob bakker Kleine Turfhaven B 379 75
Wissing, Jan koek en- banketbakker Groote Noord B 698 75
Wolff, Jan de bakker Nieuwstraat B 483 57
Beerepoot, Frederik tapper Kleine Oost A 1127
Berg, wed. Jan van den logementhoudster Kaasmarkt B 1088
Berg, Gerrit van den logementhouder Gouw B 407
Borremeester, Andries herbergier West A 742
Buuren, Hermanus van tapper Nieuwland A 23
Egelman, Jan tuinman en tapper Oude Turfhaven B 604
Fabritius, Pieter kastelein Breed B 909
Forma, Koene kastelein, later steenkoper Koemarkt B 133
Grooteboer, Cornelis tapper Nieuwe Noord B 675
Grooteboer, Maarten kastelein Breed B 45
Grooteboer, Willem kofiehuishouder Kaasmarkt A 712
Haanraads, Jacob herbergier Achterstraat A 11
Hees, Jan van kastelein en schipper Breed B 912
Hessel, wed. Jan van tapster Nieuwland B 335
Hout, Cornelis kastelein Achterstraat A 3
Hulleman, Hendrik tapper Oost A 421
Kamp, Petronella van der tapster Vest A 2
Kessel, Jan van tapper Onder de Boompjes A 111
Krabbendam, Cornelis tapper Oude Turfhaven B 624
Leeuwenstein, Ludovicus kastelein Breed B 911
Machielse, Hendrik tapper Vischmarkt A 775
Mager, Jacobus tapper Nieuwstraat A 201
Markett, wed. Joh. Willem tapster Oude Turfhaven B 619
Merens, Allard bierbrouwer Zeedijk A 832/4
Mes, wed. Jan herbergier Veermanskaai A 949
Meerts,wed. Jacob logementhouder Westerdijk B 1129
Molenaar, wed. Albert kastelein Breed B 39
Nuizel, Matthijs tapper Muntstraat A 116
Oostermeijer, Gerrit kolfbaanhouder Westerdijk B 1112
Rins, Willem kastelein en slager Groote Noord B 863
Riel, Cornelis van tapper Zeedijk A 886
Riel, Jan van tapper Koornmarkt A 1065
Schutte, Barend Smerighorn B 891
Slot, wed. Pieter van tapster Kruisstraat B 503
Smit, Arnout kastelein Westerdijk B 941
Societeit, leden van de op de Roode Steen Kaasmarkt B 814
Stapper, Joris tapper Achterstraat A 83
Staten, Jan tapper Nieuwland A 32
Steeg, Hendrik tapper Nieuwland B 330
Steffens, Johannes Herman kastelein Groote Noord B 780
Tiel, Jan herbergier Kleine Noord B 151
Tintelenberg, Renier kastelein Nieuwland A 27
Tuin, Pieter tapper en stalhouder Kaasmarkt A 743
Wegenhoorn, Barend kastelein en kolfbaanhouder West 1112
Willebrands, Jan tapper Vale Hen B 48
Woesthof, Theodorus tapper Nieuwstraat A 197


Westwoud: Register op het weesboek.

bron:Westfries Archief, ORA 4761/4764

Toelichting:
Registratie van de wezen en halfwezen. Betreft de jaren 1732-1754. De originele bron bevat vaak veel informatie over de familie, het bezit en beheer van het bezit in volgende jaren.

21.1.1732 Theunis Pieters Gorter en Jan Pieters Gorter, de kinderen van Pieter Jans Gorter en Aaf Gerrits, te Westwoud overleden.
23.2.1733 Lijsbeth Claas Molenaar en Grietje Claas Molenaar, de kinderen van Claas Jansz Molenaar en Marij Poulus, overleden Binnenwijzend.
19.10.1733 Claas Jans, Geertje Jans en Dieuwer Jans, de kinderen van Jan Pieters Blauw geteeld bij Griet Jaspers, wonend Zwaagdijk.
2.2.1735 Hendrik, Bregje en Cornelis Hermanus Maagts, de kinderen van Hermanus Maagts, smit te Westwoud, geteeld bij Anna Crelis.
19.8.1737 Cornelis Claas Wortel, het kind van Lijsbeth Crijnes, overleden aan de Blokdijk onder Oosterblokker en Claas Wortel.
19.8.1737 Sijtje Claas, nagelaten dochter van zaliger Neeltje Jans Oomes, overleden te Oudijk, geteeld bij Claas Pieters Nan.
7.10.1737 Cornelis Poulus Bakker, nagelaten zoon van Aafje Roemers geteeld bij Poulus Bakker tot Westwoud. Betreft de nalatenschap van Geertje Roemers overleden te Hauwert. Tevens bestemd voor Sijmon Cornelis, nagelaten zoon van Cornelis Roemers, in het weeshuis tot Grootebroek opgenomen, indien nog in leven.
13.2.1738 De kinderen van Claas Dirks,overleden op Oudijk, geteeld bij Marij Cornelis, genaamd Lijsbeth, ca 8 jaar, Aagje, 6 jaar en Dirk, 3 jaar.
25.2.1740 Claas Tames 't Lam en Aafje Tames, kinderen van Tames Claasz 't Lam, overleden te Westwoud, geteeld bij Dieuwertje Hermans.
13.6.1740 Trijntje Poulus, 7 jaar, en Meijnouw Poulus, 4 jaar, nagelaten kinderen van Poulus Pieters, overleden te Westwoud, geteeld bij Trijntje Sijmons.
10.4.1741 Lijsbeth, Aagje en Dirk Claasz Bijl, de kinderen van Claas Dirksz Bijl, overleden te Oudijk, geteeld bij Marij Cornelis, en de erfenis van haar oude moeije Aafje Cornelis Bijl.
9.2.1741 Aafje, Trijntje en Claas Jans Roos , de kinderen van Jan Roos en Grietje Claas 't Lam, overleden in de Bangert onder Zwaag.
9.2.1741 Pieter Claasz en Cornelisje Claasz, nagelaten minderjarige kinderen van Claas Cornelis Oud (Veldboer), te Oosterblokker woonachtig, geteeld bij wijlen Niesje Dirks.
9.10.1741 Joris Theunis Water, ongeveer 14 jaar, 't kind van Theunis Dirks Water, overleden op Oudijk, geteeld bij Geert Joris.
9.10.1741 Neeltje en Aafje Claas Gorter, de kinderen van Claas Jansz Gorter, overleden op Oudijk, geteeld bij Claasje Pieters.
9.10.1741 Ernst Boekhorst, 4 jaar, nagelaten zoon van Trijntje Cornelis de Boer, geteeld bij Hendrik Boekhorst tot Westwoud.
30.10.1741 Cornelis en Annetje Jans Boes, nagelaten kinderen van Sijtje Jans. Guurtje Jans Boes, nagelaten kind van Aafje Pieters Veer, geteeld bij Jan Cornelis Boes. Anna Tames , nagelaten kind van Tames Jansz, geteeld bij Dieuw Sijmons, tegenwoordig huisvrouw van Jan Cornelis Boes.
2.4.1742 Cornelisje Cornelis, nagelaten dochter van wijlen Mientje Wanisis , overleden te Westwoud Oudijk, geteeld bij Geert Joris.
1.10.1742 Trijntje Pieters en Jan Pieters, nagelaten kinderen van wijlen Aaf Jans tot Oosterblokker, geteeld bij Pieter Andriesz.
21.2.1743 Marijtje Jans, nagelaten minderjarige dochter van wijlen Jan Jansz Moij (ook: Jonk ) en Immetje Cornelis Lodder, beide tot Oosterblokker overleden.
9.9.1743 Geertrui Dorst, Marij Jans Dorst en Aafje Jans Dorst, nagelaten kinderen van Johannes Dorst en Hillegontje Pieters, beide overleden tot Westwoud.
13.2.1744 Cornelis Theunis Krijger, Trijnje, Lijsbeth en Aafje Teunis, oud 13, 12, 10 en 9 jaar, nagelaten kinderen van wijlen Teetje Joris, geteeld bij Theunis Cornelis Krijger, wonend Westwoud.
17.2.1746 Kornelis Jansz Slagter en Theunis Jansz Slagter, nagelaten minderjarige kinderen van Jan Slagter en Geertje Jans, beide overleden tot Westwoud.
2.10.1747 Thijmon Claes Houter, 13 jaar, nagelaten minderjarig kind van Claas Houter en Dieuwertje Theunis, indertijd wonend tot Hoogkarspel, en grootvader Theunis Koster , indertijd burgemeester tot Oosterblokker.
5.2.1750 Maartje Dirks, nagelaten dochter van Dirk ten Adel, op Oudijk overleden en Antje Alders.
18.2.1751 Jan Hendriks van Wijk, nagelaten zoon van Hendrik van Wijk, tot Oosterblokker overleden, uit diens eerste huwelijk.
18.2.1751 Aaltje Pieters, 9 jaar, Pieter Pieters Gool, 6 jaar, nagelaten kinderen van Pieter Pieters Gool, indertijd wonend Oosterblokker, geteeld bij Antje Kempis .
1.3.1753 Pieter Willems Coningh, 19 jaar, Trijntje Willems Coningh, 12 jaar, minderjarige kinderen van wijlen Nanke Dirks, bij wijlen Willem Coningh tot Westerblokker in huwelijk verwekt.
18.3.1753 Geertje Cornelis, 19 jaar, Marij Cornelis, 13 jaar, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Knuijf en Femmetje Dirks, echtelieden, overleden tot Westwoud.
1.3.1753 Dirk Pieters Man, nagelaten kind van Jantje Dirks, bij Pieter Pieters Man in huwelijk verwekt.
21.2.1754 Cornelis Pieters Blokdijk, minderjarig kind van Pieter Cornelis Blokdijk, tot Oosterblokker overleden, bij Antje Elders in huwelijk verwekt.
1.4.1754 Maartje Gerrits, 14 jaar, Dieuwertje Gerrits, 12 jaar, nagelaten kinderen van Sieske Maartens bij Gerrit Roos of Tolleman in huwelijk verwekt, beide te Westerblokker overleden.


Enkhuizen: Naamregister gereformeerd weesboek.

bron:Westfries Archief, Toegangsnummer 0218, inv. 50

Toelichting:
Op de plaats van het vroegere St. Ursulaklooster werd na de reformatie het Oude Armen Weeshuis gesticht, ook wel Burger Weeshuis genoemd.In 1809 volgde er een fusie met het Nieuwe Armen Weeshuis, dat gevestigd was in het voormalige Augustijner klooster, gelegen naast de Zuiderkerk.In januari 1810 trokken 51 kinderen vandaaruit naar het OAW. Deze kinderen staan ook in dit overzicht vermeld. Alle religies waren welkom, doch de opvoeding was gereformeerd. Achtereenvolgens staan vermeld: datum van binnenkomst, naam, ouders, doop- en/of geboortedatum, datum einde verblijf.

18.3.1772Elisabeth, v. Pieter Aarensz, m. Aaltje Hermanius, ged. 23.3.1764,uit: 5.4.1786.
6.7.1772Jacob, v.Maarten Keetman, m. Aafje Lub, ged. 5.12.1760. Maarten Keetman overl. 7.11.1770, uit: 17.4.1783.
16.10.1773Cornelis, v. Jan Ariensz, m. Antje Jacobs, ged. 22.4.1764,uit: 10.5.1786.
16.10.1773Meijnouwtje, v. Jan Ariensz, m. Antje Jacobs, ged. 17.7.1768, overl. 12.1.1789, begr. 16.1.1789.
12.3.1774Antje, v. Jan Klaasen, m. Aaltje Teerdts, ged. 25.12.1765,uit: 2.4.1788.
12.3.1774Tettjen, v. Jan Klaasen, m. Aaltje Teerdts, ged. 16.7.1769,uit: 6.4.1791.
2.4.1774Abraham, v. Jan Abrahams, m. Grietjes IJes, ged. 23.2.1766,uit: 30.4.1788.
17.5.1774Andries, v. Andries Willems, m. Geesje Jacobs, ged. 11.5.1764,uit: 24.5.1786.
29.6.1774Foekje, v. Jacob ten Kate , m. Lijsbeth Blockland, ged. 9.8.1769,uit: 22.8.1792.
14.7.1774Albert, v. Joost Uittesen , m. Maretje Albers, ged. 18.3.1767,uit: 11.11.1789 als Albert Joostesz.
14.7.1774Aaldert, v. Joost Uittesen , m. Maretje Albers, ged. 17.9.1769,uit: 15.11.1797 als Aaldert Joosten Visser.
14.7.1774Joost, v. Joost Uittesen , m. Maretje Albers, ged. 15.9.1771,uit: 25.9.1793 als Joost Joostesz.
14.7.1774Cornelis, v. Pieters Schools, m. Trijntje Dirks, ged. 21.8.1766.Cornelis Schools heeft de ouderdom van 22 jaren bereikt zonder in dit weeshuis gealimenteerd te zijn geweest, maar door zijn familie opgevoed.
26.2.1776Pietertje, v. Jeremias Kleijn, m. Geertje Wakkers, ged. 17.11.1769,uit: 18.1.1792.
6.5.1776Bregje, v. Guert Aartsz, m. Bregje Isebrans, ged. 24.10.1770,uit: 31.10.1792.
16.5.1776Jan, v. Geerlof Garbrandsz, m. Antje Pan, ged. 20.09.1767,uit: 3.8.1791.
16.5.1776Aaltje, v. Geerlof Garbrandsz, m. Antje Pan, ged. 6.12.1769,uit: 4.4.1792.
16.5.1776Gerbrigjen, v. Geerlof Garbrandsz, m. Antje Pan, ged. 10.1.1773, overl. 21.12.1811.
20.6.1777Baltina, v. Jacob van Gemelen, m. Marijtje Baltes, ged. 12.5.1774,uit: 13.4.1796.
20.6.1777Trijntje, v. Jacob van Gemelen, m. Marijtje Baltes, ged. 12.5.1774,uit: 13.4.1796.
13.10.1777Roelof, v. Luijt Boekma, m. Swaantje Mol, ged. 26.6.1776. -
25.12.1777Pieter, v. Jan Barends Smit, m. Jantje Klaas, ged. 30.12.1768, uit: 18.4.1792.
28.4.1778Dirkje, v. Hendrik Daams, m. Trijntje de Vries, ged. 26.10.1768, uit: 13.4.1791.
14.1.1779Sjoukje, v. Arent Jansz, m. Aaltje Heeres, ged. 30.6.1769,uit: 13.4.1791.
28.4.1779Grietjen, v. Heertje Buijsman, m. Geertruij Hoogeboom, ged. 3.3.1771, uit: 10.4.1793.
28.4.1779Cornelis, v. Heertje Buijsman, m. Geertruij Hoogeboom, ged. 27.9.1772. 20.3.1804: volgens berigten van de Oostindische Compagnie is Cornelis Buijsman overleden.
13.3.1780Aart, v. Jan Aartse, m. Evertje Jans, ged. 12.8.1772. 20.3.1804: volgens berigten van de Oostindische Compagnie is Aart Jans overleden.
27.11.1780Albert, v. Lammert Jacobs, m. Magteltje Albers, ged. 12.12.1770, uit: 8.5.1793.
27.11.1780Marijtje, v. Lammert Jacobs, m. Magteltje Albers, ged. 2.3.1774, uit: 19.4.1803.
2.1.1781Evert, v. Cornelis Raven, m. Lijsbet Klomp, ged. 11.7.1773, overl. 17.6.1784.
16.7.1781Petronella, v. Jacobus Maroi, m. Dirkje Brouwer, ged. 25.2.1778, uit: 15.1.1800.
9.12.1782Theunis, v. Dirk Stant, m. Maria Kuijper, ged. 4.2.1776, uit: 4.11.1795 (beroepen tot schoolmeester tot Crabbendam.
9.12.1782Dirk, v. Dirk Stant, m. Maria Kuijper, ged. 27.3.1780, overl. 8.10.1798, 11.10 op verzoek van de familie in de Westerkerk begraven.
6.11.1784Jan, v. Dirk Schouw, m. Barentje Schinkels, ged. 27.5.1776, uit: 6.6.1798.
6.11.1784Dirk, v. Dirk Schouw, m. Barentje Schinkels, ged. 21.11.1779, uit: 1.1.1801.
8.6.1786Jan, v. Claas Jansz Mangel, m. Aafje Brouwer, ged. 7.4.1780, uit: 15.4.1801.
8.6.1786Reindertje, v. Claas Jansz Mangel, m. Aafje Brouwer, ged. 15.4.1785, uit: 9.4.1805.
21.6.1787Aaltje, v. Louris Gerbrandsz Semeins, m. Trijntje Pieters Swagerman, ged. 5.12.1783, uit: 18.10.1803.
21.6.1787Willem, v. Louris Gerbrandsz Semeins, m. Trijntje Pieters Swagerman, ged. 12.11.1786, uit: 21.10.1806.
13.9.1787Jantje, v. Gerrit Geertsz de Groot, m. Gerritje Lamot, ged. 21.2.1783, uit: 12.10.1802.
12.4.1788Willempje, v. Pieter Ruurtsz, m. Grietje Schuijt, ged. 2.12.1778, uit: 2.4.1800.
12.4.1788Ruurt, v. Pieter Ruurtsz, m. Grietje Schuijt, ged. 20.8.1780; 28.6.1800 is hij uit het huis weggejaagt en geen uijtsetting genooten.
12.4.1788Hiltje, v. Pieter Ruurtsz, m. Grietje Schuijt, ged. 24.8.1783, uit: 19.4.1803.
25.4.1788Geesjen, v. Barend Pieters, m. Antje Harmes, ged. 29.8.1779, uit: 15.4.1801.
22.5.1788Willem, v. Jan Barendsz Modder, m. Regina Jans, ged. 24.11.1779, uit: 15.4.1801.
30.5.1788Fokke, v. Arent Geerdink, m. Evertje Hubbelink, ged. 20.5.1778, uit: 2.4.1800.
30.5.1788Willem, v. Arent Geerdink, m. Evertje Hubbelink, ged. 17.4.1782, uit: 13.4.1802.
25.7.1788Saartje, v. Willem Claasz, m. Aaltje Hendriks, ged. 5.2.1779, uit: 21.1.1801.
14.8.1788Claas, v. Hessel Reindertsz Quast, doch in doopboek bekend onder de naam Hessel Hendriksz Quast, m. Aaltje Cornelis, ged. 30.8.1778, uit: 27.8.1800.
24.12.1788Anna van Lingen, m. Aaltje Thijs, in onecht verwekt bij Joseph van Lingen, ged. 12.12.1788, overl. 25.3.1789.
21.1.1789Jan, v. Jan Joghemsz, m. Aaltje Jans, ged. 21.4.1779.
30.7.1789Jacob, v. Popke Sietses, m. Cornelisje Michiels, ged. 7.4.1784, uit: 26.1.1800. 14.12.1802 Jacob Allegra voor 12 jaar in dienst fuselier.
20.3.1790Jan, v. Pieter Ariense de Vries, m. Atje Jans, ged. 19.12.1781, uit: 13.4.1802.
22.7.1791Wilhelmina, v. Cornelis Verschuur, m. Hendrikje Maartens, ged. 13.12.1786, 3.2.1807 uit het huis weggegaan en geen uijtsetting genoten.
22.7.1791Neeltje, v. Cornelis Verschuur, m. Hendrikje Maartens, ged. 12.4.1789, uit: 11.4.1809.
10.8.1792Engeltje, v. Willem Jansz, m. Trijntje Jans, ged. 3.10.1783, uit: 19.4.1803.
10.8.1792Maritje, v. Willem Jansz, m. Trijntje Jans, ged. 15.4.1785, uit: 2.4.1805.
19.1.1793Nanning, v. Arent Nauta, m. Cornelisje Dogger, ged. 21.1.1784, uit: 31.1.1804.
19.1.1793Cornelis, v. Arent Nauta, m. Cornelisje Dogger, ged. 6.10.1786, overl. 24.1.1795.
19.1.1793Hendrik, v. Arent Nauta, m. Cornelisje Dogger, ged. 23.11.1788, uit: 11.4.1809.
19.1.1793Meindert, v. Arent Nauta, m. Cornelisje Dogger, ged. 30.9.1791, uit: 17.7.1810.
19.1.1793Saartje, v. Arent Nauta, m. Cornelisje Dogger, ged. 19.12.1792, uit: 10.7.1810.
2.9.1793Hendrik, v. Willem Swart, m. Anna Roseboom, ged. 12.9.1784, op 2.11.1799 als soldaat dienst genomen, uit: 8.1.1805.
7.9.1793Johanna, v. IJsbrand Jacobsz Witlam, m. Aaltje Pieters, ged. 30.6.1784, overl. 26.9.1799.
7.9.1793Hendrica, v. IJsbrand Jacobsz Witlam, m. Aaltje Pieters, ged. 28.3.1787, uit: 22.4.1806.
7.11.1793Anna, v. Jan Houtsager, m. Elisabeth van Huijsen, ged. 3.4.1785, uit: 2.4.1805.
7.11.1793Albert, v. Jan Houtsager, m. Elisabeth van Huijsen, ged. 7.10.1787, uit: 18.8.1807.
17.2.1794Frans, v. Cornelis Voorn, m. Jantje Bijma, ged. 23.5.1787, uit: 14.10.1806.
17.2.1794Abel, v. Cornelis Voorn, m. Jantje Bijma, ged. 11.4.1790, uit: 15.5.1810.
22.5.1794Janna, v. Jan Douwesz, m. Maria van der Wetering, ged. 30.1.1785, uit: 2.10.1804.
18.7.1794Geert, v. Jetze Geers, m. Teetje Dirks, ged. 17.12.1784, 6.7.1802 dienst genomen, 27.12.1816 aan hem zijn uitzetting betaald.
22.10.1794Johannes, v. Johan Ernst Flok, m. Grietje Thijlesze, ged. 18.10.1789, uit: 20.3.1810.
22.10.1794Thijle, v. Johan Ernst Flok, m. Grietje Thijlesze, ged. 25.9.1791, uit: 17.7.1810.
22.10.1794Matthijs, v. Johan Ernst Flok, m. Grietje Thijlesze, ged. 3.11.1793, uit: augustus 1810.
13.2.1795Klaas, v. Gerrit Engelbregt, m. Gerritje Zwartzenburg, ged. 22.5.1785, uit: 16.4.1805.
13.2.1795Alida, v. Gerrit Engelbregt, m. Gerritje Zwartzenburg, ged. 8.2.1788, uit: 12.4.1808.
13.2.1795Andries, v. Gerrit Engelbregt, m. Gerritje Zwartzenburg, geb. 3.1.1793, ged. 4.1.1793.
12.3.1795Pieter, v. Meindert Nanningsz Nauta, in juli 1788 te Alkmaar overleden, m. Grietje de Graaf, ged. 11.5.1785; 13.4.1805 in stilte weggelopen.
28.3.1795Jan, v. Gerrit Jans, m. Janke Blauw, ged. 10.6.1792, uit: 19.6.1810.
23.4.1795Freekje, v. Jan Swart, m. Sjoukje Tadema, ged. 25.2.1787, Op 3.2.1807 uit het huis weggejaagt en geen uijtsetting genooten.
8.1.1796Gerrit, v. Johannes Mes, m. Maartentje Sipkes, ged. 6.2.1791. Is lidmaat blijkens attestatie gedagtekend Amersfoort den 3e van de louwmaand 1810.
4.3.1796Marijtje, v. Cornelis van Gemeren, m. Jacobje Schoen, ged. 7.11.1787, uit: 13.10.1807.
4.3.1796Elisabeth, v. Cornelis van Gemeren, m. Jacobje Schoen, ged. 22.7.1789, uit: 11.4.1809.
4.3.1796Kaatje, v. Cornelis van Gemeren, m. Jacobje Schoen, ged. 8.10.1790, uit: 8.5.1810.
4.3.1796Jan, v. Cornelis van Gemeren, m. Jacobje Schoen, uit hoofde van wangedrag in 1816 uit het weeshuis gezet en bij Job Meun besteed van waaruit hij uit hoofde van verder wangedrag met een kleine ondersteuning in geld aan zichzelf is overgelaten.
4.3.1796Jacob, v. Cornelis van Gemeren, m. Jacobje Schoen, geb. 26.7.1793, ged. 28.7.1793, overl. 21.1.1810.
23.7.1796Wijbrand, v. Gerrit Oosterhoff, m. Grietje Vis, ged. 16.7.1790, overl. 19.8.1797.
23.7.1796Dirk, v. Gerrit Oosterhoff, m. Grietje Vis, geb. 7.2.1789, ged. 17.8.1796, uit: 11.7.1809.
17.11.1796Nanning, v. Anthony Wildeman, m. Gerritje Vos, ged. 18.2.1787, in stilte weggelopen juni 1804.
15.12.1796Albert, v. Jan Dirksz, m. Marijtje Kobus, ged. 20.6.1790, overl. 4.9.1799.
18.1.1798Dirkje, v. Hendrik Kempe, m. Jannetje Geerts, ged. 18.1.1789, uit: 11.4.1809.
18.1.1798Ruth, v. Hendrik Kempe, m. Jannetje Geerts, ged. 3.4.1791, uit: 17.7.1810.
15.11.1798Antje, v. Jan Jansz, m. Hiltje Gerrits, ged. 18.12.1789, overl. 29.9.1800; op 1.10.1800 's avonds 10 uur op het Westerkerkhof begraven.
15.11.1798Aaltje, v. Jan Jansz, m. Hiltje Gerrits, ged. 23.9.1791, uit: 10.7.1810.
15.11.1798Trijntje, v. Jan Jansz, m. Hiltje Gerrits, ged. 5.8.1795, overl. 30.6.1803; op 2.7.1803 's avonds 10 uur op het Westerkerkhof begraven.
29.1.1800Jan, v. Wessel Roosendaal, m. Geertje Jans, ged. 28.6.1790, uit: 11.9.1810.
19.1.1802Jan, v. Hendrik van Loosen, m. Fettje de Zeeuw, geb. 20.5.1797, ged. 21.5.1797, uit: 22.5.1815.
22.12.1802Barent, v. Fokke Jansz, m. Hendrikje Barents, geb. 18.7.1793, ged. 21.7.1793, uit: 23.7.1811.
19.10.1803Jan, v. Gerrit Persoon, m. Johanna Akkerman, geb. 17.4.1795, uit: 6.4.1813.
29.12.1803Gerrit, v. Theunis Velthuijs, m. Maretje de Jongh, geb. 2.3.1795, ged. 6.3.1795. Op 12.8.1811 als garde in den dienst getreeden en is in dezelve overleden.
29.12.1803Marijtje, v. Theunis Velthuijs, m. Maretje de Jongh, geb. 21.6.1798, ged. 24.6.1798, overl. 13.1.1807.
25.5.1805Pieter, v. Wieger Wouters, m. Schouwtje Pieters, geb. 18.3.1796, uit: 21.4.1813.
25.5.1805Johannis, v. Wieger Wouters, m. Schouwtje Pieters, geb. 9.5.1798, ged. 13.5.1798; Op 2.3.1813 op verzoek van de familie uit het huis gegaan.
25.5.1805Christiaan, v. Wieger Wouters, m. Schouwtje Pieters, geb. 26.12.1800, uit: 29.10.1818.
25.5.1805Hendrik, v. Wieger Wouters, m. Schouwtje Pieters, geb. 29.12.1802, ged. 2.1.1803, uit: 23.4.1822.
20.6.1806Pieter, v. Jan Pieters Deugt, m. Aafje Bakker, geb. 16.6.1800, ged. 22.6.1800, overl. 23.5.1817.
20.6.1806Adolf, v. Jan Pieters Deugt, m. Aafje Bakker, geb. 7.7.1802, ged. 14.7.1802, overl. 1.2.1819.
12.9.1807Gerrit Latour Terschuur, v. Jacob Terschuur, m. Maria Latour, geb. 11.7.1798, ged. 15.7.1798, uit: 21.1.1817.
2.11.1808Bregje, v. Kornelis Klein, m. Geertje van der Velden, geb. 22.1.1801, ged. 25.1.1801, uit: 27.4.1819.
11.11.1808Willem, v. Cornelis Jacobs, m. Grietje Luijts, geb. 4.2.1801, ged. 8.2.1801, uit: 30.3.1819.
11.11.1808Luijt, v. Cornelis Jacobs, m. Grietje Luijts, geb. 27.8.1803, ged. 2.9.1803, overl. 1829.
11.11.1808Jantje Jacobs, v. Cornelis Jacobs, m. Grietje Luijts, geb. 9.4.1806, ged. 16.4.1806, overl. 21.3.1809.
17.1.1809Charlotte, v. Coenraad van Keulen, m. Aukje Molles, geb. 23.6.1800, ged. 29.6.1800, uit: 31.1.1815.
9.5.1809Jochem, v. Hendrik Maartensz Ossen, m. Merratje Jochems, geb. 20.6.1800, ged. 22.6.1800. Is naar Hoogwoud vertrokken en aldaar aan zijn familie op deszelfs verzoek overgegeven.
9.5.1809Klaasje, v. Hendrik Maartensz Ossen, m. Merratje Jochems, geb. 13.2.1804, ged. 17.2.1804, uit: 22.1.1822.
13.6.1809Sibregje, v. Minne Bakker, m. Elizabeth van Wildenburg, geb. 3.12.1799, ged. 8.12.1799, uit: 14.8.1818.
29.8.1809Stijntje, v. Jacob Postma, m. Wilhelmina Zwart, geb. 29.03.1807, ged. 10.4.1807, overl. 7.7.1810.
29.8.1809Hendrik, v. Sieuwert Takes, m. Johanna Roos, geb. 30.11.1799, ged. 4.12.1799, uit: 28.4.1818.
10.10.1809Jan, v. Theunis Blikkenhorst, m. Maartje Bos, geb. 30.9.1804, ged. 3.10.1804, overl. 2.1.1812.
10.10.1809Jacobje, v. Theunis Blikkenhorst, m. Maartje Bos, geb. 4.3.1808, ged. 9.3.1808, uit: 4.?.1826.
10.10.1809Jan, v. Theunis Blikkenhorst, m. Maartje Bos, geb. 30.9.1804, ged. 3.10.1804, overl. 2.1.1812.
4.11.1809Barendina, v. Maarten Schouw, m. Antje Steffels, geb. 22.10.1801, ged. 28.10.1801, uit: 11.4.1820.
30.1.1810Pietertje, v. Jan Beest, m. Jantje Russels, geb. 29.6.1790, uit: 1.5.1810.
30.1.1810Meijndert, v. Meijndert Lub, m. Anna Meulenbroek, geb. 19.9.1791, uit: 17.7.1810.
30.1.1810Maartje, v. Cornelis Jacobs, m. Vrouwtje Hendriks, geb. 15.1.1793, uit: 3.7.1810.
30.1.1810Antje, v. Cornelis Brandau, m. Aaltje Luijtjes, geb. 6.6.1793, uit: 17.4.1821.
30.1.1810Johanna, v. Frederick Jans de Dood, m. Aaltje Arends van Zwoll, geb. 1792, uit: 16.10.1810.
30.1.1810Gerrit, v. Frederick Jans de Dood, m. Aaltje Arends van Zwoll, geb. 1.6.1796, uit: 11.1.1814.
30.1.1810Albert, v. Claas de Leur, m. Geertje van Loosen, geb. 1.11.1790, is naar Alkmar vertrokken.
30.1.1810Caspertje, v. Casper Bruijnnikhoff, m. Aaltje Huls, geb. 19.9.1792, uit: 18.9.1810.
30.1.1810Jannetje, v. Evert Dekker, m. Geertje Krul, geb. 18.10.1793, uit: 24.11.1811.
30.1.1810Jacobje, v. Hendrik Jacobsz, m. Catharina Prutsman, geb. 21.9.1791, uit: 10.7.1810.
30.1.1810Carel, v. Johann Stor, m. Johanna Catharina Asman, geb. 12.6.1798, uit: 17.12.1816.
30.1.1810Regina, v. Barend Schut, m. Alida Mulder, geb. 28.2.1793, uit: 11.8.1812.
30.1.1810Alida, v. Hendrik Dijkman, m. Willemtje Veen, geb. 12.2.1796, uit: 3.5.1814.
30.1.1810Jan, v. Hendrik Dijkman, m. Willemtje Veen, geb. 14.11.1798, uit het weeshuis gezet 3.6.1817, met een halve uitzetting.
30.1.1810Louwise, v. Louw Deijnema, m. Antje Alberts, geb. 11.8.1796, uit: 26.7.1814.
30.1.1810Jan, v. Gerrit Persoon, m. Johanna Akkerman, geb. 14.3.1792, is de bovenstaande persoon in dienst getreden.
30.1.1810Anthony, v. Cornelis Broers, m. Grietje Anthoniesdr, geb. 6.2.1791; in dec 1810 is hij als matroos op het schip de Rotterdamsche handel verongelukt.
30.1.1810Gesina Hermina, v. Carel Christoph van Jordan, m. Herberdina van Heek, geb. 9.1.1797, in 1817 en uit hoofde van zware toevallen waaraan zij onderhevig was, is zij voor rekening van de diaconie besteed bij Hendrik Degelink.
30.1.1810Dirk Arnold Adriaan, v. Carel Christoph van Jordan, m. Herberdina van Heek, geb. 15.2.1802, in 1817 is hij met het schip de Evertzen naar IndiŽ vertrokken.
30.1.1810Willem, v. Jan Beene Smitt, m. Antje Werf, geb. 28.3.1792, op 23.5.1811 is hij te Versailles overleden.
30.1.1810Saartje, v. Eelse Hellinga, m. Reinoutje Houtkamp, geb. 11.10.1793, uit: 2.7.1811.
30.1.1810Wouter, v. Wigger Wouters, m. Schouwtje Pieters, geb. 5.2.1794, 19.11.1811 in dienst getreden en in dezelve overleden.
30.1.1810Cornelia, v. Maarten de Groot, m. Janke Doekes, geb. 24.1.1794, uit: 1.12.1812.
30.1.1810Aaltje, v. Jurriaan Kleijnhens, m. Aafje Mesje, geb. 6.1.1793, uit: 2.4.1811.
30.1.1810Jacob, v. Jan Jansz Deugt, m. Grietje van der Heijden, geb. 18.11.1792, in militaire dienst gegaan.
30.1.1810Wouter, v. Jan Jansz Deugt, m. Grietje van der Heijden, geb. 11.12.17942, 19.11.1811 in dienst getreden en in dezelve overleden.
30.1.1810Rieuwert, v. Jan Jansz Deugt, m. Grietje van der Heijden, geb. 18.3.1797, 10.6.1817 uit het huis gezet met 2/3 van zijn uitzetting.
30.1.1810Cornelis, v. Jan Kuijper, m. Elizabeth Spaan, geb. 16.9.1797, uit: 19.9.1815.
30.1.1810Hendrik, v. Jan Kuijper, m. Elizabeth Spaan, geb. 12.2.1800, uit: 6.1.1818.
30.1.1810Jacob, v. Jan Kuijper, m. Elizabeth Spaan, geb. 10.10.1801, uit: 6.1.1818.
30.1.1810Pietertje, v. Fokke Jans, m. Trijntje Pieters, geb. 20.8.1798, uit: 13.8.1816.
30.1.1810Lammert, v. Jacob Brouwer, m. Stijntje Jans, geb. 4.9.1796.
30.1.1810Stijnje, v. Arend Barendsz van Ulsen, m. IJtje Nannes, geb. 2.6.1794, uit: 24.3.1812.
30.1.1810Aafje, v. Arend Barendsz van Ulsen, m. IJtje Nannes, geb. 3.3.1797, lidmaat jan 1818, uit: 15.6.1832.
30.1.1810Dirk, v. Klaas Tekes, m. Kaatje Plugger, geb. 15.9.1797, uit: 26.9.1815.
30.1.1810Theke, v. Klaas Tekes, m. Kaatje Plugger, geb. 1.3.1801, uit: 29.10.1818.
30.1.1810Jacob, v. Klaas Tekes, m. Kaatje Plugger, geb. 1.12.1802; 5.6.1820 naar Frederiksoord; 16.4.1823 na bekomen ontslag uit de kolonie uit het huis gegaan.
30.1.1810Roeloff, v. Jan West, m. Margaretha Nijman, geb. 9.4.1796, uit: 19.10.1813.
30.1.1810Gerrit Jan, v. Jan West, m. Margaretha Nijman, geb. 30.12.1799, uit: 3.2.1818.
30.1.1810Jan, v. Ludolph van Bernen, m. Neeltje Keetman, geb. 20.12.1795; 19.11.1811 in dienst getreden.
30.1.1810Aaltje, v. Cornelis Jacobsz, m. Grietje Luits, geb. 2.3.1795, uit: 11.5.1813.
30.1.1810Andries Willemsz, v. Gerrit Willemsz Schuijt, m. Albedina Wiegman, geb. 29.1.1796; 12.8.1811 in dienst getreden.
30.1.1810Johanna Wilhelmina, v. Johannes over de Linden, m. Willemina ten Beest, geb. 7.4.1796, uit: 30.8.1814.
30.1.1810Fijtje, v. Hendrik Ossen, m. Maretje Jochems, geb. 4.9.1797, uit: 22.8.1815.
30.1.1810Klaas, v. Klaas Klaasz, m. Elizabeth Wils, geb. sept. 1797, uit: 19.9.1815.
30.1.1810Hendrik Wils, v. Klaas Klaasz, m. Elizabeth Wils, geb. 6.4.1804; in 1821 naar Frederiksoord; uit: 3.5.1825.
30.1.1810Henne, v. Klaas Klaasz, m. Elizabeth Wils, geb. 24.2.1807, overleden den...
30.1.1810Andries, v. Sieuwert Takes, m. Johanna Roos, geb. 24.2.1798, overl. 28.2.1815.
30.1.1810Herke, v. Wiggert Kruk, m. Vrouwtje Broesman, geb. 14.9.1807; in 1821 naar Frederiksoord; na bekoming ontslag uitzetting gegeven 10.6.1829.
30.1.1810Aaltje, v. Johannes Inkkes, m. Geertje Speld, geb. 28.6.1806, uit: 6.9.1824.
2.2.1810Willem, v. Albert Mosch, m. Aaltje Hermanus, geb. 7.2.1800, uit: 10.4.1821.
9.7.1810Willem, v. Hendrik Bijl, m. Maria van der Poel, geb. 22.2.1798, is bij Jan van Wijk tot nadere schikkingen gebleven en met laatstgenoemde naar elders vertrokken.
9.7.1810Catharina, v. Hendrik Bijl, m. Maria van der Poel, geb. 3.11.1799, uit: 30.9.1817.
9.7.1810Antje, v. Hendrik Bijl, m. Maria van der Poel, geb. 22.3.1803, overl. 6.5.1818.
9.7.1810Cornelia, v. Hendrik Bijl, m. Maria van der Poel, geb. 19.2.1805, uit: 29.4.1823.
9.7.1810Hendrika, v. Hendrik Bijl, m. Maria van der Poel, geb. 8.6.1810, is 30.7.1826 weggelopen.
25.8.1810Leendert, v. Douwe Haga, m. Geertrui Leenderts, geb. 28.7.1805, uit: 21.4.1824.

Bijgewerkt: 9 mei 2010
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |