Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Regionale afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 3 september 2014

Welkom op de website


Contactavond

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 9 september 2014
Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9 te Nijmegen.
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.

Lezing
Koorts en Honger

door Hans van den Broek sinds 1980 arts-radioloog in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond

In deze lezing wordt het beeld gereconstrueerd van de ziektes waar onze voorouders last van hadden en waar ze aan dood gingen. En vooral ook de talloze manieren waarmee ze probeerden greep te krijgen op al deze aandoeningenFEEST VOOR HET DIAMANTEN BRUIDSPAAR HAMERS
Henny Fransen
Foto Echtpaar Hamers

Op dinsdag 24 juni vierde het bruidspaar Hamers-Westenend te midden van familie, vrienden en bekenden hun zestigjarig huwelijksfeest. Het was die middag erg gezellig op het zonovergoten terras van Herberg Restaurant het Zwaantje op de grens van Limburg en Gelderland, waar de gasten bij een welkomstdrankje op diverse soorten Limburgse vlaai werden getrakteerd. Het was duidelijk dat Nico en Tilly volop van deze diamanten mijlpaal genoten, getuige de vele hartelijke onderonsjes met de aanwezigen. Onder de genodigden waren ook veel bekenden uit de genealogische wereld aanwezig, waaronder een afvaardiging van het Regionaal Archief Nijmegen, van het voormalig hoofdbestuur van de NGV en de voormalige redactie van Gens Nostra, waarbij veel mooie herinneringen werden opgehaald.
Het werd een gedenkwaardig feest voor een diamanten bruidspaar met een gouden randje.
De redactie wenst hen beiden nog een mooie en gelukkige tijd toe.
(Uit het afdelingsblad van het Kwartier van Nijmegen.)


OPROEP GDPRO-Werkgroep Kwartier van Nijmegen.

Ludo van Velthoven

De GDPRO-Werkgroep Nijmegen houdt regelmatige werkbijeenkomsten om het computerprogramma GDPRO beter te leren kennen en gebruiken. Dat gebeurt aan de hand van ingebrachte vragen of problemen en het stapsgewijs doorlopen van de Basishandleiding GDPRO en de 4 naslagwerken/werkboeken (uitgave Geneaducatie, mevrouw J.Hofland-Poot, zie hiervoor ook de website van GensDataPro).
Binnen de NGV worden door diverse Afdelingen GDPRO-cursussen aangeboden. Ook de Afdeling Kwartier van Nijmegen wil nagaan of er bij haar leden belangstelling of behoefte bestaat aan cursus(sen) over het GDPRO-programma. Het zou dan vooral gaan om praktijk-cursussen, eventueel uitgewerkt naar verschillende themas en/of gebruikersniveaus; in de vorm van Leren door Doen.
Om hierover inzicht te krijgen roepen wij gebruikers van het programma GDPRO op om te laten horen welke mate van belangstelling voor en behoefte aan praktijkcursus(sen) zij hebben. Maar ook niet- of aspirantgebruikers worden uitgenodigd hun mening te laten horen.
In een later stadium dit najaar zullen in elk geval de bij ons bekende gebruikers van GDPRO, zoals zij dit hebben aangegeven bij hun lidmaatschapsgegevens, afzonderlijk worden benaderd om meer gedetailleerde ervaringsgegevens te verstrekken, zodat eventuele cursussen zo goed mogelijk op die ervaringen en behoeftes kunnen worden afgestemd. Vanzelfsprekend kunnen gebruikers met meer uitgebreide of specifieke ervaringen met GDPRO zich nu ook al melden met hun ideeen.
Laat van u horen zodat het programma voor nog meer leden interessant kan worden en verder kan worden verbeterd!
Uw reacties zijn tot 1 oktober 2014 welkom bij:
Ludo van Velthoven, tel 024-3236486 of email:
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Werkgroep GDPRO Kwartier van Nijmegen

Gebruikersgroepen

De gebruikersgroep GensDataPro draait al geruime tijd goed. In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen.
Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of

De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 31 oktober 2014. We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Omdat er enkele personen zijn afgevallen kunnen we wel weer wat aanwas gebruiken. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de . Adresgegevens staan ook in het kwartaalblad van het Kwartier van Nijmegen.

Foto GDP gebruikersgroep
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |