NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 91

zaterdag 31 december 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

De webredactie van de Nederlandse Genealogische Vereniging wenst u allen een gezond, voorspoedig en rijk genealogisch 2017.


Wij hopen dat u door onze nieuwsbrief, column en berichten inspiratie opdoet voor nieuwe ingangen op uw zoektocht naar uw voorouders. En dat de agenda en de cursusrubriek u kunnen overhalen om een lezing, cursus, afdelingsbijeenkomst, e.d. te volgen of bij te wonen. Maak ook gebruik van het prikbord als u vastloopt in uw onderzoek.

Als bezoeker hebt u toegang tot de "stamboom-database". Op 28 december om 13.00 uur staan daar 6.067.708 personen in, die u kunt raadplegen. Leden kunnen ook zoeken in een aantal andere bronnen, zoals bidprentjes en overlijdensknipsels.

Daarnaast hebben kunnen leden de "nieuwe database" raadplegen, waarin zich 960.000 documenten bevinden met daarin 2.654.000 personen en 700.400 scans. Dit databestand wordt dankzij al onze vrijwilligers, die de documenten scannen en indexeren, voortdurend aangevuld en uitgebreid.

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 1 verschijnt de eerste week van januari 2017

In november 2016 heeft de Algemene Vergadering door goedkeuring van de begroting voor 2017 besloten dat Gens Nostra met ingang van 2017 een tweemaandelijkse uitgave wordt. Dit besluit komt niet uit de lucht vallen. Daarom beginnen we de eerste uitgave van 2017 met een artikel van een van de redacteuren, Rob Dix. Op basis van een lange ervaring met genealogisch onderzoek, het beleid van de NGV en de collectievorming in het Verenigingscentrum te Weesp zet hij de samenhang uiteen tussen de genealogiebeoefening en presentatie van haar resultaten en de ontwikkelingen op het internet in de afgelopen decaden. Hij gaat hierbij in op de gevolgen voor de dienstverlening van de NGV aan de leden. Het artikel signaleert niet alle veranderingen in de NGV maar vraagt leden/lezers een open oog te hebben voor zowel de voor- en nadelen van deze 'nieuwe ontwikkelingen' en de noodzaak om deze op een passende wijze te benutten.


Een zeventiende-eeuws kanon op houten onderstel (affuit) ontleend aan Wikipedia

De volgende bijdrage is van Hans Noppen en gaat over kettinghuwelijken. Hij bespreekt diverse voorbeelden en de redenen van hun ontstaan. Met name sociaal economische redenen lagen daar in de zeventiende eeuw, en daarna, aan ten grondslag. Voor diverse voorbeelden en hun uitwerking daarvan put hij uit 'De pannenbakkers uit Woerden'. Over zijn eigen voorouders, pannenbakkers uit Woerden en omgeving, had hij al eerder een familiegeschiedenis geschreven in ons blad. Hij gaat ook in op eerdere publicaties over het fenomeen kettinghuwelijken.

Petronella Elema vertelt vervolgens over een verre voorouder, de Groninger Derck Jansen, constapel ofwel kanonnier van beroep, die leefde van circa 1600 tot 1666. Het gaat verder over zijn familie en het leven dat zijn beroep van militair met zich mee bracht.

In 'Genealogie Storm van Wena' neemt Hans Nagtegaal ons mee naar de middeleeuwen. Onderzoek in die tijd is niet gemakkelijk, de bronnen zijn beperkter en publicaties spreken elkaar soms tegen. Voor menig genealoog zijn de vondsten daarom lastig correct te interpreteren. De auteur laat zien hoe de bewijsvoering is op te bouwen, mede met behulp van breuken in wapens en van zegels. En passant legt hij de vinger op de valkuil van de dubbele voornamen. Daarbij vragen wij uw aandacht voor de wijze waarop de auteur de oudste generaties in een apart blok 'Hypothese oudste generaties' heeft ondergebracht omdat het finale bewijs van de aansluiting met Storm van Wena nog niet is gevonden. Vanwege de complexiteit en om de samenhang overzichtelijk in beeld te houden hebben wij besloten dit wat langere artikel niet op te knippen, maar als één geheel te plaatsen.

Veel vluchtelingen kwamen in de zeventiende eeuw om religieuze redenen uit Frankrijk en vonden onderdak in de Republiek. Een deel daarvan kwam naar Zeeland en vond werk op het platteland. Leendert Jan Joosse onderzocht wat in de stad Veere het motief was van de stichting van aparte Waalse kerken en hij ondernam een zoektocht naar, onder andere, de families Surmon(d) en Veau en hun komst naar Zeeland. Een verhaal dat ook andere dan de traditionele bronnen toont.

Tot slot vindt u in deze uitgave de rubrieken Tijdschriften en Van de tafel van het hoofdbestuur, met daarin het laatste nieuws over de Algemene Vergadering gehouden in Driebergen op 26 november. En leest u de Oproep voor het insturen van bijdragen? U bepaalt hierdoor mede de inhoud van ons blad. De redactie wenst de lezers veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 77

(31 dec)
Robyn en Antonia wensen alle lezers veel persoonlijk en genealogisch geluk voor 2017. Bovenstaand (linker) kaartje werd rond 1935 verzonden door A en S, de kaart met de Friese tekst Noflike Krystdagen is van deze eeuw en onderstaande wens komt uit 1953. We hopen ook dit jaar weer elke maand interessante (naar ons idee) websites en tips door te geven. Ook dit jaar zijn uw bijdragen in de vorm van het noemen van sites, een handig programma en/of het schrijven van een kort stukje (meer dan) welkom.

 Lees verder..
 

Groningen: sommige notariële archieven tijdelijk niet raadpleegbaar

(30 dec) Notariële archieven over de periode 1811-1861 worden gedigitaliseerd en zijn momenteel tijdelijk niet raadpleegbaar. Het betreffen tevens de akten uit Appingedam, Delfzijl, Slochteren Loppersum, Scharmer, Loppersum, Stedum, Ten Boer, ’t Zandt, Middelstum, Appingedam, Onderdendam, Bedum, Uithuizen, Winsum Lees verder..
 

Krant van Toen

(29 dec) Welkom bij het grootste online krantenarchief en omvat het digitale archief van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de weekbladen van NDC mediagroep en meer. Lees verder..
 

goede wensen van j.w. koten

(28 dec) WE STAAN ALS WEBSITE VOOR EEN MOEILIJK JAAR.
HOPELIJK DAT WE ER GOED DOOR HEEN KOMEN MET AL DE VERANDERINGEN DIE GEPLAND ZIJN. HET ZAL EEN HELE EXERCITIE WORDEN.

ONDERTUSSEN HOOP IK DAT U OOK KOMEND JAAR ONS TROUW BLIJFT. IK PROBEER U ZO GOED MOGELIJK VAN DIENST TE ZIJN AL LUKT DAT NIET ALTIJD.
NOGMAALS EEN GOEDE ROETSJ
JW KOTEN Lees verder..
 

'Goede Wensen i.v.m. de Jaarwisseling' van het NGV-Hoofdbestuur.

(28 dec)

Het Hoofdbestuur wil iedereen, die zich afgelopen jaar voor de NGV heeft ingezet, bedanken d.m.v. deze Nieuwjaarskaart.

 Lees verder..
 

Zwols archief: Nieuwe archieftoegangen november 2916

(26 dec) Zwols Archief: Nieuwe archieftoegangen november 2016
In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website verschenen: Deze nadere toegangen kunnen ook geraadpleegd worden via onze website en via www.wiewaswie.nl. Lees verder..
 

Nieuwe reeks Verborgen Verleden vanaf 22 april 2017

(23 dec) Verborgen Verleden is een succusvolle serie van 6 tot 8 uitzendingen, waarin telkens een hoofdpersoon op zoek gaat naar zijn/haar voorouders. Het gaat daarin niet alleen om de persoonsnamen maar vooral om de geschiedenis van deze mensen.
Telkens zien we dan ook dat in deze zoektochten mensen vaak voor verrassingen komen te staan, omdat hun voorouder in het buitenland woonde, een apart beroep uitoefende of dat het zoeken door een verrassende vondst uit het vastgelopen spoor getrokken werd. Lees verder..
 

Nieuws uit archief Venlo

(23 dec) Registers BS digitaal raadpleegbaar

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van de openbare gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand. Sinds vandaag is een deel van deze registers online te raadplegen via de archieftoegangen op onze website. Lees verder..
 

Kwart miljoen Nederlanders in DNA-databank van Nederlands Forensisch Instituut

(20 dec) Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het afgelopen jaar de dna-databank uit kunnen breiden tot een kwart miljoen Nederlanders. Zo las ik in een onlangs uitgekomen communique. Aan het begin van dit jaar stond de teller van de databank nog op 224.669 personen. Lees verder..
 

Genealogie Van der Biestraten, De Labistrate, Biegstra(a)ten

(19 dec) In maart 2017 verschijnt er een publicatie in de vorm van een boek met een uitvoerige genealogie Van der Biestraten. De naam verwijst naar een nog altijd bestaande straat in Gilze, een dorp dichtbij Breda. Het oudste spoor is bijzonder: een authentieke akte uit 1297, waarin de abdis van het hoogadellijk stift Thorn en Arnoud van Biestraten als partijen optreden. Vanaf het einde van de veertiende eeuw is het mogelijk om het wel en wee van de familie van generatie tot generatie te vervolgen. Rond het midden van de vijftiende eeuw wonen er leden van de familie in Gilze, Dorst, Breda en Prinsenhage, maar ook in Gent (B.) en Den Bosch. Het boerenbedrijf blijft de voornaamste bron van inkomsten. Een Dorstse tak ontwikkelt zich via Teteringen, Wagenberg en Zevenbergschen-hoek tot vooraanstaande kleiboeren. Helaas sterft deze in het derde kwart van de twintigste eeuw uit. De ook uit Dorst stammende tak Princenhage brengt schepenen, juristen, priesters en een notaris voort, terwijl de stam uit Gilze Lees verder..
 

Inhoud van Gepermeteerd Jaargang 18, nummer 72, december 2016

(19 dec) In dit nummer: Lees verder..
 

Belangrijk joods genealogisch nieuws: Misjpoge online

(15 dec) De volledige inhoud van het tijdschrift Misjpoge staat sinds nummer één van de eerste jaargang (1988) online en is volledig doorzoekbaar. Artikelen en andere tekstgedeelten kunnen worden gedownload naar de eigen computer. De lopende en vorige jaargang (nu 2016 en 2015) zijn alleen door leden van de Kring te downloaden. Een schat aan informatie over Joodse genealogie en Nederlands-Joodse familieverhalen is hiermee algemeen toegankelijk geworden. Lees verder..
 

Devotie- of votieftegels Kapel in 't Zand Roermond staan online

(14 dec)
Chiel Hommelberg is begonnen met het digitaliseren van de vele tegeltjes. Inmiddels zijn er 3500 tegeltjes in kaart gebracht. In samenwerking met het archief in Roermond wordt alles online gezet opdat iedereen kan zoeken in deze bijzondere collectie, van dankbetuigingen en smeekbeden. Lees verder..
 

Archieven Mook en Middelaar verhuizen van Grave naar Nijmegen op 15 december 2016

(12 dec)
De verhuizing zal dit keer niet met een bolderkar geschieden !

In verband met de sluiting van het archiefdepot BHIC locatie in Grave, verhuist het archief van de gemeente Mook en Middelaar naar het Regionaal Archief Nijmegen. Lees verder..
 

Laatste mogelijkheid om in te tekenen voor DNA-project tot 14 december 2016

(11 dec)
Oproep aan deelnemers DNA-project 'Zonen van Adam'
Deelnemers aan het Leidse project 'Zonen van Adam in Nederland' hebben kunnen intekenen op het Benelux-project van Familiekunde Vlaanderen, projectleider Marc Van den Cloot. Lees verder..
 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

(10 dec) Persbericht 1 december 2016 Lees verder..
 

Een nieuwe internethulp om GEDCOM-files te publiceren

(09 dec) GedSite is primair een manier om uw GEDCOM gegevens in HTML-formaat op een website te publiceren. Bovendien biedt deze software biedt ook andere functies en heeft men meer controle over uw websitedata dan enige andere GEDCOM gebaseerde methode. Deze software heeft een aantrekkelijk prijs ($ 25) voor de vele mogelijkheden die worden geboden. Het programma is snel, en het HTML-formaat maakt mogelijk gemakkelijk door de gegevens te bladeren. Inconsistenties in je gegevens kun je dan wat gemakkelijker opsporen . Dit programma is ontwikkeld door John Cardinal, bekend van de Second Site voor The Master Genealogist (TMG) Lees verder..
 

Lanciersprijs voor historisch onderzoek

(08 dec) Regionaal Archief Tilburg lanceert in december 2016 een prijs voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de collectie. Doel hiervan is het stimuleren van onderzoek in de uitgebreide collectie bronnen. Het archief profileert zich hiermee als organisatie die belang hecht aan onderzoek en dit wil bevorderen.

In totaal beheert het archief in Tilburg ruim 12 kilometer aan historisch materiaal. Dit zijn onder andere documenten, kranten, kaarten, plattegronden, bevolkingsregisters, foto’s, films, negatieven, geluidsbanden, ansichtkaarten, bidprentjes, posters en affiches. Dagelijks wordt hierin onderzoek gedaan, voornamelijk door mensen die stamboomonderzoek verrichten of die een bouwtekening nodig hebben. Eén van de strategische speerpunten van het archief is het bevorderen van archiefonderzoek, liefst zo breed mogelijk, dus ook in minder voor de hand liggend materiaal. De instelling van de Lanciersprijs kan daarin een stimulans zijn. Lees verder..
 

Wijzing openstelling Stadsarchief Breda

(08 dec) Met ingang van 1 januari 2017 gaat er wat veranderen aan de mogelijkheden voor het bezoeken van het Stadsarchief Breda. We troffen op de site onderstaand bericht aan: Lees verder..
 

Bericht van de afdeling Groningen

(08 dec) Aan alle afdelingen van de NGV, Hoofdbestuur en Verenigingscentrum Weesp, mevr. T. Greveling

Geachte dames en heren,

De afdeling Groningen heeft besloten om het blad van de afdeling “GroninGEN” vanaf nr. 1 van 2017 in het vervolg digitaal toe te zenden aan de groep afdelingen, hoofdbestuur en functionarissen. Wij willen hiermee druk- en portokosten besparen.
Wij sluiten ons hiermee aan bij de afdelingen die dit al eerder deden. Het blad zal als een PDF bestand worden toegezonden.


De papieren uitgave zal worden verzonden via Friesland Post die voor de bezorging buiten Friesland samenwerkt met Sandd. Dit levert een aanmerkelijke besparing van portokosten op.


Met vriendelijke groet namens de afdeling Groningen,

Gert Zuidema, voorzitter
Harry Timmer, secretaris Lees verder..
 

Christiaan in Volkskrant Magazine

(08 dec) NGV lid Annemieke van der Vegt heeft haar verhaal over de zoektocht naar haar voorvader Christiaan al bij diverse NGV afdelingen uit de doeken gedaan.

De Volkskrant heeft lucht gekregen van dit boeiende verhaal en publiceert zaterdag in het Volkskrant Magazine een stuk van 6 pagina's over de zoektocht van Annemieke. Lees verder..
 

Grote veranderingen gezinsstructuur : “de regenboog gezinnen” op komst

(07 dec) Het moet mogelijk worden dat maximaal vier ouders gezamenlijk het gezag over een kind krijgen. Dat zegt minister Van der Steur van Justitie. Hij kreeg vandaag een vuistdik advies van een heuse staatscommissie die heeft onderzocht hoe het familierecht moet worden gemoderniseerd. Lees verder..
 

Bericht van Frans Roelvink : wat staat daar.

(07 dec) Sinds kort is er een website https://watstaatdaer.nl die hulp biedt bij het lezen van Oud schrift. Het is een initiatief van het Brabants Historisch Informatie Centrum, het regionaal Archief Tilburg en het regionaal historisch centrum Eindhoven Lees verder..
 

CONCEPT-NOTULEN ALV van 8 NOVEMBER 2016 STAAN ONLINE

(05 dec) Onder het menu-onderdeel Verslagen staan de concept notulen.

Deze worden voor de voorjaars ALV van april 2017 u ook nog digitaal toegestuurd. Lees verder..
 

Beknopt verslag Algemene Vergadering NGV d.d. 26-11-2016

(01 dec) De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene Vergadering (AV). Van alle afdelingen is een afgevaardigde aanwezig. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

wo 04 jan Utrecht Voorouderspreekuur
za 07 jan Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
za 07 jan Weesp Voorzittersoverleg NGV
di 10 jan Ugchelen (Apeldoorn) Aldfaer
wo 11 jan Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 11 jan Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 11 jan UTRECHT Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-afd.Utrecht voor en door de leden
wo 11 jan Breda Presentatie over Wiewaswie
do 12 jan Den Haag De Beeldenstorm
do 12 jan Delfgauw 'Roomsen zo zijn wij'Het dagelijks leven van Roomse voorouders door de ogen van genealogen
vr 13 jan Hoorn Voorouderspreekuur
za 14 jan Veldhoven Stamboomcafé Bibliotheek Veldhoven
za 14 jan Naarden Nieuwjaarsbijeenkomst met "10-min Praatje" en Lezing "Medische Geschiedenis
za 14 jan Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 14 jan Eindhoven Lancering van de Dag van de Brabantse Familiegeschiedenis, tevens nieuwjaarsbijeenkomst.
za 14 jan Oldenzaal Geldermannen en vrouwen,fabriekslevens en historie van H.P. Gelderman & Zonen Oldenzaal
za 14 jan EINDHOVEN Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling KPL
ma 16 jan Oploo Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
di 17 jan EINDHOVEN LEZING: Van Vrouwen uit de Kempen
wo 18 jan Huizen Lezing Jaap van Zweeden over Genealogie
wo 18 jan Groningen Grenzen: De grens met Friesland
do 19 jan Amersfoort Lezing: FamilySearch
za 21 jan Vlaardingen Viering 50-jarig bestaan 'Historische Vereniging Vlaardingen'
za 21 jan Leeuwarden ZOEKTOCHT NAAR EEN VERGETEN LEVENSVERHAAL
za 21 jan Hoogeveen GENEALOGISCHE MIDDAG
za 21 jan Kapelle "Genealogie en computers"
wo 25 jan Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 26 jan Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
do 26 jan Hoorn Prins Maurits en zijn nakomelingen
za 28 jan Assen DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS
za 28 jan Vlaardingen Lezing: Uw stamboom plaatsen op internet

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

do 05 jan Tilburg Onderzoek je Woonomgeving
ma 09 jan Eindhoven Paleografie I (BEGINNERS) op 6 middagen
ma 16 jan Leeuwarden Stamboomonderzoek voor beginners
wo 18 jan Tilburg Oud Schrift voor beginners
wo 18 jan Doetinchem Google voor genealogen
vr 20 jan Middelburg Slim zoeken naar voorouders - Zeeuwen Gezocht en andere websites
ma 23 jan Middelburg Paleografie voor Gevorderden
ma 23 jan EINDHOVEN Familiegeschiedenis (Genealogie voor Gevorderden) VOLGEBOEKT
do 26 jan Rotterdam Genealogie - Hoe maak ik mijn eigen stamboom ? (met 2 rondleidingen)
ma 27 feb Leeuwarden Stamboomonderzoek, vervolgcursus

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

27 dec Wie kan Henk helpen. jwk
25 dec Twente Genealogisch 2016 nr 4
24 dec NGV afd. Apeldoorn en omstreken 2016 nr 4
23 dec Thema nummer Familienaam de Vries. 11 en 30 NGV afd.Friesland 2016 nr 4
22 dec Aqua Vitae 2016 nr
22 dec Bevolking in Noord Europa
21 dec Delfland 2016 nr 4
21 dec Kleefse enclaves
19 dec Verbeterde kwartierstaat Elisabeth Pittie
19 dec Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2016 nr 4
18 dec Kwartierstaat Theodorus Johannes Janssen uit Oefelt
18 dec Land van Cuijk en Ravenstein 2015 nr 4
17 dec Bulletin Achterhoek Liemers 2016 nr 4
16 dec Inhoudsopgave Koggenland 2016 nr 4
11 dec Gepermeteerd 2016 nr 4
08 dec Regels naamgeving familienaam
08 dec Twee kwartieren 2016 nr 4
08 dec Volg de NGV afdeling Utrecht op Facebook!
08 dec Facebook
07 dec Huwelijksbijbel Foppe Scheltema & Neeltje Feenstra d.d. 10-9-1863
07 dec West-Noordbrabant 2016 nr 4
05 dec Gens Nostra dec. 2016
04 dec Nakomelingen Koningstein- van Seel (Aldenhoven, bij Sittard)
04 dec Kwar tierstaat Wolfs-Pittie
04 dec Genever 2016 nr 4
03 dec Wie is Geertruida Oostendorp en wanneer is zij getrouwd met Cornelis Trompert
03 dec Kwartierstaat Maartje van xder Schinkel van der Meij
03 dec Gens Propria 2016 nr 4
03 dec Grote collectie genealogische en heraldische boeken en naslagwerken ter overname
02 dec Krantenbank
01 dec Hollands Noorderkwartier 2016 mr 4

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

di 13 dec 's-Hertogenbosch Onderzoek in het kadaster
do 08 dec Den Helder Afdelingsledenvergadering

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

Recente genealogische artikelen

14 dec Wie zijn woonwagenbewoners?

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257