Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Oostelijk West-Friesland

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Welkom op de site van afd. Oostelijk West-Friesland

Voorouderspreekuur

vr 9 september 2016
start 14:00
einde 16:00
Westfries Archief
Blauwe Berg 5c
Hoorn

Bent u geÔnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? Maar weet u niet waar te starten of is het onderzoek vastgelopen?
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Oostelijk West-Friesland en het Westfries Archief helpen u graag met uw onderzoek.

Op Elke tweede vrijdag om de maand , tussen 14.00 uur en 16.00 uur, bent u van harte welkom voor het gratis voorouder spreekuur

Vrijwilligers van de NGV helpen u op weg met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele programma's om de gegevens in op te slaan. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal. Probeer zoveel mogelijk gegevens over geboortedatum en plaats van ouders en grootouders mee te nemen, die bijvoorbeeld zijn opgenomen in trouwboekjes.

In 2016 wordt het voorouderspreekuur gehouden op: 9 september en 11 november

NGV afd. Oostelijk West-Friesland

 
De regionale afdeling "Oostelijk West-Friesland" omvat het gebied in Noord-Holland met de plaatsen met de postcodes: 1600 t/m 1699 en 1710 t/m 1719.

De in Nederland woonachtige leden van het NGV zijn lid van een regionale afdeling. Deze indeling gebeurt in het algemeen automatisch, men wordt ingedeeld bij de afdeling, in de regio waarin men woont. Op verzoek kunt u worden ingedeeld bij een afdeling naar uw keuze.

NGV-leden ontvangen gratis 10x per jaar het blad Gens Nostra en hebben toegang tot het NGV-Verenigingscentrum in Weesp.
Bent u al lid van de NGV, dan kunt u ook bijkomend lid van de afdeling Oostelijk West-Friesland worden om b.v. voortaan het afdelingsblad te ontvangen.

De NGV heeft ook nog drie functionele afdelingen die landelijk opereren nl.: de afdeling Computergenealogie, de afdeling Heraldiek en de afdeling Familieorganisaties.

Hoe u lid kunt worden staat aangegeven in de sectie ' Lid worden'

U bent van harte welkom!
Het bestuur van de afdeling Oostelijk West-Friesland
Bijeenkomsten

Genealogisch onderzoek is een activiteit die men meestal individueel uitvoert.Toch is het een goede zaak contact te hebben met andere genealogen.

    Om dit contact te bevorderen organiseert onze afdeling:
  • afdelings bijeenkomsten met lezingen over diverse voor genealogen relevante onderwerpen worden gegeven;
  • Bibliotheek openstellingen waar men de uitgebreide bibliotheek kan raadplegen;
  • Het voorouderspreekuur in samenwerking met het Westfries Archief waar men u op weg kan helpen met uw onderzoek;
  • De uitgave van een kwartaalblad met daarin o.a. artikelen van leden op genealogisch gebied en de aankoniging van de afdelingsavonden.

Ook niet-leden zijn bij al deze bijeenkomsten welkom. Kom gerust om andere genealogen te ontmoeten, advies te vragen en ervaringen uit te wisselen.Kijk voor een volledig overzicht van onze activiteiten in de Afd. agenda


Volgende openstelling bibliotheek

Tijdens de normale opingstijden van het Westfries Archief en op
do 22 september 2016
start 18:30
einde 21:10
Westfries Archief
Blauwe Berg 5c
Hoorn


Volgende bijeenkomst

do 22 september 2016
zaal open 18:30
aanvang 19:25
Westfries Archief
Blauwe Berg 5c
Hoorn

Spreker: Diverse

De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen

In de steden in de middeleeuwen ontstonden de gilden der schutterij. Deze gilden waren geheel zelfstandig en hadden zich tot doel gesteld om de in- en uitwendige rust in de stad te bewaren. Hiertoe werden zij ingehuurd door het stadsbestuur. Zij waakten ís nachts op de wallen van de stad en bemanden de poorten.
Uit de taakstelling van de schutterij blijkt al dat de naam 'Schutterij' minder te maken heeft met schieten en veel meer is afgeleid van het werkwoord beschutten. Het middeleeuwse woord 'scut' betekende beschermer.
Tijdens de Spaanse Troebel (80 jarige oorlog) werden de schutterijen door prins Willem van Oranje gereorganiseerd. De schutterij gilden verloren hun zelfstandigheid en werden ondergeschikt aan het stadsbestuur.
In de 17e eeuw werd het lidmaatschap van de schutterij meer en meer een erebaantje. Denk hierbij ook aan de vele schuttersstukken zoals die in de diverse musea te zien zijn (Nachtwacht van Rembrandt)
Tijdens de patriottentijd (1787) splitsten de schuttersvendels zich op in patriottisch gezinde en prinsgezinde schutterijen, die ook wel exercitie genootschappen werden genoemd. Tussen de beide schutterijen braken soms felle gevechten uit. Voor het eerst bemoeiden de schutterijen zich met de landelijke politiek. Zo werd prinses Wilhelmina door een patriottische schutterij in Goejanverwellesluis aangehouden.
Tijdens de Franse overheersing werden de schutterijen opgeheven en ingedeeld in het Franse leger en wel als Garde Nationale.


Cursus Stamboomonderzoek

De afdeling oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in het Westfries Archief een introductiecursus genealogie (stamboomonderzoek).

Lees het Afd. nieuws voor meer informatie


De 12 Tips voor:

In deze twee pdf file's vind u 12 tips voor beginners en het zoeken via WieWasWie op internet
12 Tips voor:
beginners

Folder12Tips
12 Tips voor:
gebruik van WieWasWie

Folder12TipsWieWasWie


Bijgewerkt: 17 Juni 2015
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |