NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 94

zaterdag 1 april 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


De NGV digitaliseert

Deze maand: Jan Krooshof

Mijn naam is Egbert Jan Krooshof (roepnaam Jan) en ik ben geboren op een boerderij in het dorp Noordijk, nabij Neede, in de Achterhoek. Mijn beroep als docent plantenteelt met tussendoor enige jaren biologie heeft mijn vrouw en ik langs diverse plaatsen gebracht: Wageningen, Enschede, Goor, Roden en nu al weer sinds 1980 Holten.

Na je werkzame leven komen dan bijna onvermijdelijk de vrijwilligerswerkzaamheden op je af. Naast het werk in een vrij grote tuin, waar altijd veel tijd in gaat zitten, zijn dat zoal diverse werkzaamheden voor de oudheidkamers van Holten en van mijn geboortedorp Noordijk: het betreft doorgaans archiefwerk en er moeten zoveel geschreven stukken gedigitaliseerd worden, dat er geen eind aan lijkt te komen. Het werk komt dan ook dicht bij het indexeren voor de NGV.

Verder kom je als voetballiefhebber al gauw terecht bij de KNVB: scheidsrechter, rapporteur en de laatste jaren de tuchtcommissie. Erg interessant is het werk op het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats op de Holterberg, dat sinds ruim 5 jaar bestaat en veel bezoekers trekt en duidelijk in een behoefte voorziet. Vooral de ontmoetingen met de nazaten van de gesneuvelde militairen, maar ook die van naar Canada geemigreerde Nederlanders , maakt het vrijwilligerswerk erg interessant. Er is veel over te vertellen, maar dat voert in dit verband te ver. Ik kan een ieder aanraden een bezoek te brengen aan het informatiecentrum en de begraafplaats op de Holterberg.

Maar naast al die vrijwilligerswerkzaamheden is er die van het indexeren voor de NGV. De vraag is dan: hoe kom je daartoe en hoe ervaar je het.

Bij velen zal het zo zijn, dat men door het zoeken naar voorouders, enz, terecht komt bij de NGV en daarnaast ook bij diverse andere bronnen. Zo is het bij mij wel/ook gegaan. Inmiddels ben ik al vele jaren lid van de NGV en de afdeling Liemers en Achterhoek. Maar lid zijn van een vereniging betekent niet alleen gebruik maken van haar kennis/gegevens, zeg maar consumeren, maar er hoort ook bij het onderhouden van de vereniging, d.w.z. bijdragen aan activiteiten, die de vereniging steunen c.q.in stand houden. Dit laatste heeft mij enkele jaren geleden aangezet om mij aan te melden voor het indexeerwerk.

Het werk heeft verschillende kanten: het doet plezieriger aan om geboortekaarten te verwerken dan om rouwkaarten te indexeren, maar beide zijn noodzakelijk om het leven in volle omvang in beeld te brengen. In meerdere gevallen zie je weer hoe families en hun betrekkingen in dorpen, niet in de grote steden, met elkaar verbonden zijn, hoe bijna iedereen familie van elkaar is. Zo'n sociologisch aspect maakt het indexeren ook interessant, ook al ben je als een soort administrateur bezig en ken je niemand van betrokkenen.

Vrijwilligers gezocht voor project over notarissen

Geachte Lezer(es),

In april start Regionaal Archief Tilburg met een grootschalig project om de vele gegevens uit oude notaris-archieven digitaal toegankelijk te maken via de website. Het archief doet dat samen met de 'crowd', iets waar deze instelling veel ervaring mee heeft. In het archief worden vele waardevolle, bijzondere en historisch belangrijke bronnen bewaard op papier. Door deze te scannen en doorzoekbaar te maken, kunnen steeds meer mensen online onderzoek doen naar de geschiedenis van hun stad, familie, straat, pand of bedrijf. Notariële archieven vormen een belangrijke informatiebron. Mensen die van geschiedenis of van oud schrift houden kunnen een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van deze informatie.
Notarissen maken officiële akten op, die verzameld worden in een notarieel archief. Vóór het computertijdperk werden samenvattingen gemaakt van elke akte om deze snel terug te kunnen vinden. Dat heet een repertorium of repertoire. Deze samenvattingen leveren nu een onmisbare toegang tot de vele akten en de informatie die daarin staat. Als de gegevens uit die samenvattingen in een online database staan, kunnen we heel snel allerlei informatie over koop en verkoop van panden, overlijdens en erfenissen, eigendom van land en goederen terugvinden. Zo is de geschiedenis te reconstrueren van een stuk grond, een huis of een familie.

Notaris Josephus Antonie Daamen (1825-1892) collectie regionaal archief Tilburg 003946

Om al die waardevolle informatie sneller beschikbaar te krijgen voor onderzoek roept het archief de hulp in van de 'crowd': het brede publiek dat de handen uit de mouwen wil steken. De akten en de repertoria zijn allemaal gedigitaliseerd (tienduizenden scans) en komen te staan op www.velehanden.nl. Dat is de 'digitale werkplek' voor de deelnemers van dit project Op zaterdag 25 maart organiseert het archief een informatiemiddag over notariële archieven, waarin wordt uitgelegd wat er van de deelnemers verwacht wordt. Zij zullen gegevens uit de oude samenvattingen gaan ontcijferen en overtypen. Uiteindelijk komen al deze gegevens op de website www.regionaalarchieftilburg.nl en kan iedereen gebruik maken van de gedigitaliseerde informatie. Ga naar de website van Vele Handen voor meer informatie. Bron: regionaal archief Tilburg

  pijl omhoog

Nieuws

>

De Dag van de Haagse Geschiedenis op 8 april

(31 mrt) Al ruim 10 jaar organiseert het 'Haags Gemeentearchief' de 'Dag van de Haagse Geschiedenis'. Het doel van deze Dag is om alle inwoners van onze stad bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den Haag en hen dit zelf ook te laten ontdekken. "Waar liggen de wortels van Den Haag en de Hagenaars?" Lees verder..
 

Boeken van historicus en genealoog Anton Fahne gedigitaliseerd

(31 mrt) De Universiteit van Dusseldorf heeft enkele belangrijke uitgaven over genealogisch onderzoek gedigitaliseerd.
Bekijk de gedigitaliseerde uitgaven, geschreven en samengesteld in de jaren 1856-1863 in Keulen, door de Duitse historicus en genealoog Anton Fahne.
De vier banden in vijf afdelingen tonen 3000 illustraties, houtsneden en lithografieën met vele adelijke familiewapens, zegels e.d.
 Lees verder..
 

Column nr. 80

(31 mrt)

Ik kreeg de vraag of ik echt een paar dagen per week mijn computer niet aan had en ook geen mails opende op de smartphone (die trouwens altijd uit staat). Hierop heb ik bevestigend geantwoord (er is voor mij ook nog leven na(ast) de pc) zei de vraagsteller dat ze dat eigenlijk best heel flink vond. Ik zie het gewoon als een manier om tijd over te houden voor lezen, puzzelen, cabriorijden, terraszitten enz.
Dat er ook mensen zijn die anders denken bleek tijdens een lezing die ik onlangs hoorde. De spreker had de volgende Online Platformen: een blog, ze zat op Facebook, Twitter en pinterest, had afbeeldingen op flick, had drive.google, timetoast, een linkenpagina en evernote.Op de valreep vertelde ze dat Google Alert ook erg handig is. U krijgt dan bericht als door u opgegeven zoektermen op sites verschijnen en/of veranderen. U kunt aangeven hoe vaak u bericht wilt, welke bronnen, taal en regio. Het betreffende Lees verder..
 

Bouwarchieven Bloemendaal en Bennebroek naar Noord-Holland-Archief

(31 mrt) De bouwarchieven van Bennebroek en Bloemendaal zijn aan het Noord-Hollands Archief over gedragen. Deze bouwarchieven bestrijken voor Bennebroek de periode 1905 - 2008 en voor Bloemendaal de periode 1902 - 1988. De papieren dossiers staan nu in de depots van het Noord-Hollands Archief, waardoor ze voor de toekomst duurzaam bewaard en toegankelijk blijven. Lees verder..
 

Eeuwenoude charters van de abdij van Postel online raadpleegbaar

(30 mrt) Vanaf 28 maart kan iedereen de eeuwenoude perkamenten charters van de abdij van Postel online bestuderen (bhic.nl/abdijvanpostel). De charters en andere oude Postelse archiefstukken werden door k.ERF en het Rijksarchief gedigitaliseerd. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch zal de inventaris en scans via zijn website doorzoek- en leesbaar maken. Een samenwerking over de landsgrenzen heen! Lees verder..
 

Eerste resultaten online van het digitaliseringsproject RedBot Fryske Roots

(30 mrt) Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de ontsluiting van de Huwelijkse Bijlagen van Friese gemeenten. Maar er is ook weer een slag gemaakt met de Nedergerechten en recentelijk de onderduikkaarten, waar ook veel Friese vrijwilligers aan meewerkten. Waar onderzoekers en geïnteresseerden soms tijdrovende zoektochten in papieren archieven ondernamen kan veel van dit onderzoek nu gewoon vanuit eigen kantoor of huiskamer plaatsvinden. Lees verder..
 

Nieuwe toegangen en aanvullingen archief Rivierenland Culenborg

(30 mrt) Bij het Regionaal Archief Rivierenland zijn in 2016 de volgende archieven beschreven of aanvullingen verwerkt. Het afgelopen jaar was er extra aandacht voor archieven betreffende de gemeente Culemborg. Lees verder..
 

Afscheid van Henriëtte Hardeman-Emans, vice-voorzitter NGV-KPL

(29 mrt) Tijdens de op zaterdag 25 maart j.l. gehouden voorjaarsledenvergadering is afscheid genomen van bestuurslid Henriëtte Hardeman-Emans. Lees verder..
 

Via Delpher nu ook zoeken in regionale krantenbanken

(28 mrt) 16 maart 2017 - De ruim 1,3 miljoen gedigitaliseerde kranten in Delpher zijn een rijke bron voor onderzoek. Veel wetenschappelijke en amateuronderzoekers maken er intensief gebruik van. Het liefst zouden ze alle bronnen tegelijk kunnen doorzoeken, maar gedigitaliseerde kranten worden behalve via Delpher op meer plekken aangeboden. Lees verder..
 

Rijk geïllustreerde handschriften over Rooi en Meierij online op www.bhic.nl

(28 mrt) Gewapend met kroontjespen en galnoteninkt trok Adriaan Brock door de Meierij. Tijdens deze voettochten beschreef hij als een blogger avant la lettre de dorpen en tekende hij er zelf de illustraties bij. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft nu vier van zijn handschriften - afkomstig uit het archief van de parochie van Sint-Martinus in Sint-Oedenrode - integraal gedigitaliseerd en online gezet. Dankzij de aanhoudende nieuwsgierigheid van Brock hebben wij nu een beeld hoe Sint-Oedenrode en de Meierij er in het begin van de negentiende eeuw uitzagen.

Enige jaren geleden heeft het BHIC het archief van de parochie van Sint-Martinus in Sint-Oedenrode in beheer gekregen. Dit belangrijke archief strekt zich uit over een grote tijdspanne. Het bevat documenten vanaf 1603 tot bijna de dag van vandaag. Een van de vroegere Rooise parochianen was de bovengenoemde koster Adriaan Brock. Hij maakt onder meer gebruik van Lees verder..
 

Meer dan 140.000 afbeeldingen op de website Gelders Archief

(28 mrt) Vanaf 20 maart 2017 staan er meer dan 140.000 historische afbeeldingen op onze website: foto's, films, prenten, kaarten, tekeningen, prentbriefkaarten, affiches en zegels. Lees verder..
 

Aangepaste agenda voor de AV en de stukken m.b.t. contributie 2018 staan inmiddels op de site

(24 mrt) De secretaris heeft de stukken m.b.t. agendapunt 6, 'Contributie 2018' en een aangepaste agenda m.b.t. dit punt op de website bij 'Stukken voor de Algemene Vergadering van 22 april a.s.' geplaatst.
Leden die ingelogd zijn, kunnen e.e.a. daar lezen. Lees verder..
 

Vacatures Hoofdbestuur

(24 mrt) Het inzetten van jouw talenten voor het welzijn en de meerwaarde van de NGV. Samen de schouders er onderzetten om het vrijwilligerswerk in te vullen.

Klik in de rechter kolom op het logo Vacatures NGV voor meer informatie.
Of op deze LINK:>>> link Lees verder..
 

Stukken voor de komende Alg. Vergadering staan op de website.

(19 mrt) De jaarstukken voor de komende Algemene Vergadering zijn nu voor leden op de site te bekijken. Wel eerst inloggen.
Ga naar VAN HET HOOFDBESTUUR en klik daar op: Stukken voor de Algemene Vergadering van 22 april a.s.  Lees verder..
 

Inlezen van WieWasWie aktegegevens in GensDataPro tijdelijk niet mogelijk

(15 mrt) Het rechtstreeks inlezen in GensDataPro van aktegegevens vanuit WieWasWie is tijdelijk niet mogelijk bij de vernieuwde WieWasWie website. Lees verder..
 

Nieuwe versie WieWasWie gelanceerd

(15 mrt) De vernieuwde website van WieWasWie is 15 maart 2017 gelanceerd. Sinds 1 februari konden stamboomonderzoekers de nieuwe website testen in bèta. Zij raakten enthousiast: op de nieuwe site is het nog eenvoudiger om onderzoek te doen naar familiegeschiedenis. De vele bronnen met persoonsgegevens zijn gemakkelijker te doorzoeken en vergelijken, ook voor hen die een start willen maken met het uitzoeken van hun familiegeschiedenis.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis koos ervoor om de bètaversie en de oude website van WieWasWie een aantal weken naast elkaar te laten draaien. Sinds 1 februari konden gebruikers wennen aan de nieuwe opzet. De reacties waren enthousiast en erg nuttig. Zo kon het CBG met hulp van gebruikers de kinderziektes uit het nieuwe WieWasWie.nl halen alvorens de nieuwe site te lanceren. Lees verder..
 

De vergadering van het Hoofdbestuur van 8 maart 2017

(11 mrt) Op deze plek zal het hoofdbestuur na elke vergadering melden, wat er besproken is. Lees verder..
 

De Akte Inspirator (voor Chrome)

(10 mrt) Speciaal voor gebruikers van de Chrome webbrowser is er nu een nieuwe mogelijkheid om de zoekfunctie van de Genealogie Werkbalk dichtbij te hebben en tegelijkertijd geïnspireerd te worden door fraaie scans van een historische akten.

De Akte Inspirator is een gratis uitbreiding op uw Chrome browser die u eenvoudig kunt installeren vanuit Google's Chrome Web Store. Wanneer de Akte Inspirator is geïnstalleerd zult u bij het openen van een nieuw tabblad niet een saaie witte pagina zien, maar een mooie scan! Lees verder..
 

BEZOEK op 13 mei a.s. de ‘GENEALOGISCHE DAG VAN DE MIDDELEEUWEN’ in Vlaardingen

(08 mrt) Op zaterdag 13 mei 2017 organiseert de NGV afd. Rotterdam e.o de genealogische ‘Dag van de Middeleeuwen’.
De NGV helpt haar leden met onderzoek naar de geschiedenis van hun voorouders en de oorsprong van hun familienaam. Het beoefenen van genealogie is, gezien de groeiende populariteit, een boeiende en waardevolle vrijetijdsbesteding. Veel liefhebbers trachten hun stamboom samen te stellen door het opsporen van voorouders en verwanten, en het vastleggen van hun familiegeschiedenis in boekvorm of op een website.

Op deze ‘Dag van de Middeleeuwen’ zullen 4 specialisten op dit gebied een lezing verzorgen over een aantal onderwerpen die verband houden met dit thema. Lees verder..
 

Hoe vertel ik mijn familiegeschiedenis

(05 mrt) Peter Fasol (eindredacteur, speechschrijver en communicatieadviseur voor de rijksoverheid) heeft op zijn website fasol.nl een interessante blog staan over het schrijven van familieverhalen.

Het draagt de titel: "4 ideeën voor storytelling in je stamboom" (link).

Veel mensen willen graag de verhalen die zij zich herinneren van vroeger en gebeurtenissen die hun opa en oma hen vertelden vastleggen. Maar hoe begin je daar aan en waar moet je op letten? Lees verder..
 

Belangrijke kaarten. De Tranchotkaart begin 19e eeuw van het gebied tussen Maas en Rijn

(05 mrt)
Tijdens een lezing van de NGV-afdeling Kwartier van Nijmegen, door de heer Peter Roosenboom op dinsdag 14 februari 2017, kwamen de Tranchot kaarten van de regio Nijmegen-Kleef ter sprake. Lees verder..
 

Nieuw Digitaal archief BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

(04 mrt)
Het Brabants Historisch informatie centrum biedt sinds kost de mogelijkheid een index online te raadplegen van 38.000 borgbrieven uit de 18de eeuw en daarvoor. Het betreft borgbrieven afkomstig uit diverse plaatsen in Brabant. Dit is een belangrijke bron. Men kan deze borgbrieven vergelijken met verhuisberichten.

Borgbrieven waren vaak een eis als men zicht elders wilde vestigen. Borgbrieven gaven zicht op de kredietwaardigheid van de verhuizer. De nieuwe vestigingsplaats wilde daarmee voorkomen dat armlastigen zich in hun stad zouden vestigen. Lees verder..
 

Digitalisering akten Burgerlijke Stand Streekarchief Midden-Holland

(02 mrt) Het streekarchief Midden-Holland werkt - evenals het Gelders Archief en het erfgoed Leiden - samen met Familysearch voor het digitaliseren en ontsluiten van de aanwezige archiefstukken.

In februari is een start gemaakt met het digitaliseren.
"Op termijn komen daardoor de akten van de Burgerlijke Stand, de huwelijksbijlagen en het register van Belgische vluchtelingen beschikbaar via onze website.

Op deze wijze willen we voorzien in de grote vraag van onze klanten naar deze bestanden. Lees verder..
 

Limburgse notariële akten gedigitaliseerd

(02 mrt) Het archief te Maastricht werkt aan de digitalisering van negentiende-eeuwse notariële akten (1842-1895). De eerste reeks – ongeveer 200,000 afbeeldingen – is inmiddels gescand. De akten van de plaatsen Afferden tot en met Gulpen zijn online te bekijken onder toegang 09.008.
De digitalisering van de notariële akten gebeurt in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR). Door de stukken online beschikbaar te stellen hoeven de originelen niet meer van de planken gehaald te worden, en wordt ons erfgoed in het digitale tijdperk beschermd. Op het moment dat de akten online raadpleegbaar zijn, zullen de originelen dan ook niet meer in onze studiezaal beschikbaar worden gesteld. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

di 04 apr Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 05 apr Utrecht Voorouderspreekuur
wo 05 apr Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 06 apr Amersfoort Afdelingsledenvergadering en Lezing: Haar familie, een rechte vrouwelijke stamlijn
za 08 apr Roermond Jaarvergadering NGV afdeling Zuid-Limburg
za 08 apr Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 08 apr Hoogeveen Algemene Ledenvergadering
za 08 apr Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 08 apr Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek
za 08 apr Vorden Afdeling Ledenvergadering Achterhoek en Liemers, aansluitend de lezing "Weg met die zooi"
za 08 apr Groningen Afdelingsledenvergadering (ALV)
za 08 apr Leeuwarden Hindeloopen
za 08 apr Vlaardingen LV + Genealogisch Café
za 08 apr Hoogeveen LEZING: 'MET INTERNET UW VERLEDEN VINDEN'.
za 08 apr Borne Genealogie als het moeilijk wordt
za 08 apr Kapelle Voorjaarsledenvergadering met lezing over het "Oud-notarieel archief"
za 08 apr Borne Afdelingsledenvergadering 2017/1
di 11 apr Leiderdorp INLOOPUUR (voor aanvang lezing)
di 11 apr Rosmalen Afdelingsledenvergadering
di 11 apr Leiderdorp Ledenvergadering en Lezing over onbekende genealogische bronnen bij het ELO
di 11 apr Rosmalen Workshop Facebook
di 11 apr Mill Ledenvergadering en lezing over Het Land van Kleef
di 11 apr EINDHOVEN LEZING: 'Roomsen zo zijn wij' Het dagelijks leven van Roomse voorouders door genealogische
di 11 apr Honselersdijk Extra lezing Atlantikwall: ‘De Atlantikwall, dwars door het Westland’
di 11 apr Pijnacker JACOBA VAN BEIEREN, Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen
wo 12 apr Delft Voorouderspreekuur
wo 12 apr Naarden Afdelingsledenvergadering en lezing over VOC door Ton van Velzen
wo 12 apr Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 12 apr Breda Ledenvergadering
wo 12 apr Koog aan de Zaan Jaarlijkse ledenvergadering en aansluitend "Niemand heeft recht op onderstand"
wo 12 apr Maasland De Duitse Orde in Maasland
do 13 apr den Helder afdelingsledenvergadering, kennismaking website,lezing
do 13 apr Hilversum Genealogische bijeenkomst Streekarchief Hilversum
vr 14 apr Tiel Stamboom Café
za 15 apr Haarlem Voorouder-spreekuur
di 18 apr Ugchelen (Apeldoorn) Afdelingsledenvergadering
di 18 apr Tiel ALV & Lezing: Middelkoop en zijn clan: Een onderzoek naar bron en verspreiding.
wo 19 apr Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 19 apr Haarlem Ledenvergadering + lezing;
wo 19 apr Groningen Grenzen: De grens met Drenthe
do 20 apr Delfgauw Het Rijswijks Cartularium (datum verzet van 13 naar 20 april)
vr 21 apr Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 21 apr Amerongen Rondleiding Kasteel Amerongen
za 22 apr Krimpen a/d IJssel Ledenvergadering Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'
za 22 apr DRIEBERGEN Algemene Vergadering NGV
vr 28 apr Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
di 02 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 03 mei Utrecht Voorouderspreekuur
wo 03 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
za 06 mei Hindeloopen Excursie naar Hindeloopen
za 06 mei Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
ma 08 mei Arnhem excursie Kadastermuseum Arnhem
wo 10 mei Delft Voorouderspreekuur
vr 12 mei Tiel Stamboom Café
za 13 mei DRIEBERGEN Seminar NGV ‘Leren’
za 13 mei Vlaardingen Symposium Middeleeuwen
za 13 mei Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 13 mei Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek.
za 13 mei Borne Het maken van een boek in Word
zo 14 mei Den Haag Lezing Michel Ketelaars: Vrouwen en de VOC
di 16 mei EINDHOVEN LEZING / WORKSHOP; GOUDEN REGELS VOOR GENEALOGEN
wo 17 mei Maastricht Excursie Maastricht - Regionaal Historisch Centrum Limburg
wo 17 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 17 mei Breda Presentatie over foto’s in GensDataPro
do 18 mei Amersfoort Lezing: Onderzoek in Belgische archieven
za 20 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
za 20 mei Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 20 mei Tilburg Themabijeenkomst Jubileum HTB: Open Data, wat kunnen we ermee?
wo 24 mei Haarlem Ledenavond + lezing

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

di 04 apr Middelburg Lezingencyclus Geschiedenis van Middelburg - 800 jaar stad
vr 07 apr Middelburg Rondleiding depots Zeeuws Archief,een kijkje achter de schermen
ma 10 apr Den Haag Gratis workshop 'paleografie'
za 15 apr Gouda Workshop 'Botanisch tekenen' mét minicollege
do 11 mei Alkmaar Workshop HUIZENONDERZOEK
za 10 jun Den Haag Benieuwd of u VOC-voorouders heeft?

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

29 mrt Achterhoek en Liemers 2017/1
28 mrt Koggenland 2017/1
24 mrt Threant 2017/1
24 mrt Doop van Dirk Dirksz Man
23 mrt Wat was de doodsoorzaak? ............ peritonitis
18 mrt Heraldisch Tijdschrift 2017.1
16 mrt Hollandsnoorderkwartier 2017/1
11 mrt Twente genealogisch 2017/1
11 mrt Trouwdatum Gerrit Dirksz Zwol met Lijsebet Pieters Dekker?
10 mrt West-Brabanders onder elkaar 2017/1
08 mrt GensNostra 2017/2
07 mrt Gerrit Dirksz Zwol en Roelofje Volkerts
07 mrt Maartje , Jan en Roelofje Dirks Zwol/Swol
05 mrt kwartierstaat Kinderen Jacobs uit Rijkevoort
03 mrt Overlijden van Harmen Nieuwman en Harmina Degelink
03 mrt Genever 2017/1
02 mrt Familie Tepper Stamboom 1396 1990

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

di 21 mrt Ugchelen (Apeldoorn) De 25 'Gulden Regels' voor genealogisch onderzoek
za 18 mrt Hoogeveen LEZING DE ETSTOEL, MOMBERPROTOCOLLEN, HAARDSTEDENREGISTERS EN HET DRENTS ARCHIEF.
di 14 mrt EINDHOVEN LEZING: Stamboomonderzoek in de regio Nijmegen-Kleef
di 14 mrt Tilburg MyHeritage

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

Recente publicaties van leden

02 mrt Het fort Henricus te Steenbergen

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257