Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 5 april 2017

Welkom bij de afdeling Kwartier van NijmegenContactavonden

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 11 april 2017, aanvang 19u30

Op deze avond beginnen we met de afdelingsleden vergadering (ALV, zie verder).

Vervolgens verzorgt Joop Pott een lezing getiteld

'Een familie in Rotterdam mei 1940' .

Joop presenteert een familiegeschiedenis die zich gedeeltelijk afspeelt in de meidagen van 1940. Een briefwisseling tussen familieleden vormt een persoonlijke getuigenis van de eerste oorlogsdagen en het bombardement. Een oom van Joop was bij de politie en had dienst tijdens het begin van de oorlog op het hoofdbureau in Rotterdam. Hij woonde met zijn vrouw en drie kinderen in een dienstwoning bij het politiebureau


De agenda van de ALV is aangepast en luidt nu als volgt:

Zie ook deze inleiding (PowerPoint presentatie, betreft agendapunten 9 en 10)

1 Opening
2 Mededelingen
3 Verslag ledenvergadering 19 april 2016 zie pag.4 e.v. afdelingsblad nr. 1 2017
4 Jaarverslag 2016 zie pag. 5 e.v. afdelingsblad nr. 1 2017
5 Financiën betreft het financieel verslag 2016 van de penningmeester, het verslag van de kascommissie, décharge en benoeming kascommissie
6 Overzicht taken van de afdeling KvN
7 Afgevaardigde voor de landelijke ALV
8 Korte pauze
9 Verkiezing Bestuur het bestuur draagt Hans van Haarst voor
10 Contactpersonen vervullen deeltaken
11 Sluiting

Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen.
(buslijn 6: halte Sint Jacobslaan/Archimedesstraat, vervolgens ong. 3 minuten lopen naar De Schakel)
Aanvang: 19:30 uur tot 22:00 uur.


Tijdens de lezing van Peter Roosenboom van februari j.l. kwamen de Tranchot kaarten van de regio Nijmegen-Kleef ter sprake. Deze topografische kaarten uit het begin van de 19e eeuw zijn online in hoge resolutie te bekijken en te downloaden via tim-online (Duits grondgebied) en via een site van de Vrije Universiteit (voor de regio Nijmegen).


Oude nummers van het afdelingsblad kunt u hier als PDF bestand downloaden
(alleen voor leden)
.

Regelmatig staan in het afdelingsblad afbeeldingen van oud schrift afgedrukt.

Deze afbeeldingen kunt u via de pagina afdelingsblad in een groter formaat bekijken (zie ook de link in het linker kolom).


Gebruikersgroepen
Foto GDP gebruikersgroep

De gebruikersgroep GensDataPro draait nog steeds goed (zie verder). In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

GensDataPro:

• De GensDataPro Werkgroep houdt regelmatig bijeenkomsten in het Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst (lokaal 1.13).
• De Werkgroep houdt zich thans bezig met het doorlopen van actuele zaken betreffende het GensDataPro programma; vooral het maken van eenvoudige stappenplannen voor de meer ingewikkelde bewerkingen.
• We werken aan de hand van de 4 gidsen: Invoergids Basisgegevens, Invoergids Bronnen enz, Uitvoergids Tekstuitvoer en Uitvoergids Grafisch en Website
• De Werkgroep doet een oproep aan de gebruikers van het GensDataPro programma om hun ervaringen en hun vragen te melden, zodat die ter beschikking kunnen komen van andere gebruikers.
• De werkgroep heeft ruimte voor nieuwe leden. Emailadres van de werkgroep:

Over het programma:

• Wist u dat er Youtube filmpjes ontwikkeld zijn over verschillende bewerkingen van het programma, zoals: WieWasWie snelle invoer, Snel foto’s toewijzen, Snelle invoer eerste personen, Uitleg installatie demoversie. U kunt ze vinden via de Facebook-link (icoontje) op de site van de NGV en GensDataPro. De moeite van het bekijken waard! En, laat ons uw reacties hierop horen!
• WieWasWie knop: op de homepage van de GensDataPro site vindt u twee artikelen over het gebruik van de WieWasWie-knop. In het artikel over het Rechtstreeks inlezen van WieWasWie aktes, vindt u een gedetailleerde E-Learning module over dat gebruik. Beslist de moeite waard om die module door te nemen.
.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |