NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Vrijwilligers oproep

woensdag 13 maart 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,


De NGV zoekt vrijwilligers voor:

Een medewerker 'register' Gens Nostra

Jaarlijks ontvangen de leden een register in Gens Nostra. Het register bestaat uit drie delen:
    a. een auteursregister;
    b. een register op familienamen (inclusief heraldische verwijzingen) en
    c. een register op de mededelingen.
De redactie geeft aan welke namen in welke index thuishoren en zoekt nu hulp bij het samenstellen van het register.
De medewerker dient de namen met paginanummers in een bestand te krijgen, tot nu toe door achternaam en paginanummer over te typen. Het werk kan thuis geschieden, bij voorkeur in Word of Excel en vergt enkele uren per nummer per maand. Vereist is accuratesse.

Wie is ons bereid hierbij te helpen?

Reacties aan Leo van der Linden, te bereiken via www.ngv.nl, knop rechtsboven ‘mail ons’ en kies: ‘redactieGN’.
Bij onduidelijkheden of vragen geef ik graag nadere toelichting.

Leo van der Linden
Hoofdredacteur Gens Nostra


Medewerkers fondswerving

Wij zoeken vrijwilligers die ons kunnen helpen met het verkrijgen van fondsen / sponsorgelden voor de NGV. We denken dan aan zowel organisaties binnen Nederland als aan de Europese Gemeenschap.

Als organisatie die alleen bestaat uit vrijwilligers is het onmogelijk om alles zelf te kunnen bekostigen, sponsers en fondswerving is een welkome bron om toch projecten te kunnen uitvoeren, denk hierbij b.v. aan digitalisering, aanschaf computers, server, etc..
Beschikt u over de juiste contacten of heeft u ervaring met deze materie dan zou u de NGV een goede dienst kunnen bewijzen door u aan te melden.

De werkzaamheden zullen veelal thuis uitgevoerd kunnen worden via correspondentie per brief, email of per telefoon, maar mogelijk dat er ook af en toe een bezoek gebracht dient te worden aan (mogelijke) sponsoren. Vanzelfsprekend komen reiskosten en materiaal gebruik in aanmerking voor vergoeding. Het is een vrijwilligsfunctie en neemt misschien enkele uren per maand in beslag, alhoewel u dat natuurlijk zelf kunt invullen.

Wilt u uw creatieve energie inzetten voor de NGV dan kunt u contact op nemen met:

Hans H. Duitgenius
vice-voorzitter NGV
duit77@Gmail.com
0492-781288Natuurlijk kunt u ook een reply geven op dit email, uw reactie wordt dan doorgezet naar de contactpersoon van de functie waar uw interesse in heeft.


Kijk ook eens voor andere vrijwilliger functies op de vacature pagina van de NGV website of informeer bij uw afdeling.

  terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257