NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2017 nummer 101

donderdag 2 november 2017

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Verhalen

Landelijke NGV-dag: Brabantdag Familiegeschiedenis in 's-Hertogenbosch


Op 4 november 2017 kunnen alle leden van de NGV en andere belangstellenden terecht in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Daar wordt voor de eerste keer het landelijke NGV-evenement georganiseerd: ditmaal de Brabantdag Familiegeschiedenis. Over twee jaar houden we het elders in het land. De vier Brabantse afdelingen hebben er gezamenlijk de schouders onder gezet. Het resultaat is een programma dat zich afspeelt in de grote hal en 11 zalen en zaaltjes van het Provinciehuis. Het programma richt zich op beginners en gevorderden, Brabanders en niet-Brabanders. De dag begint om 10:30 uur en eindigt om 16:30 uur. De toegang is gratis.

Natuurlijk is er een informatiemarkt. Aan de stamtafel zitten zeven stamboomspecialisten die bezoekers met vragen of een meegebracht bidprentje op weg helpen. John Boeren informeert beginnende onderzoekers met een Inleiding in de familiegeschiedenis. Vervolgens is het officiële gedeelte met Anton Neggers (dagvoorzitter), de Commissaris van de Koning, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk en een korte toespraak door Peter de Bruin (voorzitter NGV).

Aansluitend gaat de nieuwe website live. Het eerste exemplaar van de glossy die voor deze dag is gemaakt, wordt aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Het zou aardig zijn als veel leden hierbij aanwezig zijn.

De keynote wordt uitgesproken door René Bastiaanse, directeur van het BHIC en begenadigd verteller.

De onderwerpen van de overige lezingen zijn:

Criminele voorouders in Brabant
Molenaar, Mulders en Smulders, over familienamen, dialecten en regionale verbondenheid
Verborgen Verleden
De binnenlandse migratie door de komst van de spoorwegen in Nederland
De Oirschotse stoelenindustrie
Het project Kunera, bedevaartinsignes in Brabant
Zie voor een toelichting op de lezingen en de sprekers verrassend-verleden


Provinciehuis s'-Hertogenbosch , foto Erik van der Burgt.

Verder zijn er presentaties zoals 'Een streekbevolking in beeld', door Toon van Gestel, 'Brabanders: Van Afrika naar Zeelst en verder' door Annelies van Bronswijk en Jef van Dooren. Er zijn ook andere presentaties, bij voorbeeld 'Fotostambomen en placemats voor mensen met dementie'.

In het Café met de zachte G treden gedurende de dag studenten van de Koningstheater Academie op met kleinkunstliedjes, sketches en conferences. Willeke Binnendijk (MyHeritage) gaat in discussie met bezoekers in 'Vertel eens , wat zit er in jouw DNA' en Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant) heeft een talkshow met experts en publiek.

De afsluiting geschiedt door Christel de Laat met haar cabaret over 'Familieaangelegenheden'.

Het Provinciehuis opent de deuren om 10 uur. Het is goed bereikbaar met de bus vanaf het station en per auto (A2, afslag 22). Er is volop parkeergelegenheid.Gens Nostra

nummer 6 verschijnt de eerste week van november 2017


We beginnen met de bijdrage van Nelleke van Dam getiteld, "Van Pellicorne naar Pellekooren". Zij stuitte tijdens haar genealogische naspeuringen op de naam Heiltje Pellekooren, een achternaam die zij als kind eerder had gehoord en opvallend on-Nederlands vond klinken. Na onderzoek bleek de oudst gevonden voorvader Jan Pellekorne, geboren in 1667.


Spiegel der France Tirannye gepleecht opde Hollantsche Dorpen, rampjaar 1672, prent van Romeyn de Hooghe 1673. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

De auteur richtte zich vervolgens op het vinden van zijn voorvader en ging de resultaten van haar onderzoek vergelijken met die van een bestaande genealogie Pellicorne, waarin een in Amsterdam geboren chirurgijn als Guillaume voorkwam. Het resultaat is een familiegeschiedenis vol met historisch achtergrond.

In "De kwartieren van Pieter Abrahamsz van Hoogenhouck" legt Hans Nagtegaal uit hoe de vormen en kleuren van de wapens van dit geslacht tot stand kwamen.

De auteur Peter de Rooden, "Antonie Buirma en zijn lakennegotie te Groningen" kwam bij de zoektocht naar zijn voorouders in de Groninger courant van 1799 een krantenadvertentie tegen die geplaatst was door zijn voorouder Antonie Buirma, waarin deze zijn zoon beschuldigde van laster. In het artikel onthult de auteur de achtergronden van deze ruzie die hoog opliep en forse gevolgen had voor de familie.

Dan volt een artikel van Rob Verhoeve, "Drie vissersfamilies uit Sluis, voor altijd met elkaar verbonden". Het betreft een familiegeschiedenis van drie vissersfamilies uit Sluis en beschrijft een verbondenheid die in de loop van de tijd groeide. Dit kwam doordat zij het zelfde beroep uitoefenden, meerdere onderlinge huwelijksverbintenissen aangingen en het in dezelfde straat woonden. Dat zij door het overvaren van Napoleon en zijn gevolg in 1811 een uitkering van de gemeente zouden krijgen die tot hun overlijden zou duren hadden zij niet verwacht.

Ons erelid Nico Hamers, laat in samenwerking met zijn broer Vic Hamers zijn licht schijnen over bijzondere verwantschappen in Friesland. Het betreft een drietal bestuursleden van de NGV afd. Kwartier van Nijmegen en een viertal bekende topsporters: Epke Zonderland, Sven Kramer, Irene Wust en Hein Vergeer. In zijn bijdrage getiteld "Friesland en bijzondere verwantschappen" bespreekt de auteur voorts een aantal persoonlijke onderzoekservaringen over de laatste 75 jaar.

Verder publiceren wij een drietal Portretten van, te weten van Adrianus van Geffen en Elizabeth van Lijssel; Douwe Klazes Visbeek en Jantje Martens Gros en Willem Jansen en Osina Meeuwenberg. En bijdragen in de rubrieken Boeken, Tijdschriften en Van de bestuurstafel waarin de agenda voor de ALV op 25 november in Driebergen.

Tot slot vraag ik uw bijzondere aandacht voor een oproep van de redactie voor het insturen van bijdragen. Publiceer de resultaten van uw onderzoek en stuur deze naar de redactie. Familiegeschiedenissen, kwartierstaten, kritische analyses en beschouwingen betreffende genealogisch bronnen digitaal en niet-digitaal, interpretatie van bijzondere vondsten en bijdragen over dode punten in het eigen onderzoek en hoe deze zijn overwonnen.

Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Anne van Rinsum

In 1994 melde ik mij als vrijwilligster bij de NGV en de Historische Kring Kesteren (HKK). Ik had voor het maken van diverse stambomen zo vaak en veel gebruik gemaakt van gegevens die anderen hadden verzameld, dat ik het tijd vond ook eens wat terug te doen. Bij de HKK ging ik oud-rechterlijke archieven transcriberen en bij de NGV werd ik ingedeeld bij de knipseldienst. Donderdagsavonds was ik aanwezig in Naarden bij de uitgave van knipsels en microfiches en als er weinig bezoekers waren, dan werden de knipsels (voornamelijk overlijdensadvertenties) gesorteerd en in de verzameling ingevoegd. Daarnaast knipte ik thuis kranten en deed de eerste sortering van deze knipsels.

In de loop van 1995 was ik een tijdje werkeloos en ben toen ook woensdags in het vereningscentrum in Naarden gaan saneren, d.w.z. de dubbele advertenties uit de verzameling halen en doorsturen naar andere namen die op de advertenties vermeld staan. Dit ging via een onderstreep en punten systeem; de sporen van deze werkwijze vindt u nog terug op sommige scans.

Toen ik weer werk gevonden had - biochemicus, inmiddels gepensioneerd - heb ik het saneerwerk thuis voortgezet. Met het toenmalige hoofd van de knipseldienst Gerrit Bothof heb ik diverse malen gesproken over hoe mooi het zou zijn als de advertenties gedigitaliseerd zouden kunnen worden, waardoor het tijdrovende saneren niet meer nodig zou zijn en de verzameling veel toegankelijker zou worden. Maar, volgens schattingen waren er toen 15 miljoen knipsels en het scannen daarvan zou een hoeveelheid geheugen vergen van een, voor die tijd super computer; deze zou de NGV zich nooit kunnen permitteren.

Echter, de ontwikkelingen gingen verder en twintig jaar later begon de NGV delen van hun verzamelingen te digitaliseren; te beginnen bij het scannen van familiedrukwerk en later ook van overlijdensadvertenties - een oude wens werd werkelijkheid. In die twintig jaar ben ik steeds aktief gebleven bij de knipseldienst, in sommige periodes wat meer en dan weer minder. Donderdags was ik aanwezig in Weesp bij de uitgifte van knipsels en maakte de laatste jaren bundels advertenties klaar om te scannen. Omdat er nog maar zo weinig bezoekers kwamen ben ik hiermee in november 2015 gestopt.

Door mijn jarenlange werk met de knipsels, lag het voor de hand dat ik thuis ging indexeren. Dat doe ik dus nu twee jaar, en het bevalt me prima. Het is vrij nauwkeurig werk, dat je makkelijk in een verloren uurtje, of 's avonds doet. En het is een complete tegenhanger van een andere hobby: natuurfotografie. Ik heb er lol in om er op uit te trekken en me door de natuur te laten verrassen, al zie je dat er aan de foto niet van af!

Ben je aan nauwkeurige werker en wil je ook wekelijks een uurtje helpen met het digitaliseren? Stuur dan een email naar vcescanbeheer@ngv.nl.Vacature

Wij zoeken een vrijwilliger voor de bibliotheek.

De Nederlandse Genealogische Vereniging is sinds enkele maanden gevestigd in Bunnik en heeft behoefte aan een vrijwilliger die de bibliotheek onder zijn/haar hoede wil nemen.
Mevrouw Streef, die de bibliotheek nu (nog) beheert, is dringend nodig op een andere activiteit binnen onze vereniging en moet de werkzaamheden als bibliothecaris daardoor afstoten.

Graag willen wij in contact komen met iemand die er wel iets voor voelt om deze activiteit op zich te nemen. De werkzaamheden bestaan uit het up-to-date houden van de bibliotheekcatalogus, de collecties van de vereniging beheren en de toegankelijkheid ervan bewaken voor bezoekers.
Ook de nieuwe aanwinsten, zoals boeken geschreven door particulieren, krijgen onder de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris een plekje in onze collectie.

U moet denken aan een tijdsbestek van ca. 10 tot 12 uur per week op woensdag en donderdag om de werkzaamheden te kunnen bijhouden.
Wij werken met een fijn team vrijwilligers en zien er naar uit om met enthousiaste mensen kennis te maken.

Reacties graag per e-mail naar info@ngv.nl t.a.v. mw. Wil van der Horst.

  pijl omhoog

Nieuws

Zoekakten gaat verder

(02 nov) Eerst was er het bericht dat zoekakten midden november zou stoppen.

Daarna konden we lezen dat verschillende belangstellenden contact hadden opgenomen om te kijken hoe er toch een vervolg kon komen van dit door veel mensen goed gewaardeerde hulpmiddel.

Nu is er het verheugende nieuws dat zoekakten voorlopig verder gaat omdat de beheerder een hulp gevonden heeft voor de "huishouding" van de site. Lees verder..
 

Column nr 87

(02 nov)

Oktober was de Maand van de Geschiedenis met dit jaar als thema geluk.
Wat dat kan zijn is te zien op het adres maandvandegeschiedenis.nl/geluk. De site geeft diverse voorbeelden, waarbij ik het item Canonvensters even aanklikte. Het betreft vijftig punten uit de geschiedenis die voor een (gelukkige) omwenteling zorgden.
Bij genealogie komt geluk vaak/soms ook om de hoek kijken. Het geluk eindelijk die ene doop of dat overlijden tegen te komen waar je al tijden naar op zoek was. Het geluk een vermelding te vinden zonder dat je erom zocht en die voor een doorbraak in je onderzoek kan zorgen. En het geluk dat het me weer is gelukt om interessante websites te vinden voor deze Column, waardoor u misschien ook weer wat gelukkiger wordt. Lees verder..
 

Alternatief voor Zoekakten

(31 okt) Wilt u rechtstreeks zoeken via de website van FamilySearch, doe dan het volgende : Lees verder..
 

Briefkaart joodse Dordtenaar Nathan Samuel Cohen op veilingsite gevonden

(31 okt) OPROEP Stolpersteine Dordrecht

De Dordtse archiefonderzoekster Erica van Dooremalen heeft bij toeval een opmerkelijke ontdekking gedaan.
Rondstruinend op de veilingsite eBay vond zij in de rubriek Postzegels een briefkaart van de joodse Dordtenaar Nathan Samuel Cohen. Vanuit zijn woning aan de Singel 277 rood had deze op 22 januari 1940, enkele maanden dus voor de Duitse inval, een briefkaart gestuurd naar een kennis van hem, Alex Jacobs in Rotterdam, wonend aan de Lange Torenstraat 67.
De briefkaart is in lokaal-historisch opzicht van belang, als bewaard gebleven levensteken van Cohen, die in april 1942 overleed in het Amsterdamse Rusthuis Parkzicht. Lees verder..
 

Sranan Rutu; Wie is je vader, wie is je moeder

(30 okt) In Stadsarchief Almere is vanaf dinsdag de tentoonstelling 'Sranan Rutu; Wie is je vader, wie is je moeder?' te zien. Onderzoekers hebben de familiegeschiedenis en stambomen van Surinamers uitgeplozen. Er zijn 14 stambomen uitgewerkt en op panelen te zien.

 Lees verder..
 

De Stamhouder

(30 okt) Documentaire over de familie van schrijver/journalist Alexander Münninghoff, waarin de schrijver ons meeneemt naar de plekken die een belangrijke rol in zijn dramatische familieverhaal spelen. Lees verder..
 

Brabantdag Familiegeschiedenis 4 november a.s., lees erover in het Brabants Dagblad

(29 okt) Artikel in het Brabants Dagblad, een mooie promotie voor genealogie en het genealogisch evenement in 's-Hertogenbosch.

-Peter de Bruin, warm pleitbezorger van genealogie, over het grote evenement in Den Bosch-

'Genealogie is net puzzelen. Het is een hersenkraker. En het houdt de geest jong en lenig'

Zo verwoordt de voorzitter van de NGV enthousiast zijn interesse voor zijn hobby: 'stamboomonderzoek' Lees verder..
 

Verwolde geïndexeerd

(28 okt) De afgelopen maanden hebben drie vrijwilligers hard gewerkt aan het indexeren van volkstellingen en het bevolkingsregister van Verwolde. Ze voerden ruim 5000 namen uit de periode 1826 tot en met 1854 in, zodat ze allemaal terug te vinden zijn in de Collectie Voorouders. Lees verder..
 

Kempen en Peelland 2017 nr 3

(27 okt) Enkele mooi uitgewerkte genealogische artikelen Lees verder..
 

11 en 30 2017 nr 3

(26 okt) Aardig genealogisch nummer, veel gegevens Lees verder..
 

FAMILLEMENT 2018 IN LEEUWARDEN

(25 okt) 3 jun 2018 van 10:00 tot 18:00 - Famillement 2018 Lees verder..
 

Nieuw historisch boek : “Streiflichter”, Stadt, Burg und Festung Geldern

(24 okt)

Dit is de titel van het historisch boekwerk over het ontstaan van burcht aan de Niers te Geldern en de ontwikkeling van de Stad Geldern, de bakermat van de huidige provincie Gelderland. Lees verder..
 

Koggenland 2017 nr 3

(23 okt) Twee aardige stukjes Lees verder..
 

Het Kasboekje van Nederland
Lezing: Maakt geld gelukkig?

(20 okt) Sinds wanneer krijgen kinderen zakgeld? Waarom lenen we als we iets willen kopen, terwijl we er vroeger voor spaarden? En wie houdt er thuis de hand op de knip?

Welke bijzondere verhalen vind je in oude kasboekjes van Nederlanders? Wie was vroeger verantwoordelijk voor de financiën binnen een gezin? En: maakt(e) geld gelukkig? In zijn lezing van 26 oktober vertelt Oscar Gelderblom, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht hoe Nederlanders vroeger én nu met geld omgaan.  Lees verder..
 

Nieuwe Historische Records bij FamilySearch:

(20 okt) FamilySearch berichtte per 16 okt, dat meer dan 40 million nieuwe records deze weken zijn toegevoegd aan hun bestanden en wel van Finland, Italië, en Nederland. Dt betreft ondermeer diverse Nederland geindexeerde bestanden in totaal 6,732,253 records. Zoek bij https://www.familysearch.org/search/collection/2704829
Lees verder via de : link Lees verder..
 

Utrechtse Parentelen - deel 7 is verschenen.

(19 okt) Onlangs is ‘Utrechtse Parentelen voor 1650’ deel 7 verschenen. Uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
De leden van OV hebben het inmiddels toegezonden gekregen. Ook voor niet-leden is het boek bij deze vereniging te verkrijgen.

Dit rijk geïllustreerde boekwerk bevat drie parentelen:


* De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen (door Els van Mourik)
* Parenteel van Peter Petersz. van Westrenen en Neeltgen Jacobsdr. de Swart (door Theo Oskam en Wout Spies)
* Parenteel van IJsbrant IJsbrantsz. (van Diemen) (door de Werkgroep Utrechtse parentelen)

 Lees verder..
 

Flevoland 2017 nr 3

(19 okt) Enkele zeer lezenswaardige verhalen
o.a. heeft het bestuur bij My Heritage DNA-onderzoek van zich zelf laten doen en bericht hierover. Lees verder..
 

Tentoonstelling ‘Xtra small. Miniatuurboekjes in Museum Meermanno’

(17 okt) Van 3 oktober 2017 t/m 7 januari 2018 toont
Museum Meermanno (in Den Haag) meer dan 300 miniatuurboekjes in de kleine, maar fijne tentoonstelling ‘Xtra small’. Lees verder..
 

GroninGEN September 2017, nr. 3, jaargang 24

(17 okt) Rijk gevuld nummer in een prachtig uitgegeven blad Lees verder..
 

49 brieven van Mata Hari

(16 okt) Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de bekende Mata Hari overleden is. Ter herdenking van dit feit zet het Fries Muserum Tresoar - de schatkamer van Friesland tresoar.nl foto's en brieven van Margaretha Zelle (Mata Hari) online. Hiermee krijgen de kijkers een inblik in het bewogen leven van Mata Hari.

‘Denk niet dat ik slecht ben’. Margaretha Zelle voor Mata Hari. Onder deze titel publiceerde Lourens Oldersma in 2016 een boek met daarin transcripties en afbeeldingen van 49 brieven die Tresoar in 2014 had verworven. Ook 13 vroege foto’s van Margaretha Zelle, vermoedelijk gemaakt in januari 1904 in Nijmegen, staan in het boek afgebeeld. In het kader van de Mata Hari-herdenkingen rondom haar 100ste sterfdag zet Tresoar vanaf 15 oktober de scans van de foto’s en de brieven online. Lees verder..
 

Steeds meer misdadigers zichtbaar in Brabant

(15 okt) Op de site van het Brabants Historisch Informatis Centrum (BHIC.nl) stonden tot voor kort zo'n 100.000 kleine en grote misdadigers uit de periode 1812 -1925 van de Brabantse strafgevangenissen. In dit bestand kan gezocht worden op misdrijf, naam, geboorteplaats, en leeftijd.

Via het project vele handen zijn sinds het najaar 2015 hieraan nog 300.000 boeven toegevoegd. Hiervoor zijn de inschrijvingsregisters van deze starfgevangenissen ingescand en geïndexeerd. Dat betekent een totaalbestand van 400.000 gestraften en mensen die fout gedrag vertoonden. Lees verder..
 

De 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie', 10e keer. Aanmelding tot 1-3-2018, lees verder

(15 okt) In 2018 zal voor de tiende keer de 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie' worden uitgereikt. Wie wint dit keer de prestigieuze prijs met daaraan verbonden een geldbedrag van € 250,-? Lees verder..
 

Twents genealogisch 2017

(14 okt) Thema nummer Twentse voorouderdag 2017 “mijn familie in Twente". Prachtig uitgevoerd nummer met 60 pagina A4, fraai verzorgd en specifiek gericht op Twente. Zeer interessante inhoud, voor Twentenaren een must. Lees verder..
 

Werken met de nieuwe website, informatiebijeenkomsten in het Verenigingscentrum

(13 okt) Inmiddels zijn de bijeenkomsten voor het werken met de nieuwe NGV-website in volle gang. De websitebouwer, Kees Alders, geeft de medewerkers in de vereniging, die met de site moeten gaan werken ‘les’. De cursisten zijn verdeeld over een aantal middagen en krijgen les. Ons mooie verengingscentrum in Bunnik heeft daarvoor een prachtige lesruimte.
Er moet flink werk verzet worden om op 4 november op de ‘Brabantdag Familiegeschiedenis’ live te kunnen gaan.

Op de foto’s ziet u deelnemers van de eerste cursusdag, met een tafel vol laptops, muizen, snoeren en contactdozen. En natuurlijk ziet u de websitebouwer Kees Alders, die uitleg geeft.


 Lees verder..
 

Tips zoeken in Duitsland (uit Twente genealogisch 2017)

(13 okt) 3 tips gericht op Twente Lees verder..
 

'De Stamhouder', tv-documentaire van 10 oktober jl.

(13 okt) Afgelopen dinsdag 10 oktober zond de EO in het programma 2Doc een tv-documentaire over de familie van de schrijver en journalist Alexander Münninghoff uit, getiteld: 'De Stamhouder'

Het door Alexander Münninghoff geschreven boek heet 'De Stamhouder, een familiekroniek'. In de documentaire neemt de schrijver, de kijker mee in zijn familieverleden.
Alexander is geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad, die eeuwenlang Poznan werd genoemd.
'De Stamhouder', is een autobiografisch boek.

Een heel interessant verhaal voor mensen, die hun familieverhaal uitzoeken.

De uitzending van het programma is nog te zien op: link Lees verder..
 

Archief Alkmaar: alkmaaropdekaart

(09 okt) Er is een leuke en eenvoudige manier om uw woonplaats te ontdekken. Namelijk via de 'op de kaart' websites van het Regionaal Archief Alkmaar.
'Op de kaart' websites zijn er van Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo en de regio rondom Alkmaar. Lees verder..
 

Nijmegen Archief: Duurzame links naar archiefstukken

(09 okt) Terugvindbaarheid archiefstukken cruciaal
Terugvindbaarheid is een voorwaarde voor het beschikbaar kunnen stellen van een archiefstuk aan u als archiefbezoeker, maar is bijvoorbeeld ook belangrijk wanneer in een publicatie een bronverwijzing naar een archiefstuk uit onze archieven is opgenomen. Deze verwijzing moet idealiter duurzaam zijn, dat wil zeggen door de tijd heen actief blijven en de juiste beschrijving en vindplaats bevatten. Ook als de daadwerkelijke (opslag)locatie van het archiefstuk één of meerdere keren veranderd. Dat wij als archiefdienst een gedegen administratie bijhouden over de vindplaats van het archiefstuk, is daarbij cruciaal. Voor een digitaal of gedigitaliseerd archiefstuk geldt hetzelfde. Lees verder..
 

Agenda en stukken Algemene Vergadering 25 november

(09 okt) Agenda (verkort) voor de Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 25 november 2017 om 12.30 uur in de
Tuinzalen van Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8 te Driebergen.

De stukken zijn, nadat je bent ingelogd, in te zien bij het kopje van het hoofdbestuur op de actueel pagina Lees verder..
 

1340 = 2017 nr 3

(07 okt) 3 korte stukjes Lees verder..
 

Zelf archiefstukken scannen op de studiezaal van het Nationaal Archief

(06 okt) Den Haag, 5 oktober 2017
Bezoekers van de studiezaal in het Nationaal Archief kunnen vanaf nu archiefstukken zelf op hoge kwaliteit scannen. Het gebruik van de scanner is gratis. Scans worden op een USB-stick gezet.
 Lees verder..
 

Joodse genealogie Zeeland (wij van Zeeland 2017 nr 3)

(06 okt) Auteur JG Kouwen
Het Zeeuws Archief te Middelburg heeft sinds jaar en dag het archief van de joodse gemeenschap van de stad in bewaring6. Helaas is het meeste materiaal van dit archief nog niet ontsloten. Wel is er een inventaris opgemaakt, maar de omschrijvingen zijn niet altijd volledig . Een van de oorzaken is dat niet iedereen in staat is om de diverse teksten te lezen. Oud-Nederlands wil bij veel onderzoekers nog wel lukken. Daar zijn genoeg cursussen voor. Maar het wordt lastig als je teksten in het Hebreeuws of Jiddisj wilt lezen. Gelukkig zijn er wel landelijke verenigingen waar men de talen tracht te promoten, maar toch. Op zoek naar informatie over de omvang van de joodse gemeenschap van Zierikzee stuitte ik op het algemeen aantekenboek van de joodse gemeenschap in Middelburg over de periode 1796- ca. 18207. Een notulenboek in het Jiddisj en de tekst is zeer compact geschreven en vertoont diverse inktvlekken. Maar, gelukkig ook een stukje in het Nederlands. Bijna op de achterste Lees verder..
 

De Vroedvrouwenschool & ik

(06 okt)
Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg beheert het papieren erfgoed van de Zuid-Limburgse Vroedvrouwenschool. Meer dan 80,000 baby's werden geboren in Heerlen. Dit najaar staat dit erfgoed volop in de belangstelling. Lees verder..
 

Wij van Zeeland 19e jaargang nummer 4

(05 okt) Kijk ook op de website van de afdeling: link

Wederom een voortreffelijke nummer. Lees verder..
 

Lotelingen in het Franse leger van Napoleon.

(05 okt) Database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.
Altijd al willen weten of een voorouder met Napoleon naar Moskou is getrokken? Het antwoord is te vinden in de database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon. Deze online database, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militairen Historie (NIMH), bevat de namen van maar liefst 53.000 Nederlandse jongemannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden. In de toekomst wordt de database uitgebreid naar 57.000 namen. Lees verder..
 

Notariële akten in Tilburg worden gescand.

(02 okt) Het project Notaris v loopt nu bijna zes maanden. Er is in die periode veel werk verzet door de deelnemers. Er zijn nu 115 deelnemers aan dit project via Vele Handen aangemeld.

Twee gemeenten zijn nu al helemaal ingevoerd: Hilvarenbeek en Moergestel. De laatste is een klein archief, maar die tellen ook mee! Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

do 02 nov TIEL Stamboom curus: je Boom, je Naam, je Wapen
za 04 nov Middelburg Open dag Zeeuws Archief met o.a. Genealogische Contactdag Zeeland
za 04 nov Gouda Gelukkige vondstendag
za 04 nov Kampen Voorouderspreekuur Kampen
za 04 nov 's-Hertogenbosch Brabantdag Familiegeschiedenis 'Verrassend Verleden'
za 04 nov ’s-Hertogenbosch Brabantdag Familiegeschiedenis
za 04 nov Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
za 04 nov Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 04 nov Leeuwarden TOELICHTING OP HISGIS, door twee sprekers Waar hebben ze eigenlijk gewoond en Hisgis Dokkum.
di 07 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 08 nov Utrecht Clubavond met korte ledenvergadering en daarna de 10-minutengesprekken door onze leden
do 09 nov Delfgauw Afdelingsledenvergadering en aansluitend 'LEDEN PRESENTEREN UIT EIGEN WERK'.
vr 10 nov Leeuwarden t/m zondag 12 nov. Hobby en Vrijetijdsbeurs
vr 10 nov TIEL Stamboom Café
za 11 nov Emmeloord Voorouderspreekuur Emmeloord
za 11 nov Bunnik "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum in BUNNIK
za 11 nov Vriezenveen Twentse Voorouderdag 2017
za 11 nov Teteringen Regio-overleg AFDELINGEN ZUID-WEST. (DFL, RTM, RYN, WNB, ZLD)
za 11 nov Groningen Afdelingsledenvergadering
za 11 nov Hoogeveen Inloopspreekuur Genealogisch onderzoek NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
ma 13 nov Den Helder Ledenvergadering en lezing door Jaap van Zweeden
di 14 nov Ugchelen (Apeldoorn) Afdelingsledenvergadering en themabijeenkomst
di 14 nov Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
di 14 nov EINDHOVEN AFDELINGSLEDENVERGADERING
di 14 nov EINDHOVEN LEZING: Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
wo 15 nov Tilburg Afdelingsledenvergadering (ALV) najaar 2017
wo 15 nov Tilburg Lezing Bevolkingsadministraties
wo 15 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 15 nov Naarden Afdelingsledenvergadering, gevolgd door lezing over "genealogie in het Gooi - Koptienden"
wo 15 nov Breda Ledenvergadering
do 16 nov Hoorn nh Yes, we have found your ship!
do 16 nov Amersfoort Afdelingsledenvergadering en Workshop: "Gouden regels voor genealogen"
do 16 nov TIEL Stamboom cursus: je Boom, je Naam, je Wapen
za 18 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
za 18 nov Veldhoven Stamboomcafé Bibliotheek Veldhoven
za 18 nov Leiden Voorouderspreekuur
za 18 nov Hoogeveen Algemene Ledenvergadering NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 18 nov Leeuwarden Contactmiddag met TIENMINUTENPRAATJES
za 18 nov Emmen Inloopspreekuur voor Stamboomonderzoek
za 18 nov Vlaardingen LV en Genealogisch Café
za 18 nov Hoogeveen De vernieuwde website van de NGV
za 18 nov Boxmeer Kadaster viewer (na de lezing: najaarsvergadering)
za 18 nov Kapelle Najaars Algemene leden vergadering met lezing "Hoe heette Christiaan"
di 21 nov Leiderdorp INLOOPUUR (voor aanvang lezing)
di 21 nov Leiderdorp Ledenvergadering en Lezing over Leidse fotografen (19e eeuw)
di 21 nov Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 21 nov TIEL Van Maurik / Mourik / Mauderick
di 21 nov Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: Het programma Pro-Gen
wo 22 nov Haarlem Ledenvergadering + lezing;
wo 22 nov Groningen Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt
za 25 nov DRIEBERGEN Algemene Vergadering NGV
za 25 nov Bunnik Officiële opening van het VC in Bunnik
zo 26 nov Bunnik Open huis in het Informatiecentrum van de NGV in Bunnik
wo 29 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 30 nov TIEL Stamboom cursus: je Boom, je Naam, je Wapen
za 02 dec Kampen Voorouderspreekuur Kampen
za 02 dec Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 02 dec Almere Voorouderspreekuur Almere Stad

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

do 02 nov Eindhoven ALDFAER II (VOLGEBOEKT)
di 07 nov Hollandscheveld Cursus Stamboomonderzoek voor beginners
ma 13 nov Den Haag Proeflessen paleografie (gratis)
vr 17 nov Gouda Stamboomonderzoek voor beginners
vr 17 nov Middelburg Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten
di 28 nov Dordrecht Workshop 1: Digitaal zoeken op Internet (1 bijeenkomst)
di 05 dec Dordrecht Workshop 2: Digitaal zoeken in bronnen (1 bijeenkomst)
do 07 dec Ouderkerk Voorouderonderzoek op internet
di 12 dec Dordrecht Workshop 3: De kunst van het zoeken (1 bijeenkomst)

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

30 okt Ovie of Oving * circa 1442
29 okt Adrianus Theodorus van Bleijswijk 1878-1943
20 okt Johannes Herman Röbken
15 okt Jan Vervooren te Gorinchem in 1796
13 okt Software gezocht
13 okt Bewaren Archiefstukken
04 okt Helena Bosscher-overlijden misschien na 1830 in de omgeving van Schüttorf?
03 okt Hindrik Wolters Koetze

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente publicaties van leden

07 okt Van Veendam naar Havana. Het zeemansleven van de Groninger familie Kolder

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2017 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257