NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 92

dinsdag 31 januari 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


De NGV digitaliseert

Deze maand: Maureen van Brenk-Hoogeboom

Laat ik beginnen mijn ouders voor te stellen. Mijn vader was: Theodorus Marinus (Theo) Hoogeboom (Amsterdam 1920 - Medemblik 1988). Zijn voorouders van vaderskant kwamen uit Warmenhuizen en van moederskant uit Hindeloopen. Mijn moeder was Adriana Arnolda Anna Maria (Jane) van Puijfelik (Tilburg 1920 - Heerhugowaard 1999). Haar voorouders van zowel vaders- als moederszijde kwamen uit Noord-Brabant.

Vroeger werd er thuis wel over onze voorouders gesproken en mijn oom zei ooit: "Die van ons zijn alleen maar gajes van de bovenste richel...". Dat vraagt natuurlijk om onderzoek, maar aan de Hoogebomen-kant heb ik alleen maar brave hardwerkende mensen gevonden. Aan moederszijde bleek het spannender: Oma Maria Cornelia van der Linden (Tilburg 1872 - Oosterhout 1924) nam het niet zo nauw met wie haar bed verwarmde in de kouwe dagen. Zij was getrouwd met Adrianus Jozef Oostelbos (Tilburg 1873 - Tilburg 1944). Adrie had er blijkbaar genoeg van en de scheiding werd uitgesproken Tilburg 1918. Nu rijst de vraag of de moeder van mijn moeder eigenlijk wel de dochter van Adrie was. DNA-onderzoek bestond nog niet dus we zullen we er wel nooit achter komen. Voor de rest geen echte "wilde" dingen tegen gekomen.

Terug naar Theo en Jane. Zij krijgen 2 dochters: Jane Thea (Alkmaar 1946) en ondergetekende Maureen Joan (Alkmaar 1949), die eerst Maupie en later Maud genoemd werd. We hadden een onbekommerde jeugd. Tijdens de zwemtrainingen in Alkmaar voor de Reddingsbrigade ontmoette ik mijn man, Bert van Brenk (Bilthoven 1945). Zijn voorouders komen uit de Betuwe en Utrecht. In 1969 trouwden we te Bergen (NH) en gingen daar wonen. Na enkele jaren waren we Nederland beu, we pakten onze dochters bij de hand en verhuisden naar Nieuw-Zeeland om een paar jaar later -een illusie armer maar een zoon rijker- terug te komen in Nederland waar we in Heerhugowaard gingen wonen.

Nadat iedereen zijn draai had gevonden, begon ik voorzichtig met het uitzoeken van de familie. Eerst ging ik naar het archief in Alkmaar. Later bezocht ik ook andere archieven in Nederland, en in Denemarken en België. Bij thuiskomst werd alles uitgewerkt met de elektrische typmachine. Toen de computer in huis kwam duurde het nog een tijdje totdat ik erachter ging zitten.

Op zeker moment kwam ik echter in aanraking met yoga en een paar jaar later had ik mijn eigen praktijk. Daardoor kwam het familieonderzoek op een heel laag pitje te staan. De praktijk heb ik inmiddels opgegeven, wat lesgeven doe ik nog wel, maar er is wel weer tijd voor onderzoek. De kinderen hebben het huis verlaten: oudste dochter woont in Heerhugowaard, de jongste in Zoetermeer en zoon heeft zijn lief in Australië gevonden en woont daar nu.

Sinds een tijdje ben ik actief met het digitaliseren van advertenties voor de NGV, een heerlijk klusje tussen de andere dingen door. Je komt de vreemdste namen en combinaties van namen tegen. Zo ben je met een bundel uit 2014/2015 bezig, dan weer met eentje uit 1910/1920. In dat laatste geval kom je er soms achter dat die personen in de tijd/streek gewoond hebben van je eigen betovergrootouders en dat is leuk.

Om oude familie foto's niet verloren te laten gaan heb ik een fotoboek gemaakt voor de kinderen, een familieboek met weinig tekst en véél plaatjes, de oudste foto komt uit 1880 en de jongste uit 2012. Daarnaast nog twee kwartierstaten boeken, met veel tekst en weinig plaatjes. We hebben zeven kleinkinderen. Ik hoop ze met deze boeken een klein beetje familiegeschiedenis mee te geven.

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 78

(30 jan)

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 Culturele hoofdstad van Europa. Iedereen die in Leeuwarden woont of er zijn roots heeft kan meedoen aan een project om verhalen te verzamelen. Op dnalwd2018.nl kunt u meer te weten komen over dit project.
Onder mijn buisje, mijn verhaal staat Ontdek de verhalen. U kunt lezen over hoe u een buisje kunt kopen (54 cent), wat u erin kunt doen (foto, sieraad, bonnetje, akte) en wat er volgend jaar mee gebeurt. Alle buisjes vertellen hun eigen verhaal en vormen in 2018 een kunstwerk dat in Leeuwarden en op een website te zien is. Verhalen lezen? Dat kan onder Ontdek de verhalenLees het verhaal.

Van de Facebookpagina van de NGV heb ik het volgende bericht overgenomen: "In de database rolboeken.tresoar.nl staan gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken in Friesland. Maar je vind hier ook veel criminelen van buiten de provincie. Lees verder..
 

Website WieWasWie vernieuwd
WieWasWie zet familiegeschiedenis nog beter op de kaart

(30 jan) Het vernieuwde WieWasWie.nl is sinds vandaag als bètaversie online. Met deze nieuwe website maakt WieWasWie het stamboomonderzoekers eenvoudiger online onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis.De interesse voor familiegeschiedenis is groot. In 2016 bezochten maar liefst 3,9 miljoen onderzoekers WieWasWie! In samenwerking met ruim twintig (archief)instellingen groeide de database van WieWasWie de afgelopen jaren uit tot ruim 125 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 46 miljoen akten. En de website blijft doorgroeien: er komen meer collecties online beschikbaar en steeds meer archieven ontsluiten delen van hun collecties via WieWasWie. Met het nieuwe WieWasWie.nl hoopt het CBG geïnteresseerden in familiegeschiedenis nog beter te kunnen bedienen. Lees verder..
 

Regionaal archief Rivierenland meldt:
Tienduizenden nieuwe krantenpagina's doorzoekbaar

(30 jan) Onlangs zijn op de website van het Regionaal Archief Rivierenland nieuwe krantenpagina's toegankelijk gemaakt. Afgelopen jaar zijn bijna 150 duizend krantenpagina's gedigitaliseerd en via OCR (Optical Character Recognition) doorzoekbaar gemaakt. Een deel van de bestanden vervangt oude zwart-wit scans die gemaakt zijn vanaf microfiches. Deze kranten zijn nu vanaf de originele leggers in kleur gescand en opnieuw via OCR ontsloten. De nieuwe OCR bestanden geven een beter zoekresultaat.

Geheel nieuw zijn de kranten:

Culemborgse Courant 1951 - 1994
Culemborgs Nieuws- en Advertentieblad 1884 - 1918
Nieuws- en Advertentieblad voor Geldermalsen en Omstreken 1945-1946, 1954-1957, 1967-1968 en 1979 -1994
Tielsch Nieuwsblad 1920 - 1928 Lees verder..
 

Gedeeld Cultureel Erfgoed

(30 jan) Het Nationaal Archief kent al sinds 2009 het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE).

"De Nederlandse geschiedenis is op veel manieren verbonden met landen over de hele wereld. Nederland heeft een rijk gedeeld verleden met die landen. Dit verleden is ook terug te vinden in de archieven van het Nationaal Archief. Enkel over Zuid-Afrika zijn er al 457 verschillende archiefcollecties! Genoeg materiaal dus voor interessant onderzoek."

In dit GCE-programma wil men zoveel mogelijk bestanden uit binnen- en buitenlandse archieven die te maken hebben met Gedeeld Ergoed digitaliseren en toegankelijk maken. Lees verder..
 

Nieuwe registers BS te Venlo digitaal raadpleegbaar

(30 jan) De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van de openbare gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand. Een deel van deze registers online is nu te raadplegen via de archieftoegangen op onze website (link). Het betreft vooralsnog de volgende registers: Lees verder..
 

Friesland: 15.000 onderduikkaarten gevonden

(29 jan) In Sneek zijn vijftien doosjes gevonden met een wel zeer bijzondere inhoud.
Ze bevatten documenten over onderduikers, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ergens in de Waterpoortstad een schuilplaats hadden. Het gaat totaal om ca. 15.000 kaartjes en formulieren. Die zijn in de eerste weken na de bevrijding door de onderduikers zelf ingevuld en door een medewerker van de LO (dit is de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) overgetypt. Het bijzondere van de nieuwe vondst is de compleetheid van de administratie. Van elke onderduiker zijn meestal zeven documenten bewaard gebleven. Lees verder..
 

Uitgebreid artikel over 'Militaire Voorouders'

(28 jan) Op de website van het CBG cbg.nl staat onder Kennis - Thema's een uitgebreid artikel over "Militaire Voorouders".
De schrijvers zijn: Maarten van Bourgondiën en Hester van der Velde.

Dit artikel behandelt de volgende onderdelen:
1) Van beroepsleger naar dienstplicht
2) Legeronderdelen
3) Militieregisters en stamboeken
4) Waar was mijn voorouder gelegerd?
5) Hoe zag mijn militaire voorouder er uit?
6) Waar vocht mijn voorouder? Lees verder..
 

Heruitgave register op geslachtsnamen 'BESCHRYVINGE DER STAD DORDRECHT' Matthijs Balen

(28 jan) De 'Beschryvinge der stad Dordrecht', die Matthijs Balen in 1677 het licht laat zien, overtreft zijn voorgangers.
Het boek telt meer dan 1.400 bladzijden, verdeeld over vier boeken met in het eerste deel de geschiedenis van Zuid-Holland en de rond de stad gelegen ambachtsheerlijkheden, in deel twee de stad met haar gebouwen en instellingen, in deel drie het stadsbestuur en de handvesten en in het laatste deel de gebeurtenissen en genealogieën van een veertigtal regentenfamilies.
Het is eeuwenlang hét standaardwerk over de geschiedenis van Dordrecht. Pas in de twintigste eeuw wordt het gedeeltelijk verdrongen door de Geschiedenis van Dordrecht van archivaris Van Dalen en de driedelige Geschiedenis van Dordrecht. Lees verder..
 

Addenda en corrigenda - Jubileumuitgave “De vrouw in de genealogie”

(28 jan) Op de gedrukte versie van de Jubileumuitgave zijn aanvullingen en correcties ontvangen. Ze zijn in een apart document verzameld en als extra bijdrage op de website onder ‘Addenda en corrigenda’ vermeld.
Ga naar link Lees verder..
 

Tijdelijk gewijzigde openstelling studiezaal Gelders Archief

(27 jan) Van maandag 6 februari 2017 tot en met vrijdag 31 maart 2017 wijzigen de openingsdagen en -uren van de studiezaal. In deze periode vervalt de openstelling van de studiezaal op dinsdag, woensdag en donderdag. Het Gelders Archief is dan alleen geopend op vrijdag en de tweede zaterdag van de maand. Lees verder..
 

Het Fries Film Archief bezit kortelings over unieke beelden van Joods Leeuwarden uit 1939.

(27 jan) De film toont een indringend beeld van Joods leven in Leeuwarden vlak voor de Tweede Wereldoorlog )1939) en bevat bijzondere beelden van de Joodse huwelijksliturgie in de Leeuwarder synagoge, met opperrabbijn A.S. Levisson in functie. Auke Zeldenrust ontmoette de familie Boers eerder dit jaar en kwam zo op het spoor van de film. Lees verder..
 

'Leven en werken in Leidschendam-Voorburg, voor, tijdens en na de Industriële Revolutie”

(25 jan) Het Haags Gemeentearchief attendeert op de tentoonstelling “Leven en werken in Leidschendam-Voorburg, voor, tijdens en na de Industriële Revolutie” die tot 20 maart in de verlichte fotowand in het Atrium te zien is. Lees verder..
 

Onwettige kinderen in Tilburg

(24 jan) Op de site van het Regionaal archief Tilburg trof ik onderstaand bericht aan. Lees verder..
 

SJOA DRENTHE staat in de top 20 lijst.

(24 jan) Nu in de Top 20 van de Geschiedenis Online Publieksprijs

Aan eenieder die wij 2 weken geleden vroegen om uw stem uit te brengen voor onze website.
Allereerst onze dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht voor de sjoa-drenthe.nl website. Volgens de 1e tussenstand van vandaag is hij met uw hulp al in de top 20 beland!
 Lees verder..
 

OOK VOOR KPL-LEDEN: LEZING OVER NOTARIEEL ARCHIEF I DEN BOSCH

(23 jan) Op woensdagochtend 22 februari organiseert onze zusterdafdelibg HTB we een bijeenkomst in het BHIC in ’s-Hertogenbosch over Notariële Archieven. De inleiders zijn Jan Veekens en Christian van der Ven.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer info klik ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=KPL&frams=y&ident=4353 Lees verder..
 

Nieuwjaarsbijeenkomst NGV afdeling Kempen- en Peelland op 14 januari 2017 in Eindhoven

(22 jan) Een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst van de NGV afdeling Kempen- en Peelland en de lancering van de 'Brabantdag Familiegeschiedenis'. Lees verder..
 

Verrassend Verleden in Brabant

(20 jan) Ieder huis een stamboom. Dat is de doelstelling van de vier Brabantse afdelingen van de NGV. Met dat doel voor ogen worden het hele jaar activiteiten georganiseerd door de vier Brabantse afdelingen van de NGV. Lees verder..
 

Het nationaal archief bericht : Teruggave Archieven Suriname

(19 jan) Vanaf vandaag staan ruim één miljoen scans van Surinaamse archieven online. Tegelijkertijd zijn de archieven ingescheept en op weg naar het Surinaams Nationaal Archief in Paramaribo waar ze thuishoren.
Het scannen en overdragen van archieven aan Suriname valt onder het project Teruggave Archieven Suriname (TAS). De 1,1 miljoen gescande archieven maken deel uit van Surinaams archief dat in fases naar Suriname terugkeert. In totaal gaat het om 40 Surinaamse archieven die in totaal 800m in beslag nemen
Lijst van gescande en verscheepte Surinaamse archieven Lees verder..
 

MyHeritage DNA Matching uitgebreid met nieuwe functies

(19 jan) Myheritage_dna_matchingDNA Matching is een van de belangrijkste functionaliteiten van MyHeritage DNA. Deze matching service is nu uitgebreid met de volgende nieuwigheden: Lees verder..
 

Archief Noordholland meldt: Veel nieuwe aanvullingen WieWasWie

(18 jan) Veel nieuwe gegevens en scans van bronnen toegevoegd aan WieWasWie. Op de pagina ‘Noord-Hollandse gegevens in WieWasWie’ op onze website houden we een actuele lijst met nieuwe aanvullingen bij. Lees verder..
 

Misjpoge (het joods genealogisch tijdschrif) de laatst 2 jaargangen: inhoudsopgave

(16 jan) Mishpoge is het blad van de Joodse genealogische vereniging, er wordt een kwartaalblad uitgegeven. (misjpoge=familie). De inhoud van de laatste 2 jaargangen Lees verder..
 

Verzoek aan het Utrechts Archief tot digitaliseren archiefstuk wordt gratis

(13 jan) Wilt u een archiefstuk laten digitaliseren? Vanaf 1 januari 2017 brengt Het Utrechts Archief daarvoor geen kosten meer in rekening.
Wij zijn in snel tempo bezig met het digitaliseren van onze collectie. Heeft u een archiefstuk nodig dat nog niet gedigitaliseerd is, dan kunnen we dat voor u scannen. Vanaf 1 januari 2017 brengen wij geen kosten meer in rekening voor het indienen van een digitaliseringsverzoek. Lees verder..
 

Utrecht neemt na 650 jaar definitief afscheid van papier

(13 jan) Het archief van de gemeente Utrecht wordt per 1 januari 2017, als één van de eerste grote gemeenten in Nederland, volledig digitaal beheerd en bewaard. De dienstverlening en administratie worden hiermee ook volledig digitaal ingericht. Utrecht sluit met de digitale vervanging van het archief een tijdperk van 650 jaar aan papieren archivering af.Commentaar door een lezer op 13 januari 2017 :

Daar gaan ze spijt van krijgen …zorg dat de papieren documenten goed bewaard worden want in deze tijden is de technologie tegen hacken nog niet optimaal ..kijk naar de ‘storingen ‘ bij het digitale gemeente archief van Den Haag ! Lees verder..
 

Notariële archieven Geertruidenberg online beschikbaar

(10 jan) De scans van de gedigitaliseerde notariële archieven van Geertruidenberg uit de periode 1545-1935 zijn via deze website (link) beschikbaar gekomen. Lees verder..
 

Notariële archieven Moergestel on-line beschikbaar

(09 jan) Scans van de gedigitaliseerde notariële archieven van Moergestel uit de periode 1582-1623 en 1811-1859 zijn via de website https://news.google.nl/nwshp?hl=nl&tab=wn&ei=jfeIV8CvN6XHgAbggZDgCw&ved=0EKkuCAUoBQ beschikbaar gekomen. Lees verder..
 

DRENTS-ARCHIEF: weeskinderen online

(08 jan) De namen van bijna 9.000 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland ZIJN online. De kinderen werden vanaf 1824 naar Veenhuizen gestuurd, een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Onder hen was de vondeling die de naam Simon Vestdijk had gekregen, de grootvader van de latere schrijver. Lees verder..
 

NGV Bericht van faceboek: www.hisgis.nl

(07 jan) Heb je al eens op de site www.hisgis.nl gezocht naar woonplaatsen van je voorouders? Deze website is bedoeld voor ieder met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit. Het beslaat momenteel Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Delft en de gemeente Sittard-Geleen. Delen van de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant zijn in ontwikkeling meestal kaarten uit 1832. Het is even puzzelen en nog niet heel Nederland staat erop maar wel de hoofdstad!
link Lees verder..
 

Verrassend Verleden

(05 jan) De site van verrassend verleden Lees verder..
 

Openbaarheidsdag op 3 januari 2017

(01 jan) Dinsdag 3 januari 2017 is het weer Openbaarheidsdag. Tal van interessante documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

wo 01 feb Utrecht Voorouderspreekuur
do 02 feb Apeldoorn Maak boek met Pro-Book
do 02 feb Mill Aldfaer
za 04 feb Weesp 15e Duitslanddag in het Verenigingscentrum
za 04 feb Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
di 07 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 08 feb Delft Voorouderspreekuur
wo 08 feb Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 08 feb Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 08 feb Utrecht Clubavond NGV-afd. Utrecht. Lezing over de totstandkoming van Verborgen verleden
wo 08 feb Groningen Grenzen: De grens met Duitsland
do 09 feb Delfgauw Genealogisch Bloggen
vr 10 feb Tiel Stamboom Café
za 11 feb Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 11 feb Emmen Inloopspreekuur voor Stamboomonderzoek
za 11 feb Borne Het klooster van Sibculo
za 11 feb Weesp Voorzittersoverleg NGV
di 14 feb EINDHOVEN LEZING: Sporen terug - Waar komt de naam Gilin vandaan & een kasteel'heer'
di 14 feb Loenen (GLD) Historie van Loenen (GLD)
wo 15 feb Breda Presentatie over het maken van een boek in Word
do 16 feb Amersfoort Lezing: Gebruik internet en social media
za 18 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
za 18 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 18 feb Leeuwarden Tussen hamer en aambeeld:Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw
za 18 feb Lelystad Pruiken en Patriotten
di 21 feb Leiderdorp INLOOPUUR (voor aanvang lezing)
di 21 feb Ugchelen (Apeldoorn) Joodse genealogie
di 21 feb Tiel Lezing: Digital en papier: het beste van beide voor de genealoog
di 21 feb Leiderdorp Lezing over Bataafse Marine
wo 22 feb ’s-Hertogenbosch Notariële archieven
wo 22 feb Haarlem Ledenavond + lezing;
vr 24 feb Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 25 feb Doornik (België) Tournai vers nos ancêtres
za 25 feb Rolde DUITSLANDMIDDAG
za 25 feb Kapelle De familie Hattinga, cartografen uit Hulst.
wo 01 mrt Utrecht Voorouderspreekuur
wo 01 mrt Groningen Grenzen: De grens langs de zee; de Kerstvloed van 1717 en de dijken

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

ma 27 feb Leeuwarden Stamboomonderzoek, vervolgcursus
ma 13 mrt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
do 16 mrt Zutphen Genealogie voor gevorderden voorjaar 2017
vr 17 mrt Doetinchem Basiscursus Genealogie voorjaar 2017
ma 20 mrt Middelburg Mijn digitale leven - Persoonlijke digitale gegevens op orde

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

30 jan hillegont crelisse blank
25 jan 1340 = 2016 nr 4
23 jan Inhoud Rijnland 2017 nr1
21 jan Bijbel eerste gereformeerde burgemeester Dordrecht (anno 1572)
16 jan Welke drukker levert een uitstekende kwaliteit.
14 jan Geertruij van Bohem(en) - info Gendringen?
12 jan Gens Nostra nr 1 2017 (jan)
10 jan Elisabeth Helmsing
07 jan Bertha Roedolphina Roosen geboren in 1922
07 jan Jan Bakker (getrouwd met Ina Schrikkem zoon van Jan Bakker en Anna Klazina Zijl)
07 jan Gesina van Bentem
06 jan Arend Jansz Hoskam
05 jan Threant 2017 nr 1
04 jan Elisabeth Helmsing
03 jan Lena Martha Speijer
02 jan Hendrik Degelink
01 jan Zeelieden

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

za 28 jan Vlaardingen Lezing: Uw stamboom plaatsen op internet
za 21 jan Hoogeveen GENEALOGISCHE MIDDAG
za 21 jan Vlaardingen Viering 50-jarig bestaan 'Historische Vereniging Vlaardingen'
za 14 jan Naarden Nieuwjaarsbijeenkomst met "10-min Praatje" en Lezing "Medische Geschiedenis

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

Recente genealogische artikelen

21 jan Basis gegevens over FindMyPast.

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257