NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 93

woensdag 1 maart 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 2 verschijnt de eerste week van maart 2017


De uitgave bevat een aantal artikelen over "Immigranten als voorouders" ingestuurd door leden van onze vereniging. De redenen voor migratie blijken ook in deze artikelen hetzelfde te zijn. Onze hoge welvaart en de militaire en economische expansie over de wereldzeeen, bevorderde de trek naar de Republiek en van daaruit migratie naar kolonies overzee. Verder blijkt de grotere vrijheid van godsdienst opnieuw een belangrijke factor voor immigratie.

Dat er veel Schotten dienden in het leger van de Republiek in de zestiende en zeventiende eeuw weten we. Maar hoe dit in praktijk ging, bijvoorbeeld hoe en waarom men uit Schotland naar de Republiek vertrok en hoe het de militairen en hun nageslacht daarna verging, doet Jan T. Adema in dit artikel uit de doeken. Bij de bewijsvoering van de familierelaties maakt hij niet alleen gebruik van traditionele archiefbronnen maar benut hij ook diverse heraldische afbeeldingen en familiearchieven. Het artikel laat zich dan ook lezen als een genealogisch-heraldische speurtocht naar verre voorouders.

Hopelijk herinnert u zich nog het artikel van Tineke Slof in het septembernummer over haar voorouder Josua Anthony Speed, lakenbereider uit Suffok. Speed vertrok aan het begin van de zeventiende eeuw uit Engeland naar Amsterdam en vestigde zich later in Leeuwarden. Een open einde was de vraag naar de moeder van Josua. Aanvullend onderzoek in Engeland leverde de informatie op om ons hierover uitsluitsel te geven.


Gezicht op de scheepswerf op het eiland Onrust bij Batavia geschilderd door Abraham Storck, 1699. Rijksmuseum

Een van Caspar van Heel's voorouders bleek, in het gevolg van Frederik V keurvorst van de Pfalz (de Winterkoning), op 13 april 1621 te zijn aangekomen in Den Haag. Komende uit Praag waren zij op de vlucht voor de Roomse keizer. Wat volgt is een familiegeschiedenis met vele historische bijzonderheden tegen de achtergrond van een belangrijke fase in de Europese geschiedenis.

In 1962 emigreerde de broer van Marius van Nieuwkerk naar Zuid-Afrika, net als vele andere Nederlanders. Onderzoek leerde dat bijna 300 jaar eerder ene Cornelis Gerritzoon van Nieuwkerk ook naar Zuid-Afrika was geëmigreerd. Dit zette de auteur aan tot een uitgebreide zoektocht naar het hoe en waarom van zijn vertrek en naar de verdere belevenissen van deze familieleden. Het leven in de Kaapprovincie onder het VOC-bewind was hard en dit levert een interessant beeld van de conflicten tussen de VOC en de zogenaamde Vrije-boeren. Harmen Snel laat ons kennismaken met Christiaan Hansen, afkomstig van het Deense eiland Bornholm. Christiaan blijkt een record aantal vaarten voor de VOC naar Batavia en andere bestemmingen te hebben gemaakt. We lezen hoe het hem tijdens een aantal vaarten en na zijn thuiskomst in Amsterdam is vergaan. Dit artikel geeft ons inzicht in de grote ontberingen tijdens deze reizen, de beroepen en herkomst van de bemanningen en hun overlevingskansen. Verder blijkt dat er veel huwelijken plaats vonden tussen de verschillende in Amsterdam gevestigde Noordse families.

Harmen Snel heeft ook de kwartierstaat van toneelspeelster Caro van Eyck uitgezocht en heeft er een korte biografie bij geschreven. Zelf geboren in Batavia heeft zij voorouders uit Noord-West Europa, Suriname, Polen en Estland.

De maart uitgave wordt afgesloten met de rubriek Tijdschriften en bevat voorts informatie over de verhuizing van het verenigingscentrum en de rubriek Van de tafel van het hoofdbestuur.
Wij wensen de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

Aparte website "beroepen van toen"

Geachte Lezer(es),

Ten tijde van Ons (genealogisch) Erfgoed (nu voortgezet door D. Kranen als GEM) ben ik na het overlijden van Frans van Geldorp gestart met beroepen van toen, later met mijn neef als webmaster voortgezet en te bereiken via mijn privé site.

Gezien mijn leeftijd, 91, heb ik besloten de oude beroepen uit de privésfeer weg te halen en er een apart domein van de maken: www.beroepenvantoen.nl, zodat overdracht als ik het niet meer kan doen, voortgang kan vinden. Ik wil het niet in handen hebben van de commerciële genealogiesites.


Volgens de statistieken wordt de site meerdere duizenden keren per maand geraadpleegd, en ook krijg ik geregeld vragen over beroepen, die (nog) niet op de site staan.

H.M. Lups

Heraldisch Tijdschrift 2017 nummer 1 is begin maart verschenen


De nieuwe wapenregistratie van het Nederlands College Heraldiek wordt in dit tijdschrift voortgezet. Opmerkelijk is het wapen van de familie Bos met daarin een pianoklavier. Een novum in de vaderlandse heraldiek.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de neogotiek als bouwstijl tot ontwikkeling. Als herbouwer van Kasteel De Haar heeft Pierre Cuypers in dit kader de heraldiek dankbaar toegepast. Norbert Biezen wijdt er zijn artikel aan.

Letterlijk centraal in dit nummer staat het artikel van Ralf Hartemink over het nieuwe wapen van Waterschap Vallei en Veluwe. Duidelijk is ook de teloorgang van een groot aantal wapens van voor 1818. Maar het aansprekende wapen waarmee de naam en de regio van dit nieuwgevormde waterschap worden verbeeld, maken veel goed.


Afbeelding op de voorplaat van Heraldisch Tijdschrift:
Het wapen van het nieuwgevormde Waterschap Vallei en Veluwe, januari 2013.
De tekening is van Piet Bultsma te Oosterwolde


De officiële Angelsaksische heraldiek was tot voor kort een typische mannenaangelegenheid. In 1987 trad Elisabeth Roads als persuivant tetrad tot de Schotse Court van de Lord Lyon King of Arms. Zij inmiddels Snawdoun Herald. Over de tweede vrouw in de Court - Yvonne Holton - gaat het artikel van Bernard Grothues. Met redactionele inleiding.

De Fryske Rie foar Heraldyk wil alle dorpen van een vlag en een wapen voorzien. Alle vijf dorpen van de Friese gemeente Smallingerland zijn nu bevlagd en bewapend. Tekst en tekeningen zijn als vanouds van Hans van Heijningen. Voorts in dit nummer de bespreking van een publicatie over de dorsaalwapens in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem.

Een abonnement op deze kwartaaluitgave kost voor NGV-leden slechts ? 20.- p.j. en ? 30.- p.j. bij een buitenlands adres. Niet NGV-leden betalen ? 30,- p.j. en ? 40,- p.j. bij een buitenlands adres.
Abonnementen: W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht (w.vanzon@xs4all.nl).
Abonnementen lopen gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe abonnees krijgen de in het jaar reeds verschenen nummers toegezonden.

  pijl omhoog

Nieuws

18 maart: Verborgen Verleden met Herman Finkers

(28 feb) Bijna iedereen kent Herman (Hermenegildus Felix Victor Maria) Finkers. Hij is een Nederlands cabaretier en zanger uit Twente. Hij kenmerkt zich door een droge humor en het gebruik van woordgrappen. Hij publiceerde ook een sprookjesboek over sinterklaas, bedoeld voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

Op 18 maart a.s. is hij om 20.25 uur op NPO 2 te zien in de eerste aflevering van het niewe seizoen van de genealogie-serie Verborgen Verleden.


foto: NTR Lees verder..
 

Column nr. 79

(28 feb)

De Geschiedenis Online Prijs - en de daarbij behorende website - is een uitgelezen gelegenheid om inspiratie op te doen voor deze rubriek. 163 aanmeldingen (156 websites en 7 apps) van uiteenlopende onderwerpen en instanties worden hier getoond. "De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt en bekroont de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historische website of app" vertelt de site geschiedenisonlineprijs.nl.
Omdat de jury niet alleen naar de kwaliteit van de uitvoering kijkt, maar ook naar creatieve onderliggende ideeën, heeft iedereen een kans om te winnen.
Ik noem een paar minder bekende inzendingen, de andere 159 items mag u zelf openen. De winnaar is intussen bekend, zie illustratie hieronder.De website iwi-nu.nl geeft een balk met daarop het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI). Aanklikken ervan geeft aan wat het IWI is. U vindt er 10.000 titels van boeken Lees verder..
 

Verslag lezing over Facebook en andere digitale bronnen

(26 feb) Op 16 februari jl heeft Fred Janssen een lezing gehouden over Facebook en andere digitale bronnen die je kan gebruiken bij jouw onderzoek naar genealogie en familiegeschiedenis. De presentatie hierover is beschikbaar voor ingelogde leden. Lees verder..
 

VOC-tentoonstelling geopend door de burgemeesters van de 6 VOC-steden

(26 feb) Op donderdag 23 februari hebben de burgemeesters van de zes VOC-steden Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg en Rotterdam de tentoonstelling 'De wereld van de VOC' in het Nationaal Archief geopend. Lees verder..
 

Doornik (België)- 6e genealogische beurs “Tournai vers nos ancêtres”

(23 feb) I.s.m. het Rijksarchief te Doornik is op zaterdag 25 en zondag 26 februari 2017 (van 10u tot 18u) in de Lakenhallen van Doornik de genealogiebeurs “Tournai vers nos ancêtres”. Deze beurs staat dit jaar in het teken van “steden langs bevaarbare waterwegen” en richt de focus op onderzoek naar voorouders die werkzaam waren als binnenschippers, bootslui, sluis- en brugwachters, enz. Lees verder..
 

8e seizoen Verborgen Verleden start op 18 maart 2017

(23 feb) Zes nieuwe zoektochten in Verborgen verleden. De hoofdpersonen zijn deze keer: Herman Finkers, Hanneke Groenteman, Albert Verlinde, Sacha de Boer, Jules Deelder en Arjen Lubach. Lees verder..
 

Hoe nauwkeurig zijn DNA Kits voor het testen van de afstamming

(23 feb) De laatste jaren maken steeds meer mensen gebruik van de mogelijkheid om met toepassing van DNA onderzoek hun afstemming te bepalen. Bij een TV-programma in de VS riep men voor een kwaliteitsonderzoek van deze testen de hulp in van experts en enkele groepen mensen die hun DNA wilden laten onderzoeken. Lees verder..
 

Stichting Evenementen NGV en Stuurgroep Brabantdag 2017

(21 feb) Deze nieuw opgerichte stichting (december 2016) organiseert vanaf heden landelijke NGV-evenementen. Te beginnen in Brabant. Zo kunnen ervaringen elders in andere landsdelen worden meegenomen bij de voorbereidingen van nieuwe evenementen. Lees verder..
 

GEM (genealogisch erfgoed magazine) 2017 nr 1

(15 feb) Het welbekende tijdschrift GEM heeft een nieuwe lay-out gekregen. Er zijn enkele aardige artikelen hierin te vinden Lees verder..
 

Gratis Workshop Genealogie

(13 feb) De historische vereniging De Proosdijlanden start op maandag 6 maart a.s. een gratis workshop genealogie.
• De eerste avond wordt het theoriegedeelte behandeld.
• De tweede avond gaan wordt het ‘digitaal zoeken en verwerken’ behandeld.

De cursus is gratis te bezoeken, en u krijgt een lekker kopje koffie.

De zaal is open om 19.15 uur en de cursus begint om 19.30 uur.
Croonstadlaan 4-A 3641 AL Mijdrecht.

Opgeven voor deze cursus bij Pleun van Golen: Email: van.golen@versatel.nl Lees verder..
 

Vernieuwingen bij MyHeritage

(13 feb) My Heritage slaagt er in om nieuwe technieken te koppelen aan interessante diensten voor genealogen. Ik noem er drie Lees verder..
 

Inschrijving voor 'Zonen van Adam' voor het Beneluxproject in Leuven is nog steeds mogelij

(12 feb) Dit meldt het jongste nummer van Amstelland. Deze mogelijkheid geldt voor de 176 personen, van wie wel de DNA monsters naar Leuven zijn overgebracht, maar die (nog) niet hebben ingeschreven op het project.
Hieronder volgt de tekst uit 'Amstelland'. Lees verder..
 

Geavanceerde genealogisch fototechniek ten dienste van de genealogie

(12 feb) - MyHeritage een genealogische onderneming die modern resaerch weet te koppelen aan genealogie. Onlangs kondigde dit bedrijf de lancering van Photo Discoveries, aan een innovatieve functie die aan stambomen automatisch data toevoegt die passen bij de historische foto's. Een Foto Discovery biedt gebruikers de kans foto's van de voorouders en familieleden yoe te voegen die door andere gebruikers aan het grote bestand zijn toegevoegd. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de bekende dienst van My heritage “Smart Matching” Lees verder..
 

Twile nu kosteloos beschikbaar

(11 feb) De populaire website Twile is nu gratis beschikbaar - Twile is een populaire Brits-gebaseerde interactieve tijdline website die genealogen kunnen gebruiken om alles wat er is gebeurd met hun voorouders te traceren. Het bedrijf heeft zojuist aangekondigd dat de site nu kosteloos voor alle gebruikers beschikbaar is. Lees verder..
 

Collectie onbekende brieven verzetsheld Maduro geschonken aan CBG

(09 feb) Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis ontving vandaag een buitengewone aanvulling op het familiearchief Maduro. Ruim 350 brieven werden onlangs ontdekt in een kist in een loods op Curaçao. Brieven die niet waren verwerkt in de veelgeprezen biografie over George Maduro die afgelopen zomer verscheen. Het CBG ontving de collectie brieven uit handen van George Alvarez-Correa, de oudste zoon van George’s zus Sybil. De brieven zijn van grote waarde. Ze werpen nieuw licht op de jonge jaren van George Maduro, naamgever van Madurodam.

Het CBG is zeer verheugd met de bijzondere gift van zo’n 350 brieven van George Maduro uit de collectie van zijn verwant George Alvarez-Correa. Alvarez-Correa kwam de brieven tegen toen hij in zijn opslag op zoek was naar het militaire uniform van George Maduro voor een tentoonstelling. Het CBG heeft een omvangrijk familiearchief Maduro met honderden brieven van en aan de uitgebreide familie Maduro. Deze collectie bevatte tot op heden zeer weinig brieven van Lees verder..
 

Brabants Historisch Informatie Centrum publiceert digitale index met 38.000 borgbrieven

(09 feb)

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) zet duizenden borgbrieven uit de 18e eeuw en eerder online.Uit plaatsen in Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Lees verder..
 

Lijst van Auschwitz-Berkenau kampbewaarders

(04 feb) Het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering (INR) heeft in het vernietigingskamp Auschwitz online gezet van de namen van de bewakers en SS-commandanten. Deze collectie bestaat uit zo'n 9.000 (meestal Duitse) namen. Deze lijst wordt geacht de meest uitgebreide lijst tot nu toe te zijn. Lees verder..
 

Nieuws over Sjoa Drenthe

(04 feb) Mogelijk hebt u zelf al via de media iets vernomen over de na 30 jaar in Leeuwarden in een koffer op zolder opgedoken huwelijksfilm van Mimi Dwinger en Barend Boers.
Als dat niet het geval is, dan is hier dat bijzondere verhaal: Unieke film van Joodse bruiloft 1939. Lees verder..
 

Vandaag is de website WieWasWie vernieuwd, in 2016 waren er 3,9 miljoen bezoekers !

(03 feb) WieWasWie zet familiegeschiedenis nog beter op de kaart.

Het vernieuwde WieWasWie.nl is sinds vandaag 3 februari 2017 als bètaversie online. Met deze nieuwe website maakt WieWasWie het stamboomonderzoekers eenvoudiger online onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis.
De interesse voor familiegeschiedenis is groot. In 2016 bezochten maar liefst 3,9 miljoen onderzoekers WieWasWie! In samenwerking met ruim twintig (archief)instellingen groeide de database van WieWasWie de afgelopen jaren uit tot ruim 125 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 46 miljoen akten. En de website blijft doorgroeien: er komen meer collecties online beschikbaar en steeds meer archieven ontsluiten delen van hun collecties via WieWasWie. Met het nieuwe WieWasWie.nl hoopt het CBG geïnteresseerden in familiegeschiedenis nog beter te kunnen bedienen. Lees verder..
 

Afdelingsblad THREANT nu ook digitaal.

(03 feb) Het Afdelingsblad THREANT van 1990 t/m 2014 is op de webstek van NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel nu ook digitaal te zien. Lees verder..
 

Bericht van Tilburg: schepenbank Oisterwijk online

(02 feb) Half januari zijn de scans van het gedigitaliseerde archief van de schepenbank in de eninge van Oisterwijk over de periode 1418-1811 beschikbaar gekomen. Lees verder..
 

Genealogische software MY FAMILY TREE 6.

(01 feb) My Family Tree is een programma dat in de recente editie van Computer-Idee, een welbekend computerblad, een uitvoerige recensie van Toon van Dael kreeg en dat op deze site nog niet eerder werd besproken. Ik ken dit programma niet en wellicht zal de lezer-genealoog van dit computerblad zich afvragen wat dit voor een programma kan zijn.

Uit de beschrijving van dit programma in genoemd computerblad blijkt dat het zeer gebruikersvriendelijke, zeer versatiel en geavanceerde genealogische software betreft die in Groot Brittannië veel wordt gebruikt. Het sterke punt van deze software is dat het volkomen gratis is en verder annex nog upload van aanvullende software mogelijk maakt zoals een GEDCOM-Validator en Chromoplex andere software. Belangrijk punt is tevens dat wanneer u het Language Pack heeft geïnstalleerd een Nederlandse versie van het programma kunt maken. Lees verder..
 

WGGF-Westfälischer Genealogentag 18 maart 2017

(01 feb) Hebt u voorouders die van over de oostelijke grens komen? Neemt u dan een kijkje op deze 2-jaarlijkse WGGF-Westfälischer Genealogentag. Er nemen verschillende genealogische verenigingen, organisaties en uitgevers deel, waaronder ook de Werkgroep Genealogisch Onderzoek (WGOD).

Voor meer informatie:
link.
Hier kunt u ook een brochure downloaden over de Genealogentag 2015.

bron: Gens Germana (WGOD) Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 04 mrt Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
di 07 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 08 mrt Delft Voorouderspreekuur
wo 08 mrt Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 08 mrt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 08 mrt Utrecht Clubavond NGV-afd. Utrecht. Lezing door Mw. Annemieke van der Vegt over haar afkomst.
wo 08 mrt Koog aan de Zaan Cholera in Noord-Holland
do 09 mrt Hoorn Wat weten wij van onze voorouders? (Géén plaatskaarten meer beschikbaar)
do 09 mrt Delfgauw 'Het oog van de meester: schrift en schrijfonderwijs'
vr 10 mrt Parijs (Frankrijk) Salon de Généalogie
vr 10 mrt Tiel Stamboom Café
za 11 mrt Veldhoven Stamboomcafé Bibliotheek Veldhoven
za 11 mrt NUENEN GENEALOGISCHE INLOOP IN NUENEN
za 11 mrt Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 11 mrt Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek.
za 11 mrt Leeuwarden MENSEN, MOLENS, BEDRIJVEN
za 11 mrt Borne 'Walen en Hugenoten'
di 14 mrt Sittard Lezingen door medewerkers van het RHCL Maastricht
di 14 mrt EINDHOVEN LEZING: Stamboomonderzoek in de regio Nijmegen-Kleef
di 14 mrt Tilburg MyHeritage
di 14 mrt Pijnacker Sporen van 'Lutherye' op het Hollandse platteland?
di 14 mrt Buitenveldert Lezing Dinsdag 14 maart 2017: Ontwikkeling van het Jodendom in Nederland
wo 15 mrt Breda Stamboomcafé
do 16 mrt Udenhout Hulp bij stamboomonderzoek: Bevolkingsregisters
do 16 mrt Amersfoort Lezing "Zouaven"
za 18 mrt Boxmeer Genealogische contactdag
za 18 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
za 18 mrt Altenberge (Münster) Westfälischer Genealogentag 2017
za 18 mrt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 18 mrt Hoogeveen LEZING DE ETSTOEL, MOMBERPROTOCOLLEN, HAARDSTEDENREGISTERS EN HET DRENTS ARCHIEF.
za 18 mrt Lelystad Afdelingsledenvergadering en daarna Lezing: Voorouders in de koloniën van weldadigheid.
za 18 mrt Vlaardingen Lezing:"De krant als bron van genealogisch onderzoek"
di 21 mrt Leiderdorp INLOOPUUR (voor aanvang lezing)
di 21 mrt Ugchelen (Apeldoorn) De 25 'Gulden Regels' voor genealogisch onderzoek
di 21 mrt Tiel Lezing: Duitse immigranten in de Betuwe
di 21 mrt Leiderdorp Lezing over Schoolmeesters ten tijde van de Republiek
wo 22 mrt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 22 mrt Haarlem Ledenavond + lezing;
za 25 mrt Brugge 52ste Congres Familiekunde Vlaanderen- 'Waar woonden mijn voorouders?'
za 25 mrt Delft Geschiedenis als getuigenis. Kerkelijk erfgoed bedreigd en bewaard.
za 25 mrt EINDHOVEN AFDELINGSLEDENVERGADERING EN LEZING BRONNEN VOOR GENEALOGEN
di 28 mrt Den Haag Publieksgeschiedenis en Genealogie
wo 29 mrt Groningen Grenzen: De grens van de stad
vr 31 mrt Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 01 apr Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
di 04 apr Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 05 apr Utrecht Voorouderspreekuur
wo 05 apr Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 06 apr Amersfoort Afdelingsledenvergadering en Lezing: Haar familie, een rechte vrouwelijke stamlijn
za 08 apr Vorden Afdeling Ledenvergadering Achterhoek en Liemers
za 08 apr Roermond Jaarvergadering NGV afdeling Zuid-Limburg
za 08 apr Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 08 apr Hoogeveen Algemene Ledenvergadering
za 08 apr Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 08 apr Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek
za 08 apr Groningen Afdelingsledenvergadering (ALV)
za 08 apr Leeuwarden Hindeloopen
za 08 apr Hoogeveen LEZING: 'MET INTERNET UW VERLEDEN VINDEN'.
za 08 apr Borne Genealogie als het moeilijk wordt
di 11 apr Leiderdorp INLOOPUUR (voor aanvang lezing)
di 11 apr Rosmalen Afdelingsledenvergadering
di 11 apr Leiderdorp Ledenvergadering en Lezing over onbekende genealogische bronnen bij het ELO
di 11 apr Rosmalen Workshop Facebook
di 11 apr Mill Het Land van Kleef
di 11 apr EINDHOVEN LEZING: 'Roomsen zo zijn wij' Het dagelijks leven van Roomse voorouders door genealogische
wo 12 apr Delft Voorouderspreekuur
wo 12 apr Naarden Afdelingsledenvergadering en lezing over VOC door Ton van Velzen
wo 12 apr Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 12 apr Breda Ledenvergadering
wo 12 apr Koog aan de Zaan Jaarlijkse ledenvergadering en aansluitend "Niemand heeft recht op onderstand"
vr 14 apr Tiel Stamboom Café
za 15 apr Haarlem Voorouder-spreekuur
di 18 apr Ugchelen (Apeldoorn) Afdelingsledenvergadering en themabijeenkomst
di 18 apr Tiel ALV & Lezing: Middelkoop en zijn clan: Een onderzoek naar bron en verspreiding.
wo 19 apr Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 19 apr Haarlem Ledenvergadering + lezing;
wo 19 apr Groningen Grenzen: De grens met Drenthe
do 20 apr Delfgauw Het Rijswijks Cartularium (datum verzet van 13 naar 20 april)
vr 21 apr Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 21 apr Amerongen Rondleiding Kasteel Amerongen
za 22 apr DRIEBERGEN Algemene Vergadering NGV
vr 28 apr Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

ma 06 mrt Mijdrecht Gratis Workshop Genealogie
wo 08 mrt Borne Cursus onderzoek stambomen
ma 13 mrt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
do 16 mrt Zutphen Genealogie voor gevorderden voorjaar 2017
za 18 mrt Doetinchem Basiscursus Genealogie voorjaar 2017
ma 20 mrt Middelburg Mijn digitale leven - Persoonlijke digitale gegevens op orde
wo 29 mrt Hoogeveen Cursus GensDataPro
di 04 apr Middelburg Lezingencyclus Geschiedenis van Middelburg - 800 jaar stad
vr 07 apr Middelburg Rondleiding depots Zeeuws Archief,een kijkje achter de schermen

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

27 feb Gen. artikelen gevraagd met een relatie tot Zeeland en Goeree-Overflakkee
26 feb Johannes Koperwijk
25 feb Maria Boog
25 feb Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief
25 feb De twee kwartieren 2017/
24 feb Klaas en Jacob Vet
24 feb Kwartierstaat Nijmegen 2017/1
23 feb Maria van der Elburg
21 feb Hendrina Nijssen.
20 feb Peter Theunisse (Anthonisse) van Veen
19 feb Peter Hillebrand Werff
19 feb Johannes Hunnink
17 feb Zijn dit Cornelis Lodder en Maria Hendrika de Booij?
13 feb Hendrina Adams Visscher en Hendrik Werff
13 feb Wilhelmina Degelink/Degeling
13 feb Pieter Pietersz Bregt
13 feb Hendrik Jansz. Visscher en Judith Wilmer,
12 feb Hiltje Schram
10 feb Gens-Propria 2017 nr 1
07 feb Inhoud Stichtse Heraut 2017 nr 1
04 feb Toegang tot Homepage lijst van bewakers Auschwitz-Birkenau
03 feb De cirkeldiagram voorzaten Marcel van Krol)
01 feb Hans Mast, geboren 1870

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

za 25 feb Rolde DUITSLANDMIDDAG
di 21 feb Ugchelen (Apeldoorn) Joodse genealogie
za 18 feb Vlaardingen Genealogisch Café
di 14 feb EINDHOVEN LEZING: Sporen terug - Waar komt de naam Gilin vandaan & een kasteel'heer'

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257