Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 28 januari 2017

Welkom bij de afdeling Kwartier van NijmegenContactavonden

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017

Peter Roosenboom verzorgt een lezing getiteld
'Stamboomonderzoek in de regio Nijmegen en Kleef'.


In de lezing gaat Peter in op de verbondenheid in taal en cultuur van de regio Nijmegen/Noord-Limburg met de regio Kleef. Hij laat zien hoe er door een voortdurende uitwisseling veel familiebanden ontstaan zijn die bij het stamboomonderzoek weer ontdekt worden. Tegen deze achtergrond zullen de specifieke kenmerken van het stamboomonderzoek in het Kleefse Land belicht worden, met een nadruk op de mogelijkheden die het archief 'Mosaik' in Kleef biedt.

Peter doet onderzoek naar de voorouders Roosenboom (Mook- Gennep-Kranenburg), de Wildt (Katwijk-Linden-Wijchen), De Gier (Gennep-Grave-Kerkdriel) en Postulart (Winsen-Cuijck). Vooral het onderzoek naar de voorouders Roosenboom heeft tot veel onderzoek in het Kleefse Land geleid, met name bij Mosaik in Kleef. Zie voor meer informatie enige onderzoeksresultaten.


Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen.
(buslijn 6: halte Sint Jacobslaan/Archimedesstraat, vervolgens ong. 3 minuten lopen naar De Schakel)
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.

Geïnteresseerden die zich na 14 februari verder willen oriënteren in de regio Kleef wordt gewezen op een genealogische contactdag die zaterdag 18 maart door de NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein wordt georganiseerd in Boxmeer, waar de vereniging Mosaik ook aanwezig zal zijn.

Op de afdelingsavond van 14 maart zullen we stilstaan bij ons honderdste afdelingsblad en enkele mensen die daar veel aan hebben
bijgedragen in het zonnetje zetten: Elize Jagtenborg, Evert Kam en Henny Fransen.


Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).


Meedenken?

In 2013 is een ontwerp Beleid Kwartier van Nijmegen (KvN) 2013-2018 gepresenteerd (zie de samenvatting), gebaseerd op het in 2012 gehouden ledenonderzoek. In de afgelopen jaren zijn daarvan enkele activiteiten en plannen uitgewerkt en gerealiseerd, maar deze Beleidsvisie is aan een opwaardering toe. We nodigen daarom de leden uit om mee te denken over het te voeren beleid in de nabije toekomst.

In de huidige Beleidsvisie is al zichtbaar welke verschuivingen in de genealogische praktijk gaande zijn. Zo wordt vaker gewerkt met genealogische computerprogramma's, veelal vanuit huis (meer individueel), terwijl het bezoek aan de (fysieke) archieven afneemt. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met de toename van het aanbod van internetsites met genealogische informatie (familiestambomen, programma's, digitalisatie bestanden en databases van allerlei instanties enz.). De ontwikkeling opent tal van mogelijkheden voor de onderzoeker, maar biedt naast voordelen ook nadelen. Het is vooral van belang dat de toekomstige activiteiten van het KvN beter aansluiten bij de genealogische behoeften van de leden.

Het bestuur van het Kwartier van Nijmegen vindt het daarom belangrijk dat vanuit de basis van de vereniging wordt meegedacht en gewerkt aan haar toekomst. Het plan is een 'Meedenkgroep' van 3 tot 5 leden samen te stellen, die in de komende maanden de Beleidsvisie 2013-2018:
— zullen opwaarderen naar een Beleidsvisie 2017-2021 en
— concrete plannen zullen uitwerken voor de te ondernemen activiteiten,die vr de eerstvolgende algemene ledenvergadering (voorjaar 2017) aan de leden voorgelegd zullen worden. Onderwerpen als de invulling afdelingsavonden, digitalisatie en mentorschap online zullen aan de orde moeten komen.

We zijn dus op zoek naar enkele creatieve en enthousiaste leden (en aspirant-leden) die mee willen denken over de toekomstige koers van de afdeling. Bent u niet in de gelegenheid enkele bijeenkomsten bij te wonen, maar heeft u suggesties en/of ideen over toekomstig beleid, ook dan nodigen wij u van harte uit die aan ons kenbaar te maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 1 februari 2017. (U kunt natuurlijk ook een bestuurslid aanspreken of reageren via een mail naar het bestuur.)

Namens het bestuur van het Kwartier van Nijmegen,

Ludo van Velthoven

N.B. Ter informatie verwijzen we tevens naar het huidige NGV beleidsplan en naar een recente UvA masterscriptie over genealogiebeoefening.Gebruikersgroepen
Foto GDP gebruikersgroep

De gebruikersgroep GensDataPro draait nog steeds goed (zie verder). In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

GensDataPro:

De GensDataPro Werkgroep houdt de volgende bijeenkomst op vrijdag 17 maart 2017 van 14u00 tot 16u00 in het Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst (lokaal 1.13).
De Werkgroep houdt zich thans bezig met het doorlopen van actuele zaken betreffende het GensDataPro programma; vooral het maken van eenvoudige stappenplannen voor de meer ingewikkelde bewerkingen.
We werken aan de hand van de 4 gidsen: Invoergids Basisgegevens, Invoergids Bronnen enz, Uitvoergids Tekstuitvoer en Uitvoergids Grafisch en Website
De Werkgroep doet een oproep aan de gebruikers van het GensDataPro programma om hun ervaringen en hun vragen te melden, zodat die ter beschikking kunnen komen van andere gebruikers.
De werkgroep heeft ruimte voor nieuwe leden. Emailadres van de werkgroep:

Over het programma:

Wist u dat er Youtube filmpjes ontwikkeld zijn over verschillende bewerkingen van het programma, zoals: WieWasWie snelle invoer, Snel fotos toewijzen, Snelle invoer eerste personen, Uitleg installatie demoversie. U kunt ze vinden via de Facebook-link (icoontje) op de site van de NGV en GensDataPro. De moeite van het bekijken waard! En, laat ons uw reacties hierop horen!
WieWasWie knop: op de homepage van de GensDataPro site vindt u twee artikelen over het gebruik van de WieWasWie-knop. In het artikel over het Rechtstreeks inlezen van WieWasWie aktes, vindt u een gedetailleerde E-Learning module over dat gebruik. Beslist de moeite waard om die module door te nemen.
.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |