NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 89

maandag 31 oktober 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 11 verschijnt de eerste week van november 2016

We beginnen deze uitgave met een artikel van Jan Hengstmengel waarin hij verhaalt over zijn lange zoektocht naar de herkomst van zijn naam. Het is een uitgebreid onderzoek geweest en zijn artikel behandelt dan ook diverse naamvarianten en onderzoekt de herkomst en dragers ervan. Voor velen die ook een dergelijke bijzondere naam onderzoeken een leerzame bijdrage.

Margaretha van der Spoel-Walvius stuurde ons in het kader van de oproep over immigranten een geschiedenis over twee Osnabrückers, de gebroeders Kleffort, die naar Friesland trokken. Een boomkwekersfamilie in Joure maakte tussen 1814 en 1863 dagelijks aantekeningen over hun bedrijfsactiviteiten en daarin komt een van hen voor, en dat was het begin van een familieverhaal over en rond deze broers.


De oude tuinman, geschilderd 1863 door Briton Riviere, Yale Center for Britisch Art New Haven CN USA

Hans Nagtegaal en Henk Morien presenteren de kwartieren van dr. Nicolaas Hermansz Schuijl, bevattende twee wapens die niet aan de heraldische regels voldoen.
Ruud van der Roest en Gerard de Vreede vertellen over een voorvader, genaamd Cornelis van der Roest (1777-1845), zijn kinderen en overige familierelaties. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking van twee genealogen, die op hetzelfde probleem stuitten.

Het gebeurt velen van ons dat, wanneer we met ons onderzoek naar eigen voorvaderen bezig zijn, we een akte zien met een opvallende inhoud, niet nuttig voor ons eigen onderzoek, maar wel interessant. Dit overkwam Ton van Reeken ook toen hij de hervormde begraafboeken van Helvoirt doornam. Hij vond een aantal Engelse soldaten, daar begraven in 1748. Hij zocht uit hoe dat zo gekomen was en daarover schreef hij een kort verhaal.

Verder vindt u de rubrieken Tijdschriften en Van de bestuurstafel, met daarin het laatste nieuws van het bestuur over de komende Algemene Vergadering in Driebergen.

De redactie wenst de lezers veel plezier met de komende uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

Tijdschriften gratis af te halen in het verenigingscentrum in Weesp
Tot 1 dec 2016


Stuurt u vooraf even een bericht aan info@ngv.nl
dan leggen wij het boek klaar voor u.


De volgende tijdschriften zijn gratis beschikbaar voor de leden:
1. Gelders Erfgoed (1992 - 2012)
2. Gelders Oudheidkundig Contact (1961 - 1991)
3. It Beaken (1949 - 2002)
4. De Veenbrief (1987 - 2005)
5. The Genealogical Helper (1973 - 1994)

Kijk hier voor een overzicht van de beschikbare exemplaren.

  pijl omhoog

Nieuws

***** 70 jaar - Nederlandse Genealogische Vereniging - 1946-2016 *****

(31 okt) In november 2016 verschijnt t.g.v. het 70 jarig bestaan van de “Nederlandse Genealogische Vereniging” een Jubileumuitgave met als thema “De vrouw in de genealogie”. Deze uitgave wordt gelijk met Gens Nostra van november meegezonden. Zo komt er, en blijft er een tastbare herinnering aan het jubileum, een tijdschrift dat alle leden als cadeau ontvangen. En de vrouw verdient het om in het zonnetje gezet te worden.

In de uitgave zijn 23 verschillende bijdragen met ruim honderd illustraties opgenomen, lopend vanaf de Middeleeuwen tot deze eeuw. Lees verder..
 

Isa Hoes in "Verborgen Verleden"

(30 okt) Op 5 november a.s. kunt u om 20.30 uur kijken naar het derde deel van de serie "Verborgen Verleden". U ontmoet daar Isa Hoes, die op zoek gaat naar haar voorouders.

De NPO schrijft hier over: "Actrice Isa Hoes is benieuwd naar haar joodse verleden. Vader Hoes is van katholieke afkomst; haar moeder is joods. Haar joodse voorouders is in de loop der eeuwen weinig ellende bespaard gebleven, want antisemitisme lijkt wel van alle tijden. Desondanks wisten haar voorouders zich op te werken tot succesvolle burgers."

Voor het programma trok de NPO o.a. naar Oldenzaal, waar twee dagen gefilmd werd in de mooie binnenstad om een beeld te schetsen van de woonplaats van Isa's voorouders. Lees verder..
 

Column nr. 75

(30 okt)


Op 8 oktober was ik op de Dag van de Groninger geschiedenis in Groningen. Tientallen stands van onder ander historische verenigingen, archieven, NGV, scheepvaartmuseum en streekproducten waren present om hun activiteiten en producten te promoten en toe te lichten. Ook waren er stands waar mensen werden gevraagd voor transcriptiewerk. Vooral voor het vertalen en digitaal toegankelijk maken van het handschrift uit de periode 1497-1634 zijn vrijwilligers nodig. Ik noem twee instanties die graag gebruik maken van deze deskundigen: Sound Toll Registers (1497-1634) en (werktitel) In het voetspoor van de Feithen (1566-1568).

In de Sonttolregisters is de administratie bijgehouden die de koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief op schepen die de Sont passeerden. Van elke doorvaart werden naam, domincilie, landing, route, tol enz. genoteerd. Veel schepen kwamen uit Nederland. Een groot deel van de registers is ingevoerd en daardoor digitaal Lees verder..
 

Publieksgeschiedenis en genealogie

(30 okt) Wat beweegt ons om vele uren te besteden aan stamboomonderzoek?
Waarom duiken we in archieven en speuren op internet om onze familiegeschiedenis te ontdekken? Is het gewoon een leuke hobby of hebben we een diepere motivatie?

Eva Bleeker, Master Publieksgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, deed hier onderzoek naar.

“Genealogie is van alle tijden. Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een juridisch en aristocratisch fenomeen tot een hobby en een onderdeel van de populaire historische cultuur. Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf.

Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen. Aan de hand van interviews en enquêtes schreef zij voor de Masteropleiding Publieksgeschiedenis haar afstudeerscriptie over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling Lees verder..
 

Wordt DNA van zonen van Adam in Leuven vernietigd?

(29 okt) Als u als zoon van Adam het laboratorium in Leiden toestemming hebt gegeven uw DNA naar Leuven over te brengen, neemt u dan a.u.b., svp (svp!, aub!) goede nota van het volgende bericht. Lees verder..
 

Nieuws van Belgisch Limburg

(29 okt) FamilySearch.org breidt steeds verder zijn verzameling van de burgerlijke stand records uit Limburg uit, De nieuwste update brengt de collectie tot rond 900.000 records, waarvan vele zijn getranscribeerd. Lees verder..
 

Vernieuwde stadsarchief Kampen

(28 okt) Het Stadsarchief heeft dinsdag 13 september, haar deuren geopend. Na een omvangrijke verhuizing kunnen bezoekers nu terecht in een spiksplinternieuwe informatiecentrum waar zowel ruimte is voor archiefonderzoek maar waar ook werkplekken, voorzien van WiFi en stopcontacten, aanwezig zijn.


Een nieuwe locatie betekent ook nieuwe openingstijden. Bezoekers zijn van harte welkom op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en woensdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur aan de Oudestraat 216C, 8261 CA Kampen. (038) 337 07 70
info@stadsarchiefkampen.nl
@SAkampen Lees verder..
 

Aanvullingen en correcties Derde Limburgs Kwartierstatenboek 2015

(28 okt) De komst van het derde kwartierstatenboek in 2015, met 170 kwartieren was een belangrijke gebeurtenis voor de Limburgse genealogen, te meer omdat dit boek zeer zorgvuldig was voorbereid en uitgegeven. Twee van de beste Limburgse genealogen Wil Brassé en Jan Hanssen hebben zich ingezet om de fouten in dit boek op te sporen en verdere aanvullingen te schrijven. Dit artikel is een must voor veel Limburgers en mensen die dit boek hebben geciteerd en gekocht. Lees verder..
 

Laatste oorlogsmaanden Roermond.
Brief van Mr L.A. Delhougne (president rechtbank Roermond)

(28 okt) Hierin tevens een lange reeks van namen van bekende stadsgenoten. Enkele afbeeldingen van omgekomen slachtoffers. Tenslotte een geneagram familie Mostart en Delhougne. Zeer de moeite waard.

Ton van den Berg: Uit Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. 2016 nr 3 pag 75 Lees verder..
 

NGV-leden, die ingelogd zijn, kunnen op de website de stukken v.d. Algemene Vergadering lezen

(27 okt) Ze staan op de Aktueelpagina, bij ‘VAN HET HOOFDBESTUUR’ naast de voorzittershamer. Daar vindt u
---> Algemene Vergadering 2016 Lees verder..
 

'Sunlight expositie' in het Stadsarchief van Vlaardingen

(25 okt) Tot 30 december 2016 is in het Stadsarchief Vlaardingen een expositie te zien over (De) Lever’s Zeep Maatschappij, in de volksmond ‘De Sunlight’ genoemd. Dit bedrijf had ruim een eeuw een hechte band met Vlaardingen en haar inwoners. Lees verder..
 

STUKKEN AV OP 26 NOVEMBER 2016

(24 okt) Deze stukken vindt u via deze link
Lees verder..
 

Familie van Jolle Hendriks v.d Wal

(20 okt) Genealogie 3 generaties: begint bij Jolie van der Wal geb Oudega 1845 (schipper Veehouder) In nageslacht eveneens veehouders en Fourage Handelaren Lees verder..
 

Judocus Heringa naar Nathalie Marie-Claire Chün en Atzo Claasses Nicolai naar Arvid Laurens de Groo

(20 okt) Nathalie Chün trouwde onlangs met Arvid de Groot. Mevrouw Janna Chün-Selie, zocht de kwartierstaat van haar schoonzoon uit. Het bleek dat zij beide voorouders hadden die ooit predikant te Drogeham waren. Aardig verhaal met namen: Heringa, Waringa en Piersma resp. Nicolai, Stienstra, Selie en Chün Lees verder..
 

Nieuws van het Westbrabants Archief: Tongerlohuys geopend

(19 okt) In Roosendaal is het Tongerlohuys voor het publiek geopend. Lees verder..
 

Nieuwe serie Verborgen Verleden

(18 okt) Vanaf zaterdag 22 oktober start de nieuwe serie Verborgen Verleden. 8 Bekende Nederlanders gaan met hulp van het CBG op zoek naar hun voorouders en hun geschiedenis. Zij werken aan hun genealogie of hun stamboom. Deze zoektocht is geen gebaande weg; ze komen obstakels tegen, komen in onverwachte plaatsen, staan voor vele vraagtekens en verrassende onthullingen. Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door het CBG (link) en voor het programma wordt daarbij allerlei achtergrondinformatie verzamelt.
Daarna wordt samen met een bekende Nederlander deze zoekweg beeldend vastgelegd door de NPO (link) en ziet de kijker waar vastlopers overgaan in (onverwachte) oplossingen. Kijk en laat u verrassen. Lees verder..
 

Hoe geadopteerde kinderen DNA gebruiken om online bloedverwanten te vinden

(15 okt) De Washington Post beschrijft de gevolgen van ouderschap van buitenechtelijke relaties tijdens de Vietnamoorlog van veteranen en Vietnamese vrouwen. Dit ondervond veteraan Bob Nore. Hij zette zijn DNA-profiel in een groot DNA-bestand van Ancewstry.com met de hoopr zijn roots te traceren. Nore kreeg echter ook een bericht dat hij een zoon had met de naam Son Vo, een in Los Angelos wonende muzikant die van Vietnam naar Amerika was gevlucht. Nore en Vo hebben elkaar ontmoet en onderhouden nu een hartelijke relatie Lees verder..
 

Een nieuw archief voor West-Brabant

(14 okt) Wie het nog niet weet Een nieuwe West-Brabants Archief (WBA)is formeel opgericht. Het WBA is ontstaan door de samenvoeging van de archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en Woensdrecht), het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Lees verder..
 

Overeenkomst ‘Ons Voorgeslacht’ en Nederlandse Genealogische Vereniging over wapenregistratie

(12 okt) De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ (OV) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) registreerden onafhankelijk van elkaar wapens, zoals ook het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) dat deed. Lees verder..
 

Stichting schendt privacy van kleinkinderen

(11 okt) Nieuws uit het Reformatorisch Dagblad van dinsdag 11 oktober 2016.
Door op internet gegevens van kinderen te zetten met wie grootouders contact zoeken, schendt de stichting Voor Mijn Kleinkind hun privacy en die van hun ouders. Dat meldt AP, de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag 11 oktober 2016. Wat de stichting doet is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De autoriteit dreigt met maatregelen als de werkwijze niet wordt aangepast. Lees verder..
 

Verkort Parenteel Gerardus Houkes sr. te Rossum

(09 okt) 1340 (2016/3) presenteert Verkort parenteel van Gerardus Houkes schoenmaker tr 1850 Eliabeth vann de Graft Lees verder..
 

De HCC!Genealogiedag op 8 oktober in Amsterdam

(07 okt) Bezoek ook de stand van de NGV op deze Genealogiedag
Het THEMA van de dag is: Migratie.

De eerste foto: het team is er klaar voor link

Voor de 11e keer organiseert HCC!genealogie een genealogiedag in samenwerking met een archief. Deze keer in de prachtige gebouw van Stadsarchief Amsterdam. link en
link en link

Het archief maakt van deze gelegenheid gebruik door zich te presenteren met hun bijzondere archiefstukken op deze Open Dag.
Op de begane grond van het gebouw De Bazel wordt een genealogische markt gecreëerd waar de softwaremakers van de bekendste genealogische programma’s aanwezig zullen zijn.

Verder is er een Helpdesk aanwezig die bemand zal worden door medewerkers van het archief en regionale verenigingen. O.a. met demo's van Lees verder..
 

Transcriberen van (Franse) documenten

(06 okt) Mijn naam is Leendert J. Joosse, Zeeuw van geboorte en na omzwervingen nu wonend in de stad Groningen.

Sinds kort ben ik NGV-lid.

De stamboom van mijn moeder, familie Suurmond, heb ik getraceerd tot in Frankrijk in de 15e eeuw en die van mijn vader tot in de Zeeuws-Vlaamse stad Hulst in de 16e eeuw.

De verhalen van/over voorzaten heb ik inmiddels op mijn website www.ljjoosse.nl geplaatst, plus beide stambomen van Joosse en Suurmond.

In verband met dat genealogisch onderzoek heb ik vele o.a. Franse documenten getranscribeerd.
Ik houd mij derhalve aanbevolen voor het mogelijk transcriberen van documenten. Lees verder..
 

Stand van zaken DNA-GENEALOGIE

(06 okt) De laatste 5 jaar zien we in de VS grote vernieuwingen bij het DNA-onderzoek. Verschillende nieuwe systemen rivaliseren zodat de uiteindelijke uitkomst van dit alles moeilijk is te voorspellen. Wie de toekomst wil voorzien moet eerst een terugblik op het heden werpen. Vandaar dat we eerst in het kort teruggaan in de geschiedenis van het DNA-onderzoek gericht op de genealogie. Een factor die zeker bij de genealogie en ook het DNA-onderzoek een versnellende rol heeft gespeeld zijn ongetwijfeld ook de grote vorderingen bij het internetgebeuren geweest.

Wat is DNA? in de celkern bevindt zich een keten van ongeveer 2 meter die 3 miljard schakels bestaat. Deze schakels bestaan uit nucleotiden. Men kent 4 verschillende nucleotiden. Deze nucleotidenketens ook wel basen genoemd, geven de code van ons leven. De code is dus geschreven in een taal met 4 letters. Dit DNA is opgeborgen in chromosomen. We hebben 22 autosomale chromosomen en 2 geslachtschromosomen: bij de man een XY en de vrouw XX. Lees verder..
 

Naar aanleiding van Virtual Alert over internet veiligheid.

(05 okt) Veel Nederlanders onderschatten de gevaren die ze op internet lopen. Zeven op de tien mensen maakt zich weinig tot zeer weinig zorgen over zijn of haar digitale veiligheid, terwijl 70 procent te maken krijgt met phishing en 40 procent met malware omdat ze zelf slachtoffer zijn of omdat iemand uit hun omgeving dat is geweest. Phishing is een vorm van oplichting op het internet. De slachtoffers worden vaak via een e-mail benaderd. In de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Zo'n e-mail lijkt te komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij of een bank. Onder malware verstaat men alle vormen van schadelijke en ongewenste software. Doel is: uw privacy te schenden, schade aan uw computer aan te brengen of de normale werking van uw computer verstoren. tlot de malware rekent men virussen, wormen, trojans, spyware, en adware. Lees verder..
 

Militaire Willemsorde als aanvullende bron

(05 okt) Roelof Vennik wijst in 1340 op het boek GCE Koffer: De militaire Willems orde 1815=1940 als bron. In de 19de eeuw werden heel wat onderscheidingen uitgereikt. Belangrijke bron is mijninziens ook Wikipedia waar men een lijst van dragers van de MWO kan vinden Lees verder..
 

Wat staat daer? Oefenen Oud-Schrift online

(04 okt) Het archief Tilburg bericht: Vandaag is een nieuwe website gelanceerd waarop je kunt oefenen om oud schrift te ontcijferen. Het is een initiatief van het BHIC, RHCEindhoven en ons archief. Je kunt puzzelen op verschillende niveau’s. Let op: het is verslavend..

Ga naar
link.. Lees verder..
 

Het eerste huwelijk van Lubbartus van Duinen, Huwelijksproblemen rond 1800

(02 okt) Uit Groningen 2016/3
Het belangrijkste deel van dit artikel is een genealogie van Tonis Jans Tr 1732 Marchien Alberts. Andere namen: van Duinen Bronsema, Mennes, Boomgaert, Swart, 3 generatie Lees verder..
 

Kwartierstaat Klaas Bant Koggenland 2016/3

(01 okt) Kwartierstaat van Klaas Bant, de kwartieren 11 tm 31. Overwegend Edam. Andere namen zijn Honingh, Groot, Pas, Otte, Wirtz, de Zeeuw, Buurs, van Leuzen, Pauwe. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

di 01 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 02 nov Groningen Geschiedenis van de Groninger kermis en de viering van "28 augustus"
do 03 nov Apeldoorn Lezing over Geneanet
za 05 nov Middelburg Archievendag met o.a. Zeeuwse Contactdag
za 05 nov Doetinchem Voorouderdag voor Achterhoek en Liemers
za 05 nov Middelburg Deelname aan de Open Dag van het Zeeuws Archief
za 05 nov Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
di 08 nov EINDHOVEN Afdelingsledenvergadering, gevolgd door lezing 'Het ontstaan van de mens'
di 08 nov Ugchelen (Apeldoorn) Afdelingsledenvergadering (ALV) en themabijeenkomst: Verdwenen ambachten en oude beroepen
di 08 nov Groningen Afdelingsledenvergadering afd. Groningen
wo 09 nov Emmeloord Voorouderspreekuur Emmeloord
wo 09 nov Delft ! Genealogisch spreekuur in Delft
wo 09 nov Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 09 nov Utrecht Clubavond met korte ledenvergadering en daarna de 10-minutengesprekken door onze leden
do 10 nov Oost-Souburg(Zld) Zeeland in de 1e Wereldoorlog lezing door Allie Bart
vr 11 nov Leeuwarden Van 11 t/m 13 november is NGV afdeling Friesland aanwezig op de Hobby en Vrijetijdsbeurs in WTC-Expo
vr 11 nov Hoorn Voorouderspreekuur, hulp bij het onderzoek
za 12 nov Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 12 nov Veldhoven Stamboomcafé Bibliotheek Veldhoven
za 12 nov NUENEN GENEALOGISCHE INLOOP IN NUENEN
za 12 nov Borne Lezing over Karel Muller: Gezondheid als leidraad
za 12 nov Hoogeveen Genealogisch Inloopspreekuur NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 12 nov Vlaardingen Lezing: Rust genealogie op historisch drijfzand?
za 12 nov Groningen Dollardverhalenmiddag
di 15 nov Tilburg Afdelingsledenvergadering (ALV) najaar 2016.
di 15 nov Tilburg Conservatoren van de eigen identiteit. Publieksgeschiedenis en Conservatoren van de eigen identiteit
wo 16 nov Breda Ledenvergadering
wo 16 nov Naarden Afd. Leden Verg. gevolgd Lezing: "Walen en Hugenoten"
do 17 nov Amersfoort Afdelingsledenvergadering en lezing Familiegeschiedenis Hovestad
do 17 nov Boxmeer Zoekakten.nl en Familysearch
za 19 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
za 19 nov Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 19 nov Hoogeveen Algemene Ledenvergadering
za 19 nov Leeuwarden TIENMINUTENPRAATJES en Contactmiddag
za 19 nov Kapelle Najaars ledenvergadering met lezing over "Datering van oude foto's"
za 19 nov Hoogeveen Bijeenkomst NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel
di 22 nov Leiderdorp Inloopuur (voor aanvang ALV en lezing)
di 22 nov Leiderdorp Ledenvergadering en Lezing 'Familiearchief WERK's 'meelimperium'
di 22 nov Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 22 nov Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing over Amsterdamse weeshuizen
wo 23 nov Haarlem Ledenavond (ledenvergadering) + lezing;
do 24 nov Hoorn Die poot kan ik echt niet lezen.
vr 25 nov Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 26 nov DRIEBERGEN Algemene Vergadering NGV
wo 30 nov NUENEN BESTUURSVERGADERING KPL

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

vr 04 nov Doetinchem Genealogie voor gevorderden
za 05 nov s-Hertogenbosch Familiegeschiedenis
ma 07 nov Eindhoven ALDFAER II - DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT
di 08 nov Vleuten Genealogie, voor beginnende genealogen en diegenen die hun kennis willen opfrissen
do 10 nov Leeuwarden Franeker Universiteit
za 12 nov Amsterdam Huizenonderzoek
do 17 nov Tilburg Stamboomonderzoek
vr 18 nov Middelburg Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten
vr 09 dec Middelburg Thuis in techniek - Techniek in archieven

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

23 okt Voorouders van Cornelis Raats.
22 okt Gemert tussen 1220 en 1814
11 okt Adriana van den Akker
10 okt (Voor)ouders Hendrika Schans
09 okt GENS NOSTRA October 2016
08 okt Gerjet Johann Rabeling
06 okt Wie vertrok vanuit de Noord-Franse Steden naar West-Indië?
05 okt cornelis johannes ruckert
04 okt Philip Coenraad (Philippus) Meyer 1748-1808
02 okt Waar is deze foto genomen? Mogelijk een kazerne in Breda.

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

za 08 okt Vlaardingen Lezing "Hoe heette Christiaan"

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257