Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 22 november 2017

Welkom bij de afdeling Kwartier van Nijmegen


De NGV heeft in november 2017 een nieuwe website gelanceerd. U vindt de pagina's van de afdeling KvN voortaan hier. De huidige pagina's zijn overgeplaatst naar de nieuwe locatie en worden vanaf december niet meer bijgewerkt.Nijmeegse schepenprotocollen online
De afgelopen 25 jaar hebben 30 vrijwilligers, veelal ingestroomd via het Kwartier van Nijmegen, bij het Regionaal Archief gegevens uit de schepenprotocollen (toelichting) in de computer ingevoerd en daarmee een unieke bron digitaal toegankelijk gemaakt. U kunt de database hier op naam doorzoeken (selecteer 'Schepenprotocollen'), indien u het inventarisnummer aanklikt kunt u vervolgens bladeren naar afbeeldingen van de akte.


Afdelingsbijeenkomsten


De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst vindt plaats te Arnhem op
zaterdagmiddag 13 januari 2018, aanvang 14.00 uur

Lezing door door Hans van den Broek:

'Koorts en honger': geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen


Hans combineert oude teksten met hedendaagse kennis en reconstrueert zo ziektes en kwalen waaraan onze voorouders leden en vaak stierven. Het merendeel van de kwalen werd veroorzaakt door infecties (koorts) en slechte voeding (honger). Aan de orde komen o.a. lazerij, vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren (Venusziekte na damesbezoek). Ook de behandelmethodes waren divers en bizar. Hans licht de praktijken van de chirurgijn, medicine dokter en vroedvrouw toe.

De chirurgijn die in de grote steden lid was van een gilde, was meestal in een meester-gezel situatie opgeleid. Na een plaatselijk examen mocht hij zelfstandig gaan werken. Zo moest hij botte ijzertjes "vlijmscherp" kunnen slijpen. Zijn werk bestond uit het zetten van botbreuken, uitvoeren van aderlatingen, het fabriceren van talloze smeerseltjes [pleisters genoemd] die op wonden of ontstekingen gelegd werden. Hij maakte wollen riemen met kwikzalfjes erin om luizen te lijf te gaan, leverde middelen tegen wormen of poedertjes tegen buikpijn. Hij beoordeelde de gezondheid aan de hand van glazen flesjes met pis [kijken ruiken proeven]. Af en toe [en dan onder toezicht en na toestemming van 2 burgemeesters en een medicine doctor] mocht hij een operatie uitvoeren zoals het afzetten van een been of een borst met kanker of het uitvoeren van een schedellichting. Verder deed hij lijkschouwing na een moord. De lengte van een verwonding gaf hij op een papiertje aan waarbij hij het papier naast de wond had gehouden toen hij de streep van de wond natrok.

Gemiddeld was er per 1000 inwoners een chirurgijn werkzaam. Zijn "baas" was de medicine doctor. Die had gestudeerd aan de universiteit, was zeldzaam en daarom maar 1:10.000 inwoners aanwezig. Deze medicus gaf alleen advies, overnachtte zo nodig bij een zieke patient en gaf talloze opdrachten [zoals aderlaten of het samenstellen van een clysma of zweetmiddel] die de chirurgijn dan meestal uit moest voeren. meestal maakten alleen de hogere standen van zijn diensten gebruik.

De vroedvrouw had het vak in de paktijk geleerd van een andere vrouw. Vaak was dat haar moeder en bij 10% van de dames bleek dat ze gehuwd was met een chirurgijn. Er bestonden veel regels waar ze zich aan moest houden, zo mocht ze nooit het dorp verlaten als er iemand bijna moest bevallen, zich niet bedrinken en niet weglopen als ze zich geen raad meer wist. Bovendien moest ze altijd vragen wie de vader was. Als een ongehuwde moeder niets wilde zeggen wachtte ze een paar weeën af en zei dan "nou goed je ziet maar, ik ben weg". Bij de volgende wee ging de vrouw dan meestal overstag en riep huilend "Janssen is de vader" [grapje]. Ja en dan wist de drost ook weer wie de rekeningen ging betalen. Arme vrouwen mocht ze geen geld vragen bij een bevalling. De vroedvrouw gaf ook les aan jonge meisjes over typisch vrouwelijke zaken en moest soms als getuige deskundige voor een rechtbank vrouwen onderzoeken op zwangerschap, geslachtsziekte of verwondingen. Op veel plaatsen voerde zij het toedienen van een clysma [het toedienen van een laxeermiddel van achter in de darm] bij vrouwen uit.

Hans van den Broek is arts-radioloog en geeft ruim 25 jaar lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde, hij publiceerde o.a. in genealogische tijdschriften.Locatie: MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2, 6846 XA Arnhem.
Openbaar vervoer: 300 meter van NS Sprinter station Arnhem-Zuid. Vrij parkeren.

Aanvang: 14u00-16u00.
Na een kort ziekbed is op 18 oktober 2017 overleden

FER BOSHOUWERS

Oud-bestuurslid Kwartier van Nijmegen

Wij wensen zijn familie alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Indien u naar aanleiding van de lezing van afgelopen september ("Hoe heette Christiaan") op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek naar het leven van Christiaan van der Vecht bezoekt u de website van Annemieke van der Vecht.


Een Nijmeegse zielverkoper


Verhalen die voor lezers uit het Kwartier van Nijmegen interessant zijn verschijnen ook in periodieken die u wellicht niet bijhoudt.

In 'Tussen Maas en Erfdijk', het blad van de Heemkundekring Ravenstein, verscheen een verhaal over Ferdinand Busch. die in de 18e eeuw in Nijmegen en omgeving werfde voor de VOC. Wij nemen hier het verhaal over met toestemming van de auteur, Louis Busch:

In 1970 begon ik met het uitzoeken van mijn stamboom. Mijn bet-betovergrootvader, Fortunat Büsch, geboren in 1721 of 1724, woonde in Maienfeld in het kanton Graubünden. Hij emigreerde van Zwitserland naar Nijmegen. Omdat de naam Fortunat in Nederland niet bekend was, noemde hij zich Ferdinand. De trema op de 'u' is verdwenen, waardoor de uitspraak veranderde in 'bus'. In het Regionaal Archief Nijmegen vond ik het onderstaande.

De zaak
Johan Philip Mooser heeft twee personen geronseld voor de VOC. Op 28 maart 1772 sluiten beiden zich echter aan bij Ferdinand Busch die zodoende het aanbrenggeld opstrijkt. Op 25 juni 1773 klaagt Johan Philip Mooser Ferdinand Busch aan.

Hoofdpersonages
- De aanklager is Johan Philip Mooser, die mensen voor de Oost-Indische Compagnie ronselt voor zijn neef, een officiële zeewerver, Johannes Muller;
- De aangeklaagde is Ferdinant Busch, ook een geautoriseerde zeewerver;
- Daniël Koolstaf en Johannes Hofman zijn de twee personen die geronseld zijn;
- Bart Ansems is herbergier op de Oeselenberg in het Nederrijkse Walt bij Nijmegen.

Wat gebeurde er?
Volgens Johan Philip Mooser krijgt hij in zijn woning in Neuwith bezoek van Daniël Koolstaf en Johannes Hofman. Zij vertellen hem dat ze willen gaan varen naar Oost- of West-Indië. Ze vertrekken naar Nijmegen; een reis van zes dagen ..........

................ klik hier voor het volledige artikelInschrijvingsregisters Vierdaagse 1921-1939

Wellicht niet bij iedereen bekend: u kunt afbeeldingen van vooroorlogse inschrijvingsregisters hier doorzoeken (selecteer 'Inschrijvingsregisters Vierdaagse'.Tijdens de lezing van Peter Roosenboom van februari j.l. kwamen de Tranchot kaarten van de regio Nijmegen-Kleef ter sprake. Deze topografische kaarten uit het begin van de 19e eeuw zijn online in hoge resolutie te bekijken en te downloaden via tim-online (Duits grondgebied) en via een site van de Vrije Universiteit (voor de regio Nijmegen).


Erratum

Bij het samenstellen van de kwartierstaat in het derde nummer van het KvN afdelingsblad heeft het zetduiveltje de redactie parten gespeeld. U kunt de gecorrigeerde versie hier downloaden.
Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).


Gebruikersgroepen
Foto GDP gebruikersgroep

De eerstvolgende bijeenkomst van de gebruikersgroep GensDataPro (zie verder) vindt plaats op 1 december (14-16 uur).

GensDataPro:

• De GensDataPro Werkgroep houdt regelmatig bijeenkomsten in het Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst (lokaal StAAD 1.13).
• De Werkgroep houdt zich thans bezig met het doorlopen van actuele zaken betreffende het GensDataPro programma; vooral het maken van eenvoudige stappenplannen voor de meer ingewikkelde bewerkingen.
• We werken aan de hand van de 4 gidsen: Invoergids Basisgegevens, Invoergids Bronnen enz, Uitvoergids Tekstuitvoer en Uitvoergids Grafisch en Website
• De Werkgroep doet een oproep aan de gebruikers van het GensDataPro programma om hun ervaringen en hun vragen te melden, zodat die ter beschikking kunnen komen van andere gebruikers.
• De werkgroep heeft ruimte voor nieuwe leden. Emailadres van de werkgroep:

Over het programma:

• Wist u dat er Youtube filmpjes ontwikkeld zijn over verschillende bewerkingen van het programma, zoals: WieWasWie snelle invoer, Snel foto’s toewijzen, Snelle invoer eerste personen, Uitleg installatie demoversie. U kunt ze vinden via de Facebook-link (icoontje) op de site van de NGV en GensDataPro. De moeite van het bekijken waard! En, laat ons uw reacties hierop horen!
• WieWasWie knop: op de homepage van de GensDataPro site vindt u twee artikelen over het gebruik van de WieWasWie-knop. In het artikel over het Rechtstreeks inlezen van WieWasWie aktes, vindt u een gedetailleerde E-Learning module over dat gebruik. Beslist de moeite waard om die module door te nemen.
.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |