Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 4 oktober 2016

Welkom bij de afdeling Kwartier van NijmegenContactavonden

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016

Voor de pauze krijgen de bezoekers wederom individueel de gelegenheid drie 'nieuwe' teksten in oud schrift te ontcijferen, waarna de teksten centraal behandeld zullen worden door Evert Kam. Hij zal bij die gelegenheid ook het onderwerp van de teksten kort toelichten.

U krijgt kopieën van de teksten uitgereikt tijdens de afdelingsavond, maar kunt de teksten ook alvast inzien via de links: 1647 (verordening gang van zaken rond begrafenissen), 1689 (problemen rond de bouw van een afdak in het toch al volle Nijmegen) en 1716 (aanbieding van een besloten testament aan de raadsecretaris).
Een transportakte van een huis in de Bottelstraat uit 1736 dient als toegift.Na de pauze verzorgt Peter van der Linden de lezing 'Wie o wie is toch mijn oudst bekende voorouder?'

Enige tijd geleden ging ik er vanuit dat de naam Van der Linden me niet verder terug zou brengen dan 1735.
Echter, in reactie op mijn artikel in "De Twee Kwartieren" ( jaargang 23, nr. 4), wees een NGV lid me op een acte van erfdeylingen uit 1638 in Mierlo waarin Thomas Hendric Deliss (ook geschreven als: Gelis) wordt genoemd als grootvader van Henrica Goert Dierckx, verweckt bij Percken Maessen. Deze Henrica was de dochter van Goert Dierckx Boegaerts) en Petronilla Thomas (Peerken Maessen). Deze echtelieden krijgen in 1623 (maar wellicht al eerder) in ieder geval een zoon. Het interessante aan deze akte voor mij was de aanwezigheid van beide door mij onderzochte namen: Maessen en Deliss (Gelis). Vervolgens gaf een onderzoek naar groot aantal schepenprotocollen uit die tijd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven uitsluitsel over de eerder genoemde namen in mijn stamboom, wat al gauw leidde tot een spectaculaire verbreding van de kennis over mijn vroegste voorouders.
De presentatie illustreert de betekenis van schepenprotocollen bij stamboekonderzoek.

Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen.
(buslijn 6: halte Sint Jacobslaan/Archimedesstraat, vervolgens ong. 3 minuten lopen naar De Schakel)
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.Ontdek uw (verborgen) familiegeschiedenis

Het Kwartier van Nijmegen organiseert op donderdagavond 13 oktober een inloopavond voor leden en niet-leden over familiegeschiedenis en stamboomonderzoek in het Wijkcentrum Dukenburg:

Wij willen u graag behulpzaam zijn wanneer u bij het zoeken naar uw voorouders
vragen heeft als:
- waar vind ik informatie over familiestambomen?
- welke openbare archieven zijn zoal te raadplegen?
- welke internetsites zijn daarbij behulpzaam?
- hoe gebruik ik genealogische computerprogramma's om gegevens vast te leggen?


U bent op 13 oktober van 19.00 tot 22.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, 6537 EP Nijmegen (zaal 1.32). Deelname is gratis, aanmelden (niet noodzakelijk) kan via een emailbericht, WiFi is aanwezig en de koffie staat klaar.Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).De afdelingsavond van november j.l. stond in het teken van het 9e lustrum van de afdeling.

Na de pauze ontving JanWillem Koten, een van de sprekers op het mini-symposium "Heden, Verleden en Toekomst", in aanwezigheid van
NGV-voorzitter Toon van Gestel de Gouden NGV-speld.
Voor meer foto's en een verslag van deze avond klik hier, zie ook het decembernummer van het afdelingsblad.De onderscheiding werd opgespeld door Hélena Koten-de Jonge, die vervolgens door Toon van Gestel
bedankt werd onder het toeziend oog van o.a. Nico Hamers
.
Programma afdelingsavonden

Voorheen organiseerde Henny van Santen op voortreffelijke wijze de lezingen op de afdelingsavonden, maar helaas hebben we voor haar nog geen opvolging. We vragen derhalve onze leden dringend om ondersteuning. Er is met name behoefte aan een organisator (m/v) van interessante lezingen die tevens de contacten met de sprekers onderhoudt. Het gaat om ongeveer 7 lezingen per seizoen over genealogische onderwerpen, in de breedste zin van het woord.
U kunt een bestuurslid aanspreken of reageren via een mail, ook als u suggesties heeft voor één specifiek onderwerp of spreker.

Gebruikersgroepen

Foto GDP gebruikersgroep


De gebruikersgroep GensDataPro draait nog steeds goed.

In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of
De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 18 november 2016 (14u00-16u00) in wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst). We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Omdat er enkele personen zijn afgevallen kunnen we wel weer wat aanwas gebruiken. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de .
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |