Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

BestuurFunctieGegevens:foto (aanklikbaar)
Voorzitter: Vacant
 
Secretaris,
tevens
afd.afgevaardigde:
Vacant
 
Penningmeester: Dhr. J.M. Verstegen
email:

Algemeen bestuurslid
tevens
eindredacteur
afdelingsblad:

Dhr. H.W.J. van Haarst
email:

Algemeen bestuurslid
tevens
webredacteur:

Dhr. P. Balm
email:
 


Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkenjare ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het DB. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |