Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 21 september 2017

Welkom bij de afdeling Kwartier van Nijmegen
Contactavonden

ATTENTIE: de afdelingsavonden vinden vanaf dit seizoen plaats in Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09),
Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen.

(NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal)


De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017, aanvang 20:00 uur


Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen presenteren een lezing over het stempel dat kloosters drukten op
de ontwikkeling van het land tusssen Maas en Waal:

'Nonnen en monniken schiepen Maas en Waal'.

Keizer Constantijn de Grote zag dat de jonge christelijke kerk structuur kon geven aan het uit elkaar vallende Romeinse Rijk. Er ontstond een groot aantal kloosterorden, die zich over heel Europa verspreidden. In het Land Tussen Maas en Waal (Terra inter Mosam et Walum) stichtten de Benedictijnen uit St.Valery sur Somme in 962 een priorij (tweede huis) stichtten in Overasselt (zij zijn bekend van de Kapel in St.Walrick). In 1134 deden de Norbertinessen uit Berne dat in Altforst. Ca. 1250 vestigden de Cisterciënzers uit Camp zich in Weurt en in 1302 in Leur/Bergharen. Dat deden de Cisterciënzerinnen van Graefenthal ca. 1275 in Overasselt en Deest. In deze jaren bouwden de Tempeliers een versterking aan de pelgrimsroute van Maastricht naar Utrecht in Hernen. De Franciscanessen en later Franciscanen stichtten ca. 1450 op uitnodiging van de heer van Batenburg een klooster op de Holtmeer in Horssen. In diezelfde tijd bouwden de Begijnen een hof in Wamel, waar zich ook de Clarissen vestigden.

Deze kloosters drukten een duidelijke stempel op het gebied. Van al deze vestigingen zijn behalve bronnen en geschriften ook zichtbare overblijfselen overgebleven. Van de kloosterorden, die ook al in de Middeleeuwen in Rijk van Nijmegen het gebied waren, zijn de Franciscanen en de Clarissen (hoewel in Megen) er nog.

Wim Kattenberg is historicus, zie ook voor meer informatie zijn blog en dit artikel in de Gelderlander.Plaats: Wijkcentrum "Dukenburg" (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen.
(NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal)

Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.Voor de liefhebber: van vrijdag 13 t/m zondag 15 oktober 2017 organiseert een
aantal organisaties een gevarieerd programma rond het thema 'Geluk in Nijmegen'.
U vindt het programma hierIndien u naar aanleiding van de lezing van afgelopen september ("Hoe heette Christiaan") op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek naar het leven van Christiaan van der Vecht bezoekt u de website van Annemieke van der Vecht.Een Nijmeegse zielverkoper


Verhalen die voor lezers uit het Kwartier van Nijmegen interessant zijn verschijnen ook in periodieken die u wellicht niet bijhoudt.

In 'Tussen Maas en Erfdijk', het blad van de Heemkundekring Ravenstein, verscheen een verhaal over Ferdinand Busch. die in de 18e eeuw in Nijmegen en omgeving werfde voor de VOC. Wij nemen hier het verhaal over met toestemming van de auteur, Louis Busch:

In 1970 begon ik met het uitzoeken van mijn stamboom. Mijn bet-betovergrootvader, Fortunat Büsch, geboren in 1721 of 1724, woonde in Maienfeld in het kanton Graubünden. Hij emigreerde van Zwitserland naar Nijmegen. Omdat de naam Fortunat in Nederland niet bekend was, noemde hij zich Ferdinand. De trema op de 'u' is verdwenen, waardoor de uitspraak veranderde in 'bus'. In het Regionaal Archief Nijmegen vond ik het onderstaande.

De zaak
Johan Philip Mooser heeft twee personen geronseld voor de VOC. Op 28 maart 1772 sluiten beiden zich echter aan bij Ferdinand Busch die zodoende het aanbrenggeld opstrijkt. Op 25 juni 1773 klaagt Johan Philip Mooser Ferdinand Busch aan.

Hoofdpersonages
- De aanklager is Johan Philip Mooser, die mensen voor de Oost-Indische Compagnie ronselt voor zijn neef, een officiële zeewerver, Johannes Muller;
- De aangeklaagde is Ferdinant Busch, ook een geautoriseerde zeewerver;
- Daniël Koolstaf en Johannes Hofman zijn de twee personen die geronseld zijn;
- Bart Ansems is herbergier op de Oeselenberg in het Nederrijkse Walt bij Nijmegen.

Wat gebeurde er?
Volgens Johan Philip Mooser krijgt hij in zijn woning in Neuwith bezoek van Daniël Koolstaf en Johannes Hofman. Zij vertellen hem dat ze willen gaan varen naar Oost- of West-Indië. Ze vertrekken naar Nijmegen; een reis van zes dagen ..........

................ klik hier voor het volledige artikelInschrijvingsregisters Vierdaagse 1921-1939

Wellicht niet bij iedereen bekend: u kunt afbeeldingen van vooroorlogse inschrijvingsregisters hier doorzoeken (kies 'Personen' en 'Inschrijvingsregisters Vierdaagse'.


Erratum

Bij het samenstellen van de kwartierstaat in het derde nummer van het KvN afdelingsblad heeft het zetduiveltje de redactie parten gespeeld. U kunt de gecorrigeerde versie hier downloaden.


Tijdens de lezing van Peter Roosenboom van februari j.l. kwamen de Tranchot kaarten van de regio Nijmegen-Kleef ter sprake. Deze topografische kaarten uit het begin van de 19e eeuw zijn online in hoge resolutie te bekijken en te downloaden via tim-online (Duits grondgebied) en via een site van de Vrije Universiteit (voor de regio Nijmegen).


Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).


Gebruikersgroepen
Foto GDP gebruikersgroep

De eerstvolgende bijeenkomst van de gebruikersgroep GensDataPro (zie verder) vindt plaats op 13 oktober (14-16 uur). In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

GensDataPro:

• De GensDataPro Werkgroep houdt regelmatig bijeenkomsten in het Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst (lokaal StAAD 1.13).
• De Werkgroep houdt zich thans bezig met het doorlopen van actuele zaken betreffende het GensDataPro programma; vooral het maken van eenvoudige stappenplannen voor de meer ingewikkelde bewerkingen.
• We werken aan de hand van de 4 gidsen: Invoergids Basisgegevens, Invoergids Bronnen enz, Uitvoergids Tekstuitvoer en Uitvoergids Grafisch en Website
• De Werkgroep doet een oproep aan de gebruikers van het GensDataPro programma om hun ervaringen en hun vragen te melden, zodat die ter beschikking kunnen komen van andere gebruikers.
• De werkgroep heeft ruimte voor nieuwe leden. Emailadres van de werkgroep:

Over het programma:

• Wist u dat er Youtube filmpjes ontwikkeld zijn over verschillende bewerkingen van het programma, zoals: WieWasWie snelle invoer, Snel foto’s toewijzen, Snelle invoer eerste personen, Uitleg installatie demoversie. U kunt ze vinden via de Facebook-link (icoontje) op de site van de NGV en GensDataPro. De moeite van het bekijken waard! En, laat ons uw reacties hierop horen!
• WieWasWie knop: op de homepage van de GensDataPro site vindt u twee artikelen over het gebruik van de WieWasWie-knop. In het artikel over het Rechtstreeks inlezen van WieWasWie aktes, vindt u een gedetailleerde E-Learning module over dat gebruik. Beslist de moeite waard om die module door te nemen.
.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |