NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 99

donderdag 31 augustus 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Let op! De distributie van 'Gens Nostra' verandert!

Belangrijk bericht!

Met ingang van 1 januari 2018 komt Gens Nostra ook digitaal beschikbaar en kan er gekozen worden voor
de gedrukte versie of de digitale versie.

Het NGV-lidmaatschap met de digitale versie van Gens Nostra is goedkoper.

Neem nu actie om je voorkeur kenbaar te maken.

De uiterste datum is dinsdag 5 september.

In Gens Nostra heb je kunnen lezen dat in de Algemene Vergadering van 22 april 2017 is besloten dat men met ingang van 2018 kan kiezen om:

1.) Gens Nostra in gedrukte vorm te ontvangen (dit is de huidige situatie voor € 46,- per jaar).
2.) Gens Nostra niet in gedrukte vorm te ontvangen maar alleen, na inlog, via lezen op een beeldscherm € 36,- per jaar).

In geval dat je kiest voor lezen op een beeldscherm dien je de contributie via automatische incasso te laten innen.

Indien je geen reactie kenbaar maakt blijf je Gens Nostra in gedrukte vorm ontvangen.
Je hebt dan tevens de mogelijkheid om, nadat je bent ingelogd, Gens Nostra digitaal te lezen.

Op de actueel nieuwspagina wordt een bericht geplaatst als er een nieuwe Gens Nostra beschikbaar is.

Als je Gens Nostra in 2018 niet in gedrukte vorm wenst te ontvangen, dient u dit vóór 5 september a.s. kenbaar te maken.

In het kader "VAN HET HOOFDBESTUUR" op de Actueel pagina staat een handleiding hoe u uw keuze kenbaar kunt maken. zie handleiding
VRAGEN

- Is het mogelijk artikelen, e.d. te kopiëren uit de digitale versie?

- Een digitale versie alleen kunnen lezen op een beeldscherm, online, betekent afhankelijk zijn van een internet-verbinding met de NGV site.

- Een digitale versie lezen op het beeldscherm zou ook kunnen aan de hand van een pdf-file. Als die verstrekt wordt, kun je onafhankelijk van een online verbinding op je laptop of tablet GN lezen. Tenslotte heeft niet iedereen een internet-abonnement op een tablet of is een WiFi-verbinding beschikbaar.

- Het gekozen aanbod 'alleen online lezen op beeldscherm' is te beperkt om voor te kiezen. Helaas! Niet vermeld wordt waarom deze keuze is gemaakt. Een pdf verstrekken zou m.i. leiden tot minder papieren exemplaren.

ANTWOORD

Er is inderdaad een eenvoudige keuze, namelijk onveranderd een gedrukt exemplaar van Gens Nostra blijven ontvangen OF Gens Nostra digitaal lezen op de website. Voor dit digitaal lezen is een internet aansluiting nodig.

Met deze stap is er een alternatief voor de alsmaar stijgende drukkosten en distributiekosten voor de gedrukte exemplaren.

Het is mogelijk om een schermafdruk te maken, maar het is niet mogelijk om de hele digitale Gens Nostra thuis af te drukken.
Er is besloten geen PDF exemplaren van Gens Nostra te versturen.Gens Nostra

nummer 5 verschijnt de eerste week van september 2017


We beginnen deze uitgave met de bijdrage van Emmy Reijngoud. In het voorjaar van 2016 kwamen twee vrij onbekende schilderijen van Rembrandt, de portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, in het nieuws. De schilderijen waren te koop aangeboden en het Rijksmuseum had daar grote interesse in. Oopjen Coppit was een Amsterdamse vrouw, later begraven in Alkmaar. Deze geschiedenis trok de aandacht van de auteur en zij deed vervolgens onderzoek naar Oopjen's familierelaties, de familieachtergronden, het tot stand komen van het schilderij en wat er daarna mee gebeurde.

Wim Veerman geeft naar aanleiding van een gevonden naamlijst van opgenomen militairen in het Gasthuis te Tiel, de daarbij behorende historische achtergronden. Dit helpt de hierin geïnteresseerde genealogen de namen in de lijsten te vinden en interpreteren voor eigen onderzoek.


Grote of St Janskerk, het koor in 1733 door Cornelis Pronk, foto Regionaal Archief Alkmaar.

De bijdrage van Antonia Veldhuis gaat ook over een beroepsdynastie, namelijk van predikanten. Beroepsdynastieën kwamen vroeger veel vaker voor dan de laatste honderd jaar. Uit haar stamboom neemt ze nu een tak van predikanten onder de loep en bespreekt deze uitgebreid.

Marco Schelling beschrijft de historie van een opvallend huis 'Huize Kamphof' en schenkt daarbij vooral aandacht aan de bewoners. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van kadastrale bronnen. De vele, ook kleine veranderingen van het huis en de grond waarop het stond en wie wat bezat en erfde, levert ons een bijzonder interessant voorbeeld van het gebruik van deze bijzondere bron voor genealogisch onderzoek.

In 'De kwartieren van mr. Gaspar Joansz de Roo' legt Hans Nagtegaal uit hoe de vormen en kleuren van de wapens van dit geslacht tot stand kwamen.

Ook staan er oproepen in dit blad: De eerste betreft een verzoek om materiaal en een bijeenkomst op 8 oktober in het Academiegebouw in Utrecht getiteld 'Het Kasboekje van Nederland'. Verder een vraag van de redactie om in de komende maanden een bijdrage over 'Sterke vrouwen' naar ons op te sturen; dit om begin volgend jaar een nummer daaraan te kunnen wijden. En een oproep om de Brabantdag Familiegeschiedenis "Verrassend Verleden" op 4 november 2017 in 's-Hertogenbosch bij te wonen. Lees ook ons verzoek om oude portretten in te zenden want we zijn bijna door onze voorraad heen.

Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: René Wassenaar

Mijn naam is René Wassenaar. Ik ben in 1947 geboren in Leiden en woon sinds 1983 in Heemstede.

Mijn passie voor het invoeren van familieberichten dateert uit de tijd van de bulletinboards. Dat waren computers waarop één soms zelfs twee mensen tegelijk op konden inbellen en dan konden chatten of gegevens opzoeken. Een aantal van die bulletinboards was uitsluitend gericht op genealogie. Kees Schenkel uit Heemstede beheerde zo'n bulletinboard en Rob Hubert uit Haarlem plaatste daar familieberichten op.

De opkomst van internet volgde ik enthousiast. Ook nieuwsgroepen hadden mijn aandacht. Nieuwsgroep soc.genealogy.benelux was heel populair bij genealogen. Ik besloot de familieberichten uit de kranten waarop ik geabonneerd was daar in te voeren.

Later ontstonden er websites die door vrijwilligers werden gevuld met familieberichten uit de dagbladen en familiedrukwerk. Op de website www.online-familieberichten.nl heb ik 24 duizend vermeldingen ingevoerd waarvan meer dan de helft voorzien van de scans van de bewuste berichten.

Uiteraard was ik op de hoogte van de verzamelingen van CBG en NGV. Het CBG voorzag ik ook regelmatig van familieadvertenties. Enkele jaren geleden zijn ze opgehouden deze te verzamelen.

Om mijn verslaving te kunnen blijven voeden heb ik me aangemeld bij de NGV als indexeerder. Dat doe ik met veel plezier. Je helpt er andere genealogen mee en soms kom je ook iets tegen voor je eigen database.

Ik houd me niet alleen bezig met familieberichten. Ten behoeve van het Noordhollands Archief heb ik ook aktes van de burgerlijke stand ingevoerd en van tijd tot tijd doe ik invoerwerk voor VeleHanden.

In mijn werkkring - ik ben inmiddels gepensioneerd - hield ik me ook met databases bezig.
Ik was bibliothecaris, documentalist dan wel informatiespecialist. Ik heb heel wat boeken van samenvattingen voorzien en ingevoerd in een catalogus. Maar ook bouwkundige tekeningen en museumstukken kunnen worden beschreven en van trefwoorden worden voorzien.

Ooit ben ik begonnen als programmeur op een grote computer van de Universiteit van Amsterdam. Nu zit ik thuis te werken met een computer van 11 bij 11 centimeter die op mijn bureau staat.

Voor sommigen betekende de komst van de computer het einde van hun loopbaan. Voor mij is de computer een buitengewoon gelukkige uitvinding geweest.

Ben je aan nauwkeurige werker en wil je ook wekelijks een uurtje helpen met het digitaliseren? Stuur dan een email naar vcescanbeheer@ngv.nl.Heraldiek-NGV

Op 1 september 2017 verschijnt Heraldisch Tijdschrift nummer 3 van 2017.


Na 2013 zijn er geen kerkelijke wapens meer bij koninklijk besluit verleend. Dat maakte de weg vrij om terug te keren tot een meer internationale vormgeving van basiliekwapens. Om deze omslag te markeren, is het wapen van de pas verheven basiliek van Sint-Franciscus te Bolsward op het voorblad geplaatst. Het ontwerp en de tekening zijn van Piet Bultsma-Vos. Het artikel hierover is van Hans van Heijningen. Het blad bevat dit keer meer kerkelijke wapens.

In de goede oude tijd was heraldiek een leervak aan de academie voor beeldende kunsten. Beeldhouwer Jacob Maris (1900-1996) bezocht weliswaar geen academie, maar heeft er wel wat van mee gekregen. Over hem en zijn heraldisch oeuvre gaat het artikel door Bernard Grothues.

Twee nieuwe gemeentewapens passeren de revue, van de Limburgse gemeente Bergen - 42 jaar na de herindeling - en van Krimpenerwaard. Ralf Hartemink geeft hiervan een overzicht en beschrijft de ontwikkeling.

Wapen basiliek Sint-Franciscus te Bolsward door Piet Bultsma-Vos.

Naar aanleiding van een rechtszaak in Brussel over auteursrecht op de vormgeving van een wapen, schrijft Robert van Dijk een bijdrage. Niet wapens zelf blijken wettelijk beschermd, maar in omschreven gevallen, de artistieke uitbeelding daarvan wel.

Dit nummer bevat tevens acht door het Nederlands College Heraldiek-NGV nieuw geregistreerde familiewapens met fraaie ontwerpen.

Het tv-programma Verborgen verleden kwam ook een keer een familiewapen ter sprake en wel dat van René Froger. Zie hiervoor de rubriek 'Op de keper beschouwd'.

Een abonnement op deze kwartaaluitgave kost voor NGV-leden slechts € 20.- p.j. en € 30.- p.j. bij een buitenlands adres.
Niet NGV-leden betalen € 30,- p.j. en € 40,- p.j. bij een buitenlands adres.
Abonnementen: W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht info@heraldiek.ngv.nl.

Abonnementen lopen gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe abonnees krijgen de in het jaar reeds verschenen nummers toegezonden

  pijl omhoog

Nieuws

Themabijeenkomst Erfgoed en genealogie

(31 aug) Eerder vermeldden wij in deze rubriek de aankondiging van de themabijeenkomst over erfgoed en genealogie, die op 23 september aanstaande in Breda wordt gehouden. Met dit bericht willen wij u aan deze bijeenkomst herinneren. Lees verder..
 

Column nr 85

(31 aug) "Ik dank u zeer voor het zeldzame psalmboek, dat ik te Parijs mooi zal laten inbinden" schreef Constantijn Huygens aan Johan Sluijsken in 1642. Het schrijven staat geboekt onder nummer 3198 op historici.nl. Het is een antwoord op de brief met presentje van Johan die hij op 12/2 december 1642 vanuit Arnhem verstuurde met een begeleidend briefje: "Ik zend u hierbij het psalmboek, waarover ik u verleden sprak; plaats het in uwe bibliotheek, als een bewijs van de vriendschap tusschen onze families".
Uit de (totaal zeven) brieven van Johan die op deze site staan komen we ook meer persoonlijke zaken te weten, zoals zijn gezondheid in 1646, hij is op aanraden van de medici enige tijd aan zee geweest bij Nijkerk. Eén van Johan zijn exemplaren is door hem in het Frans geschreven.

Van de hierboven genoemde Constantijn vinden we in deze collectie slechts één epistel aan Johan terug. Johan terug. Meer van hem op deze site vinden we aan Amalia van Solms: ruim 50 stuks. Lees verder..
 

Van je familie moet je het hebben!

(31 aug) Bibliotheek ’s-Hertogenbosch (stadsBIEB) Centrum presenteert samen met de Nederlandse Genealogisch Vereniging (NGV) de serie “Van je familie moet je het hebben”. Ook tijdens de Brabantdag Familiegeschiedenis op 4 november in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch is de stadsBIEB samen met boekhandel Adr. Heinen aanwezig met een verrassend programma rondom biografische romans. Lees verder..
 

30 jarig Jubileum van de afdeling Zaanstreek-Waterland

(30 aug) In oktober 2017 bestaat de afdeling NGV Zaanstreek-Waterland 30 jaar. Het afdelingsbestuur organiseert daarom op zaterdagmiddag 30 september in de Kogerkerk, Kerkstraat 14. 1541 HA te Koog aan de Zaan een bijeenkomst Lees verder..
 

Amstelland augustus 2017

(29 aug) Aardig lezenswaardig blad met praktische info Lees verder..
 

West-Brabants Archief - Nieuwe bronnen online

(27 aug) Via Bladeren in bronnen zijn weer scans van nieuwe bronnen toegevoegd. Deze scans zijn terug te vinden bij het registratietype 'overige archiefbronnen'. Het gaat om de volgende archieven en bronnen: Lees verder..
 

Nederlands nieuws uit Salt Lake City

(24 aug) SALT LAKE CITY, UTAH Méér dan 8 million nieuwe records uit 'the Netherlands' aan de databestanden toegevoegd. Verder nog nieuwe gegevens van België en Zuidafrika Lees verder..
 

Nieuw van MyHeritage: de DNA Match Review

(23 aug) Het interpreteren door vergelijken van DNA-profielen blijft een probleem. Het commerciële genealogische bedrijf MyHeritage voegt de nieuwe functies van een DNA-profiel-vergelijking toe aan de online service. De laatste toevoeging is de introductie van de 'DNA Match Review pagina'. Andere online diensten kunnen DNA-resultaten leveren die verschillende mogelijke relaties tussen u en een DNA Match kunnen betekenen, zoals de 3e-4e nicht en hoe deze match past in uw genealogisch netwerk. Lees verder..
 

Tijdschriften Delpher uitgebreid met 188 nieuw titels

(21 aug) Het onderdeel tijdschriften van de zoekmachine Delpher [urlwww.delpher.nl[/url] is uitgebreid met 188 nieuwe titels.

O.a.: De Dietsche gedachte (1926-1941)
Fraternitas: groot-gereformeerd studentenblad (1914-19269)
Geneeskundig tiojdschrift voor Nederlands-Indië (1932-1941)
Jaarboekje van de "Bond van Nederlandsche Onderwijzers" (verschillende jaargangen)
Java-post (1903-1927) Lees verder..
 

Zutphen - Paspoortregister gedigitaliseerd

(19 aug) Vrijwilligers hebben de afgelopen weken drie registers van verstrekte paspoorten toegankelijk gemaakt. Het gaat om registers van de ruim 2.200 paspoorten die in de jaren 1922-1933 door de gemeente Zutphen werden uitgegeven aan haar inwoners. Aan de beschrijving van de personen zijn ook foto’s toegevoegd. Alle namen, met de foto's, zijn te bekijken in de voorouderdatabase van het RAZ. Lees verder..
 

Zo'n 30 Maastrichtse registers zijn nu toegevoegd aan het WieWasWie | VeleHanden project!

(19 aug) Het laatste deel Maastrichtse bevolkingsregisters (1850-1860) is nu toegevoegd aan het project en kan worden beschreven op het VeleHanden platform. De ontsluiting gebeurt in het kader van het project WieWasWie | VeleHanden, waarin bevolkingsregisters van het RHCL, Stadsarchief Breda en Stadsarchief Rotterdam online toegankelijk worden gemaakt. Lees verder..
 

Opfrisbeurtje voor de website van het stadsarchief Rotterdam

(18 aug) De opmerkzame bezoeker is het misschien al opgevallen: er zijn enkele wijzigingen op de website van het Stadsarchief Rotterdam.

Belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Het zoekveld op de homepage doorzoekt nu de meest geraadpleegde collecties;
De foto’s in onze beeldcatalogus kunnen voortaan gedeeld worden via onder meer Facebook;
De zoekschermen zijn wat eenvoudiger gemaakt;
De manier waarop afbeeldingen worden getoond is enigszins aangepast. Lees verder..
 

Uitbreiding notarieel archief te Breda

(17 aug) Het notarieel archief op onze website (onderdeel van de collectie Genealogie) is weer uitgebreid.

Zo zijn er van het notarieel archief Breda 1543-1700 ongeveer 146.000 persoonsvermeldingen bij gekomen en van het notarieel archief Teteringen (periode 1843-1905) plusminus 107.000 persoonsvermeldingen. Samen goed voor zo’n 250.000 nieuwe persoonsvermeldingen, verspreid over zo’n 63.000 akten! Lees verder..
 

De Ghulden Roos gedigitaliserd

(15 aug) 0

ROOSENDAAL – Stichting De Ghulden Roos heeft alle jaargangen van het jaarboek gedigitaliseerd. Dat gebeurde met financiële steun van de Roosendaalse Rotaryclubs. In totaal zijn 623 artikelen uit 73 jaarboeken nu digitaal te doorzoeken. Lees verder..
 

DNA test op etniciteit

(14 aug) De laatste dagen is er steeds meer sprake van DNA tests op etniciteit. Lees verder..
 

West-Brabants Archief: Een stap dichterbij de digitale toekomst

(14 aug) Het West-Brabants Archief (WBA) is per 1 juli 2016 ingesteld met onder meer de opdracht een e-depot te realiseren voor de duurzame bewaring en toegankelijkheid van de digitaal gevormde archieven van de negen aangesloten gemeenten. Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie zo wordt beheerd dat deze ook over 100 jaar of meer nog steeds vindbaar en leesbaar is. Hier kun je meer lezen over wat een e-depot is. Lees verder..
 

Oude notariële akten uit Lochem te zien bij Regionaal Archief Zutphen

(13 aug) Ruim 23.000 akten van notarissen met standplaats Lochem (1811-1925) zijn in te zien bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). De akten lagen altijd in Arnhem bij het Gelders Archief, maar op verzoek van de gemeente Lochem zijn ze overgebracht naar het RAZ. Ook de akten van notaris Schaafsma (Gorssel) van de periode 1916-1925 zijn te bekijken bij het RAZ. Lees verder..
 

Regionaal Archief Rivierenland: 72.000 DTB-namen erbij

(12 aug) Met dank aan onze vrijwilligers zijn er sinds 1 juli 2016 ruim 72.000 namen uit 65 Doop- en Trouwregisters van de NH en RK kerken in de Tielerwaard geïndexeerd. Het zijn registers uit diverse plaatsen en periodes. Lees verder..
 

Kunnen we met DNA-testen de Joodse afstamming bewijzen?

(09 aug) Onlangs verscheen in NIK een aardige studie over dit thema, dat ik voor dieper rabbinaal inzicht in deze materie kan aanbevelen. Lees verder..
 

Het Leidse kranten archief

(09 aug) Via onze krantencollectie kunt u meer dan één miljoen pagina’s Leidse en regionale geschiedenis (inclusief de advertenties!), doorzoeken. U vindt hier de volgende bronnen: Lees verder..
 

Nieuwe geïnventariseerde toegangen en gedigitaliseerde bestanden Archief Utrecht

(08 aug) Wij voegen elke maand geïnventariseerde toegangen en gedigitaliseerde bestanden (scanning on demand) toe aan onze website. Hier vindt u een overzicht van de nieuwe toegangen en aanwinsten in de maand juli.
Nieuwe aanwinsten op de website

Via de links in de inventarisnummer komt u direct bij het betreffende stuk Lees verder..
 

Nieuwe filmbeelden van Utrecht online

(08 aug) Sinds vorige week staan er 22 nieuwe historische films over Utrecht op de website van het Utrechts Archief. Het merendeel is online te bekijken. Het betreft veelal materiaal met een lange speelduur. De films leggen bijzondere momenten uit de Utrechtse geschiedenis vast. Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2017 nr 3

(06 aug) Alleraardigst nummer met veel leuke verhalen Lees verder..
 

Nieuw seizoen Verborgen verleden

(06 aug) "Momenteel zijn zes splinternieuwe afleveringen van Verborgen verleden in de maak. Deze keer zijn het Paul Haenen, Claudia de Breij, Jörgen Raymann, Eric Corton, Job Cohen en Wende Snijders die op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. De opnamen zijn veelbelovend: kleurrijke voorouders en opmerkelijke verhalen te over. Lees verder..
 

400.000 scans notariële archieven op de website van het Gelders Archief

(06 aug) "Deze eerste partij betreft iets meer dan een kwart van het totaal aantal notariële archieven in onze collectie die worden gedigitaliseerd in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR).

Het gaat om archieven van notarissen met als standplaats Beuningen, Doesburg, Druten, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Rijnwaarden, Ubbergen, Voorst, West Maas en Waal, Wijchen en Zevenaar over de periode circa 1811-1891." Lees verder..
 

Belangrijk nieuws: MyHeritage verwerft de Legacy Family Tree Software en Webinar Platform

(04 aug) Groot nieuws in de genealogie software markt! MyHeritage heeft Millennia Corporation, makers van de populaire Legacy-genealogische desktop software van Legacy Family Tree en, Legacy Family Tree Webinars in hun onderneming opgenomen Het is de 9de overname van dit bedrijf de laatste jaren waardoor MyHeritage de belangrijkste speler op het gebied van genealogie is geworden Lees verder..
 

Jubileumbijeenkomst

(04 aug) Op zaterdag 23 september aanstaande organiseert de NGV afdeling West Noord-Brabant een themabijeenkomst rondom het thema 'Erfgoed en genealogie'. Meer informatie vindt je op onderstaande flyer. Lees verder..
 

Eén van de schetsen van de hoofdpagina op de nieuwe NGV-website.

(03 aug) De ontwerpers en de bouwers van onze nieuwe website naderen de oplevering. De ‘binnenkant’ is grotendeels gereed en de aandacht gaat nu naar de vormgeving.

Het wordt attractief en tegelijk functioneel.

 Lees verder..
 

Periodiek besproken Deel 16 (262) 11 juli 2017

(02 aug) PERIODIEK BESPROKEN

Rubriek van mevrouw Vulsma (sterk aanbevolen !!) Lees verder..
 

11 en 20 - 2017 nr 3

(01 aug) Enkele heel aardige artikelen, het is een themanummer amateurgezelschappen in Friesland, een aardige bron voor studie Lees verder..
 

Blog Limburgse geschiedenis

(01 aug) Het Limburg Geschiedenis Blog is een initiatief van Jo Vromen uit Amby-Maastricht. Zijn interesse is de regionale geschiedenis. Hij raakte gefascineerd door het fenomeen Bokkenrijders en de geromantiseerde voorstelling die ontstond in de negentiende eeuw. De fascinatie voor de regiohistorie heeft hem daarna nooit meer losgelaten. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Landelijke evenementen binnenkort

za 09 sep Heel Nederland Open Monumentendag 2017: thema: 'Boeren, burgers en buitenlui'
za 09 sep Bunnik "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum in BUNNIK
za 16 sep VERVALT NGV PR-DAG 2017 [r](vervalt, wordt verplaatst naar een latere datum)[/r]
za 16 sep Den Hoorn Delfts archief houdt 'Open Dag' op nieuwe locatie
za 16 sep Vorden De vroege en voorgeschiedenis van de mens
vr 22 sep Dresden 69e Deutscher Genealogentag - o.a. Jos Kaldenbach spreker
za 23 sep Breda Themabijeenkomst Erfgoed en genealogie 23 september in Breda
za 23 sep Breda Themabijeenkomst Erfgoed en genealogie 23 september in Breda
zo 24 sep Obdam Najaarsfamiliedag Westfriese Families
za 30 sep Driebergen-Zeist Seminar: 'De NGV leert'.
za 30 sep Ouwerkerk Genealogische Vereniging Klapwijk - Familiedag

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Recente NGV prikbordberichten

31 aug Twee huwelijken met Pieter Riemer en twee dames zonder echtscheiding;
24 aug Johannes Heijne en Neeltje Boon
23 aug Die Groot Afrikaanse Familienaamboek van C. Pama
17 aug Hulp bij familie-onderzoek gevraagd
05 aug Grote Kerk te Groningen?
04 aug 3 Jaargangen (volledig, papier) 2012, 2013, 2014 af te geven
02 aug Familiegeschiedenis
01 aug Kinderen van Klaas Jansz Wijnberg en Eeltje Jans Bakker
01 aug Jan Ringers
01 aug Alexander Vaandrager

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257