Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Regionale afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 29 maart 2014

Welkom op de website


Contactavond

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 8 april 2014
Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9 te Nijmegen.
Aanvang: 19:30 uur tot 22:00 uur.

De avond begint met de
Jaarlijkse Alg. Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats van 19:30 - 20:30 uur en is alleen toegankelijk voor leden.

waarna Steffie van den Oord ons verteld over
Verschillen tussen oral history en archiefonderzoek

Vanaf 20:30 uur zal Steffie van den Oord haar lezing presenteren. Tot nu toe waren de boeken van de schrijfster/historica gebaseerd op "oral history". Zoals Eeuwelingen, levensverhalen van honderdjarigen in Nederland. En Liefde in oorlogstijd. Met haar boek "Vonk" baseerde Steffie van den Oord voor het eerst een non-fictie roman op archiefmateriaal; het spectaculaire dossier van de liefdesmoord in het Regionaal Archief Nijmegen, met vijftien liefdesbrieven die dienden als bewijsstukken. Wat zijn de verschillen met oral history als bron? Hoe interview je archiefmateriaal? Na haar verslaving aan interviews met stokoude mensen, verlegt van den Oord haar focus naar stokoude misdaden in archieven.Onze Webshop

Mag ik u nog even attenderen op het feit dat we nog een aantal Zoeklichten en CD-roms hebben voor de liefhebbers. Klik op de betreffende knop in de linker kolom om meer hierover te weten te komen.

Regionale afdelingsbladen en oude jaargangen van Gens Nostra gratis verkrijgbaar

Over 2013 is er een beperkt aantal regionale NGV bladen gratis te verkrijgen. Het gaat hierbij om de afdelingsbladen van Den Helder, Amstelland, Oostelijk West-Friesland, Rotterdam en omstreken, Amersfoort, Fevoland, Hollands Noorderkwartier, Rijnland, Zaanstreek, Utrecht, Kennemerland, Achterhoek en Liemers, Drenthe en Noordwest-Overijssel, Twente, Zeeland, Groningen, Kempen-Peelland en de afdeling Familieorganisaties.
Zo lang de voorraad strekt kunt u deze op onze afdelingsavonden gratis meenemen.
Mensen die belangstelling hebben voor oude jaargangen van Gens Nostra met de jaargangen 1961 t/m/ 1966, 1974 t/m 1976 en de jaargang 1985, kunnen deze eveneens gratis afhalen door contact op te nemen met Henny Fransen, email: henny.fransen@hetnet.nl tel. 024-3563307

Tips


Via Claartje van Well van het Regionaal Archief Nijmegen kregen wij de volgende tip, doe er uw voordeel mee!

Volgens mij voor iedereen wel interessant, blogbericht over huidige stand van zaken met het zoeken in de burgerlijke stand van Nijmegen en regiogemeenten
er komt nog een vervolg met een concreet voorbeeld (geboorteakte Joris Ivens) en iets over de aktes in Family Search.
Op Studiezaal Nijmegen (onderaan) nog een vraagje over drie Nijmeegse prinsen...
Ernest Verhees
Gebruikersgroepen

De gebruikersgroep GensDataPro draait al geruime tijd goed. In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen.
Als u belangstelling heeft hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 11 april 2014. We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de . Adresgegevens staan ook in het kwartaalblad van het Kwartier van Nijmegen.

Foto GDP gebruikersgroep
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |