Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Regionale afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 5 november 2014

Welkom op de website


Contactavond

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 11 november 2014
Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9 te Nijmegen.
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.

Lezing
Aldfaer, wat kun je ermee, hoe gebruik je het.

door uw webmaster Joop Pott

Een kort onderzoek naar de gebruikte programmas door de leden van het Kwartier van Nijmegen leerde mij dat GensDataPro op de eerste plaats staat met als goede tweede Aldfaer en Pro-Gen op nummer drie.
Maar er zijn ook nog heel veel leden die geen goed programma hebben.
Daarom wil ik u op onze ledenavond laten zien wat u met het naar mijn mening meest gebruiksvriendelijke en ook nog eens goedkoopste (gratis) programma Aldfaer kunt doen. Ik zal demonstreren hoe u het programma kunt downloaden en installeren. Verder zal ik laten zien hoe u er uw familiegegevens met fotos en scans van aktes enz. kunt invoeren en als resultaat een kwartierstaat of genealogie produceert.


Gebruikersgroepen

De gebruikersgroep GensDataPro draait al geruime tijd goed. In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen.
Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 16 januari 2015. We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Omdat er enkele personen zijn afgevallen kunnen we wel weer wat aanwas gebruiken. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de . Adresgegevens staan ook in het kwartaalblad van het Kwartier van Nijmegen.

Foto GDP gebruikersgroep
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |