NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 97

zaterdag 1 juli 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: alleen DIGITAAL lezen

Geacht lid,

In Gens Nostra heeft u kunnen lezen dat in de Algemene Vergadering van 22 april 2017 is besloten dat u met ingang van 2018 kan kiezen om:
1) Gens Nostra in gedrukte vorm te ontvangen (dit is de huidige situatie voor € 46,- per jaar).
2) Gens Nostra niet in gedrukte vorm te ontvangen maar alleen, na inlog, via lezen op een beeldscherm (€ 36,- per jaar).
In geval dat u kiest voor lezen op een beeldscherm dient u de contributie via automatische incasso te laten laat innen.

Indien u geen reactie kenbaar maakt blijft u Gens Nostra in gedrukte vorm ontvangen. U heeft tevens de mogelijkheid om, nadat u bent ingelogd, op een beeldscherm het ook te lezen.

Op de actueel nieuws pagina wordt een bericht geplaats als er een nieuwe Gens Nostra beschikbaar is.
Als u Gens Nostra in 2018 niet in gedrukte vorm wenst te ontvangen dient u dit voor 1 september a.s. kenbaar te maken.

In het kader "VAN HET HOOFDBESTUUR" op de Actueel pagina staat een handleiding hoe u uw keuze kenbaar kan maken. zie handleidingHeraldisch Tijdschrift 2017 nummer 2 (april mei juni)


In de serie heraldische kunstenaars in dit nummer een artikel van Bernard Grothues over Geerke Meijerink die overheidswapens, maar ook familiewapens tekende en schilderde. Een groot artikel van Anton C. Zeven over het merkwaardige wapen Mamuchet, oorspronkelijk een familie van hugenoten die naar Nederland vluchtte en leefde als patriciërs, het kasteel Groeneveld bij Baarn bezat, en tenslotte uitstierf.

Achter het lakstempel van het geslacht Rijnbende gaat een intrigerende geschiedenis schuil, welke wordt onthuld door Norbert Biezen. In dit nummer wordt de oprichting aangekondigd van Stichting De Bodebus die om heraldisch onderzoek te stimuleren, via een jury een prijs instelt voor een bekroond artikel over Nederlandse heraldiek.

A.M. Bosters reconstrueert met een tekening een verloren gegaan wapenbord dat vaak werd aangezien voor een grafzerk. Centraal staat daarbij François de Ram, oorspronkelijk uit Vlaanderen, later een notabel in Steenbergen.

In de serie Overheidsheraldiek beschrijft Ralf Hartemink te totstandkoming van het nieuwe wapen van gemeente De Ronde Venen. De redactie kreeg uitstekende medewerking van deze gemeente door het beschikbaar stellen van een fraaie afbeelding van de ambtsketen.


Afbeelding op de voorplaat van Heraldisch Tijdschrift:
De ambtsketen van de burgemeester van de nieuwe gemeente De Ronde Venen (2017). Door drie plaatselijke juweliers vervaardigd van (oud) zilver dat door ruim 40 inwoners werd ingezameld. Een symbolisch gebaar, waardoor er volgens burgemeester Maarten Divendal nu van alle bewoners iets in de ambtsketen zit. Achterzijde: het rijkswapen en tussen de schakels bekende gebouwen uit de acht gemeentelijke kernen, getekend door Rob Ramp. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Foto: Henk Butink, welwillend beschikbaar gesteld door gemeente De Ronde Venen. Zie het artikel over het nieuwe wapen door Ralf Hartemink in dit nummer van Heraldisch Tijdschrift.


In de rubriek Periodieken en publicaties recenseert hoofdredacteur Hans de Boo een artikel van drs. Marjolijn Kruip (RU Nijmegen) over Jan van Battel, heraldisch schilder van o.a. de wapenborden van het Gulden Vlies in Mechelen, maar door haar speurwerk kunnen nu ook de Gulden Vliesborden in de Grote of St.-Jacobskerk te Den Haag definitief aan hem worden toegeschreven. De Boo verbindt hieraan zijn pleidooi voor de herpositionering van de heraldische schilderkunst en voor de heraldiek als hulpwetenschap van de geschiedeniswetenschappen.

Een abonnement op deze kwartaaluitgave kost voor NGV-leden slechts ? 20.- p.j. en ? 30.- p.j. bij een buitenlands adres.
Niet NGV-leden betalen ? 30,- p.j. en ? 40,- p.j. bij een buitenlands adres.
Abonnementen: W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht (info@heraldiek.ngv.nl).
Abonnementen lopen gelijk met het kalenderjaar.
Nieuwe abonnees krijgen de in het jaar reeds verschenen nummers toegezonden.Gens Nostra: nummer 4 verschijnt de eerste week van juli 2017


We beginnen met een stuk van Tiny Hofman over het onderzoek naar de aanranding van Hendrica Duijm in 1764. Aan de hand van verklaringen van getuigen laat de auteur zien hoe een dergelijke gebeurtenis toen werd behandeld door de autoriteiten. Deze bijdrage biedt een kennismaking met een andere bron dan de meer traditionele bronnen van onderzoek.

Tiny Slof vertelt de geschiedenis van een dynastie van blauwververs. Het verhaal begint bij een doopsgezinde lakenkoper uit Kortrijk, die in 1567 burger wordt van Leeuwarden. We maken kennis met het productieproces van blauwverf, waarvan de belangrijkste grondstof werd bereid uit een plant: meekrap.

Een lijfrentebrief van 30 gulden uit 1733 was voor Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij aanleiding om zich hierin te verdiepen. Opnieuw een voorbeeld van het gebruik van een niet gebruikelijke genealogische bron.


Sint Maartensfeest of kermis door Peeter Baltens (zie Custodis)collectie Rijksmuseum Amsterdam bron Wikimedia Commons

Het artikel van Mirjam Neuteboom-Dieleman is de neerslag van een uitgebreid onderzoek naar Sara Custodis, geboren in Antwerpen in 1569. Sara was een van de vier vrouwen van Jacques Vermaire en vestigde zich later in Goes. De auteur gaat uitgebreid in op de diverse familierelaties van Sara en hoe en waar zij leefde.

Petronella Elema presenteert de familie Murbach, waarvan de stamvader, Johan Conrad Murbach, in de eerste helft van de zeventiende eeuw uit Schaffhausen naar Groningen kwam. In 'De Kwartieren van mr. Cornelis Cornelisz Soetens', vertelt Hans Nagtegaal over de vormen en kleuren van de familiewapens.

Op 4 november vindt de Brabantdag Familiegeschiedenis plaats, georganiseerd door een samenwerkingsverband van vier Brabantse NGV afdelingen. Naar aanleiding hiervan stuurde Anton Neggers ons een artikel 'Van Grevenbroeck: een seer eerlijcke genereuse en nobele familie', een familie stammende uit Oirschot.

Harmen Snel beschrijft aan de hand van het 'geval Spitteler' de aangifte van kinderen, waarvan de vader al meer dan negen maanden daarvoor is overleden. Dat kwam regelmatig voor en de aangevers waren daarbij soms verwarrend creatief. Zo ontstonden er geboorteakten met onmogelijke gegevens.

We wensen de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Hans Reijngoud

Ik ben Hans Reijngoud en ik woon in Ouddorp bij Alkmaar. Mijn vrouw Emmy en ik werken al heel lang als vrijwilliger voor de vereniging. We zijn vrijwilliger in onze eigen afdeling, ik ben penningmeester in Hollands Noorderkwartier, en we werken ook mee in het verenigingscentrum, dat was tot nu in Weesp. Hollands Noorderkwartier is een heel actieve afdeling, zowel voor wat betreft genealogisch onderzoek en genealogische publicaties als voor wat betreft deelname aan de verbetering van de NGV collecties. Lange tijd werkte ik aan de verzameling familiedocumenten, waarvan nu inmiddels een groot deel is gedigitaliseerd. En eerder werkte ik aan de zogenoemde 'verzameling grote knipsels', nu is hiervoor de veel uitgebreidere delpher.nl website in de plaats gekomen. Een stukje over het digitaliseren van onze verzamelingen in het NGV gebouw in Weesp. Dit betreft geboortekaartjes, overlijdenskaarten, trouwkaarten, scheidingszaken enz. We zijn hier al enkele jaren geleden mee begonnen. Hiervoor zaten al deze onderwerpen alfabetisch gerangschikt in enveloppen en deze zaten weer in plastiek ordners. Deze namen een behoorlijke ruimte in beslag. Een nieuw bestuur trad aan en men begon met nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën vallen echter niet bij iedereen goed, zodat er in het begin nog wat boze gezichten waren. Maar alles went. We zijn met een groep van ongeveer 5 a 6 personen wekelijks, althans de donderdaggroep, begonnen om deze familiedocumenten gereed te maken voor het scannen. We halen de dubbele documenten eruit en snijden ze eventueel op maat, afhankelijk van de grootte van het scanoppervlak. Voor de te volgen werkwijze hebben we een procedure opgesteld en gedocumenteerd en na verloop van tijd was iedereen te tevreden. Maar deze familiedocumenten waren peanuts bij hetgeen wat nog gebeuren moet. Zo begonnen we aan het digitaliseren van de 70 jaar lang verzamelde krantenknipsels. Hier werken we elke donderdag met 5 a 6 personen aan. Ook hier weer problemen in de begin fase, maar het loopt nu op "rolletjes". Het grootste probleem is dat we nog jaren hard zullen moeten werken in dit project. Er is ook nog een groep thuiswerkers, die alle gescande documenten intikken om dit geheel bruikbaar te maken voor de website. Tevens is er een groep bezig om hetgeen wat ingevoerd is te controleren of alles goed is ingevoerd. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen is in de praktijk toch moeilijk. Dit waren mijn belevenissen in Weesp.

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr 83

(01 jul)

De vakantietijd breekt weer aan. Tijd om uw voorouders (op) te zoeken in 'vreemde' archieven. Of, zoals ik diverse keren deed, om routes te lopen die zij in het verleden ook hebben gedaan. Ik liep waar zij liepen en bezocht de kerk waar zij werden gedoopt. Dat kan op de gok, maar soms is het handiger er van te voren enige informatie over op te zoeken. Heeft u een adres dan kunt u dat alvast, ervan uitgaande dat de voorouderlijke woning er nog staat, opzoeken op googlemaps.
Houdt er rekening mee dat van veel plaatsen de nummering van de huizen in de loop der tijd zijn veranderd. Nummers lopen vaak vanaf de kerk, opgaand.

Robyn vulde aan: 'Als u geluk hebt heeft de plaatselijke historische vereniging een overzicht gemaakt van de veranderende huisnummers door de tijd heen. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de website mantgum.com. Via Het Dorp en Werkgroep Historie Mantgum vindt u onder de titel Ald Mantgum Lees verder..
 

Kenniscentrum Augustijnenhof in Dordrecht peilt belangstelling voor cursussen in najaar 2017

(29 jun) Het Kenniscentrum Augustijnenhof in Dordrecht gaat komend seizoen een programma van cursussen en workshops gericht op historisch en genealogisch onderzoek in Dordtse archiefbronnen organiseren.
Om te peilen welke belangstelling daarvoor is, heeft men een belangstellingsregistratieformulier op de site gezet. Lees verder..
 

RootsMagic brengt Ancestry Features naar hun Desktop Software

(29 jun) De producenten van RootsMagic genealogie software hebben een plan aangekondigd om Ancestry.com-abonnees toe te laten om hun Ancestry-accounts te koppelen aan de RootsMagic-software. Sindsdien heeft Ancestry een nieuwe technologie ontwikkeld om Ancestry Hints® en Ancestry's records en online stambomen te integreren met RootsMagic producten. Lees verder..
 

87 nieuwe tijdschrifttitels (38.000 nummers) via Delpher online beschikbaar

(27 jun) Goed nieuws: Er zijn 87 nieuwe tijdschrifttitels (38.000 nummers) via Delpher online beschikbaar gekomen. Het zijn onder andere vakbladen voor vrouwenverenigingen, verloskundigen en vakbonden. Maar er zijn ook tijdschriften te vinden over vrijmetselarij, Indonesië en vrede en recht. Bekijk de titellijst voor het complete overzicht en de mooie voorbeelden: https://www.kb.nl/kbhtml/delpher/documentatie/tijdschriftendelpherjuni2017.pdf Lees verder..
 

Dit moet je toch echt even lezen!

(27 jun) Over de gedigitaliseerde NGV-collecties.

Meer dan 3.000.000 namen op bidprentjes, trouwkaarten, overlijdenskaarten, geboortekaartjes, familieadvertenties e.d. in de periode van 1950 tot 2005 zijn voor de leden van de vereniging vrij toegankelijk via de NGV-website.
Neem een paar minuten en zoek op je familienaam. Ken je deze familieleden?De collecties van de NGV worden gedigitaliseerd en je kunt gewoon thuis op de laptop of PC de verzamelingen doorzoeken.

Er is werkelijk heel veel on-line beschikbaar.


Log in op de NGV-website en je kunt de collecties onbeperkt bekijken en de scans van de gewenste documenten direct en gratis uit de collectie kopiëren naar de eigen laptop of PC. Alle documenten zijn van uitstekende kwaliteit.

Vrijwilligers zijn continue bezig om meer documenten te scannen en te indexeren, want de klus is nog láng niet geklaard. Ben je een nauwkeurig werkende genealoog en wil je thuis elke week een uurtje Lees verder..
 

Alle kolonisten Maatschappij van Weldadigheid onder één digi-paraplu

(26 jun) Het Drents Archief heeft een nieuwe website gelanceerd met de digitale informatie over de kolonisten, die zo’n tweehonderd jaar geleden naar de Maatschappij van Weldadigheid werden gezonden. Mensen die willen weten of ze familie hadden in de koloniën kunnen vanaf nu kijken op allekolonisten.nl. Lees verder..
 

Heraldisch tijdschrift 2017 nr 2

(26 jun) Prachtig nummer - lust voor het oog Lees verder..
 

Archief oude bisdom Roermond (1569-1802) geïnventariseerd

(24 jun) Zegelstempel Bisdom Roermond

De inventarisatie van het archief van de bisschop van Roermond ten tijde van het eerste bisdom Roermond (1569-1802) is afgerond. Op woensdag 28 juni 2017 wordt het resultaat ervan gepresenteerd. Door de inventarisatie is het archief nu optimaal toegankelijk voor onderzoek naar de geschiedenis van het oude bisdom en voor de bestudering van het geloof van alledag van de gewone gelovigen. De inventarisatie is uitgevoerd door historicus Gerard Venner van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Hij inventariseerde eerder ook de archieven van het kapittel en het officialaat (= kerkelijke rechtbank) van het oude bisdom. Zijn boek wordt op 28 juni 2017, tijdens een middagcongres in Maastricht aangeboden aan de huidige bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz Lees verder..
 

Groot Brits-Duits DNA-project gelanceerd

(23 jun) Nieuw Brits-Duits DNA-project dat bedoeld is om de genetische geschiedenis van Duitsland te achterhalen. Doel is DNA patronen te identificeren binnen Duitsland en de omliggende gebieden. Een internationale groep onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland lanceerde vandaag een appel gericht op mensen met vier lokaal geboren grootouders, Dit project is een samenwerkingsverband van et Britse Living DNA en de grootste genealogische vereniging van Duitsland: Verein für Computergenealogie e.V.
(CompGen).
Deelnemen aan het project kan door een eenvoudige DNA-test af te nemen.
Het doel van het project is de genetische structuur van hedendaagse Duitsland en
nabijgelegen Oostelijke regio’s in kaart te brengen. Het betrreft delen van Polen en Rusland die vroeger Duits waren. Men streeft naar het opbouwen van een zeer gedetailleerde en accurate regionale kaart van Duitsland’s genetische geschiedenis Lees verder..
 

Parochieregisters uit 18e en 19e eeuw van Ottersum L.

(23 jun) R.K. Kerk Heilige Johannes de Doper

Via deze pagina kunt u de gegevens raadplegen van een aantal eeuwenoude parochieregisters van Ottersum L.
O.a. Begraafregisters 1780-1849, Doopregisters 1710-1849; Trouwregisters 1780-1799.

En ook Volkstelling Ottersum 1829. Lees verder..
 

Genever 2017/2

(22 jun) INHOUD Genever 2017/2 Lees verder..
 

Open Archiefdag Regionaal Archief Dordrecht (24 juni)

(22 jun) Belangstelling voor (familie)geschiedenis, maar drempelvrees? Maak tijdens de ‘Open Archief Dag’ op zaterdag 24 juni kennis met wat er achter de schermen gebeurt en alles wat u bij Regionaal Archief kunt doen en beleven.

Op het rijk gevulde programma staan diverse korte, inspirerende presentaties, een expositie van Dordtse en regionale topstukken en een magische toverlantaarnvoorstelling met historisch materiaal.
Alle activiteiten vinden plaats in museum 'Het Hof van Nederland', waar ook de studiezaal van Regionaal Archief Dordrecht is gevestigd. Bekijk het volledige programma en blokkenschema van de Open Archief Dag. Lees verder..
 

De slavenregisters van het Nationaal Archief Suriname worden gedigitaliseerd.

(20 jun)
De slavenregisters van het Nationaal Archief Suriname worden vanaf morgen (21 juni 2017) gedigitaliseerd.Het project is mogelijk gemaakt door crowdfunding.
De registers bevatten zo'n 80.000 namen van mensen die tussen 1830 en 1863 tot slaaf zijn gemaakt. Lees verder..
 

Genealogie en onderzoek naar plotselinge hartstilstand

(18 jun) Jaarlijks worden zo'n vijftienduizend Nederlanders getroffen door een acute hartstilstand. Slechts een klein percentage overleeft. In Zuid-Limburg is het aantal slachtoffers relatief groot.

Een plotse hartstilstand, ontstaat meestal door ernstige hartritmestoornissen. Vaak is kransslagaderverkalking de boosdoener, maar we leren meer en meer dat erfelijke factoren ook een belangrijke rol spelen. Ernstige fouten in het erfelijke materiaal kunnen ook op zichzelf tot een hartstilstand leiden. Dit treft meestal (maar niet alleen) jonge patiënten.

Cardioloog Rachel ter Bekke Lees verder..
 

Bevolkingsrregisters Maastricht digitaal beschreven

(17 jun) De bevolkingsregisters van Maastricht 1860-1890 zijn in korte tijd volledig digitaal beschreven door de 'VeleHanden vrijwilligers'. Lees verder..
 

Vernieuwde website Stadsarchief Breda

(16 jun) Het Stadsarchief Breda heeft haar website vernieuwd.
Het moderne uiterlijk sluit aan bij de vormgeving van de websites van het Westbrabants Archief in Bergen op Zoom en het Regionaal Archief in Tilburg. Lees verder..
 

Noordwest Brabant 2017/2

(12 jun) mooi blad, wel erg kleine letters punt 8, dus moeilijk voor 75+ te lezen Lees verder..
 

Inhoud GronlnGEN
Mei 2017, nr. 2, jaargang 24

(11 jun) Weer rijk nummer met veel oudere data Lees verder..
 

Nederlandse bestanden beschikbaar bij My heritage

(09 jun) MyHeritage Super Search kondigt aan de online beschikbaarheid van 7 grote data bestanden bestaande uit meer dan 116 miljoen records, die ongeveer vijf eeuwen beslaan. Gedurende deze tijd, nam het aantal inwoners toe van ca. 1 miljoen mensen tot meer dan 4,5 miljoen inwoners. Lees verder..
 

Nieuwe bronnen on line West-Brabants archief

(08 jun) Via Bladeren in bronnen zijn weer scans van nieuwe bronnen toegevoegd. Deze scans zijn terug te vinden bij het registratietype 'overige archiefbronnen'. Het gaat om de volgende archieven en bronnen: Lees verder..
 

Uitgave van FTM vertraagd

(08 jun) FTM (family Tree Maker) is wellicht een van de 3 top genealogische progamma's die zijn gelieerd aan Ancestry.com. Dit programma wordt gemaakt door Mackiev. Software MacKiev is gevestigd in Boston, Massachusetts. Maar de software ontwikkeling vindt vooral plaats in Kiev Oekraïne. Deze onderneming was bekend voor het ontwikkelen van mac-type software, vandaar de naam Mackiev. Niet zo lang geleden is Ancestry.com met deze onderneming een overeenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van de FTM-software 2017. Deze nieuwe versie zou in Maart uitkomen. Naar verluidt hoopt men binnen enkele weken vanaf nu, het programma uit te kunnen brengen. Vermoedelijk komt er ook een Nederlandse editie. Mensen die een oude versie hebben kunnen tegen aanzienlijke korting een update van hun oude versie Krijgen. De nieuwe versie zal ca $ 70 gaan kosten. Lees verder..
 

Grote belangstelling voor scanning on demand in Stadsarchief Amsterdam

(08 jun) Sinds 1 januari 2017 stelt het Stadsarchief alle scans gratis beschikbaar, waardoor ook het aantal aanvragen voor scanning on demand flink is toegenomen. Lees verder..
 

NGV huurt tijdelijk ruimte in Weesp

(07 jun) De vereniging heeft veel vrijwilligers die in Weesp en de directe omgeving wonen. Voor veel collega's is het niet mogelijk om het vrijwilligerswerk in Bunnik voort te zetten.

Dat geldt in het bijzonder voor de knipseldienst en voor de digitalisering groep.
Nu heeft de vereniging in Weesp tijdelijk ruimte gehuurd om dit werk te kunnen continueren. En die tijdelijke ruimte is op de begane grond van ons 'oude' verenigingscentrum in Weesp.Foto en bericht van Jaap van Zweeden. Lees verder..
 

Cursus genealogie (sept.-nov. 2017) te Gemert

(06 jun) Ook dit jaar geeft Wim Jaegers een cursus stamboomonderzoek. Wilt u ook beginnen met het zoeken naar uw voorouders, wilt u uw kennis eens goed opfrissen of kent u iemand anders die geïnteresseerd is, meldt u dan aan!
De cursus beslaat 9 bijeenkomsten (alle op dinsdagavond van 20:00 tot circa 22:00 uur) en wordt afgesloten met een bezoek aan het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch (datum in onderling overleg te bepalen). Daar kan dan, met begeleiding, een hele dag onderzoek worden gedaan. Lees verder..
 

Vrijwilliger gevraagd voor hulp bij digitalisatie

(05 jun) De groep digitalisatie van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel is op zoek naar iemand die wil helpen bij het controleren en eventueel corrigeren van de gescande en op naam gebrachte documenten. Lees verder..
 

MyHeritage lanceert een nieuwe uitgebreide etniciteit DNA Analysis

(03 jun) MyHeritage heeft een nieuwe en verbeterde versie van de ict DNA service geïntroduceerd. De nieuwe upgrade biedt klanten van een DNA profiel een DNA procentuele schatting van hun etnische afkomst te geven die 42 etnische regio's omvatten Lees verder..
 

Wat staat daar: oefentool oud-schrift beschikbaar in Tilburg

(02 jun) Wat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt. Lees verder..
 

Britse Tool voor het lezen van oude handschriften

(01 jun) een blog uit de Bijzondere Collecties van de Universiteit van St. Andrews.
Nieuw hulpmiddel voor het lezen van oude handschriften.
Zie: st-andrews.ac.uk/media/teaching-and-learning/documents/Read%20Me!%20Report.pdf

Oefening baart kunst: dit geldt in het bijzonder bij pogingen om oude handschriften te lezen. Slechts door veelvuldig oefenen verwerft men de pas de vaardigheid om middeleeuwse teksten te kunnen ontcijferen Om de kunst om oude handschriften sneller te kunnen lezen is een project "Read me" opgestart. Lees verder..
 

hulpmiddel voor het lezen van oude handschriften

(01 jun) een blog uit de Bijzondere Collecties van de Universiteit van St. Andrews. Nieuw hulpmiddel voor het lezen van oude handschriften Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 15 jul Tilburg Symposium: "GEEN CENSUUR OP DE MUUR"
do 10 aug Arnhem Zomerrondleiding en diapresentatie over het landgoed Bronbeek; 200 jaar geschiedenis

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

vr 21 jul Den Haag Proeflessen oud schrift lezen
do 17 aug Den Haag Proeflessen oud schrift lezen

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

29 jun zilverwerk 2e t?
29 jun Margareta Faber
25 jun Volkert NN getrouwd met Dieuw Jans
24 jun Familie Martinus Molenkamp
21 jun Luthers Kerk
20 jun Jacob Bobeldijk
20 jun Fransch Daniel Changuion en Antonia van Limburg, ouders in Utrecht 1795
19 jun Ev. Luthers Communicant
18 jun Geboortedata van Jantje, Klaas en Hiltje Kool.
18 jun Maarten Cornelisz Straat
10 jun Anna maria schroers
08 jun Jan Schaefer 2
08 jun Jan Schaefer 1
06 jun adres boek opsturen
04 jun In ieder huis een stamboom
03 jun Martens, Arend en Jan

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257