Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 18 mei 2016

Welkom bij de afdeling Kwartier van NijmegenContactavonden

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op
dinsdag 13 september 2016, programma volgt.

Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen.
(buslijn 6: halte Sint Jacobslaan/Archimedesstraat, vervolgens ong. 3 minuten lopen naar De Schakel)
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.


Thema van de laatste contactavond van het huidige seizoen (10 mei j.l.) was: 'Op reis in Nijmegen'

Nijmegen en omgeving lokken al eeuwenlang reizigers van heinde en verre. Eind 19e eeuw bloeit het toerisme op en schieten hotels als paddenstoelen uit de grond. Wat trekt de toeristen naar Nijmegen en hoe ontvangt de stad hen? Op 10 mei was Hylke Roodenburg (medewerker van het Regionaal Archief Nijmegen) als toerist in eigen stad en verkende hij het toerisme en hotelwezen in Nijmegen vanaf de 19de eeuw.

Vervolgens presenteerde Henk Rullmann, oud-medewerker van het Regionaal Archief Nijmegen "Groetjes uit Nijmegen", een overzicht van de groei en bloeiperiode van de ansichtkaart aan de hand van Nijmeegse voorbeelden.Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).De afdelingsavond van november j.l. stond in het teken van het 9e lustrum van de afdeling.

Na de pauze ontving JanWillem Koten, een van de sprekers op het mini-symposium "Heden, Verleden en Toekomst", in aanwezigheid van
NGV-voorzitter Toon van Gestel de Gouden NGV-speld.
Voor meer foto's en een verslag van deze avond klik hier, zie ook het decembernummer van het afdelingsblad.De onderscheiding werd opgespeld door Hélena Koten-de Jonge, die vervolgens door Toon van Gestel
bedankt werd onder het toeziend oog van o.a. Nico Hamers
.Oproep

Elize Jagtenborg-Groneman


Helaas heeft Frans van Wijck in december j.l om privé redenen zijn afscheid aangekondigd, waardoor wij op zoek zijn naar een nieuwe (eind-)redacteur van ons afdelingsblad.

Zelf heb ik met plezier vanaf 2006 samen met Evert Kam, Joop Pott en Henny Fransen aan ons blad gewerkt. Het is leuk om te doen, je moet er wel een beetje gevoel voor hebben. De technische handelingen voor het samenstellen van het boekje zijn niet erg ingewikkeld, kennis van Word is wel nodig.

Ik wil graag een eventuele kandidaat inwerken en de kneepjes doorgeven voor het opmaken van het boekje, het aanleveren aan de drukker en het aanpassen voor de site.

De tijd die er voor nodig is valt mee, als richtlijn moet men rekenen op plusminus 10 uur per maand. De redactie vergadert 4 maal per jaar en bespreekt dan mogelijke aanpassingen van het concept van het afdelingsblad en overlegt over de inhoud van het volgende blad. Het uitwisselen van kopij, nieuws van het bestuur, agenda en afbeeldingen enz. geschiedt via de mail.

Momenteel is Evert Kam als enige nog in de redactie werkzaam. We hopen dat onder onze leden mensen zijn die de redactie willen versterken. De situatie is ernstig, als niemand zich meldt zal ons blad ophouden te bestaan.

Elize Jagtenborg-Groneman (e.jagtenborg@planet.nl)


Ook voor nadere inlichtingen over functies en activiteiten als public relations, 2e secretaris, afgevaardigde naar Hoofdbestuur, regelen afdelingsavonden, of gewoon meedenkend bestuurslid, kunt u terecht bij onze secretaris Peter van der Linden (secretaris@kwartiervannijmegen.ngv.nl), of bij het bestuur (bestuur@kwartiervannijmegen.ngv.nl).Gebruikersgroepen

Foto GDP gebruikersgroep


De gebruikersgroep GensDataPro draait anog steeds goed.

In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of
De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 20 mei 2016. We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Omdat er enkele personen zijn afgevallen kunnen we wel weer wat aanwas gebruiken. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de .
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |